Çevrimiçi Lisans Programı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Çevrimiçi Lisans Programı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Eylül 2021 ingiltere'de uzaktan eğitim veren üniversiteler Online ders veren üniversiteler Online Sertifika Programları Online üniversite bölümleri Türkiye de online üniversiteler Üniversite online Üniversite online Sertifika Programları Uzaktan Online üniversite 0
Proje Önlemleri

Çevrimiçi Lisans Programı

Bir Avrupa lisans programına kayıtlı yabancı öğrencilerin sayısı arttıkça, yabancı öğrencilerin geçiş aşamalarını kolaylaştırmak için makul bir yanıt, uzaktan eğitim formatında iyileştirici eğitim sunmaktır. Çevrimiçi iyileştirici eğitimi, öğrencilerin üniversitede başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlamalarına yardımcı olan, BİT kullanan bir öğretim yöntemi olarak tanımlıyoruz.

Bu sayede yabancı öğrenciler kendi ülkelerinde eğitim görebilir, bu da maliyetlerini düşürürken aynı zamanda bilgi ve becerilerini geliştirme esnekliği sunar. BİT, bağımsız öğrenmeyi desteklemenin yanı sıra İnternet’in yaygın olarak uygulanmasıyla zaman ve coğrafi kısıtlamalardan bağımsız olarak öğrenme gücüne sahiptir.

Ek olarak, son araştırma bulguları, BİT’in öğrencilerin birlikte çalıştığı ve öğrendiği işbirlikçi ortamlarda öğrenme için bazı güçlü araçlara sahip olduğunu göstermektedir. Fiziksel ortamlardaki iyileştirici eğitim araştırmaları başarı için önemli faktörler sağlasa da, çevrimiçi ortamlarda dört ek konunun dikkate alınması gerekir. İlk olarak, bu bölümdeki çevrimiçi terimi İnternet’i ifade eder.

Bir grup uluslararası öğrencide zaman ve yer engellerini aşmak için yaz kursu 7/24 çevrimiçi olmalıdır. Ancak o zaman katılımcılar istedikleri yerde ve kendilerine en uygun zamanlarda çalışabilirler (her yerde öğrenme). Sürekli kullanılabilirlik, öğrencilerin tercih ettikleri zamanda öğrenmelerini sağlayan farklı bir öğretim yöntemi de gerektirir.

İkinci olarak, her öğrenci ön bilgi, öğrenme stili ve çalışma ilerlemesi açısından benzersizdir. Bu nedenle, bir Sanal Öğrenme Ortamı (VLE), ideal olarak bireyselleştirilmiş öğrenme ilerlemesine izin vermek için uyarlanabilir olmalıdır. Fiziksel iyileştirme kurslarının aksine, BİT, her öğrenci için uyarlanabilir bir öğrenme yolu sunma gücüne sahiptir.

Üçüncüsü, etkileşim sadece çevrimiçi öğrenmede değil, aynı zamanda her türlü eğitimde de en etkili unsurlardan biridir, çünkü etkileşim motivasyonu teşvik eder.

Yüz yüze toplantıların yapılmadığı tamamen sanal ortamlarda, etkileşimi kolaylaştırmak daha da zorlaşıyor. Bağlam, beden dili ve tonlama gibi önemli etkileşim öğelerinin çevrimiçi olarak iletilmesi zordur. Etkileşim, öğrencilerin motivasyonunu teşvik etmek için önemli bir mekanizma olduğundan, etkileşimin eğitmenler tarafından aktif olarak teşvik edilmesi VLE’ler için çok önemlidir.

Dördüncüsü, hızlı geri bildirim, çevrimiçi bir kursta etkileşimi teşvik eder. Çeşitli BİT değerlendirme araçları, öğrencilerin bilgideki ustalıklarını test etmelerine ve öğrenme için faydalı olduğu bilinen anında bireyselleştirilmiş geri bildirim almalarına olanak tanır. Çevrimiçi bir kursta hiçbir şey, kendi katkı(lar)ınıza yanıt vermemekten daha fazla düşüş olamaz.

Akademidelisi ailesi olarak, Online üniversite bölümleri,Online ders veren üniversiteler,Üniversite online,Türkiye de online üniversiteler,Uzaktan Online üniversite,ingiltere’de uzaktan eğitim veren üniversiteler,Üniversite online Sertifika ProgramlarıOnline Sertifika Programları gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

 Metodoloji ve Araştırma Tasarımı

Ayar

Çevrimiçi telafi programlarının daha iyi çalışma performansına ve çalışma başarısına yol açıp açmadığını test etmek için, uzaktan eğitim ortamlarında uygun olduğu kanıtlanmış iki farklı pedagojik çerçeveye dayalı iki kurs tasarladık. Çevrimiçi telafi kursu matematik, bilişsel öğrenme teorilerinin ilkelerine dayalı olarak tasarlanmıştır.

Bilişsel öğrenme teorileri, öğrenenin zihninde öğrenenin içsel süreçleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Öğrenme eylemi, yeni bilgilerin önceki bilgiler temelinde yorumlandığı aktif bir süreç olarak kabul edilir. Bu nedenle öğrenme, öğrencinin bilişsel yapılarını etkileyen ve sonuç olarak gelecekteki öğrenme süreçlerini değiştiren aktif bir bilgi işleme olarak görülür.

Böylece öğrenen kendi öğrenme sürecinin aktif bir katılımcısıdır. Bir eğitmen, öğrencilerin başarılı dahili öğrenme süreçleri için gerekli adımları (işlemleri) atmaya yönlendirilmeleri (ve yönlendirilmeleri) için eğitim hedeflerini, uygun öğrenme durumlarını ve pedagojik araçları planlamalıdır.

Kurs mimarisi, yeni bilgi miktarı sınırlı olacak şekilde tasarlanabilir. Başka bir deyişle, yeni öğrenme içerikleri önceden kazanılmış bilgilerle ilişkilendirilmelidir. Özellikle öğrenciler arasındaki ön bilgilerdeki farklılıklar büyük olduğunda, BİT kullanımı yoluyla uyarlanabilir bireysel öğrenme yolları sunmak faydalı olabilir.

Online üniversite bölümleri
Online ders veren üniversiteler
Üniversite online
Türkiye de online üniversiteler
Uzaktan Online üniversite
ingiltere’de uzaktan eğitim veren üniversiteler
Üniversite online Sertifika Programları
Online Sertifika Programları

Bu nedenle “ALEKS” adlı bir programın “Kolej Cebiri” modülü kullanılmıştır. Bu program, belirli bir düzeyde belirli bilgilere ulaşmak için çeşitli yollar olduğunu varsayan Bilgi Alanı Teorisine dayanmaktadır.

Program, öğrenme yolunu öğrencinin bilgisine, gelişimine ve öğrenme stiline göre uyarlar. Öğrenciler bireysel olarak çalışmak zorunda olsalar da programın açıklamaları yetersiz veya öğrenci için anlaşılmaz ise bir öğretmene başvurabiliyorlardı. Geçti-kaldı kararı, öğrencinin ulaştığı son noktaya (bilgi düzeyi) göre verildi.

İkinci ders, çevrimiçi telafi kursu ekonomisi, birlikte çalışma ve öğrenme ilkelerine dayanmaktadır. Daha bireysel öğrenme yaklaşımlarının aksine, sosyo-yapısalcı teoriler, öğrenmenin sosyal karşılaşmalar yoluyla gerçekleştiği fikrine dayanır. Anlam, insanlar, çevreleri ve çevreleyen eserler arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak inşa edilir.

Öğrenme, yeni bilgiyi aktif olarak işleme ve bilgiyi sürekli (birlikte) yapılandırma eylemi olarak kabul edilir. Probleme dayalı öğrenme (PDÖ), sosyo-yapılandırmacı öğrenmeyi teşvik eden tipik bir uygulamadır. Öğrencilerin öğrenmesini karmaşık durumlara ve çeşitli gerçekçi bilgilere odaklar.

PDÖ’deki kilit konulardan biri, öğrencilerin işbirliğine dayalı gruplarda aktif olarak bilgiyi yapılandırmalarıdır. Bu nedenle, ikinci ders PDÖ’nün elektronik bir formuydu. Öğrenciler, tartışma forumlarını ve duyuru panolarını kullanarak işbirlikçi bir öğrenme ortamında gruplara katıldılar.

6 hafta içinde, öğrenciler bir PBL yöntemiyle altı görevi çözmek için birlikte işbirliği yapmak zorunda kaldılar. Grup, öğretmenle birlikte içeriğin ve bağlamın ele alınma hızına karar verebilir. Herhangi bir zorunlu toplantı planlanmamıştır. Grupta dereceli katılımla birleştirilmiş özetleyici bir testin sonuçları, sonunda geçti-kaldı kararı vermek için kullanıldı.

Konular

Bu çalışma, Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’ndeki lisans öğrencileri için bir Uluslararası İşletme lisans programında gerçekleştirilmiştir. Müfredat başlamadan önce kimin iyileştirici eğitime ihtiyacı olduğunu değerlendirmek için, aday öğrenciler 2005 yazında önceki bilgilerini değerlendirmek için çevrimiçi bir teşhis testi yapabildiler.

Matematikte, 230 aday öğrenci teste girdi ve %83’ü eşiğin altında puan aldı. Toplamda 211 aday öğrenci bir ekonomi sınavına girdi ve bunların %75’i eşiğin altında puan aldı (orta öğretime dayalı, A düzeyi). 60-80 saat yatırım yapmak isteyen öğrenciler, kurslardan birine veya her ikisine katılmaya davet edildi.

 

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir