On Dört Öğrenci Merkezli İlke – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

On Dört Öğrenci Merkezli İlke – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Aralık 2021 Hayatilik ilkesi Hedefe görelik ilkesi örnekleri Lise öğrenci hakları MEB öğrenci hak ve SORUMLULUKLARI Öğrenciye görelik ilkesi Öğrenme ilkeleri 0
E-Ticaret Vergilendirme Sorunları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

On Dört Öğrenci Merkezli İlke

APA tarafından tanımlanan on dört öğrenci merkezli ilke, öğrenmeyle ilgili çok çeşitli konuları kapsar. Düşünme, hafıza, biliş, gelişim ve motivasyon araştırmaları da dahil olmak üzere, insanların en iyi nasıl öğrendiklerine dair araştırmalardan alınmıştır. İlkeler, öğrenmenin öğrencinin kontrolü altındaki yönleriyle ilgilidir. Bu ilkelere uygun öğrencileri desteklemenin yollarını bulmak eğitimcilerin ve danışmanların işidir.

İlk altı ilke, öğrenmenin doğasını ve hedeflerini vurgular ve öğrenme süreci için kritik olan bir dizi konuyu ortaya koyar. İlk olarak, öğrenme kasıtlı olmalıdır, yani öğrenen öğrenme için sorumluluk almalıdır. Kasıtlı öğrenmede başarılı olmak için, öğrenen yeni bilgiyi eski ile bütünleştirebilmelidir. Bu, yeni deneyimlerin eski deneyimlere anlamlı şekillerde bağlanması gerektiği anlamına gelir.

Örneğin, öğrencilerden bir yanardağın dibine yeni bir lise inşa edilip edilmemesi gerektiğini düşünmelerini isteseydik, öğrencilerin volkanlar hakkında bildiklerinden veya şehir planlaması hakkında bildiklerinden, kendi durumlarına bağlı olarak yararlanmalarını bekleyebiliriz. geçmiş deneyim. Ayrıca, jeoloji alanında yüksek lisans yapan bir öğrencinin, dokuzuncu sınıf fizik bilimleri öğrencisininkinden soruna çok farklı bir bakış açısına sahip olmasını beklerdik. Ancak, her iki öğrenci de bu soruna odaklanan anlamlı öğrenme deneyimleri yaşayabilir.

İlk ilkeler dizisi aynı zamanda öğrencinin düşünme ve akıl yürütme süreçlerini izlemek için stratejiler geliştirmesi ihtiyacını da vurgulamaktadır. Yani, öğrenicilerin, farklı problem çözme ve araştırma stratejilerinin yanı sıra kendi kendini değerlendirme yeteneği gibi öğrenme için çeşitli yaklaşımlar geliştirmesi gerekir. Bir LCE’de, bu yansıtmaya katılmak öğrencinin sorumluluğundadır.

Son olarak, ilk ilkeler dizisi öğrenmenin izole bir görev olmadığını belirtir. Öğrenme, öğrencinin kullanabileceği araçlarla karakterize edilen bir bağlamda gerçekleşir. Tüm öğrenen merkezli ortamlar arasındaki temel benzerlik, bir öğrenme kültürünün yaratılması, yani öğrencilerin yeni fikirler denemek, yeni konular araştırmak ve zor sorular sormak konusunda kendilerini güvende hissettikleri bir yerin yaratılmasıdır. LCE’ler cezalandırıcı değildir, öğrencilerin, öğretmen veya akranlarından onaylanmama veya alay konusu olma korkusu olmadan çevrelerindeki dünyayı keşfetmelerine izin verir.

İkinci ilkeler grubu, öğrenmeyi etkileyen duyuşsal faktörleri vurgular. Her üç ilke de motivasyonun öğrenme için kritik olduğunu ve motivasyonun duygulara, inançlara, hedeflere ve düşünme alışkanlıklarına bağlı olduğunu iddia eder. Bir öğrencinin kendi yeteneklerini tanımlaması, o öğrencinin başarılı bir öğrenci olma yeteneği üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir.


Hayatilik ilkesi
türkiye’de öğrenci hakları
MEB öğrenci hak ve SORUMLULUKLARI
Öğrenme ilkeleri
Öğrenci Hakları
Lise öğrenci hakları
Hedefe görelik ilkesi örnekleri
Öğrenciye görelik ilkesi


Genel olarak merak, bir şeyi ilk kez denemekle ilgili kaygı gibi performans odaklı kaygı düzeylerinin yanı sıra öğrenme üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, yüksek düzeyde stres, panik veya endişe, daha düşük performans seviyelerine yol açar. Bu nedenle, LCE, keşfetmeyi teşvik etmeli ve çok çeşitli öğrencilere uygun öğrenme fırsatları sağlamalıdır.

Örneğin, bir matematik sınıfında, açı kavramıyla mücadele eden bir öğrenci, açıları döndürmek ve özelliklerini görmek için keşif yazılımını kullanarak açıları keşfedebilir. Aynı zamanda, sınıftaki açı kavramını daha iyi anlayan başka bir öğrenci, iki açı farklı şekillerde bir araya getirildiğinde ne olduğunu keşfetmek için aynı aracı kullanabilir. Her iki öğrenci de matematiği kişisel olarak anlamlı kılmak için keşfediyor, ancak her biri biraz farklı bir şey yapıyor.

Duyguların önemli olduğu fikrine sıkı sıkıya bağlı olan, içsel motivasyonun (dışsal bir ödül veya ödül nedeniyle bir değer vermekten ziyade öğrenmeye doğal bir değer vermenin) öğrenme için kritik olduğu fikridir. Aslında, bazı araştırmalar dışsal motivasyonun (ekstra kredi veya bilgisayar zamanı vermek gibi) içsel motivasyonun azalmasına yol açabileceğini, çünkü öğrenciler başka bir şekilde ödüllendirileceklerini beklemeye başladıklarında doğal meraklarını kaybetmeye başlarlar.

İçsel motivasyonu etkili bir şekilde kullanmanın ve geliştirmenin anahtarlarından biri, öğrencilere zorlayıcı ancak imkansız olarak algılanmayan etkinlikler sağlamak ve öğrencilerin ilgi alanlarına hitap etmeye çalışmak ve/veya öğrenenlerin öğrendikleri üzerinde biraz kontrol sahibi olmalarına izin vermektir.

Son motivasyon ilkesi bize, motivasyonun doğrudan öğrencilerin öğrenimlerine harcadıkları çaba miktarıyla bağlantılı olduğunu hatırlatır. Azim, özellikle açık uçlu veya belirsiz durumlarda öğrenme için çok önemlidir. Bir sonraki ilke, öğrencilerin gelişimsel olarak uygun durumlarda olduklarında en iyi öğreneceklerini belirtir.

Öğreniciler, öğrenme görevinin boyutu veya karmaşıklığı karşısında bunalmamakla birlikte, motivasyonu sürdürmek için yeterince zorlanmalıdır. Bir öğrencinin gelişimsel hazır bulunuşluğu, öğrencinin çevresi ve sosyal destek ağı dahil olmak üzere bir dizi faktörden etkilenebilir.

Öğrenen merkezli ilkeler, öğrenmenin sosyal bir etkinlik olduğuna da işaret eder. Diğer insanlarla iletişim kurarak öğreniriz. Deneyimden anlayış oluşturduğumuz için, daha fazla insanla etkileşim kurmak, anlayışı geliştirmede daha fazla deneyime sahip olmayı sağlar.

Ayrıca, işlerin nasıl yürüdüğüne dair hipotezleri tartışarak, öğrenciler, düşünmelerini tek başlarına yapabileceklerinden daha ileri iten zor sorularla karşı karşıya kalırlar. Öğrenci, bir pozisyonu açıklamak ve desteklemek zorunda kalarak ve kendisininkine uymayan görüşler tarafından meydan okunarak daha ileriye itilir.

Bu, teknoloji kullanımı için özellikle umut verici bir alandır. CSILE gibi projeler, öğrencilerin toplu olarak hipotezler oluşturmasına, bunları test etmesine ve sonuçları akranlarıyla ve dünya çapındaki diğer kişilerle tartışmasına yardımcı olan araçların geliştirilmesini desteklemektedir. Bu tür araçları kullanarak, kabul edilebilir sonuçlara ulaşmak için izlenen yollar öğrenciler tarafından daha kolay görülebilir ve yansıtılabilir. Son olarak, sosyal ortamlar öğrencilerin öğretmen olmalarına izin verir. İşbirlikçi bir ortamda, her grup üyesinin öğrenmenin belirli bir yönü üzerinde “uzman” olduğu zamanlar vardır.

Son ilke, standartlar ve değerlendirme ile ilgilidir. Eğitimcilerin, öğrencilerimizin performansı için yüksek ve zorlu standartlar belirlemesi gerektiğini belirtir.

Değerlendirmeler, öğrenciye en fazla desteği sağlamak için standartlaştırılmış ölçümleri, öz değerlendirmeleri ve performans değerlendirmelerini içermelidir. Ayrıca, LCE’lerde değerlendirme yalnızca bir proje veya ünitenin sonunda değil, aynı zamanda boyunca da yapılmalıdır. Bu, öğrencilerin hatalarından ders almalarını ve düzeltmelerini sağlayacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir