Ölçeklenebilir Kodlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Ölçeklenebilir Kodlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Ekim 2022 Kodlama Eğitimi Kodlama nasıl yapılır Yazılım kodlama Nedir 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Ölçeklenebilir Kodlama

İçerik ölçeklenebilir ise, içerik uyarlaması ölçeklenebilir kodlama kullanılarak yapılabilir. Bu, alıcının yeteneklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için kalitelerini azaltacak şekilde kaynakların bölümlerini kaldırır veya değiştirir. Şu anda mevcut olan ölçeklendirme seçenekleri, kullanılacak kodlama formatına bağlıdır.

Ölçeklenebilir video kodlamanın Kutsal Kasesi, videoyu bir kez kodlamak ve ardından orijinal akıştan belirli katmanları veya bitleri basitçe keserek, daha düşük nitelikler, uzamsal çözünürlükler ve/veya zamansal çözünürlükler elde edilebilir.

Mevcut ölçeklenebilir kodlama şemaları bu hedefin gerisinde kalmaktadır. MPEG-4 şu anda, özellikle veri türleri, ayrıntı düzeyi ve ölçeklenebilirlik alanları açısından en geniş ölçeklenebilirlik mekanizmalarının mevcut olduğu içerik temsil standardıdır.

Kod Dönüştürme

Bu, tipik olarak kaynağı bir kodlama formatından diğerine dönüştürmeye, yani kaynağın kodunun çözülmesine ve kaynağın başka bir codec bileşeni kullanılarak kodlanmasına atıfta bulunan daha karmaşık bir seçenektir. Buna göre, kod dönüştürmenin temel tasarım hedefleri, kod dönüştürme işlemi sırasında video kalitesini korumak ve karmaşıklığı mümkün olduğunca düşük tutmaktır.

Video kod dönüştürmeye yönelik üç ana yaklaşımı tanımlayın: içerik körü kod dönüştürme, anlamsal kod dönüştürme ve açıklamaya dayalı kod dönüştürme:

• İçerik körü kod çevrimi, dönüştürme öncesinde içeriğin herhangi bir anlamsal analizini gerçekleştirmez. Çıktı formatının seçimi, video içeriğinden bağımsız olarak (yani, insanların görsel bilgiyi algılama biçiminden bağımsız olarak) ağ ve cihaz kısıtlamaları tarafından belirlenir. Üç ana içerik körü kod dönüştürme kategorisi, uzamsal dönüştürme, zamansal dönüştürme ve renk derinliği azaltmadır.

• Anlamsal (veya ortam içi) kod dönüştürme, dönüştürmeden önce video içeriğini analiz eder. Bu tür bir analizin bir örneği, video içeriğinin ön plan ve arka plan olmak üzere iki ilgi sınıfına ayrılmasıdır. Bu ayrım bir kez sağlandıktan sonra, mevcut ağ ve cihaz yetenekleri göz önüne alındığında, insanların görsel bilgileri algılama biçimine daha iyi uyum sağlamak için iki sınıf farklı şekilde kodlanabilir.

• Açıklamaya dayalı (veya ara ortam) kod çevrimi, anlamsal bölümleme yoluyla çıkarılan ön plan nesnelerini nicel tanımlayıcılara dönüştürür. Bu nicel tanımlayıcılar, video içeriğinin kendisi yerine iletilir.

Bu özel durumda video, giriş videosundan metinsel bir çıktı üretmek için tanımlayıcılara dönüştürülür. Bu tür metinsel çıktılar yalnızca kod çevrimi için değil, aynı zamanda video içeriğine açıklama eklemek ve görsel içeriği görme engelli kullanıcılar için konuşmaya çevirmek için de kullanılabilir. Bu dönüşüm aynı zamanda çapraz medya uyarlaması olarak da adlandırılır.


Kodlama Eğitimi
kodlama nedir, nasıl yapılır
Yazılım kodlama Nedir
kodlama nasıl yapılır
Kodlama nasıl yapılır
Robotik Kodlama Nedir
İletişim kodlama Nedir
Kodlama eğitimi Nedir


Adaptasyonun Yeri

Kullanılan teknolojilerin yanı sıra multimedya içerik uyarlaması için kullanılan konum da ele alınmalıdır. Kaynak teslimi ve uyarlaması, gönderici güdümlü, alıcı güdümlü veya ağ güdümlü olabilir. Gönderici güdümlü, önceden alınan terminal ve/veya ağ özelliklerine bağlı olarak gönderici/sunucu düğümündeki kaynakları uyarlamak için ilerler.

Başarılı bir uyarlamadan sonra gönderici, kaynağın uyarlanmış versiyonunu alıcıya iletir. Bu eylem, sunucu düğümünde ciddi miktarda hesaplama gücü gerektirir ve alıcının isteği ile sunucunun teslimatı arasındaki gecikme pahasına gerçekleşir.

Buna karşılık, alıcı güdümlü yaklaşım, gerçek uyarlamanın başka bir yerde, örneğin bir vekil düğümde gerçekleşebilmesine rağmen, terminal tarafında neyin ve nasıl uyarlanacağına karar verir. Yetersiz yetenekler nedeniyle doğrudan son düğümde uyarlama başarısız olabilir. Ayrıca ağ bant genişliği de boşa gidecektir. Bununla birlikte, terminal cihazlarına adaptasyon kesinlikle hariç tutulmamalıdır.

Saf ağ odaklı yaklaşım, ağın, yani ulaşım sisteminin yalnızca adaptasyondan sorumlu olduğu durumlarda şeffaftır. Tipik kullanım senaryoları, şu ana kadar açıklanan her türlü adaptasyon yaklaşımını, yani kaynak sağlayıcıdan kaynak tüketicisine kadar teslimat zinciri boyunca kaynak adaptasyonuna yönelik olacaktır.

Yüksek performanslı bir sunucu düğümü, çok çeşitli ağ ve terminal aygıtlarında dağıtım zinciri boyunca kolay adaptasyonu kolaylaştırmak için bir tür ön işleme sağlayacaktır. Yönlendiriciler veya ağ geçitleri gibi ağ düğümleri daha sonra segment düşürme veya küçük düzenleme tekniklerini kullanarak sözde hafif uyarlamaları gerçekleştirirken vekil düğümler daha karmaşık uyarlama tekniklerini kullanabilir.

Bu tür karmaşık uyarlama teknikleri, yalnızca ölçeklemeyi değil, aynı zamanda kod dönüştürmeyi ve çapraz medyayı da içerir. Uyarlanabilir bir terminal cihazı, kullanıcı ve/veya kullanım tercihlerine göre ayarlamalar yapabilir. Terminal cihazlarda yapılacak bu uyarlamaların karmaşıklığı, yeteneklerine, örneğin ekran çözünürlüğü, hesaplama gücü, yerel depolama kapasitesi ve arabellek boyutuna bağlıdır.

Kullanıcı Profili Oluşturma

Multimedya içeriğinin kişiselleştirilmesi ve uyarlanmasının gerçekleşmesi için, kullanıcıların tercihleri, ilgi alanları, kullanımı ve ortamı tanımlanmalı ve modellenmelidir.

Bu, büyük hacimli görsel-işitsel veriler arasında gezinirken kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlayan herhangi bir sistemin tasarımı için temel bir gerçekleştirmedir. Beklenti, kullanıcı modelinin belirli yönlerinden yararlanılarak sistemin etkinliğinin iyileştirilebileceği ve kullanıcıya daha fazla yardımcı olabileceğidir.

Bu bölüm, bir multimedya içerik uyarlama mimarisi oluşturmak için gereken bileşenleri tanımladı: kod çevrimi, ölçeklenebilir kodlama, uyarlama konumu ve kullanıcı profili oluşturma. Bir sonraki bölüm, özellikle UMA, kod dönüştürme ve ölçeklenebilirliğe bakarak multimedya içerik uyarlamasının geleceğini tartışıyor.

Multimedya içerik uyarlamasının en büyük sorunu, içerik formatları, iletim ağlarının koşulları ve alıcı terminallerin kapasitesi arasındaki uyumsuzluğu düzeltmektir.

Bunun için bir adaptasyon mekanizması oluşturulmalıdır. Ölçeklenebilir kodlama ve kod dönüştürme bu konuda yardımcı oluyor. Ölçeklenebilir kodlama ve kod dönüştürmenin karşıt veya rekabet eden teknolojiler olarak görülmemesi gerektiği görülebilir. Bunun yerine, multimedya içerik uyarlaması ile ilgili farklı ihtiyaçları karşılayan teknolojilerdir ve bir arada bulunmaları muhtemeldir.

Video kod dönüştürmenin geleceğine bakıldığında, hala daha fazla çalışma gerektiren çok sayıda konu var. Bir sorun, optimal bir kod dönüştürme stratejisi bulmaktır. Verilen kısıtlamaları karşılayacak birkaç kod dönüştürme işlemi verildiğinde, dinamik bir şekilde en iyisine karar vermek için bir araç henüz belirlenmemiştir.

Başka bir konu, şifrelenmiş bit akışlarının kod çevrimidir. Şifrelenmiş bit akışlarının kod çevrimiyle ilgili problemler, ağ içinde şifre çözme ve yeniden şifreleme yoluyla güvenlik ihlallerini ve ayrıca hesaplama sorunlarını içerir. Çapraz medya (açıklamaya dayalı) uyarlamanın doğasında var olan sorun, amaçlanan anlambilimin korunmasındadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir