Öğrenme Çevreleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenme Çevreleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Aralık 2021 Dijital öğrenme ortamları nelerdir Etkili bir ÖĞRENME ORTAMI nasıl olmalıdır Öğrenme ortamı nasıl olmalıdır Öğrenme ortamları Temel öğrenme ortamları 0
Lojistik Sağlayıcıları

Öğrenme Çevreleri

Öğrenme Çemberi, altı ila on öğrenci sınıfından oluşan bir gruptur. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için elektronik olarak etkileşimde bulunun. Bir Öğrenme Çemberindeki her sınıf bir projeye katkıda bulunur ve paylaşılan bir ürün, bir çevre yayını yaratmak için diğerlerinin projelerine katılır. Ağ bağlantılı etkileşimli süreç, bilgi alışverişi ile başlar ve bir proje önermeye kadar devam eder. Öğrenciler daha sonra birbirlerinin projeleri üzerinde çalışma alışverişinde bulunurlar.

Her Öğrenme Çemberinin son görevi, okul grubunun projeleri özetleyen veya yazılarını toplayan bir kitapçık yayınlamasıdır. Bu, Öğrenme Çemberini sona erdirir ve eğer öğretmenler ve öğrenciler devam ederse, yeni bir Öğrenme Çemberinde olacaktır.
Bu ağ öğrenme modelinin mantığı, yapılandırmacı eğitim teorilerine, sosyal biliş teorilerine ve toplumumuzda işin doğasındaki değişimlere dayanmaktadır.

İçerik veya disiplin bilgisinin birincil kaynağı olarak öğretmen modeli, öğretmenin yerel ve uzak kaynakları ve uzmanları kullanarak öğrencilerin anlam inşası için bir ortam oluşturduğu bir modele dönüşmektedir. Öğrenme Çemberlerinde öğrenciler, bir tema etrafında organize edilmiş bir dizi projeyi tamamlamak için araştırmacı, araştırma ve yaratıcı becerileri takas eder. Öğrenciler, kendi fikirlerini nasıl gözlemleyeceklerini, bütünleştireceklerini, ileteceklerini ve kendi dünyalarına ilişkin ortak anlayışlar oluşturmak için başkalarıyla birlikte çalışmayı öğrenirler.

Bu sınıflar arası işbirliği programı, öğrenmeyi sınıfın ötesine geçen ve geleneksel öğretme ve öğrenme yapısından bir ayrılmayı temsil eden sosyal bir bağlama yerleştirir. Öğrenme Çemberi öğretmenleri, her sınıfın ortaklar için sponsor olacağı proje veya etkinliklerin türünü tanımlayan belirli bir temaya sahip bir çembere katılır.

Örneğin, Places and Perspectives Learning Circle’daki bir öğrenci sınıfı, öğrencilerden yerel tarihçi rolünü benimsemelerini, topluluklarının oluşumu hakkında bilgi keşfetmelerini ve paylaşmalarını istedi. Başka bir sınıf, yerel kahramanların biyografilerini istedi. Bir başka popüler proje, şehirlerinin üç günlük tarihi turu için plan talep etmektir.

Computer Chronicles Learning Circles’da öğrenciler kendileri, dünyaları ve dünya sorunları hakkında duygularını ifade ederler. Örneğin, öğrenci grupları balina avcılığı, çöp imhası, yağmur ormanları, ırksal, kültürel ve çete şiddeti ve uyuşturucu ticareti gibi konularda görüş ve haber makaleleri talep etti.

Mind Works Öğrenme Çemberi projeleri, öğrencilerin akranlarından kültürel kalıpları veya coğrafi koşulları ortaya çıkaran günlük matematik problemleri yaratmalarını istemesi gibi yaratıcı bir yeteneğe sahiptir. Öğrenciler buzda balık tutma, kaykay, feribot geçişleri ve mısır tarlası dikme ile ilgili matematik problemleri tasarladılar. Bazı durumlarda öğretmenler belirli bir oturum için temalar oluşturur. Örneğin 2000 yılında milenyum temalarımız vardı.

“Bilgisayar arkadaşı” projelerinin erken tasarımına ve uluslararası tema projelerine katılım, uluslararası proje tabanlı işbirlikçi öğrenmeyi organize etmenin bir yolu olarak Öğrenme Çemberinin geliştirilmesine yönelik bağlamı sağladı.

Amaç, çok farklı müfredatlarla çalışan öğrenci ve öğretmenlerin müfredat kısıtlamaları ile projelerde uluslararası işbirliğinin nasıl entegre edileceğine dair bulmacayı çözen bir tasarım yaratmaktı. Her okulun Öğrenme Çemberi projelerinden birini kontrol etmesini ve yönetmesini mümkün kılarak ve proje yanıt çalışmasını eşzamanlı küçük gruplar halinde yapılandırarak, müfredatla ilgili proje çalışmasını en üst düzeye çıkarmak mümkündür.

Öğrenme Çemberleri, her sınıfın müfredatına en azından kısmen yerleştirilmiş uluslararası proje tabanlı öğrenmeyi teşvik etmek için bir yapı (dünyanın dört bir yanındaki sınıflardan öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bir ekip) ve bir süreç (bir aşamalar dizisi) sağlar.


Etkili bir ÖĞRENME ORTAMI nasıl olmalıdır
Dijital öğrenme ortamları nelerdir
Temel öğrenme ortamları
Aöf e öğrenme
Öğrenme ortamı nasıl olmalıdır
AÖF Giriş
AÖF bölümleri
Öğrenme ortamları


Yapı

Öğrenme Çemberleri, her biri benzersiz bir konumda bulunan ve kendi bölgesel ve kültürel dünya görüşüne sahip altı ila on sınıfı bir araya getirir. Halihazırda Öğrenme Çevreleri, iEARN ağı (www.iEARN.org/circles) aracılığıyla dünya çapında sunulmaktadır; Global Teenagers adlı bir proje aracılığıyla Güney Afrika, Jamaika, Gana, Zimbabve ve Hollanda’da; ve İspanyolca.

Sınıflar, sınıf düzeyinde uyumluluk ve coğrafi çeşitlilik sağlamak için öğretmen tarafından seçilen bir müfredat teması temelinde eşleştirilir. Büyük kentsel ortamlardan gelen öğrenciler, uzak kırsal alanlardan gelen öğrencilerle çalıştı.

Çok çeşitli eğitimsel, fiziksel ve sosyal becerilere sahip öğrenciler, eğitim etiketlerini, izleri ve küçük yaş farklılıklarını göz ardı ederek birbirleriyle etkileşime girdiler. “Öğrenme Çemberleri” terimi, biri öğrencinin rolü (“Daire Zamanı”) ve diğeri öğretmenin rolü (“Kalite Çemberleri”) olmak üzere iki metaforu çağrıştırır.

Circle Time, genç öğrencilerin kendileri, aileleri veya fikirleri ve deneyimleri hakkında bilgi paylaşmak için bir halının üzerinde daire şeklinde oturdukları günün bir dönemini tanımlar. Öğrenme Çevrelerinde, daha büyük öğrenciler kendileri, okulları, toplulukları ve dünyaları hakkında bilgi talep eden projeler hakkında uzaktaki akranlarından oluşan bir çevreyle bilgi paylaşmak için bilgisayar mesajlarını kullanır.

Kalite Çemberleri, endüstrideki katılımcı yönetim düzenlemelerinin bir tanımıdır. Kalite Çemberleri, işleri için yönetim planları sağlayan işçi gruplarıdır. Benzer şekilde, Öğrenme Çemberlerinde uzak sınıflardaki öğretmenler, tüm öğrencileriyle çalışmak için bir kaynak ekibi oluşturur. Dünyanın dört bir yanından küçük bir grup öğretmenin belirli bir konu hakkındaki toplu bilgisi, öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmak için etkileyici bir kaynaktır.

Öğrenme Çemberleri, uzaktan öğrenme için benzersiz bir modeli temsil eder. Bir dizi uzaktan öğrenciyle çalışan tek bir uzman değildir. Bunun yerine, bilginin dağıtıldığı gerçeğine saygı duyan öğretmenlerin ve öğrencilerin ortak bir çabasıdır; dünyanın her yerindeki insanlardan yerel uzmanlık ve dünya görüşlerini paylaşarak, düşünme şeklimiz çok önemli şekillerde değişiyor.

Süreç

Öğrenme Çemberleri, grup araştırması uygulamasını sınıflardan sınıflara kadar genişletir. Öğrenme Çemberi etkileşimi birkaç ay içinde gerçekleşir ve aşağıdaki aşamalar dizisi etrafında organize edilir:

1. Öğrenme Çemberini Oluşturma (1–2. haftalar): Öğretmenler bir Öğrenme Çemberi teması seçer ve ilkokul, ortaokul veya lise seviyelerinde altı ila on sınıfla gruplandırılır. Öğretmenler ve öğrenciler elektronik ortamda tanışır, tanıtım alışverişinde bulunurlar, elektronik ortamda ve öğrenciler tarafından hazırlanan ve normal posta yoluyla gönderilen hoşgeldin paketleri aracılığıyla yapılır.

Giriş görevleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin okulları ve ortaklarının toplulukları hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak için düzenlenmiştir. Ayrıca coğrafya, zaman dilimleri, iklim, endüstri, güncel olaylar ve sınıf müfredatını genişletmek için kullanılabilecek yaşam kalıpları hakkında zengin bilgiler sağlarlar.

2. Sınıflara göre proje planlaması (3–4. haftalar): Her sınıftan öğretmenler ve öğrenciler Çember projelerinden birini planlar. Grup yorumları için planlarını Öğrenme Çemberine sunarlar. Onlar da diğer sınıfların (öğrenci/öğretmen takımları) proje planlarının şekillenmesine yardımcı olurlar.

3. Projelerde öğrenci çalışmasının değişimi (5–10. haftalar): Öğrenciler, öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmek için kendi sınıflarındaki öğrencilerle ve uzak yerlerdeki öğrencilerle yakın çalışırlar. Öğrenciler, diğer yerlerdeki öğretmenlerin rehberliğini ve teşvikini ve kolaylaştırıcı olmaya gönüllü olan deneyimli Öğrenme Çemberi öğretmenlerinden birinden alırlar. Takım çalışmasının karşılıklı bağımlılığı, öğrenci çalışmasını motive etmenin etkili bir yoludur.

4. Yayının oluşturulması (11-13. haftalar): Öğrenme Çemberindeki her sınıf, kendi sınıfları tarafından desteklenen projede değiş tokuş edilen materyalleri toplar, analiz eder ve düzenler. Bu rapor, diğer sınıflardan alınan raporlarla birleştirilir ve Öğrenme Çemberinde gerçekleşen ekip çalışmasını belgeleyen toplu Öğrenme Çemberi yayınında birleştirilir.

5. Çemberin Kapanması: Yayının Paylaşılması ve Değerlendirilmesi (14. Hafta): Her sınıf nihai proje raporlarını veya antolojisini (posta yoluyla veya nihai baskı formatında) gönderir ve bunlar her okulda toplanır ve bir araya getirilerek sınavı tamamlanır. Öğrenme Çemberi yayını. Daire kapanırken öğrenciler süreç üzerinde düşünürler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir