ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SİSTEMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SİSTEMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Eylül 2022 Eğitimde yöneltme ilkesi Eğitimde yöneltme mesleki yönlendirme sorunu Okullarda alan YÖNLENDİRME 0
Proje Kalitesi

ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SİSTEMİ

Web tabanlı rehberlik sistemleri (WBMS’ler), WWW’nin sunum aracı olduğu öğrenme-teslim ortamları olarak tanımlanabilir. Öğrenci sayısındaki artış nedeniyle, Web üzerinden sağlanabilecek daha fazla öğrenci desteğine ihtiyaç vardır. Sistemin mentorluk bileşeni, öğrencilerin oturum açmasına ve ders ve eğitim materyallerini görüntülemesine olanak tanır.

Ek olarak, bir tartışma forumu hem danışmanların (öğretim görevlileri ve eğitmenler) hem de öğrencilerin fikir alışverişinde bulunmalarına ve çevreye katkıda bulunmalarına olanak tanıyacak, zaman ve yer gibi kısıtlamaları ortadan kaldırarak bilgi tabanını her öğrenci türü için kullanılabilir hale getirecektir. Sistemin mentorluk bileşeni aşağıdakileri yapacaktır.

• öğretim görevlilerinin ve öğretmenlerin Web sitesinin içerik bölümlerini (örneğin, ders ana sayfaları veya çevrimiçi okuma listeleri) kampüs içinde veya dışında bir Web tarayıcısı aracılığıyla güncellemelerine izin vermek
• öğrencilere 24 saat çevrimiçi destek sağlamak
• örneğin tartışma forumlarında grup işbirliğini kolaylaştırmak
• öğrencilerin derslere olumlu girdileri olmasını sağlamak
• öğrencilere, tartışma forumları, bağlantı ve makaleler aracılığıyla ortam, örneğin geri bildirim formları ile anonim geri bildirim ve sorgulama sağlar.

SINAV ALANI

Öğrenciler, programlama dilleri ve bilgisayar ağları gibi pratik konular için eğitimlere ve gösterilere katılırlar. Ancak, ağ kaynaklarını (örneğin iş istasyonları ve sunucular) korumak için uygulanan güvenlik sistemleri nedeniyle öğrencilerin erişim hakları kısıtlanmıştır.

Bu nedenle, endüstrinin öğrencinin materyali ezberleme yeteneğinden ziyade öğrencinin pratik yeteneğini test ettiği durumlarda, üniversitelerde yazılı sınavlar pratik becerileri test etmek için kullanılır. Test materyaline tahsis edilen kullanıcı hesaplarına sahip bir alan (sunucu), öğretim görevlilerinin pratik çalışma yoluyla kazanılan becerileri tam olarak değerlendirmelerini sağlayacaktır. Sınav alanı aşağıdakileri yapacaktır.

• öğrencilere ve öğretim görevlilerine, bölüm kaynakları için risk oluşturmadan ağ veya veri tabanı yöneticisi gibi roller üstlenebilecekleri simülasyon ortamında becerileri hem test etme hem de değerlendirme fırsatı vermek
• BT ve diğer kurslar için evde yazılı sınav materyali
• ders materyallerinin tekrarını azaltmak (MCQ’lar)
ve araştırma) öğretim kadrosu adına
• öğrencilerin ders materyallerini ne kadar anladıklarını değerlendirmelerini ve yaz değerlendirmesine hazırlanmalarını sağlamak
• öğrencilerin belirli bir konuyu daha iyi anlamalarını sağlamak için öğretim görevlilerine ve eğitmenlere vaka örnekleri sağlamak

SANAL KÜTÜPHANE

Her üniversite bölümü ve bireysel öğretim görevlileri, belirli konularla ilgili dergiler ve kitaplar şeklinde materyal arşivler. Ancak, araştırma ve bütçelemeyi kolaylaştırmak için departman ve bireysel depoları izlemek için çok az sistem kullanılır. Bu bileşen aşağıdakileri yapacaktır.

• departmanlar içindeki araştırma materyallerini takip edin
• araştırma materyallerinin personele ve öğrencilere ödünç verilmesini otomatikleştirin
• envanter ve bütçe raporlamasını etkinleştirin
• öğretim görevlilerine kişisel kaynaklarını yönetmede yardımcı olmak
(dergiler, kitaplar ve tutanaklar)
• yinelenen malzeme alımlarını ortadan kaldırın
• idari ve akademik personelin iş yükünü azaltmak


ram’a öğrenci gönderme formu
Okullarda alan YÖNLENDİRME
Öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin keşfedilmesi etkili rehberlik ve doğru YÖNLENDİRME
ram’a öğrenci gönderme üst yazı örneği
Eğitimde yöneltme mesleki yönlendirme sorunu
MEB
Eğitimde yöneltme ilkesi
Üst öğrenim kurumlarına yöneltme ve yerleştirme nasıl yürütülmektedir


BİLGİ TABANI

Bilgi tabanı, hem bir depo hem de devam eden bilgi yaratma sürecini mümkün kılan kanal olarak hareket eden, çevrenin bütünleştirici bileşenidir. Sistemin diğer bölümlerini genişletmek ve tamamlamak ve ayrıca kullanıcıların kendi ilgi alanlarıyla ilgili araştırma ve teknik makaleleri alma görevini otomatikleştirme yeteneğini eklemeyi amaçlamaktadır.

KB, ilgi alanlarıyla ilgili kullanıcı profilleri oluşturacaktır. KB, farklı bileşenlerden toplanan içeriğe dayalı olarak aralıklı olarak dizinler oluşturacak ve sistem, farklı profillere dayalı olarak ilgi çekici öğeler eklendiğinde kullanıcıları bilgilendirecektir. KB aşağıdaki işlevlere sahiptir.

• Web’de kullanıcıların özel ilgi alanlarını arar
• kullanıcılara otomatik olarak çevrimiçi materyallerin bağlantılarını ve güncellemelerini sağlar
• aracının, kullanıcıların belirli araştırma ilgi alanlarının peşinde koşarken hangi bilgileri yararlı bulabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinebileceği araştırma alanlarını profiller
• araştırma edinimini ve işbirliğini desteklemek için bireysel kullanıcılar tarafından tanımlandığı şekilde bir araştırma bilgi tabanı oluşturur

Değerlendirme, bir KBSE’nin geliştirilmesindeki son aşamadır. Ancak, sürecin önemli bir bileşenidir. Değerlendirme, “bir şeyin değeri veya değeri” olarak tanımlanır.

KBSE nispeten yeni bir olgudur, bu nedenle geliştirme yaşam döngüsünün değerlendirme aşaması, hem sistemin geliştirilmesinin başarısı hem de başarısızlıkları ve bir bilgi yönetimi aracı olarak sistemin değeri hakkında değerli bilgiler sağlayacaktır.

Bu aşamada toplanan veriler, gelecekteki ortamların geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Değerlendirme, basit bir ölçme ve tahmin süreci olarak görülmemeli, nihai ürün, öğrencinin sistemi kabul etmesi ve bilgi yaratmadaki etkinliği hakkında bir öğrenme yöntemi olarak görülmelidir.

Bu konuda aşağıdakiler belirtilir:

Değerlendirme bir değerlendirme değildir.
Beklenmedik durumlar göz ardı edilmemelidir.
Değerlendirme planlı, sistematik ve açık bir çabadır.

Değerlendirme ve değerlendirme genellikle karıştırılır; bununla birlikte süreçler, ortamın başarısına yönelik araştırmaların farklı seviyelerine atıfta bulunur. Değerlendirme, sistemin kabulünü etkileyen tüm faktörleri içerir. Ancak değerlendirme, öğrencinin anlama düzeyini ölçer. Geliştirici, her biri belirli bilgileri ortaya çıkarmaya çalışan bir dizi farklı değerlendirme gerçekleştirebilir.

Geliştirici, yeterli desteği sağlayıp sağlamadığını belirlemek için sistemi sunmak için kullanılan platformu değerlendirebilir. İkinci tip sadece sistemin araştırmanın amaç ve hedeflerine hitap edip etmediğini belirlemeyi içerir. Çevrenin akademisyenler ve öğrenciler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, geliştiriciye veya araştırmacıya kullanımıyla ilgili değerli veriler sağlar.

Anketler, değerlendirme sürecinde kullanılan en kolay yöntemdir. Araştırmacı, sistemle ilgili istenen bilgileri ortaya çıkarmak için bir anket tasarlayabilir. Anket, genellikle gerçek yanıtlar veren anonimlik gibi bir dizi avantaj sağlar. Araştırmacının büyük miktarda veriyi basit bir biçimde toplamasını sağlar.

İncelenen hedef gruba genellikle posta yoluyla uygulanması kolaydır ve analiz edilmesi nispeten kolaydır. Ancak, teknik değerlendirmenin tek yöntemi olarak kullanılamaz; takip görüşmeleri gereklidir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, araştırmacının anketler sonucunda belirlenen konuların ayrıntılarını elde etmesine olanak tanır.

Bununla birlikte, görüşmeler, analiz edilmesi zor olan büyük miktarda veri toplama eğilimindedir. Değerlendirme, uygun şekilde tasarlanırsa zengin veriler sağlar. Sistemi geliştirmek için kullanılan metodolojinin ayrılmaz bir parçası olması gereken devam eden bir süreçtir. Bilgiye dayalı ortamların kullanımı giderek önem kazanmaktadır.

Bu nedenle, bu bilgi yaklaşımının değerine değer katmaya devam etmek için farklı bileşenlerin ve bir bütün olarak sistemin hem etkililiği hem de etkisizliği hakkında bilgi toplamak için uygun bir değerlendirme yöntemi gereklidir.

Sanal destek ortamı, ilk olarak, ortam tüm potansiyel kullanıcılara sunulmadan önce sistemi yönetecek ve belirli bir süre boyunca kullanacak olan son kullanıcılara (hem personel hem de öğrenciler) sunulacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir