Öğrenci Becerilerinin Gelişimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenci Becerilerinin Gelişimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mart 2022 Sosyal beceri Eğitimi etkinlikleri Sosyal beceriler Nelerdir Temel beceriler nelerdir 0
Proje Çalışma Sistemi 

Ana Diller

NESB öğrencileri, ana dilleri İngilizce olan öğrencilere göre ekip çalışması konusunda daha az olumluydu. Birinci ve ikinci dilleri İngilizce olan öğrenciler için öz ve akran değerlendirme tutum puanlarını karşılaştırmak için bağımsız bir örneklem t testi yapılmıştır. NESB öğrencilerinin, ana dilleri İngilizce olan öğrencilere kıyasla kendi kendine ve akran değerlendirmesine karşı daha olumsuz tutumlara sahip olma eğilimi vardı.

İngilizce konuşan birçok öğrencinin, düşük performans gösteren takım arkadaşlarıyla ilgili hayal kırıklıklarını samimi bir şekilde ve uzun uzadıya dışa vurma fırsatından keyif aldığı gözlemlendi. Buna karşılık, Uluslararası, NESB ve denizaşırı doğumlu öğrenciler yorumlarını genellikle temkinli ve kibar yaptılar. Bazıları, takım bağlılığına ilişkin kolektivist bir algıyı yansıtabilecek puanların bireyselleştirilmesi kavramından emin değil gibi görünüyordu.

Birçoğu, muhtemelen olumlu geri bildirim verme konusundaki deneyim eksikliğini ve/veya sınırlı kelime bilgisini yansıtan ve ek eğitime ihtiyaç olduğunu öne süren basmakalıp ve genel yorumlar sunuyor gibiydi. İlginç bir şekilde, az sayıda NESB öğrencisi erken yorumlarda bulundu, ancak son girişlerini inatçı ve tembel takım arkadaşlarını takımlarını hayal kırıklığına uğrattıkları için uyarmak için bir fırsat olarak kullandı.

NESB öğrencileri ekip çalışması konusunda ana dili İngilizce olanlardan daha az olumlu olsa da, Uluslararası öğrencilerin (anadili İngilizce olan veya olmayan bir alt grup) grup çalışması konusunda Yerli öğrencilere göre daha olumlu olduğu bulundu. Bu bilmece, işleyen mekanizmaların kesin doğasını daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyor.

Takım oluşturma tercihlerindeki farklılıkların da Yerli ve Uluslararası gruplar arasında mevcut olduğu bulunmuştur; ilki, Uluslararası öğrencilerin eğitmenler tarafından tahsis edilmek yerine kendi takım üyelerini seçmelerini daha önemli bulmaktadır. Daha fazla araştırma, bunun arkasındaki faktörlerin kolektivist ve bireyci tutumlarla veya otoriteye karşı farklı tutumlarla ilgili olup olmadığını aydınlatabilir.

Alternatif olarak, bulgu ekip atamalarındaki önceki deneyimlerle ilgili olabilir. Çalışmamız, beklendiği gibi, grup çalışmasına ilişkin önceki deneyimlerin ekip çalışmasına ilişkin genel görüşleri etkilediğini ortaya koydu. Çünkü önceki takımları işlevsel olarak algılayan öğrenciler ile önceki takımlarını işlevsel olarak algılayan öğrenciler arasında genel olarak takım çalışmasına yönelik tutumlar arasında anlamlı bir fark vardı.

Kampüsteki öğrencilerin SAPCA deneyimlerinde, denizaşırı öğrenci alt gruplarına veya kampüs dışı veya uzak modda okuyanlara kıyasla bazı ilginç niteliksel farklılıklar gözlemlendi. Kampüsteki öğrencilerin, SAPCA yorumlarının anonimliği ve açık sözlülüğü konusunda önemli sorunlar yaşadıkları ortaya çıktı.

Göreve başlama sırasında, İş İletişimi öğrencilerine takım arkadaşlarına olumlu ve yapıcı ancak samimi geri bildirimde bulunmaları talimatı verildi. Kampüs dışındaki İş İletişimi öğrencileri bu talimatla o kadar uyumluydu ki, SAPCA BT destek danışmanı, kampüsteki Mimarlık ve İnşaat öğrencilerininkilerle karşılaştırıldığında kendi girişlerinin açık sözlülüğü hakkında bağımsız olarak yorum yaptı.

Buna karşılık, kampüsteki öğrencilerin yorumlarının her zaman öğrencilerin gerçek duygularını yansıtmayabileceğine dair anekdot niteliğinde kanıtlar vardı. Katkıları SAPCA tarafından “eşit” olarak değerlendirilen bazı kampüs içi ekiplerden bireysel öğrenciler, kurs eğitmenlerine SAPCA’da açık sözlü olmak konusunda isteksiz olduklarını çünkü bunun daha sonraki ekip toplantılarında, öğreticide utanç yaratacağını söyledi. sınıflar veya tesadüfi karşılaşmalar. Kampüs dışındaki öğrenciler görünüşe göre bu soruna karşı bağışıklardı, çünkü muhtemelen takım arkadaşlarıyla bir daha karşılaşmaları pek mümkün değildi.


Temel beceriler nelerdir
Sosyal beceriler Nelerdir
İlkokul ve ortaokul dönemlerini kapsayan temel bilgi ve becerileri kazandığımız eğitim süreci
Sosyal beceri örnekleri
Sosyal beceri öğretimi örnekleri
Sosyal beceri Eğitimi PDF
Akkök sosyal beceri sınıflandırması
Sosyal beceri Eğitimi etkinlikleri


Öğrenci Becerilerinin Gelişimini Kolaylaştırmak

Yüksek öğrenimde ekip atamalarının temel gerekçesi, yansıtıcı öğrenci öğrenimini ve işverenler tarafından değer verilen ekip çalışması becerilerinin gelişimini teşvik etmeleri ve böylece yaşam boyu öğrenmeyi kolaylaştırmalarıdır. Bu İş İletişimi vaka çalışmasında, ilk iki tür öğrenme için tutarlı kanıtlar vardır ve bu, yaşam boyu öğrenmenin daha sonra gelebileceğini ima eder.

Takım atama görevi, şüphesiz öğrencilerin kişilerarası iletişim ve takım çalışması konusundaki farkındalıklarını artırdı. Takım çalışması becerileri, rolleri ve stratejileri resmen tanıtıldı, ancak takım görevlerini tatmin edici bir şekilde tamamlamak için öğrenciler takım arkadaşlarıyla etkileşime girmeye zorlandılar ve uygulama yapmaktan ve dolayısıyla ödev boyunca takım çalışması becerilerini geliştirmekten kaçınamadılar. 

Öğrencilere, bu dönem boyunca tutulan kişisel günlükler sırasında kullanmaları gereken kişilerarası ve ekip iletişimini tartışmak için bir üst dil ve çerçeve sağlandı. Bu yevmiye kayıtlarında ayrı ayrı ve ayrı ayrı değerlendirildi ve ayrıca incelendi. Bu nedenle, bir eğitmen değerlendirici kitlesi için analitik günlük girişlerinin yapılmasının SAPCA’yı tamamladığı görülmelidir.

Kişiler arası iletişim kavramları ve terminolojisi SAPCA yorumlarına nadiren dahil edildi, ancak daha sonra ikincisi eğitmenler yerine ekip arkadaşları tarafından okunmak üzere oluşturuldu. Öğrenciler, düzenli SAPCA girişleri yaparak hem ödev göreviyle meşgul oluyor hem de kendi katkılarının yanı sıra takım arkadaşlarının katkılarını da takımın ömrü boyunca düzenli olarak yansıtıyorlardı.

Şu anda, MSF puanlarının ve yayınlanan akran yorumlarının öğrenme deneyimlerini etkileyip etkilemediği ve ne ölçüde etkileyeceği belirsizdir, ancak bu değerlendirmelerin en azından bazı öğrencilere katkılarını iyileştirmeleri için bir ivme sağladığı inkar edilemez.

Benzer şekilde, öğrencilerin bir takım ödevine ve SAPCA’ya maruz kalmalarının yaşam boyu öğrenmeyi kolaylaştıracağını iddia etmek mümkün değildir. Ancak, SAPCA’nın önemli bir rol oynadığı bu derste öğrencilerin takım deneyimlerinin farkındalık, öz-yansıtma, kavramsal çerçeveler, beceriler ve stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olmadığını söylemek zor olacaktır.

Gelecekteki Yönlendirmeler

Literatürden gelen kalıcı bir mesaj, SAPA etkinliklerine katılımın öğrencilerin nihai ünite sonuçları üzerindeki etkisiyle ilgili nispeten yetersiz araştırma grubunu genişletme ihtiyacıdır. Örneğin, ayrıntılı derecelendirme kriterleri ile küresel/bütünsel derecelendirmeler arasındaki dengenin, değerlendiriciler tarafından sağlanan niteliksel geri bildirim miktarı üzerinde bir etkisi olduğu ve dolayısıyla SAPA’nın biçimlendirici ve özetleyici etkilerinin dengesi üzerinde bir etkisi olduğu daha önce belirtilmişti; Bu değerlendirme değiş tokuş etkisine ilişkin daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir.

SAPA yazılım araçlarının geliştirilmesinde, özgürce erişilebilen veritabanı ve web sunucusu teknolojilerine dayanan birçok sistemle birlikte, ‘Yazılım ve Prosedürel İyileştirmeler’ bölümünde özetlenen nedenlerle önemli bir “açık kaynak” hareketi olsa da, gerçek şu ki, SAPA sistem yazılımı kaynak koduna ücretsiz erişim, belirli bir uygulamanın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, çalışan bir SAPA sistemine ücretsiz erişim ile aynı şey değildir.

Açık kaynak alanındaki daha yeni bir gelişme, özünde kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin ortaklaşa toplanması, sipariş edilmesi ve yorumlanması olan bloglar, wikiler ve sosyal ağ siteleri gibi “sosyal yazılım” uygulamalarıdır. Bu yazılım sistemleri, SAPA’yı destekleyen işbirlikçi ve eleştirel olarak yansıtıcı faaliyetlere doğal olarak uyumlu yeni araçlar sağlar. Yeni nesil SAPA yazılım araçlarının geliştirilmesi için ortaya çıkan ve ilginç bir seçenek sunuyorlar.

Çalışmamızdan, bunların dikkate alınması, oluşturulan verilerin kapsamının dışında olduğu için daha fazla araştırma gerektiren bir dizi soru ortaya çıkmıştır.

Bunlar uygun bir şekilde şu şekilde özetlenebilir:

1. Derecelendirmelerin ve yorumların öğrenci katkıları üzerindeki etkisi nedir?
2. SAPCA’ya ve genel olarak takım çalışmasına yönelik farklı tutumlar, Yerli ve Uluslararası öğrenciler ve farklı milletlerden uluslararası öğrenciler arasında, Batı ve Doğu kültürlerinin ortak ve bağımsız öğrenme stillerine bağlanabilir mi?
3. Akranlarını değerlendirme yetenekleri ve istekleri açısından erkekler ve kadınlar arasında farklılıklar var mı?
4. Çok dilli gruplardaki NESB öğrencileri, SAPCA’yı kullanmak için kısıtlayıcı olarak dil engelleri yaşıyor mu?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir