MÜZAKERE – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

MÜZAKERE – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Nisan 2022 Müzakere ne Demek Müzakere örnekleri Müzakere süreci örnekleri Sürekli müzakere Ne Demek 0
Proje Çalışma Sistemi 

ÇOK AJANLI BİR SİSTEM

Amacımıza uygun basit bir etmen modeli gösterilmektedir. Bu, aşağıdaki yazarlar tarafından yapılan birkaç önemli katkıya dayanan birleşik bir modeldir.

Bir etmen aşağıdaki alt sistemlerden oluşur:

(1) Dünyevi durumlar veya ortam U: Tüm failleri içeren evreni tamamen tanımlayan durumlar.

(2) Algı: Duyusal yeteneklere bağlı olarak (evrene veya çevreye giriş arabirimi), bir etmen, bir duyusal fonksiyon kullanarak U’yu standart bir mesaj T grubuna bölebilir Algı (PERCEPT): ALGI: :U → T.
ALGI, çeşitli algı türlerini içerebilir: gör, oku, duy, kokla. Mesajların, tüm ajanlar tarafından aynı şekilde yorumlanan bir etkileşim diline dayalı standart tiplerde olduğu varsayılır.

(3) Epistemik durumlar veya Zihin M: Ajanın bir zihin M’ye (bu esas olarak problem alanı verileri için bir dahili veri tabanından ve bir dizi problem alanı kuralından oluşan bir problem alanı bilgisine) sahip olduğunu varsayıyoruz. herhangi bir duyusal işlev içermeden ajan tarafından açıkça anlaşılır.

Veritabanı D cümleleri birinci dereceden yüklem hesabıdır (ayrıca genişlemeli veri tabanı olarak da bilinir) ve ajanların zihinsel eylemleri, değişiklikler (revizeler veya güncellemeler) D olan kasıtlı bir veritabanıyla sonuçlanan ilişkili kurallardan kaynaklanan çıkarımlar olarak görülür.

Failin inanç durumu veya belirli bir zamanda bir failin inanç durumunun bir temsili, sıralı bir eleman çifti (D, P) ile temsil edilir. D, nesneler, nitelikleri ve dahili bir veri tabanı olarak depolanan ilişkileri hakkındaki bir inançlar dizisidir ve P, ön koşullar ve sonuçlar (koşullar ve eylemler) olarak ifade edilen bir dizi kuraldır.

T girildiğinde, P’nin sol tarafında verilen koşullar T ile eşleşiyorsa, D’den sağ tarafa karşılık gelen elemanlar D’den alınır ve yerel olarak (M’de) uygun işlemler yapılır. 

(4) Örgütsel Bilgi (O): Her ajanın dış dünya veya diğer ajanlarla iletişim kurması gerektiğinden, O’nun farklı ajanlar arasındaki ilişkiler hakkındaki tüm bilgileri içerdiğini varsayıyoruz. Örneğin, iletişim için bağlantı ilişkisi, aracılar arasındaki veri bağımlılıkları ve kurallara göre aracılar arasındaki müdahale. Farklı etki alanı kurallarının konumuyla ilgili bilgilerdir.

(5) INTRAN: M, dahili işlem (INTRAN) adı verilen işlev tarafından uygun şekilde revize edilir veya güncellenir.

MÜZAKERE NEDİR?

Bir müzakere protokolü, istenen bir nihai sonuca ulaşmak için bir temsilcinin diğer temsilcilerle davranışını dikte eden bir dizi genel kural olarak görülür.

Aracılar arasındaki bir anlaşma protokolü aşağıdaki eylemleri veya konuşma durumlarını içerir:

(1) Önerme: Teklif adı verilen bir dizi niyet, değerlendirilmek üzere öne sürülür.
(2) Kabul Et: Teklif, eyleme dönüştürülmek üzere kabul edilir.
(3) Reddet: Teklif, eyleme dönüştürülmek üzere reddedilir.
(4) Değiştir: Bu, teklif verenin niyetlerinden bazılarını değiştirir ve en kötü ihtimalle değiştirilmiş bir teklif, bir ret ve yeni bir teklif önerir; veya kısmi kabul ve yeni eklemeler.
(5) Teklif yok: Müzakere yok.
(6) İptal: Görüşmeden çıkın.
(7) Rapor sözleşmesi: Bu, aşağıdakiler için sonlandırma noktasıdır:
Eylemleri yürütmeye başlamak için müzakere.
(8) Başarısızlığı bildirin (kabul etmemeyi kabul edin).


Müzakere örnekleri
Müzakere ne Demek
Sürekli müzakere Ne Demek
Müzakere süreci örnekleri
Müzakere Teknikleri
Müzakere Teknikleri Eğitimi
Müzakere Soruları
Müzakere Ne Demek tarih


Önceki eylemlerin basit mesaj alışverişi olmadığını, ancak bazı akıllı veya akıllı hesaplamaları içerebileceğini unutmayın. Çoklu aracılar, müşteriye yardımcı olacak bir işlemi tamamlamak için ortak bir hedefe ulaşmak için işbirliği yapabilir. Anlaşma, ana bilgisayar sunucusu tarafından yerel olarak hesaplanan kural tabanlı stratejileri takip eder.

Burada rakip teklifler dikkate alınmalıdır; bazen işbirliği gerekebilir. Risk faktörlerini, nitelikler arasındaki alan bilgisi bağımlılıklarını ve olumlu ve olumsuz son koşulları ele almak için özel kurallara ihtiyaç duyulabilir.

Bir işlem yaparken, birkaç aracının müzakere etmesi ve ortak hedeflerini karşılayan bazı nihai değerler kümesine yaklaşması gerekir. Böyle bir hedef, aynı zamanda, minimum maliyette veya bir fayda fonksiyonunda üzerinde anlaşmaya varılmış bir durumda olması için maliyet etkin olmalıdır. Optimal bir strateji seçmek için her ajan bir eylem planı oluşturmalı ve diğer ajanlarla iletişim kurmalıdır.

PLANLAMA, MÜCADELE VE MÜZAKERE

Müzakere sürecinden önce genellikle işbirliği yapan iki etkileşimli süreç gelir: planlama ve akıl yürütme. Bir problemi çözmek için önceden plan yapma yeteneği, akıllı davranışın kilit yönüdür. Müzakere yoluyla bir sorunu çözmek için, bir dizi istenen özellik ile başlar ve istenen özelliklerle nihai bir durumla sonuçlanan bir plan tasarlamaya çalışırız.

Bu amaçla, bir işleme başladığımız bir başlangıç ​​durumu tanımlarız ve ayrıca istenen bir hedef durumu veya bir dizi hedef durumu tanımlarız. Eşzamanlı olarak, bir muhakeme şeması kullanırız ve belirli bir başlangıç ​​durumunu istenen bir hedef durumuna veya durumlara dönüştürebilen bir dizi amaçlanan eylem tanımlarız. Plan adı verilen böyle bir amaçlanan eylemler dizisi, ancak ve ancak, bir başlangıç ​​durumundan başlayarak ve bir dizi durumdan geçerek bir hedef durumuna ulaşabiliyorsa var olur.

Bu nedenle, müzakere sürecine başlamak için, hedef durumunun olumsuzlanması olan bir ön koşul aramamız ve hedefe ulaşabilecek eylemleri aramamız gerekir. Bu strateji, yapay zekada yaygın olarak kullanılır ve bir müzakere planlamanın temelini oluşturur.

Böyle bir planlama, açık seçik algoritmik problemler için mümkündür. Ancak genel AI sorunları için yalnızca işe yarayabilecek veya çalışmayabilecek bir plan oluşturabiliriz; plan işe yaramazsa, planı değiştirmemiz veya yeni bir plan tasarlamamız gerekir. Aynı yaklaşım, e-ihale, e-pazarlama ve diğer uygulamalarda yararlı olan çok aracılı bir müzakere protokolü tasarlamak için kullanılır.

Şimdi, mesajları göndererek, alarak, anlaşarak ve onaylayarak ve bazı yerel hesaplamaları gerçekleştirerek dağıtılmış çok aracılı müzakerenin nasıl gerçekleştirileceğini açıklıyoruz.

Çok aracılı bir anlaşma aşağıdaki özelliklere sahiptir:

(1) Müzakereyi başlatan ve müzakereyi koordine eden bir tohumlama aracısı vardır.
(2) Her ajan aktif veya inaktif olabilir.
(3) Başlangıçta tüm aracılar belirli bir süre dışında etkin değildir.
(4) Aktif bir etmen yerel hesaplama yapabilir, mesaj gönderip alabilir ve kendiliğinden etkin değil.
(5) Aktif olmayan bir ajan, ancak ve ancak bir mesaj alır.
(6) Her temsilci, mevcut inancını koruyabilir veya yerel bir hesaplama gerçekleştirerek yeni bir mesaj almanın bir sonucu olarak inanç. İnancını revize ederse, revize edilmiş inanç durumunu diğer ilgili aracılara iletir; yoksa çözümünü revize etmez ve sessiz kalır.
(7) Son olarak, müzakere sona erer veya başarısız olur. Belirlenen bir zaman aşımı sınırı içinde bir fikir birliği yoksa, görüşme başarısız olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir