Yenilikçi Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yenilikçi Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Eylül 2021 Eğitimde YENİLİKÇİ Yaklaşımlar nelerdir ilkokulda yenilikçi eğitim (uzaktan öğretim) İlkokulda YENİLİKÇİ Eğitim nedir İlkokulda YENİLİKÇİ eğitim yüksek lisans yapanlar Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Yenilikçi eğitim nedir 0

Yenilikçi Eğitim ve Öğrenim için Çıkarımlar

Girişimcilik, yaratıcılık, işbirliği ve değer yaratma, günümüzün dinamik iş ortamında gerekli iş yetkinlikleridir. Bu yeterlilikleri ders kitaplarından veya geleneksel derslerden elde etmek zordur. İşletme okullarında eğitimin pedagojik tasarımı, bu yeterliliklerin simüle edilmiş iş ortamlarında uygulanabileceği oyunlar gibi yeni medyadan yararlanabilir. Seçkin işlevselliklere sahip daha fazla medya mevcut olduğundan, daha fazla öğrenme sonucu müfredatın bir parçası olabilir.

Konuyla ilgili deneysel araştırma eksikliğinden dolayı, oyunların geleneksel öğrenme yöntemlerine göre önemli avantajları olduğunu öğretmenlere kanıtlamak için henüz çok erken. İncelediğimiz iki vaka, öğrenciler aktif olarak meşgul olduklarında ve öğrenme deneyiminin tadını çıkarırken daha kısa sürede daha fazla beceri kazandıkça oyunların gerçekten öğrenmeyi hızlandırdığına dair ampirik kanıtlara katkıda bulunuyor.

Yenilikçi eğitim ve öğrenim için temel çıkarım, oyunların öğrenmeyi hızlandırdığı önermesini kanıtlamak için daha birçok eğitici oyunun ve etkilerinin araştırılması gerektiğidir. Bununla birlikte, çalışmamızdan daha ileri araştırmalar için bir dizi öneri üretebiliriz.

  • 1. Yenilik matrisi, bir öğrenme ortamının inşasının bir parçası olarak öğrenme çıktılarının dahil edilmesini gerektirir. Öğrenme çıktıları, bir ortamın işlevleri ve işlevsizlikleriyle ilgili oldukları için artık verili kabul edilemez.
  • 2. Medya İşlevselliği Çerçevesi, vakaları incelemek ve karşılaştırmak için uygun bir çerçeve sunabilir. Eksiksiz bir araştırma programı elde etmek için çalışmaya dahil edilecek öğelerin bir listesini verir.
  • 3. Öğretmenler, öğrenme ve öğretme aracı olarak oyunları denemeye ve deneyimlerini paylaşmaya davet edilir. Ayrıca öğretimlerinin gerekli öğrenme çıktıları hakkında düşünmeye hazır olmalıdırlar.
  • 4. Ayrıca, önemli bir oyun deneyimine ve genellikle öğretim kadrosunun deneyimini aşan BİT becerilerine sahip olduklarından, öğrenciler eğitici oyunlar tasarlamaya davet edilebilirler. Özellikle, öğretmenler geleneksel öğrenme perspektifine bağlı kalabilecekleri için kullanılmayan potansiyel işlevselliklere işaret eden uzmanlardır.
  • 5. Öğrencileri, öğretmenleri, araştırmacıları ve işletme profesyonellerini iş oyunlarının tasarımına ve uygulanmasına dahil ederek, iş vakaları simüle edildiğinde işletme ve işletme okulları arasındaki boşluk kapatıldığından tüm katılımcılar önerilen hızlandırılmış öğrenmeden yararlanabilir. iş gerçekliğini (ilgi) ve akademik uygulamayı (titizlik) yansıtır.
  • 6. İşletme okulları, oyunun diğer öğrenme sonuçlarını daha hızlı bir şekilde sağladığına ikna edilebilirse, ciddi oyunların görsel-işitsel işlevleri, öğrencilerin eğlence oyunlarından beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirilebilir. Ardından ciddi oyunlar tasarlamaya daha fazla zaman, para ve uzmanlık yatırımı yapmaya karar verebilirler.

Çevrimiçi İyileştirici Eğitim Etkilerinin Boylamsal Çalışması

Avrupa’da, yüksek öğretimde artan uluslararasılaşma, Lisans-Yüksek Lisans yapısının getirilmesi ve Bologna Antlaşması’nın yeni akreditasyon prosedürleri nedeniyle kayıtlı öğrencilerin heterojenliği artmıştır.

Buna ek olarak, artan sayıda yüksek öğretim kurumu, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uluslararası pazarına yönelmektedir (Van der Wende, 2001). Örneğin, Maastricht Üniversitesi’nde işletme lisansını takip eden yabancı öğrencilerin yüzdesi 1996’da %10’dan 2006’da %60’a yükselmiştir.

Avrupa’da öğrenci kayıtlarının bu son zamanlarda artan heterojenliği göz önüne alındığında, orta öğretimden üniversiteye geçiş sorunlarının daha büyük hale gelmesini beklemek mantıklıdır. Bunun başlıca nedeni, Avrupa’daki orta öğretim programlarının Avrupa düzeyinden ziyade ulusal düzeyde belirlenmesidir.

Aslında, Avrupa ülkelerinde orta öğretim programlarındaki farklılıklar yaygındır. Örneğin, çoğu Avrupa ülkesinde istatistik veya ekonomiye neredeyse hiç dikkat edilmezken, Hollanda’da bu onların orta öğretimine entegre edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencileri bir programa girmeden önce gerekli bilgilerle donatmak için köprü kursları, yaz kursları veya telafi kursları tasarlamak gerekli hale gelmiştir.

Yenilikçi eğitim nedir
ilkokulda yenilikçi eğitim (uzaktan öğretim)
Dijital eğitim Araçları
İlkokulda YENİLİKÇİ Eğitim dersleri
İlkokulda YENİLİKÇİ eğitim yüksek lisans yapanlar
İlkokulda YENİLİKÇİ Eğitim nedir
Eğitimde YENİLİKÇİ Yaklaşımlar nelerdir
Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim

Amerika Birleşik Devletleri’nde, iyileştirme programları hem kolejlerde hem de üniversitelerde yaygındır. Bettinger ve Long (2005) iyileştirici eğitimin amacının, hazırlıksız öğrencilere üniversitelerde başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak olduğunu savunmaktadır.

Başka bir deyişle, iyileştirici eğitim, öğrencinin kariyerinin bir sonraki adımında yumuşak bir geçiş sağlamak için alan bilgisi (örneğin matematik, ekonomi) ve becerilerdeki (örneğin okuma, yazma) boşlukları kapatmayı amaçlar.

ABD’de çoğu enstitü bir tür iyileştirici eğitim sunmaktadır ve son araştırmalar geleneksel lisans öğrencilerinin %40’ından fazlasının en az bir iyileştirme kursuna katıldığını göstermektedir. ABD’de iyileştirici eğitimin faydaları yoğun bir şekilde tartışılıyor, ancak son bulgular iyileştirici eğitimin birçok olumlu etkisine işaret ediyor.

İyileştirici programlar ABD’de yaygın olsa da, Avrupa’da daha az iyileştirici eğitim geleneği vardır. Bununla birlikte, son birkaç yılda birkaç Avrupa yüksek öğretim kurumu iyileştirici eğitim programları sunmaya başlamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki temel fark, bu iyileştirici programları sunma nedenidir. ABD’de yaygın bir varsayım, iyileştirmenin düşük sosyo-ekonomik statüdeki hazırlıksız öğrencileri cezbetmesidir. Buna karşılık, Avrupa’da geçiş sorunlarının büyük bir kısmı, yabancı öğrencilerin bir lisans veya yüksek lisans programına etkin bir şekilde başlamalarını engelleyen ulusal orta öğretim programları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

Bir Avrupa lisans programına kayıtlı yabancı öğrencilerin sayısı arttıkça, yabancı öğrencilerin geçiş aşamalarını kolaylaştırmak için makul bir yanıt, uzaktan eğitim formatında iyileştirici eğitim sunmaktır. Bilgi İletişim Teknolojisi (BİT), iyileştirici eğitime fayda sağlayabilecek bazı güçlü araçlara sahiptir.

Daha 1980’lerde, iyileştirici eğitimde BİT ile bazı küçük deneyler yapıldı, ancak sonuçları sınırlıydı. Son zamanlarda BİT, internetin yaygınlaşması ile bağımsız öğrenmeyi desteklemenin yanı sıra zaman ve coğrafi kısıtlamalardan bağımsız olarak öğrenme gücünü kazanmıştır.

Ayrıca, ICT, öğrencilerin birlikte çalıştığı ve öğrendiği işbirlikçi ortamlarda öğrenme için bazı güçlü araçlara sahiptir. Özellikle yabancı öğrenciler bağlamında, sanal ortamlarda iyileştirici eğitim sunmanın etkili olduğu görülmüştür. Bu öğrencilerin öğrenme ortamına ilişkin algıları olumlu bulunmuştur. Özellikle, bu çevrimiçi kursların etkileşimi ve kişinin kendi hızında ve zamanında çalışabilmesi son derece değerli bir özellik olarak kabul edildi.

Akademidelisi ailesi olarak, Yenilikçi eğitim nedir,ilkokulda yenilikçi eğitim (uzaktan öğretim),Dijital eğitim Araçları,İlkokulda YENİLİKÇİ Eğitim dersleri,İlkokulda YENİLİKÇİ eğitim yüksek lisans yapanlar,İlkokulda YENİLİKÇİ Eğitim nedir,Eğitimde YENİLİKÇİ Yaklaşımlar nelerdirTezsiz Yüksek Lisans Eğitim gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir