Öğrenci Merkezli Ortam – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenci Merkezli Ortam – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Aralık 2021 Etkinlik merkezli yaklaşım Öğrenci değerlendirmesi nasıl yapılır Öğrenci merkezli eğitim özellikleri Öğrenci merkezli eğitimin avantaj ve dezavantajları Öğretimi değerlendirme nedir Öğretmen merkezli eğitim anlayışı Öğretmen ve öğrenci merkezli eğitimin karşılaştırılması 0
Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Öğrenme Teknolojilerinden Bilgi Oluşturma Ortamlarına

Daha önce belirtildiği gibi, tartışmalar simülasyonlar ve mikro dünyalar gibi diğer öğrenme teknolojilerinin üzerine bir katman olarak giderek daha fazla ekleniyor.

Bu ilave çalışma katmanının öğrenciler tarafından genellikle üstünkörü bir şekilde ele alındığına dair göstergeler olmasına rağmen, iyi öğretimin eskiden beri kabul görmüş ilkeleriyle tutarlı olarak bu değerli bir gelişmedir. Bir KBE, fikirlerle çalışmakla ilgili simülasyonları, mikro dünyaları ve diğer uygulamaları iyi bir şekilde birleştirebilir veya bunlarla bağlantı kurabilir, ancak bu uygulamalardan elde edilen çıktılar, genel bilgi oluşturma çabasını ilerletmeye yardımcı olmak için söylem nesneleri olarak hizmet ettikleri ortak çalışma alanına getirilir.

Bilgi oluşturma söylemi, çalışmayı ona yardımcı olmaktan çok yönlendirir. KBE’lerin öğrenme uygulamaları için potansiyeli, öğrencilerin bir fizik simülasyonunda veya Jasper Woodbury probleminde CSILE/Bilgi Forumu içinde yürütüldüğü ve ileri düzey problem çözme ile sonuçlanan deneylerle önerilmektedir.

KBE’lerin kullanımından elde edilen en büyük veri gövdesi, CSILE/Knowledge Forum girişiminden gelmektedir. Sosyal inovasyon bilgi oluşturma topluluklarının teknolojik inovasyon CSILE/Bilgi Forumu ile birleştirildiği bağlamlarda sürekli olarak olumlu sonuçlar bulunur.

Sınıfın sosyal uygulamaları geleneksel öğretme-öğrenme modellerine bağlı kaldığında, değişiklikler o kadar etkileyici değildir. Bilgi inşa eden topluluklar ve KBE’ler yeni bilgi yaratmak için kendi kendini organize eden sistemler üretmek üzere birleştiklerinde, sonuçlar metinsel, grafiksel ve bilgisayar okuryazarlığında önemli ilerlemelerin yanı sıra araştırma derinliği, işbirliği ve bir dizi olgun bilgi süreci gösterir.

Bu tür sonuçlar, öğrenmeyi bilgi inşa etmekten ayırmanın faydalı olduğunu ve bilginin ayırt edici sosyal ve bilişsel dinamiklerini desteklemek için tasarlanan teknolojinin eğitime değerli bir katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Öğrenci Merkezli Ortam (LCE)

Öğrenci merkezli ortamlar, öğrenmenin odak noktası olduğu ve öğrencilerin etraflarındaki dünyayı anlamalarını geliştirmelerine olanak tanıyan karmaşık, uygulamalı etkinliklerle meşgul oldukları bir ortamı tanımlar. Bu faaliyetler, özgün araştırmalara katılmayı içerebilir; bilgi toplamak, uzmanlarla iletişim kurmak veya anlayış geliştirmek için teknolojinin kullanımı; ve öğrenmeyi desteklemek için diğer gerçek dünya etkinliklerine katılım.

LCE’lerin tasarımı, Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından ana hatlarıyla belirtilen on dört ilkeye dayanmaktadır. Bu ilkeler, beyin gelişimi ve öğrenme araştırma çalışmalarına dayalı öğrenme hakkında düşünmek için bir kılavuz sağlar. İlkeler, her yaştan ve yetenek seviyesinden insanın nasıl etkili bir şekilde öğrendiğine odaklanır; motivasyon faktörlerinin öğrenmedeki önemi; sosyal etkileşimin öğrenmeye etkisi; bireysel farklılıkları tanımanın önemi; ve öğrenme ve anlamanın değerlendirilmesi gerekir.


Öğretmen merkezli eğitim anlayışı
Öğrenci merkezli eğitim yöntemleri
Öğretmen ve öğrenci merkezli eğitimin karşılaştırılması
Öğrenci merkezli eğitimin avantaj ve dezavantajları
Öğrenci merkezli eğitim özellikleri
Etkinlik merkezli yaklaşım
Öğretimi değerlendirme nedir
Öğrenci değerlendirmesi nasıl yapılır


Yönergeler sadece öğrenciler için bir öğrenme ortamı vizyonu sunmakla kalmaz, aynı zamanda öğretmen olmanın ne anlama geldiğine dair bir çerçeve sağlar. En iyi öğrenci merkezli ortamlar, öğrenen merkezli mesleki gelişim yoluyla bu yeni vizyona doğru ilerlemede öğretmenleri nasıl destekleyeceğine bakarak bir adım daha ileri gider. Tüm LCE’lerde ortak olan kritik bir yön, bir öğrenme kültürü geliştirmeye odaklanmalarıdır.

LCE’ler bireysel öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklanır ve etiketleme ve izleme, tipik olarak vurgulanmaz veya bir öğrencinin yeteneği için önemli görülmez. Bir LCE’de öğrenciler, algılanan yeteneklerine göre öğretmenlere göre sıralanmaz; bunun yerine öğrencinin çabaları, bir öğrenme hedefine doğru mümkün olduğunca ilerlemek için bir araç olarak teşvik edilir.

LCE’ler, öğrencilerin doğal olarak öğrenmeye motive oldukları ve öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde sorumluluk alabilecekleri inancıyla çeşitliliğe saygı duyar. Her öğrenci, her öğrenme fırsatına belirli bir dünya anlayışı ve belirli arka plan deneyimleri getirir.

LCE’ler, yakın zamana kadar okulların sunması son derece zor olan bir dizi kaynak tarafından desteklenmektedir. Örneğin, İnternet sınıfa bir kaynaklar dünyası açtı, kelime işlemciler öğrencilerin fikirlerini kolayca yeniden yazmalarına ve gözden geçirmelerine olanak tanıyan bir araç sundu ve bilgisayar tabanlı simülasyonlar öğrencilerin normalde görecekleri şeyleri görmeleri veya deneyimlemeleri için yollar sunuyor. işgücüne girene kadar deneyim kazanmazlar. Teknolojinin okullar tarafından yaygın bir şekilde benimsenmesi olmadan, LCE’lerin desteklenmesi neredeyse imkansız olurdu; ancak teknolojiyle birlikte bunlar eğitimciler için uygulanabilir ve çekici hale geldi.

Öğrenci merkezli bir ortam, öğrencilerin etraflarındaki dünyaya yönelik zorlayıcı, karmaşık, otantik sorgulama yoluyla anlayışlarını ilerletebilecekleri güvenli bir yer sunmalıdır. LCE’lerde güvenlik iki çeşittir.

Birincisi, öğrenciler fiziksel olarak güvendedir, öğrenciler öğrenirken çevre onlar için güvenli hale getirilir. İnceledikleri fenomende doğal olarak tehlike varsa (örneğin, yangın veya belirli kimyasal reaksiyonlar), öğretmen öğrenci araştırması için gösteriler, videolar, bilgisayar simülasyonları ve diğer tehlikeli olmayan araçları kullanmayı seçebilir.

Örneğin, uçmayı öğrenen öğrenciler, gerçek bir uçağa pilotluk yapmadan önce bilgisayarlı bir uçuş simülatörünü birçok kez kullanacaklardır. Benzer şekilde, sekizinci sınıf öğrencisi bir simülasyon aracılığıyla bir kağıt fabrikasını yönetmenin nasıl bir şey olduğunu deneyimleyebilir, ancak gerçek hayatta bir fabrikayı çalıştırması asla beklenemez. İkinci güvenlik psikolojiktir—öğrenciler öğrenmek için kendilerini güvende hissederler.

Öğrenciler ve öğretmenler, hata yapmanın öğrenmenin bir parçası olduğunu ve hataların yansıtma yoluyla öğrenilebileceğini kabul ederler. LCE’de öğrencinin gelişen anlayışı ve öğrencinin yaşadığı süreçler doğru cevaptan daha önemlidir.

Öğretmenler, öğrencilerin anlayışlarının görsel haritalarını oluşturmalarına yardımcı olmak için kavram haritalama yazılımı, öğrencilerin kendi anlayışları hakkında tartışmaları sürdürmelerine olanak tanıyan işbirlikçi araçlar ve öğrencilerin devam edebilmeleri için kelime işlemciler gibi yansıtma ve anlamayı teşvik etmek için bir dizi teknoloji kullanabilir.

On Dört Öğrenci Merkezli İlke

APA tarafından tanımlanan on dört öğrenci merkezli ilke, öğrenmeyle ilgili çok çeşitli konuları kapsar. Düşünme, hafıza, biliş, gelişim ve motivasyon araştırmaları da dahil olmak üzere, insanların en iyi nasıl öğrendiklerine dair araştırmalardan alınmıştır. İlkeler, öğrenmenin öğrencinin kontrolü altındaki yönleriyle ilgilidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir