Nicel Yöntemler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Nicel Yöntemler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Eylül 2021 AYEUM sdü Eğitimde Araştırma Yöntemleri Dersi Eğitimde Araştırma Yöntemleri PDF Eğitimde nitel ve nicel araştırma yöntemleri Nicel araştırma Nedir Nicel araştırma yöntemleri makale Nicel araştırma Yöntemleri Nelerdir Nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar 0
Yapay Veri Kümesi

Konular

Bu çalışma, Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’ndeki lisans öğrencileri için bir Uluslararası İşletme lisans programında gerçekleştirilmiştir. Müfredat başlamadan önce kimin iyileştirici eğitime ihtiyacı olduğunu değerlendirmek için, aday öğrenciler 2005 yazında ön bilgilerini değerlendirmek için çevrimiçi bir tanı testi yapabildiler. Matematikte 230 aday öğrenci teste girdi ve %83’ü eşiğin altında puan aldı.

Toplamda 211 aday öğrenci bir ekonomi sınavına girdi ve bunların %75’i eşiğin altında puan aldı (orta öğretime dayalı, A düzeyi). 60-80 saat yatırım yapmak isteyen öğrenciler, kurslardan birine veya her ikisine katılmaya davet edildi. Toplamda, ekonomiye 50 öğrenci ve matematik için 55 öğrenci kayıt yaptırdı; bunların çoğuna temel düzeyde matematik bilen ve ekonomi eğitimi almayan1 Alman öğrenciler katıldı.

Katılım tamamen gönüllüydü ve ücretsizdi, bu da seçim yanlılığına yol açabilirdi. Kursların tasarımı deneysel olduğundan ve katılmaya istekli olan tüm öğrencilere erişim izni verildiğinden, yarı deneysel bir ortamda yalnızca olası seçim yanlılığı araştırılabilir.

Herhangi bir boylamsal etkiyi ölçmek için, yaz kursu katılımcıları, daha uzun bir zaman diliminde olası öğrenme etkileri için benzer özelliklere (demografik, önceki eğitim, ön bilgi) sahip diğer öğrencilerle karşılaştırılmıştır.

Bu nedenle, 2005-2006 çalışma yılında Maastricht Üniversitesi’nde 709 (%83) öğrencinin ön bilgi verilerinin mevcut olduğu 850 birinci sınıf lisans ekonomisinden oluşan bir kohort kullandık. Ön bilgi verisine sahip olduğumuz toplam 629 öğrenci yaz kursu programlarının hiçbirine katılmamıştır.

Çevrimiçi iyileştirme programına katılan öğrencilerin çoğu yabancı olduğundan ve öncelikli odak noktamız yabancı öğrencilerin geçiş sorunlarına olduğundan, Hollandalı öğrencileri araştırmamızdan çıkardık. Ayrıca, uzun vadeli boylamsal etkileri ölçmek için, işletme alanındaki üç lisans programından en büyüğü olan Uluslararası İşletmeyi seçtik.

Başka bir deyişle, toplam 28 yaz kursu matematik öğrencisi, Quantitative Methods I (QMI), Ekonomi ve İşletme (ECBUS) için 34 yaz kursu ekonomi katılımcısı ve ilk yılın tamamı için 45 yaz öğrencisinin çalışma performansının karşılaştırılması için bırakılır. (Çalışma başarısı). Tablo 3.1’de kullanılan kohortların ayrıntılı tanımlayıcı rakamları listelenmiştir.

Enstrümanlar

Çevrimiçi iyileştirici eğitimin boylamsal etkilerini belirlemek için iki ölçü kullanılır. Her şeyden önce, telafi kursunun kısa vadeli (çalışma performansı) etkisi, ilgili modülün geçme oranı ve ortalama notu ile telafi kursunun köprülemeyi amaçladığı belirli alan bilgisi ile karşılaştırılarak test edilir.

Çevrimiçi telafi kursu matematik için, normal lisans müfredatında bilginin kalıcılığını değerlendirmek için ilgili kurs QMI’dir. QMI, matematik ve istatistiğe giriş niteliğindedir ve ortaokul matematik programlarının bölümlerini tekrar eder. Çevrimiçi iyileştirici ders ekonomisi için, normal müfredatta bilginin kalıcılığını değerlendirmek için ilgili ders Ekonomi ve İşletmedir (Ecbus).

Bu ders geleceğin yöneticilerini ekonomi teorisini kullanmaya hazırlar ve Hollanda orta öğretiminde öğretilen ekonomiyi genişletir. İkinci olarak, telafi eğitiminin uzun vadeli (çalışma başarısı) etkisi, lisans programının tüm ilk yılının genel not ortalamasının yanı sıra geçme oranı karşılaştırılarak değerlendirilir. Boylamsal etkiyi tahmin etmek ve tanımlamak için kullandığımız ölçü, iki ortalamanın (Cohen’s d) etki büyüklüğünün standartlaştırılmış farkını almaktır.

Bu metrik, iki grubun ortalamaları karşılaştırıldığında uygundur. Cohen’s d, iki grup ortalaması arasındaki mesafeyi, havuzlanmış standart sapmaları cinsinden ifade eder. Cohen (1988), d = 0.20 (küçük etki), d = 0.50 (orta etki) ve d = 0.80 (büyük etki)’nin disiplinler arasında genel kılavuzlar olarak hizmet etmesini tavsiye eder.

Eğitimde nitel ve nicel araştırma yöntemleri
Nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar
Nicel araştırma Yöntemleri Nelerdir
Eğitimde Araştırma Yöntemleri PDF
Eğitimde Araştırma Yöntemleri Dersi
AYEUM sdü
Nicel araştırma Nedir
Nicel araştırma yöntemleri makale

Nicel Yöntemlerde Çalışma Performansı

Alman temel matematiği (GK), Alman ileri matematiği (LK) ve diğer öğrenciler (Diğer Yabancı) olmak üzere farklı önceki eğitim gruplarına dayalı olarak QMI sınavının performansını ayırdık. Önceki bilgilerdeki farklılıklara dayalı olarak QMI’nin geçiş oranlarında büyük farklılıklar vardır.

İyileştirici ders matematik, önceki matematik eğitim düzeyi en düşük (GK) olan hedef Alman öğrenci grubuna sunulmuştur. Referans grupları olan GK grubunda hem başarılı yaz kursu katılımcılarının (SC-pass) hem de başarısız yaz kursu katılımcılarının (SC-fail) QMI kurs performansları ile karşılaştırıldığında, her iki yaz kursu katılımcısının da başarılı olması dikkat çekicidir. 

Kabaca, yaz kursu katılımcıları yalnızca temel matematik ön eğitimine sahip olsalar da, ileri matematik ön eğitimi (LK) olan öğrencilere kıyasla benzer QMI ders geçme oranları gösterirler. Yaz kursuna katılan ancak başarısız olan öğrencilerin akranlarına kıyasla QMI kursunda nispeten iyi performans göstermesi biraz şaşırtıcıdır.

Bununla birlikte, kurs verilerinin daha fazla analizi, bu fenomenin bir açıklamasını sağlar. Geçme oranları sadece final sınavına giren öğrenciler için belirlenir; ancak, kursa katılan tüm öğrenciler nihai olarak sınava girmez. Final sınavına katılmama durumu dikkate alındığında, yaz kursuna katılan ancak başarısız olan öğrencilerin, kursa katılan ancak sınava girmeyen öğrenci grubunda fazla temsil edildiği görülmektedir.

Hem sınava devam hem de sınavdaki performans dikkate alındığında, telafi dersini geçen öğrenciler %75 başarı oranı ile öne çıkarken, yaz kursuna katılmayan veya yaz kursundan kalan öğrencilerin başarı oranları %50 ve daha az olan öğrencilerde görülmektedir.

Bağımsız bir örnek T-testi, SC-geçer öğrencilerin akranlarından daha başarılı olduğunu gösterir, ancak p-değeri artık %5’te istatistiksel olarak anlamlı değildir (F = 60,253, t = 1.917, p-değeri= 0.057, d-değeri = 0,68), muhtemelen daha küçük bir nüfus büyüklüğünden dolayı. Aslında, işletme/ekonomi alanındaki tüm lisans programlarının tüm yabancı nüfusunu alırsak, SC-geçer öğrenciler, %1 ile akranlarından daha başarılıdır.

İyileştirme kursuna katılanların, katılımcı olmayanlardan daha iyi performans gösterdiği bulgusu, kendi başına, iyileştirici kursun başarısının kanıtı değildir: yine, bir seçim yanlılığı olabilir. Yaz kursu, motivasyonu yüksek öğrenciler gibi temsili olmayan bir öğrenci grubunu çekiyorsa, yaz kursuna katılımın etkisi motivasyon nedeniyle açıklanabilir.

Sınavdaki artan başarı oranının bir yandan seçim yanlılığı bileşenine ve diğer yandan yaz kursu tarafından gerçek bir öğrenme etkisine ne ölçüde atfedilebileceğini araştırmak için, nihai QMI’deki kısmi matematik ve istatistik puanları Yaz kursuna katılanlar ve katılmayanların sınavı karşılaştırılır.

Akademidelisi ailesi olarak, Eğitimde nitel ve nicel araştırma yöntemleri,Nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar,Nicel araştırma Yöntemleri Nelerdir,Eğitimde Araştırma Yöntemleri PDF,Eğitimde Araştırma Yöntemleri Dersi,AYEUM sdü,Nicel araştırma Nedir,Nicel araştırma yöntemleri makale gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir