Ajan Tabanlı İstihbarat Altyapısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Ajan Tabanlı İstihbarat Altyapısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Nisan 2022 İhracat İstihbaratında kullanılan Uluslararası Veri Tabanları Stratejik istihbarat pdf Ticari istihbarat Nedir 0
Hedefleri Koruma

Ajan Tabanlı İstihbarat Altyapısı

Günümüz işletmeleri, geleneksel verimlilik ve etkililik hedeflerinin ötesine geçmelidir; sürekli değişen bir çevreye uyum sağlamak ve hayatta kalmak için zeki olmaları gerekir. Akıllı bir organizasyon, tüm bileşenlerin ve alt sistemlerin, işletmenin hedef odaklı çabalarında potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını sağlamak için uyumlu bir şekilde çalıştığı canlı bir organizmadır.

Stonier (1991), zeki örgütlerin sadece zeki bireylere değil, aynı zamanda örgütün alt birimlerinden gelen zekanın bütünleştirilmesiyle oluşturulan “kolektif zekaya” da sahip olması gerektiğini öne sürmüştür.

Araştırmacılar, ürünlere, süreçlere veya işlevlere odaklanan geleneksel yaklaşımların aksine, istihbarat etrafında organizasyonlar oluşturmak için çerçeveler geliştirdiler. Akıllı biyolojik hayata benzer şekilde, akıllı bir organizasyonun da kendine ait bir hayatı vardır.

Akıllı bir kuruluş, iç yapısını ve faaliyetlerini ve ayrıca pazar, rekabet, teknoloji ve müşteriler gibi dış güçleri anlar. Değişen çevreye sürekli olarak öğrenir ve uyum sağlar. Öğrenme ve adaptasyon, operasyonların gerçek zamanlı izlenmesi, müşterileri dinleme, piyasaları izleme, veri toplama ve analiz etme, bilgi oluşturma ve yayma ve akıllı kararlar alma yoluyla sağlanır.

Akıllı bir kuruluş oluşturmak, kuruluşun tüm seviyelerinde akıllı muhakeme ve davranışı destekleyen akıllı bir temel gerektirir. Yapay zeka (AI) araştırması ile birleştirilen modern bilgi ve iletişim teknolojileri, kurumsal altyapıda zeka oluşturmak ve sürdürmek için gerekli araçları sağlar.

Yapay zeka, üretim planlama ve çizelgelemeden veri madenciliği ve müşteri ilişkileri yönetimine kadar iş dünyasında geniş uygulamalar bulmuştur. Bununla birlikte, geleneksel AI sistemleri, alana özgü problem çözmeye odaklanmıştır. Basit atölye planlaması ve ürün arıza teşhisi, kurum çapında yönetime pek uygun değildir.

Yapay zeka araştırmasının daha yeni bir dalı, dağıtılmış yapay zekadır (DAI). DAI, “çok geniş, genellikle bağımsız uygulama bileşenlerinin ortak bir hedef doğrultusunda çalışmasına” yardımcı olur.

Yapay zeka araştırmalarındaki bir diğer gelişme, geleneksel olarak insanlar tarafından gerçekleştirilen çeşitli görevleri yerine getirmek için özerk yazılım aracılarının konuşlandırıldığı etmen tabanlı sistemlerin incelenmesidir. Dağıtılmış yapay zeka, çok aracılı sistemler ve ağ teknolojisindeki son gelişmeler, akıllı aracıların gerçek dünyada konuşlandırılmasının temelini attı.

Akıllı ajanlar, yazılım ajanları, softbotlar, otonom ajanlar veya basitçe ajanlar gibi çeşitli isimlerle anılır. Russell ve Norvig, ajanı “çevresini sensörler aracılığıyla algılayan ve efektörler aracılığıyla bu çevre üzerinde hareket eden herhangi bir şey” olarak tanımladı.


Ticari istihbarat Nedir
Stratejik istihbarat pdf
Dış Ticaret İstihbarat
İhracat İstihbaratında kullanılan Uluslararası Veri Tabanları
Temel istihbarat pdf
Ses ve akustik istihbarat nedir
İhracatta İstihbarat Kanalları
Biyografik istihbarat


Franklin ve Graesser’e (1996) göre zeki bir etmen, “o ortamı algılayan ve zamanla, kendi gündemini takip ederek ve onun amacını gerçekleştirmek için onun üzerinde hareket eden bir çevrenin içinde ve bir parçası olan bir sistemdir. gelecekte algılar.”

Pratik uygulamalarda akıllı ajanlar ana işlevlerine göre isimlendirilir. Örnekler arasında haber acenteleri, e-posta acenteleri, alışveriş acenteleri, arama acenteleri, bilgi komisyoncu acenteleri, kişisel yardımcı acenteler, işbirliği acenteleri, müzakere acenteleri, işlem acenteleri, güvenlik acenteleri vb.

İstihbarat altyapıları iyi çalışılmamıştır. Bununla birlikte, birçok başarılı işletme, akıllı işletmeler haline gelmelerini sağlayan istihbarat altyapılarını zaten kurmuştur. Genel olarak, bir istihbarat altyapısı, akıllı bir girişimin işleyişi için ihtiyaç duyulan tüm temel tesisleri, hizmetleri ve kurulumları içerir. İstihbarat altyapısı, bir kuruluş genelinde bütünsel akıllı davranışları destekleyen bilgi teknolojisi tabanlı tesisler, sistemler ve hizmetler olarak tanımlanır.

1970’lerde ve 1980’lerde bir işletmenin bilgi altyapısı, çeşitli iş süreçlerini destekleyen veri tabanı ve veri tabanı yönetim sistemlerinden oluşuyordu. 1990’larda işletmeler, bilgi çağı organizasyonlarından, veri madenciliği ve bilgi yönetim sistemlerine dayalı bir bilgi altyapısı ile karakterize edilen öğrenen organizasyonlara geçişe başladılar. Akıllı ajanlar, son yıllarda kurumsal bilgi altyapısında anahtar bileşenler olarak ortaya çıkmıştır.

Modern organizasyonların evrimi ve bilgi altyapısı, gösterildiği gibi üç farklı aşamada sınıflandırılabilir. Bilgi çağı kuruluşları, veri ve bilgi işlemeyi vurgular.

İşlem işleme sistemleri (TPS’ler), yönetim bilgi sistemleri (MIS’ler), karar destek sistemleri (DSS’ler) ve yönetici bilgi sistemleri (EIS’ler), farklı yönetim seviyelerinde kullanılan geleneksel iş bilgi sistemleridir. Veritabanı (DB) yönetimi ve bilgi yönetimi (KM), öğrenen organizasyonlar için altyapı desteği sağlar.

Öğrenen organizasyon, bilgi yaratma, paylaşma ve yaymayı vurgular. Tedarik zinciri yönetimi (SCM), kurumsal kaynak planlaması (ERP), iş süreçlerinin yeniden tasarımı (BPR) ve toplam kalite yönetimi (TKY) öğrenen organizasyonlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çok etmenli sistemler (MAS’ler), çeşitli bilgi sistemlerine dinamik bağlantılar oluşturmak için tasarlanabilir. MAS’ler, DB’ler ve KM, dağıtılmış zeka için temel sağlar. İstihbarat altyapısı (II), küresel kaynak yönetimi (GRM) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), akıllı bir işletmenin vazgeçilmez bileşenleridir.

Akıllı organizasyonlar, istihbarat altyapısı aracılığıyla organizasyondaki tüm sistemlerin sorunsuz entegrasyonunu gerektirir. Küresel kaynak yönetim sistemleri, akıllı organizasyonun küresel kaynakları taramasına, analiz etmesine ve bütünleştirmesine izin verir. MAS’ler, II’ler ve GRM’ler gibi gelişmiş bilgi ve iletişim sistemlerinin varlığı, organizasyonun başarısını otomatik olarak garanti etmez.

Akıllı işletmeler için gerekli bir koşuldur. Bu işletmelerin başarısı, gelişmiş bilgi teknolojilerinin kurumsal tasarımlarına özümsenmesine bağlıdır. İstihbarat altyapısının önemli bir özelliği, kuruluş içindeki tüm bileşenlerin ve alt sistemlerin entegrasyonudur.

Bu bileşenler ve alt sistemler, yalnızca çeşitli bilgi ve bilgi sistemlerini değil, aynı zamanda yönetim kontrolünü, insan kaynakları yönetimini ve çevre yönetimini de içerir.

Akıllı ajanlar, temel operasyonel süreçleri otomatikleştirir, operasyonları izler, aktiviteleri planlar, görevleri koordine eder, verileri işler, ihtiyaçları tahmin eder, proaktif bilgi ve hizmetler sunar, diğer ajanlarla müzakere eder ve işbirliği yapar ve efendileri ile bilgi kullanıcılarıyla yakınlaşır. İstihbarat altyapısını diğer sistem türlerinden ayıran şey, iş süreci bilgisini sürekli olarak yakalama ve entegre etme yeteneğidir, dolayısıyla kuruluşun öğrenme ve değişiklikler sonrasında değil, değişiklikler meydana geldiğinde uyum sağlama yeteneğini geliştirir.

Akıllı ajanlar birçok başarılı uygulama bulmuş olsa da, istihbarat altyapısı oluşturmak için akıllı ajanları geleneksel sistemlerle entegre etme araştırmaları sınırlıdır. Akıllı ajanlar üzerine yapılan araştırmaların çoğu, teknoloji konularına ve akıllı işletmelerin belirli alt sistemlerine odaklanmıştır.

Zhu, Perietula ve Hsu (1997), bir üretim ortamında öğrenebilen iş süreçleri yaratmaya odaklanarak bilgi teknolojisi ve örgütsel öğrenme arasında bir bağlantı kurmayı araştırdı. Peng ve ark. (1998), akıllı bir kuruluşta çeşitli uzmanlık türlerinin entegrasyonunu destekleyen çok etmenli bir çerçeve oluşturmuştur.

Jain, Aparicio ve Singh (1999), sanal organizasyonlarda süreçlerin akışını sağlamak için akıllı aracılar tanıttı. Akıllı aracılar, bilgi sorgulama ve iletişimi kolaylaştırarak sanal organizasyonlar için güvenilir ve esnek bir temel sağlamada özellikle etkilidir.

Sikora ve Shaw (1998), çeşitli geleneksel bilgi sistemlerini entegre etmek için çok etmenli bir çerçeve önerdi. İşletmeden işletmeye e-ticaret uygulamalarında, Papazoglou (2001) nesne yönelimi ile bilgi tabanlı teknolojilerin doğal bir birleşimini desteklemek için akıllı işletme aracılarının kullanılmasını savundu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir