Çevrimiçi İyileştirici Eğitim Modeli – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Çevrimiçi İyileştirici Eğitim Modeli – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Eylül 2021 Eğitim Yöntemi nedir Etkili uzaktan eğitim Yöntemleri Online eğitim modelleri Uzaktan Eğitim modelleri Kpss Uzaktan eğitim uygulama modelleri Uzaktan eğitim yöntemi Uzaktan eğitimde KULLANILAN yöntem ve teknikler Uzaktan eğitimin Geleceği 0
Program Tipolojisi

Çevrimiçi İyileştirici Eğitim Modeli

Phipps’e (1998) göre iyileştirici eğitim on yedinci yüzyıldan beri varken, iyileştirici eğitim 1960’lardan beri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kolejlerde ve üniversitelerde yaygın bir uygulama haline geldi. Bettinger ve Long’a göre, iyileştirici eğitimin amacı, “hazırlık düzeyi düşük öğrencilere kolejde başarılı olmak ve işgücü piyasasında iş bulmak için gerekli becerileri sağlamaktır”.

Hart ve Speece (1998), açık kapı kabul politikalarının yanı sıra toplum kolejlerinin sayısının artmasının, hazırlıksız orta öğretim sonrası öğrencilerin sayısını artırdığını iddia etmektedir. Sonuç olarak, kolejler ve üniversiteler bu öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için iyileştirici kurslar sunmaya başladı.

Son rakamlar, ABD’de çok sayıda öğrencinin iyileştirici eğitimi izlediğini göstermektedir. 2 yıllık devlet kolejlerindeki birinci sınıf öğrencilerinin %40’ından fazlası iyileştirici kurslar almaktadır. Örneğin, New York City 1999’da 70.000 öğrenciye yaz yardımı sağladı. Attewell ve ark. (2006), matematik en yaygın iyileştirici dersti ve bunu okuma ve yazma takip etti.

ABD’de iyileştirici kurslar her yerde uygulansa da, tartışmalı olmaya devam ediyor. Eleştirmenler, iyileştirmenin bazı öğrencilerin akademik olarak üniversiteye başlayacak kadar güçlü olmadığını gösterdiğini savunuyor. Buna ek olarak, eleştirmenler, hükümetin öğrencinin ortaöğretimde zaten öğrenmesi gereken bir şey için ikinci kez ödememesi gerektiğini savunuyorlar.

İyileştirici eğitimin savunucuları, adalet konularının yanı sıra ekonomik sonuçlara ve toplumsal faydalara dayalı gerekçeler sunar. Kozeracki’ye (2002) göre, iyileştirici eğitim terimi, damgalayıcı bir tada sahip olduğu için uygun değildir. Bu nedenle Kozeracki (2002), insan gelişimi teorisine dayalı öğrenci öğrenmesine bütüncül yaklaşımları dikkate aldığı için gelişimsel eğitim terimini daha uygun görmektedir.

Gelişim eğitimi, “öğrencilerin mevcut gelişim aşamalarına uygun seçimler yapmaya hazırlanmalarına yardımcı olmak için akademik ve öğrenci destek hizmetlerini bir araya getirmeyi amaçlar”. Unutulmaması gereken önemli nokta, gelişimsel eğitimin yalnızca düşük performans gösteren öğrenciler için değil, tüm öğrenciler için uygun görüldüğüdür. Bu bölümde, iyileştirici eğitim ve geliştirme eğitimi terimlerini birbirinin yerine kullanıyoruz.

McCabe ve Day’e (1998) göre, ideal kapsamlı gelişim programı, hem bilişsel hem de duygusal gelişimi ele alan hem bireysel büyüme hem de öğrenme teorilerini birleştirir. “[S]başarılı gelişim programları, değerlendirme, yerleştirme, oryantasyon, özel ders, danışmanlık, akran desteği, erken uyarı programları, çalışma becerileri eğitimi ve destek grupları dahil olmak üzere çok çeşitli kapsamlı eğitim destek hizmetleri sunar”.

Eğitim Yöntemi nedir
Etkili uzaktan eğitim Yöntemleri
Uzaktan eğitim yöntemi
Uzaktan eğitimde KULLANILAN yöntem ve teknikler
Online eğitim modelleri
Uzaktan eğitimin Geleceği
Uzaktan Eğitim modelleri Kpss
Uzaktan eğitim uygulama modelleri

Kozeracki (2002), iyileştirici eğitimin başarı faktörlerinin bir incelemesini yapmış ve yüksek düzeyde bir yapı, net amaç ve hedefler, sosyal ve duygusal destek, yeterli personel eğitimi ve mesleki gelişimin iyileştirici eğitim için önemli unsurlar olduğunu bulmuştur.

İyileştirme kurslarına katılan öğrencilerin sayısı artarken, bazı araştırmacılar iyileştirmenin öğrenci çıktıları üzerindeki nedensel etkisi hakkında çok az şey bilindiğini belirtmektedir. Bettinger ve Long’a (2005) göre, telafi eğitimi üzerine yapılan çalışmaların çoğu tanımlayıcıdır ve sadece telafi kurslarına katılanlar ile katılmayanlar arasında basit karşılaştırmalar sağlar. “Topluluk kolejlerinin çoğunluğu iyileştirmelerinin ne kadar etkili olduğunu bilmiyorlar çünkü etkinliklerini çok iyi değerlendirmiyorlar, nasıl değerlendireceklerini bilmiyorlar veya bilmek istemiyorlar”.

Son zamanlarda, demografik ve sosyo-ekonomik konuları da dikkate alırken, iyileştirici eğitimin etkililiğini boylamsal bir şekilde ölçen daha fazla ampirik araştırma mevcut hale geldi. Örneğin, Jacob ve Lefgren (2004) bir yaz okuluna katılan üçüncü sınıf öğrencilerinin öğrenci başarı puanları üzerinde mütevazı ama pozitif bir net etki bulmuştur.

6800 lise öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada, Attewell ve ark. (2006), iyileştirici eğitimin etkilerinin kurum türüne bağlı olduğunu bulmuşlardır. 2 yıllık kolejlerde, telafi kurslarını geçen öğrencilerin mezun olma olasılığı, hiçbir zaman telafi almamış eşdeğer geçmişe sahip öğrencilere göre daha yüksekti.

4 yıllık kurumlarda, telafi kursları, akademik beceriler ve arka plan kontrol edildiğinde bile öğrencilerin not alma şanslarını azalttı. Bettinger ve Long (2005) farklı bir veri seti aldı ve matematik iyileştirmenin öğrenci sonuçlarını iyileştirdiğini, İngilizce iyileştirmenin ise öğrenci sonuçlarını iyileştirmediğini buldu. Başka bir deyişle, son araştırmalar, iyileştirici eğitimin etkilerinin belirli bağlama, kurum türüne ve ayrıca alan bilgisi veya beceri türüne bağlı olabileceğini göstermektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde iyileştirici eğitim yaygın bir fenomen iken, Avrupa’da iyileştirici faaliyetler yakın zamana kadar sadece birkaç enstitü arasında dağılmıştı. Ancak, Bologna Antlaşması ve yüksek öğretime açık erişime ilişkin bir Avrupa politikasının oluşturulmasıyla birlikte, birçok Avrupa kurumu matematik, dil ve yazma alanlarında köprü kursları sunmaya başladı.

ABD’deki duruma göre çok önemli bir fark, iyileştirici eğitim sunma nedenlerinin farklı olmasıdır. ABD genelinde orta öğretimde değerlendirme kriterleri uyumlu hale getirilirken, Avrupa’da her ülkenin kendi eğitim programlarını ve kriterlerini tasarlama ve uygulama konusunda yasal hakkı vardır.

Sonuç olarak, bir Avrupalı ​​öğrenci farklı bir Avrupa ülkesinde okumak istediğinde, muhtemelen farklı ön bilgi ve beceri gereksinimleriyle karşı karşıya kalacaktır. Örneğin, Hollanda’da istatistik ve ekonomi derslerini takip etmek yaygındır, çoğu Avrupa ülkesinde orta öğretimde bu konulara neredeyse hiç dikkat edilmez.

Örneğin, bir yabancı öğrencinin Hollanda’da lisans eğitimine başlarken ekonomide yetersiz olmasının onun bilişsel, motivasyonel veya finansal yetenekleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Buna karşılık, telafi eğitiminin çoğu ABD’li katılımcısı, zayıf akademik beceriler veya liseye hazırlık ve/veya düşük sosyo-ekonomik statü nedeniyle üniversiteye yeterince hazırlanmıyor.

“Birçok hazırlıksız toplum kolej öğrencisi ekonomik olarak yoksun koşullardan geliyor ve yeterli okullardan daha azına devam ediyor”. Başka bir deyişle, ABD üniversitelerindeki araştırma bulguları bazı önemli içgörüler sağlarken, Avrupa’da telafi eğitiminin bağlamı farklıdır.

Akademidelisi ailesi olarak, Eğitim Yöntemi nedir,Etkili uzaktan eğitim Yöntemleri,Uzaktan eğitim yöntemi,Uzaktan eğitimde KULLANILAN yöntem ve teknikler,Online eğitim modelleri,Uzaktan eğitimin Geleceği,Uzaktan Eğitim modelleri Kpss,Uzaktan eğitim uygulama modelleri gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir