Öğretmenleri Hazırlamak – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğretmenleri Hazırlamak – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Aralık 2021 2021 öğretmen seminer programı öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü kurslar. türkiye'de öğretmen yetiştirme sistemi değerlendirme türkiye'de öğretmen yetiştirme sisteminin türkiye'de öğretmen yetiştirme süreci türkiye'de öğretmen yetiştirmek için açılan okullar 0
Proje Önlemleri

Öğrenci Merkezli Sınıf

Öğrenci merkezli sınıf, öğrencilerin sorgulamaya dayalı projelerde aktif olarak yer aldığı sınıftır. Genellikle öğrenciler aynı anda çeşitli farklı şeyler yaparlar. Örneğin, bir grup öğrenci, üzerinde çalıştıkları proje hakkında sahip oldukları bir hipotezi tartışmak için buluşuyor olabilirken, odanın diğer tarafında başka bir öğrenci grubu, çalıştıkları alandaki bir uzmanla iletişim kurmak için İnternet’i kullanıyor olabilir.

Bu arada öğretmen, öğrencileri çalışırken desteklemek için aktif olarak hareket ediyor. Öğretmenin rolü, koç ve kolaylaştırıcıdır. Öğrencilerle etkileşiminde dört temel amacı vardır: öğrencilerin problemlerini çözmelerini kolaylaştırmak; sorgulama ve dinleme becerilerinin modellenmesi yoluyla bir sorgulama ve işbirliği ortamının teşvik edilmesi; ne düşündükleri ve neden düşündükleri hakkında daha üst düzey sorular sorarak öğrencileri anlamalarına teşvik etmek; ve aynı sorgulama teknikleri ile her seviyede öğrencilerin öğrenmelerinin sürekli değerlendirilmesi gerekir.

Gerçek bir LCE, konudan bağımsız olarak bir öğrencinin bilgi inşasını teşvik edecektir. Bu, öğretmenler ve müfredat geliştiriciler, öğrenme hedeflerinin öğrencilerle ilgili olmasını ve onların önceki deneyimleriyle ilişkilendirilebilmesini sağladığında da ortaya çıkar.

Bu, daha derin anlamayı teşvik eden sorular sorarak, bir grup öğrencinin belirli bağlantıları görmesine açıkça yardımcı olan dersler vererek, anahtar bir kavramın anlaşılmasını sağlayan çoklu deneyimler sağlayarak ve bağlantı kurmakta sorun yaşayan öğrencilerle bireysel olarak çalışarak da başarılabilir.

Bu çabaları desteklemek için kullanılabilecek araçlardan bazıları, soyut kavramların grafiksel temsiline izin veren yazılımı içerir (örneğin, öğrencilere zor bir matematik problemini göstermek için bir grafik hesap makinesi programı kullanmak veya yerçekimi ve sürtünmenin birbirleriyle nasıl çalıştığını açıklamak için bir fizik simülasyonu kullanmak). ); öğrenmenin fiziksel sınıfın sınırlarının ötesine geçmesine izin veren iletişim araçları (örneğin, bir bilim insanına e-posta göndermek veya başka bir ülkede bir keypal sınıfına sahip olmak); ve öğrencilerin soyut kavramları anlamalarını geliştirmek için dokunsal yöntemler kullanmalarına yardımcı olabilecek fiziksel manipülatifler (örneğin, çıkarmayı öğretmek için blokları kullanma).

Öğretmenleri Hazırlamak

LCE’leri geliştirmek için kritik bir başarı faktörü, öğretmenlerin bir LCE oluşturmak için ihtiyaç duydukları gerekli becerilerin geliştirilmesidir. Öğrenci merkezli sınıfta, öğretmenlerin yeni yöntemlerle öğretmeleri gerekmektedir. Rolleri, bilgi aktarıcı değil, deneyim ve sorgulama tasarımcısıdır. Öğrencilere farklı durumlarda uygulayacakları kurallar ve gerçekler sağlamak yerine, öğrencilerin çevrelerindeki dünyayı anlamlandırmaya yönelik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmaya da odaklanmalıdırlar.

Öğretmenler, ayrı konu paketlerine odaklanmak yerine, önceki fikirlerin bağlantılarını teşvik etmeli ve doğru yorumlamaları ve anlayışlar arasında bağlantı da sağlamalıdır. Öğretimin nasıl görünmesi gerektiğine dair daha geleneksel kavramları geride bırakarak, öğrencilerin öğrenmesini desteklemek için araçlar olarak soruları, gösterileri, dersleri, simülasyonları ve değerlendirmeyi kullanmayı da öğrenmelidirler.


türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi
türkiye’de öğretmen yetiştirme süreci
türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi değerlendirme
türkiye’de öğretmen atama sistemi
öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü kurslar.
türkiye’de öğretmen yetiştirmek için açılan okullar
2021 öğretmen seminer programı
türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin


Tüm bu gerekliliklerle birlikte, öğretmenler, onları bu tür bir öğrenmenin içine çeken bir öğrenme deneyimine sahip olmalıdır. Mesleki gelişim topluluğu içinde, mesleki gelişim için öğrenci merkezli bir yaklaşım yaratmaya yönelik bir hareket vardır.

Öğretimde Mükemmellik ve Hesap Verebilirlik için Ulusal Ortaklık (NPEAT), Mesleki Gelişimin Gözden Geçirilmesinde öğrenci merkezli mesleki gelişimin en iyi tanımlarından birini sağlar.

NPEAT’a (2000) göre, öğretmenler kendi aralarında bir öğrenenler topluluğu oluşturmalı, sorunları çözmek için birlikte çalışmalı, kendi çabalarını yansıtarak öğrenmeye katılmalı ve sorunlarına çözüm arayan hevesli araştırmacılar olmalıdır. Özünde, öğretmenler öğretime, öğrencilerin öğrenmeyi tedavi etmelerini bekledikleri şekilde davranmalıdır. Bu, öğretmenin ne anlama geldiğini ve öğretmen olmanın ne anlama geldiğini yeniden düşünmeyi gerektirir.

Mesleki gelişim geleneksel olarak öğretmenlere ilginç ve güncel konularda çalıştaylar şeklinde sunulur. Mevcut değişim kültürümüzde bile öğretmenlere düzenli olarak belirli yazılımları (bir elektronik tablo programı gibi), belirli bir öğretim stratejisini (işbirlikli öğrenme gibi) veya belirli bir müfredat yaklaşımını (öğretmenlere yardım eden bir atölye gibi) öğrenme fırsatları sunulur. yeni bir ders kitabı kabul edin).

Ancak bunlar çok bölümlere ayrılabilir ve sınıftan ve öğrencilerden kopuk olabilir. Öğrenci merkezli mesleki gelişim okullarda ve öğretmenlerin sınıflarında gerçekleşir ve devam etmelidir.

Öğrenme Çevreleri

Öğrenme Çemberi, altı ila on öğrenci sınıfından oluşan bir gruptur. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için elektronik olarak etkileşimde bulunun. Bir Öğrenme Çemberindeki her sınıf bir projeye katkıda bulunur ve paylaşılan bir ürün, bir çevre yayını yaratmak için diğerlerinin projelerine katılır. Ağ bağlantılı etkileşimli süreç, bilgi alışverişi ile başlar ve bir proje önermeye kadar devam eder.

Öğrenciler daha sonra birbirlerinin projeleri üzerinde çalışma alışverişinde bulunurlar. Her Öğrenme Çemberinin son görevi, okul grubunun projeleri özetleyen veya yazılarını toplayan bir kitapçık yayınlamasıdır. Bu, Öğrenme Çemberini sona erdirir ve eğer öğretmenler ve öğrenciler devam ederse, yeni bir Öğrenme Çemberinde olacaktır.

Bu ağ öğrenme modelinin mantığı, yapılandırmacı eğitim teorilerine, sosyal biliş teorilerine ve toplumumuzda işin doğasındaki değişimlere dayanmaktadır (SCANS 1991). İçerik veya disiplin bilgisinin birincil kaynağı olarak öğretmen modeli, öğretmenin yerel ve uzak kaynakları ve uzmanları kullanarak öğrencilerin anlam inşası için bir ortam oluşturduğu bir modele dönüşmektedir.

Öğrenme Çemberlerinde öğrenciler, bir tema etrafında organize edilmiş bir dizi projeyi tamamlamak için araştırmacı, araştırma ve yaratıcı becerileri takas eder. Öğrenciler, kendi fikirlerini nasıl gözlemleyeceklerini, bütünleştireceklerini, ileteceklerini ve kendi dünyalarına ilişkin ortak anlayışlar oluşturmak için başkalarıyla birlikte çalışmayı öğrenirler. Bu sınıflar arası işbirliği programı, öğrenmeyi sınıfın ötesine geçen ve geleneksel öğretme ve öğrenme yapısından bir ayrılmayı temsil eden sosyal bir bağlama yerleştirir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir