Öğrenci Alt Grupları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenci Alt Grupları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mart 2022 Gruplama Teknikleri İşbirliğine dayalı öğrenme etkinlik örneği İŞBİRLİKLİ öğrenme modeli ve uygulanması Sınıf DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 0
Program Tipolojisi

Aşamalar

Uygulamada,  ikinci aşama beklenenden daha sorunluydu, ancak iki yarıyılda farklı nedenlerle. İlk yarıyılda, öğrencilere SAPCA derecelendirmelerinin yedi setinin tümünü göndermenin zorunlu olduğu konusunda tavsiyede bulunulmasına rağmen, bazı ekip üyeleri tarafından çok sayıda ‘kaçırılan’ değerlendirme derecelendirmesinden dolayı bazı ekipler için MSF tutarsızlıkları olduğu ortaya çıktı.

Kaçırılan değerlendirmeler için hatalı değerlendirmeleri marjinal olarak cezalandırmayı amaçlayan bir temerrüt derecelendirmesi tasarlanmış olsa da, bir yazılım hatası nedeniyle varsayılanın kusurluları hafifçe ödüllendirirken, özenle derecelendirenleri hafifçe cezalandırdığı bulundu. Yalnızca MSF’lerden hangi öğrencilerin SAPCA puanlarını vermeyi ihmal ettiğini ve hangi öğrencilerin kontrolleri dışındaki koşullar tarafından engellendiğini belirlemek imkansız kabul edildi.

Geç kalan öğrencileri ödüllendirmek ve engellenen öğrencileri cezalandırmak adil olmadığı için, kurs düzenleyicisi her öğrenci hakkında SAPCA’ya gönderilen nitel yorumları inceledi. Bu nitel veriler, üyelerin ekip içindeki çabalarının bir resmini tamamlamaya yardımcı oldu ve bireyselleştirmenin manuel olarak, ancak azalan güvenilirlik nedeniyle ihtiyatlı bir şekilde ilerlemesini sağladı.

Bir takımın puanlarının yeniden dağıtılması, tipik olarak bir veya iki öğrencinin puanlarının %5-10 oranında artmasına ve bir veya iki diğer öğrencinin puanlarının %5-10 oranında düşmesine neden oldu. 29 takımın puanları bireyselleştirildi, ancak bazı takımlarda veriler geçerli puan yeniden dağılımı için kullanmak için yetersizdi. SAPCA katılımının düşük olduğu ekipler için bu ikinci aşama, kurs düzenleyicisi için hem sinir bozucu hem de zaman alıcıydı.

İkinci deneme döneminde, varsayılan haftalık derecelendirmeler, her hafta özenle SAPA girişleri yapan öğrencilere biraz avantaj sağlayacak ve daha az çalışkan takım arkadaşlarının dezavantajına olacak şekilde ayarlandı. Ne yazık ki, bu ikinci dönemin başında ders düzenleyici rolü, SAPCA’nın takım ataması için zorunlu olmaması konusunda ısrar eden bir eğitmene beklenmedik bir şekilde devredildi.

Böylece, tüm öğrenciler SAPCA’ya kabul edilmiş olsalar da, onlara SAPCA’nın isteğe bağlı olduğu talimatı verildi. 1081 öğrencinin yaklaşık %25’inin hala SAPCA girişleri gönderdiğini bulmak cesaret vericiydi, ancak bu başvuru oranı, toplayıcının takım puanlarının herhangi bir bireyselleştirilmesini geçerli bir şekilde tamamlaması için yetersiz görüldü.

SAPA’nın teorik bir eleştirisi, ampirik bir desteği yok gibi görünse de, puanları bireyselleştirilmiş öğrencilerin şikayet edecekleri veya itiraz edecekleri ve bu da eğitmenin iş yüklerini artıracağıdır. Bu nedenle, birinci dönem denemesi sırasında öğrencilerin bireyselleştirilmiş puanlarının neredeyse evrensel kabulünü gözlemlemek memnuniyet vericiydi.

Bu yüksek öğrenci memnuniyetinin göstergesinin, SAPCA’nın serbest sürüş ekibi için bir “ceza” olarak değil, öğrenci katkılarının niceliği ve kalitesiyle ilgili olarak takım atamalarında adil değerlendirmeyi kolaylaştıran bir araç olarak açıkça tanıtılması olduğu ileri sürülmektedir. 


Gruplama Teknikleri
Sınıf DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
İşbirliğine dayalı öğrenme
İŞBİRLİKLİ öğrenme modeli ve uygulanması
İşbirliğine dayalı öğrenme etkinlik örneği
İŞBİRLİKLİ öğrenme uygulama örnekleri
İŞBİRLİKLİ öğrenme Teknikleri
Grupla öğrenme Nedir


Belirli Öğrenci Alt Gruplarına Yönelik Sorunlar

SAPCA’nın mimarlık ve iş iletişimi lisans öğrencileriyle denemesinin bir parçası olarak, katılımcılara bir giriş ve/veya çıkış anketi doldurma fırsatı sunuldu. Anketler yirmi maddeden oluşuyordu ve yaşları 18 ile 40 arasında değişen, ortalama yaşları 20 olan 490 öğrenci tarafından dolduruldu.

Farklı öğrenci alt grupları tarafından SAPCA’nın farklı deneyimlerini ve algılarını büyük istatistiksel ayrıntılarla araştırmak bu bölümün kapsamı dışındadır. Bununla birlikte, genel öğrencilerin SAPCA’ya yönelik tutumlarıyla ilgili belirli bulguları dikkate almak ve ayrıca SAPCA deneyimleri ve belirli alt grupların algılarıyla ilgili belirli gözlemler yapmak ilginçtir.

Literatür, anket verilerimiz ve bu SAPCA denemesine katılan öğrencilerden ve eğitmenlerden elde edilen anekdot kanıtları, öğrencilerin takım atamalarında en sevmediği şeyin, tüm takım üyelerine aynı puan verildiğinde adaletsizlik ve eşitsizlik algıları olduğunu tutarlı bir şekilde göstermektedir.

Pilot anketimiz, öğrencilerin SAPCA kullandıktan sonra grup çalışması hakkında daha olumlu görüşlere sahip olduklarını umut verici bir şekilde ortaya koydu. Dönem başından (M 2.54 SD .39) dönem sonuna kadar (M 2.60 SD .43) SAPCA’ya yönelik olumlu görüşlerde istatistiksel olarak anlamlı bir artış oldu (t (287) = 1.91, p<.05) . Ancak, eta kare istatistiği (.01) küçük bir etki büyüklüğüne işaret etti.

Bu bulgu, ekip ödevleri sırasında çevrimiçi SAPCA aracını kullanan eğitmenler tarafından, hiç veya daha fazla ilkel akran değerlendirmesi biçimini kullanmayan eşdeğer geçmiş ödevlerde yaşananlara kıyasla, öğrenci memnuniyeti ve sınıf ruhunda bildirilen gelişme ile uyumludur. Ödevler ilerledikçe birçok öğrencide artan olgunluk ve güven de belirgindi.

Çok sayıda öğrenci, SAPCA’nın, eşit olmayan beceri ve katkı seviyelerine rağmen ekiplerin uyumlu bir şekilde çalışmasına izin veren ödevler boyunca bir “basınç valfi” sağladığını bildirdi. SAPCA modelinin, öğrencilerin akranlarının farklı öğrenme ve değerlendirme isteklerine karşı daha hoşgörülü olmalarını sağladığı görülebilir. Sonuç olarak, çevrimiçi SAPCA aracımız, incelenen Mimari ve İş İletişimi kurslarında işbirliği yapan ekiplerde görülen grup dinamiklerini daha iyi hale getirmek için değişmiş gibi görünüyor.

Tüm öğrenci alt gruplarıyla yapılan çevrimiçi ve yüz yüze tartışmalar, özellikle yüksek puanlar almayı arzulamışlarsa veya daha önce takım atamalarından dolayı dezavantajlı hissetmişlerse, takım atama görevlerinde bireyselleştirilmiş puanların eşitliği ve adaleti konusunda hevesli olduklarını tutarlı bir şekilde göstermiştir. 

Yine de, birinci dönem öğrencilerinin çoğu SAPCA’nın zorunlu olup olmadığını sormuş ve uymadıkları için cezalandırılmadıkça SAPCA derecelendirmelerini ve yorumlarını göndermeyeceklerini öne sürmüşlerdir. İkinci yarıyıl boyunca, ikinci yarıyıl öğrencilerinin yaklaşık %25’i, SAPCA’nın isteğe bağlı olduğu talimatlarını aldıktan sonra giriş yaptı. Bu, öğrencilerin öğrenme ve değerlendirme etkinliklerini en aza indirme arzusunun, adil ve eşit takım atama puanlarının önemine olan inançlarından daha güçlü olabileceğini düşündürmektedir.

Anket sonuçları, NESB öğrencilerinin takım atama görevine katılmakta ve takım arkadaşlarının katkıları hakkında nitel yorumlar oluşturmakta güçlükler yaşayabileceğini göstermektedir. Anket verilerinde anadili İngilizce olan (266, %54,3) ve NESB öğrencileri (224, %45,7) arasında yaklaşık olarak eşit bir dağılım vardı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir