Öğrenci İlerleme Durumunu İzleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenci İlerleme Durumunu İzleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

17 Aralık 2021 Bireysel öğrenme Etkinlikleri nelerdir Bireysel öğrenme Nedir Bireysel Öğretim Teknikleri KPSS Bireyselleştirilmiş öğrenme Bireyselleştirilmiş öğretim TEKNİKLERİ Programlı öğretim ilkeleri 0
Program Tipolojisi

Beceriler ve Yetenekler

Son sekiz yılda Valley City State Üniversitesi’nin fakültesi, genel eğitim hedeflerini değiştirmeye ve genel eğitim ders çalışmaları ile akademik bölümler arasında daha anlamlı bir bağlantı kurmaya çabaladı. Süreci kolaylaştırmak için, kampüs çapında bir fakülte komitesi kuruldu.

Komite, mevcut amaç ifadelerinden sekiz yetenek seti belirledi ve daha sonra yetenekleri daha fazla tanımlayan 22 beceri ekledi. Öğrencilerin hem genel eğitimde hem de anadal derslerinde proje yoluyla yetenek ve becerilerini sergileyecekleri belirlenmiştir.

Bu projeler, hem içerik bilgisini hem de belirli bir yetenek ve becerideki deneyimi içerecek şekilde inşa edilmiştir. Fakülte, Yetenekler, Beceriler ve Düzeyler kitapçığının tamamlanması ve onaylanması ile 1999 baharında yetenekler ve bunlarla ilgili beceriler üzerinde fikir birliğine vardı.

Öğrencilerin yeteneklerdeki gelişimini belgelemek ve değerlendirmek, kampüste bir tartışma konusu haline geldi. Kıdemli portföy değerlendirme süreci, öğrencilerin yetenek ve beceri yeterlilik düzeylerini göstermelerine olanak tanıyan pratik bir araç olarak görülmektedir.

Portföy Entegrasyonu

Birinci sınıf oryantasyonu sırasında, dizüstü bilgisayarların dağıtımını takiben dört saatlik bir bilgisayar temelleri oturumu yapılır. Kıdemli portföyler şu anda gösterilmektedir. Multimedya geliştirme için gerekli donanım ve yazılım becerileri, birinci sınıf öğrencilerinin yüzde 95’i tarafından alınan zorunlu bir genel eğitim kursunda yer almaktadır. Kurs etkinlikleri arasında Microsoft Office Suite, tarama, CD yazma ve ses ve video yakalama yer alır. Diğer tüm gerekli uzmanlıklar mevcut kurslara entegre edilmiştir.

Eğitim bölümü, kıdemli portföyü tam olarak benimseyen ilk kişi oldu. Mezunlarının 2000 yılından itibaren portföylerini sunmaları istendi. 2002 baharından itibaren VCSU’dan tüm mezunların dijital portföyler sunmaları istendi. Fakülte öğrencilerin akademik ana dallarını inceler ve portföyleri değerlendirir.

Tamamlanan portföyler CD’lerde arşivlenir ve üniversite kütüphanesinde saklanır. Portfolyo sunumları sırasında, öğrencilerin yaklaşık yüzde 20’sinden bölüm tarafından kabul edilmeden önce portföylerini değiştirmeleri istenir. Birçok değişiklik bir gün içinde tamamlanır, diğerleri bir hafta içinde iade edilir ve en kötü senaryoda, bir öğrenci portföyü birkaç ay sonra iade eder.


Bireysel Öğretim Teknikleri KPSS
Bireysel öğrenme Nedir
Bireyselleştirilmiş öğretim TEKNİKLERİ
Bireysel öğrenme Etkinlikleri nelerdir
Bireyselleştirilmiş öğrenme
Programlı öğretim ilkeleri
Katlı öğretim tekniği
Öğretimi değerlendirme nedir


Her bölüm, öğrencilerinin portföyü nasıl ve nerede geliştirmeye başlayacağını belirler. Çoğu, ikinci sınıfta bunu bir kursa entegre etti. Tüm portföyler beş yetenek göstermelidir. Akademik bölümler, her bir ana dalın sekiz yetenekten hangisine odaklandığını belirler.

Her bölüm, öğrencilere portföy geliştirmede yardımcı olmak için bir kredilik kıdemli portföy semineri sunar. Bu seminerler portföy beklentilerini, portföyün düzenini, kabul edilebilir projeleri ve gereken bazı teknik becerileri gözden geçirir. Ayrıca, öğrenciler için bir portföy el kitabı mevcuttur. Adım adım talimatlar, teknik bilgiler ve örnekler içerir. Bir Web sitesi, bu belgeyi ve diğer bölüm materyallerini öğrencilerin kullanımına sunar.

Sorunlar

• Portföy benimseme sürecinin ilk altı ayında, öğrenim ekibi VCSU portföyünü tartışmak için düzenli olarak bir araya geldi. Öğrenen ekip, portföy geliştirmeyi okumaya, incelemeye ve tartışmaya odaklandı. Portföy oluşturmaya yönelik donanım ve yazılım eğitimleri 1996 baharının sonlarına kadar başlamamıştı. Bu planlama dönemi elektronikten aldığı ağırlığı portföye verdiği için çok önemlidir.

• Öğrenen ekip, portföyün ne kadarının kuralcı olması gerektiği konusunda mücadele etti. Ekip birçok şablonu gözden geçirdi ve diğer kurumlardan mevcut örneklere baktı. VCSU’nun misyonuna dayalı olarak ekip, öğrencilerin bilgiyi neyi ve nasıl sunacaklarına karar verdiği, öğrenci merkezli bir portföy tasavvur etti.

• Ekip ayrıca başka bir portföy zorluğuyla karşılaştı. Portföyler çoğu zaman bir şeyler koleksiyonu haline geldi (“çıngırdayan ayakkabı kutusu” metaforunu kullanıyoruz). Portföyün amacının ve kullanımının net bir şekilde anlaşılması önemlidir. Birden fazla amaç, çok hantal ve değerlendirilmesi zor hale gelmesine neden olabilir.

Ekip, ilk hedef kitle (işverenler) ve amaç (istihdam) seçimini çok sınırlayıcı buldu. 1999 yılında, hedef kitlenin bölüm fakültesine ve amacın akademik değerlendirmeye dönüştürülmesine karar verildi. Portföyü bir istihdam aracı olarak kullanmak, öğrenciler için bir seçenek olmaya da devam ediyor.

VCSU, çeşitli disiplinlerdeki projelerin haritalandırılmasının önemini keşfetti. Bu, değerlendirme sürecinin başlangıcıdır ve önemi anlaşılmalıdır. Haritalar, ana dalın çıktılarını yetenek ve becerilere etkili bir şekilde bağlar ve öğrencilere portföy projelerinin müfredata nasıl uyduğunun görsel bir temsilini de  sağlar. Bir İşletme Yönetimi haritası örneğidir.

Öğrenci İlerleme Durumunu İzleme

Üniversite, projelerin zengin değerlendirme potansiyelinin farkına varmıştır. Kıdemli portföy sadece az sayıda projeyi kapsar. Ancak projelerin kullanılmadan önce toplanması ve düzenlenmesi gerekmektedir. Yakında öğrencilerin projelerini yatırmaları ve saklamaları için sunucu alanı sağlanacaktır. Kıdemli portföy gibi, bu alan da öğrenci tarafından da yönetilmelidir.

Üniversite, Web tabanlı bir izleme yazılımı planladı ve şu anda geliştiriyor. Bu yazılım, öğrencilerin, danışmanların ve fakültenin, bir öğrencinin yetenekler aracılığıyla ilerlemesini izlemesine olanak tanır. Ayrıca, öğrenci yılı, yetenek ve oluşturulan dönem bazında projelere erişmek için organize bir araç sağlar. Bu erişim, öğrencilerin birinci sınıftan son sınıfa kadar öğrendiklerine dair kanıt sağlayabilir. Yazılım 2003 sonbaharında da uygulandı.

Başarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Fakülte, yenilikçi öğretim stratejileri ile öğrencilerin öğrenme deneyimlerini çeşitlendiriyor. Başlık III hibesinin son yılı olan 2000 yılında toplanan veriler, fakülte teknolojisinin benimsenmesinin başarılı olduğunu da gösterdi.

• Öğretim üyelerinin yüzde 94’ü ders gereksinimlerine entegre edilmiş portföy projeleri olduğunu belirtti
• Yüzde 80’i bilgisayarlarının öğretimleri için gerekli olduğunu bildirdi
• Öğretim üyelerinin yüzde 69’u, öğrencilerin derslerinde beş veya daha fazla türde teknoloji kullanmasını şart koştuğunu bildirdi

Portföy benimseme sürecinin (1996-2000) beş yılı boyunca toplanan veriler, öğretme ve öğrenme için teknoloji kullanımında büyüme olduğunu da gösterdi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir