E-Pazarlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-Pazarlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Nisan 2022 E PAZARLAMA E pazarlama Nedir e-pazarlama pdf Online PAZARLAMA is ilanları 0
Model Yorumlaması

Taban Sistemi

Başarılı bir istihbarat altyapısı, yalnızca kurumun akıllı karar vermesine destek sağlamakla kalmaz, aynı zamanda özerk bir şekilde gelişir ve iyileşir. Bu tür kendi kendine adaptasyon, akıllı ajanların, ajanlar sistemde daha fazla bilgi ve deneyim kazandıkça davranışlarını kontrol eden kuralları değiştirerek adapte olduğu karmaşık adaptif sistemlerde (CAS’ler) gözlemlenmiştir.

Sutherland ve van den Heuvel (2002), bu akıllı etmen tabanlı alt sistemleri aracılı kurumsal bileşenler olarak adlandırdı. Ayrıca, karmaşık uyarlanabilir sistemlerle kurumsal uygulama entegrasyonuna ilişkin vaka çalışmaları da sağladılar.

Kuruluş genelinde karar vermeyi desteklemek için birkaç son derece gelişmiş akıllı ajana güvenmek yerine, altyapı seviyesindeki zeka, çok sayıda heterojen akıllı ajanın etkileşiminden doğar. Bu temsilciler, planlama, bilgi toplama ve süreç izleme ve kontrol gibi belirli işlevsel alanlarda uzmanlaşırlar.

Her aracı, hem altyapı hem de uygulama düzeylerinde farklı düzeyde öğrenme ve kendini geliştirme yeteneklerine sahip olabilir. Tablo 1, çeşitli kapasitelerde kurumsal işlevleri destekleyen bir istihbarat altyapısında konuşlandırılabilen özel akıllı ajanları listeler.

Tablo 1’de gösterildiği gibi, akıllı ajanlar tarafından gerçekleştirilebilecek ve/veya desteklenebilecek geniş bir görev yelpazesi vardır. Ayrıca, akıllı ajanlar, akıllı organizasyonlar için akıllı alt sistemler oluşturmak için yeni nesil yazılım bileşenleri veya yapı taşları olarak kullanılabilir.

İstihbarat altyapısının bir parçası olarak, doğal insan etkileşimlerini destekleyen ve bilgi kullanıcılarına hem proaktif hem de reaktif hizmetler sunan akıllı bir ortam yaratmak için modern konuşma ve görüntü teknolojileri kullanılabilir.

Bilgi temsili için anlamsal bir ağ ile, kurumsal bilgi, karmaşık sorgular kullanılarak kaydedilebilir ve alınabilir. Hanssens, Kulkarni, Tuchinda ve Horton (2002), akıllı bir ortamı destekleyebilen çok katmanlı bir altyapı sağlayan etmen tabanlı akıllı çalışma alanlarını tanımladı.


E PAZARLAMA
e-pazarlama pdf
E pazarlama Nedir
E-ticaret
Online PAZARLAMA is ilanları
Pazarama Online
E pazarlama Özellikleri
E pazarlama Kitap


Akıllı organizasyonlar, proje ekiplerinden ticari kuruluşlara, endüstrilere ve uluslara kadar büyüklük ve yapı bakımından farklılık gösterdiğinden, istihbarat altyapısı da değişecektir. İstihbarat altyapısının kapasitesi geniş bir yelpazeyi kapsamasına rağmen, akıllı işletmelerin organik bir yapının arzu edilen faydalarını ve çevresel değişikliklere anında yanıt vermesini sağlamak için istihbarat altyapısının özetlenen temel gereksinimleri karşılaması gerekir.

Geleneksel sistemlerde, birçok işlev ve süreç özerk olmayabilir. Ayrıca, çeşitli alt sistemler tarafından kullanılan farklı platformlar ve standartlar nedeniyle birlikte çalışabilirlik sınırlı olabilir. SOAP ve XML Web hizmetlerine dayalı işlemler gibi standartlara dayalı ağ oluşturma ve veri iletişimindeki son gelişmeler, makineler arası iletişimde büyük gelişmeler vaat ediyor.

Bu gelişmeler, standartlara dayalı akıllı ajanların iletişimine ve akıllı ajan sistemlerinin geleneksel sistemlerle entegrasyonuna fayda sağlıyor. Aracılar arası iletişim ve anlaşma, Bilgi Sorgulama ve Manipülasyon Dili gibi standart protokollerle de kolaylaştırılabilir.

İstihbarat altyapısının oluşturulmasında son yıllarda çok ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, hala birçok açık konu bulunmaktadır. Başarılı bir etmen tabanlı istihbarat altyapısı tasarlama ve geliştirmedeki bazı temel araştırma konularını özetlemektedir.

Sonuç

Bir organizasyondaki insan ve kaynakların entegrasyonunu, koordinasyonunu ve işbirliğini büyük ölçüde geliştiren kapsamlı, verimli, esnek ve akıllı bir iletişim sisteminin tanıtılması yoluyla mevcut bilgi/bilgi sistemlerinin entegre edilmesiyle bir istihbarat altyapısı da oluşturulur.

Altyapı düzeyindeki bu yerleşik zeka, kuruluşu çevik ve sağlam kılar. Geleneksel bilgi sistemleri altyapısı belirli bir düzeyde zeka sunsa da, genel olarak doğası gereği sınırlı, parçalı ve durağandır. Akıllı bir organizasyon, entegre, kapsamlı, dinamik ve uyarlanabilir bir istihbarat altyapısına da ihtiyaç duyar.

İstihbarat altyapısı, akıllı bir organizasyonun karmaşık ve dinamik işlevlerini destekler ve geliştirir. Açık standartlar ve akıllı aracılar aracılığıyla, geleneksel sistemler işbirliği yapabilecek ve son kullanıcılara tutarlı bilgi ve hizmetler sunabilecektir. Akıllı aracılar, yalnızca geniş kaynakları kullanıcılara sunmakla kalmayıp aynı zamanda rutin görevleri otomatikleştirerek, konsolide ederek ve basitleştirerek ve kullanıcıların geçmişte mümkün olmayan görevleri keşfetmesine ve gerçekleştirmesine izin vererek kullanıcıları güçlendiren aracılar olarak da hizmet eder.

E-Pazarlamada Temsilci Bazlı Müzakere

Bu makale kısaca e-pazarlamada aracı tabanlı müzakere sisteminin tasarımını açıklamaktadır. Böyle bir müzakere planı, katılan aracılar arasında protokol adı verilen uygun bir kurallar dizisinin oluşturulmasını gerektirir. Protokolün inşası iki aşamada gerçekleştirilir: önce bir programın nesne tabanlı bir kural sistemine dönüştürülmesi ve ardından kural uygulamalarının üst düzey kullanılarak temsil edilen aktif nesnelerin bir veritabanında bir dizi aracı tabanlı işleme dönüştürülmesi.

Aracı, veri ve yürütme bağlamıyla birlikte bir bilgisayar ağı içinde bağımsız ve amaçlı bir şekilde geçiş yapabilen, kod içeren bir nesnedir. Böylece bir etmen, çevresinden elde ettiği bilgilerle ne yapacağını bilir. Ajanlar aktörler gibi davranırlar ve niyetleri ve eylemleri de vardır.

Ayrıca, aracılar esnektir, proaktiftir ve çok iş parçacıklı kontrole sahiptir. Bu genel bakışta, e-pazarlamada pazarlık için bir dizi aracının nasıl kullanılabileceğini ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Bu amaçla, biz insanların yaptığına benzer şekilde müzakere sürecini yürütmek için çok etmen tabanlı bir paradigma modeline de ihtiyacımız var.

Müzakere, çeşitli derecelerde işbirliği, rekabet ve nihayetinde tam bir anlaşmaya, fikir birliğine veya anlaşmazlığa yol açan taahhütle sonuçlanan bir dizi temsilci arasında etkileşimli bir süreçtir. Ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve bilgisayar bilimi dahil olmak üzere birçok uygulamaya da sahiptir.

MADDENİN ANA İHTİYACI

Aşağıdaki alt bölümler, bu bölümün ana fikrini ortaya koymaktadır: çok aracılı sistem nedir, planlama, akıl yürütme ve müzakere nedir ve aracıların e-pazar ve e-ihale modellemede nasıl yararlı olabileceği. Ayrıca, acenteler arasındaki bir koalisyonun e-hisse piyasasında nasıl bir spekülasyon balonuna veya çöküşe yol açabileceğini de kısaca anlatacağız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir