Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Eylül 2022 Eğitim Yönetiminde Liderlik PDF Eğitimde Liderlik Ders Notları Eğitimsel liderlik nedir 0
Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Sanal Takımlarda Lider Tarafından Kolaylaştırılan İlişki Oluşturma

Sanal ekip liderleri, sanal ekip üyeleriyle ilişkiler kurarken sınır aşma sorunlarını nasıl değerlendirir ve bunlara nasıl yanıt verir? Sanal ekipler, bilgi ve iletişim teknolojisini (BİT) kullanarak dağıtık konumlardan ortak bir görev veya proje üzerinde çalışan insan grupları olarak tanımlanan yeni bir olgudur.

Yüz yüze iletişime alternatifler sağlayan ICT’deki hızlı gelişmelerle birlikte, sanal ekipler organizasyonlarda giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Küresel kapsamları nedeniyle, sanal ekiplere genellikle çok uluslu ürün lansmanları, küresel birleşme ve satın alma müzakereleri ve stratejik ittifakları yönetme gibi kritik kurumsal görevler verilir. Bununla birlikte, kullanımları, benzersiz dinamiklerinin ve özelliklerinin anlaşılmasını geride bıraktı.

Sanal ekip liderliği, sanal ekiplerde en az anlaşılan ve en az desteklenen unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Sanal ekip liderleri genellikle sanal bir ekibin bağlantı noktasıdır, iletişimi kolaylaştırır, ekip süreçleri oluşturur ve görevin tamamlanması için sorumluluk alır ve bunu birden fazla sınırda gerçekleştirir.

Son araştırmalar sanal liderlik konularına bakmaya başladı ve sanal çalışma gruplarına yönelik eğilimin sanal ekip liderliğinin rolü ve doğası hakkında daha fazla araştırmayı gerektirdiğini öne sürüyor.

Bu makale sanal ekip liderliği, ilişki kurma ve sınırları aşmanın temel kavramlarına kısaca bakarak başlar. Ardından, yazarın araştırmasına dayanarak, sınırlar arasında ilişki kurmanın doğasında var olan karmaşıklığı inceler ve sanal ekip liderlerinin bu karmaşıklığa nasıl aracılık edebileceğine dair önerilerle sona erer.

Sanal Takım Liderliği

Bir arada bulunan ekiplerde ve gruplarda liderlik konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Tipik olarak liderlik, yapılandırılmış bir otoriter rolden bireylerin içsel veya dışsal olarak takipçileri motive etme yeteneğine kadar çeşitli şekillerde görülebilir. Liderliğin, takımları hedeflere ulaşmak için motive etmede sosyal etki ve iletişim faaliyetlerinin kullanımını içerdiği genel olarak kabul edilir.

Barge, liderliği bir grubun karşılaşabileceği çeşitli görev ve ilişkisel sorunların üstesinden gelmek için bir aracı olarak önerir ve liderliğin “grubun işini yapmasına yardımcı olacak, aynı anda istikrarlı ve esnek ve aynı zamanda esnek olan bir sistem tasarlamayı gerektirdiğini” açıklar. üyeler arasında ve grup ile dış hedef kitlesi arasında paylaşılan bilgilerin yönetilmesine yardımcı olur”.

Barge’ın aracılık olarak liderlik kavramındaki kilit liderlik becerisi, liderlerin “bir grupla uygun bir uyum, birlik ve görev motivasyonu dengesine izin veren kişilerarası ilişkileri koordine etme ve inşa etme” becerisine atıfta bulunan ilişkisel yönetim becerisidir. 

Uyumlu ekipler daha iyi performans gösterme eğilimindedir ve görevleri tamamlamak için daha motive olurlar. Buradaki endişe, ekip liderlerinin geleneksel ortak yerleşimli ekiplerde mevcut olmayan çoklu sınırların zorluğunun üstesinden gelmek için sanal bir ortamda kişiler arası ilişkileri nasıl koordine edip kurabilecekleridir.


Eğitimde Liderlik Ders Notları
Eğitim Yönetiminde Liderlik PDF
Eğitimsel liderlik nedir
Dönüşümcü liderlik
Okul geliştirme ve liderlik pdf
Eğitim liderinin özellikleri
Okul geliştirme ve liderlik MEB
Okul yöneticilerinin liderlik rolleri


Sanal Takımlarda İlişki Kurmanın Önemi

Ekip etkinliği ve ekip üyesi ilişkileri arasındaki bağlantı, sanal ekiplerde önemli ancak az gelişmiş bir çalışma alanıdır. Genellikle açıktan ziyade örtülü olarak tanımlanan ilişkiler, ilgili kişiler arasında bir müzakere süreci yoluyla zaman içinde gelişir.

Yüz yüze toplantılar, ilişkiler kurmanın ve hassas ve karmaşık durumlarla başa çıkmanın tercih edilen yolu olsa da, tamamen sanal bir ekibi etkin bir şekilde yönetmek, sanal iletişim kanallarının ustaca ve düşünceli bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Araştırmalar, bilgisayar aracılı ekiplerin ilişkisel bilgileri paylaştığını ve zaman içinde ilişkisel bağlantılar geliştirmesinin muhtemel olduğunu bulmuştur.

Ekip liderinin rolü, işbirliğini teşvik ederek ekibi hedeflerine doğru ilerletmektir. Bu, sürekli bir ilişki kurma, fikir üretme, önceliklendirme ve seçim süreci aracılığıyla yapılır. Sanal ekip liderlerinin karşılaştığı özel zorluk, bu süreci ICT aracılığıyla yönetmektir.

Sanal ekip araştırmasında daha güçlü ilişkisel bağlantılar, daha yüksek görev performansı, daha etkili bilgi alışverişi, gelişmiş yaratıcılık ve motivasyon, artan moral ve daha iyi kararlar ile ilişkilendirilmiştir. Sanal ekip üyeleriyle ilişkiler kurmanın, sanal ekip liderlerinin temel bir endişesi olduğu gösterilmiştir.

Sanal Takımlarda Sınır Geçişi

Sınır geçişi, sanal ekiplerin tanımlayıcı bir özelliğidir. Çağdaş organizasyonlar, sınırlar arasında önemli iletişime izin veren oldukça geçirgen sınırlara sahiptir. Sınır geçişi, dış çevreden bilgi akışını artıran önemli bir organizasyonel aktivitedir. Sanal ekip liderlerinin rolü ve faaliyetleri onları doğal ve stratejik sınırları aşan kişiler yapar.

Geleneksel ortak konumlu ekiplerin farklı işlev ve kültürlerden üyeleri olabilirken, gelişmiş yeni eşzamanlı ve eşzamansız BİT, farklı işlevler, ofisler, kuruluşlar, ülkeler ve kültürlerden üyelerden oluşan ekipler oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Ayrıca, sanal ekipler, genellikle hiç tanışmamış ekip üyeleriyle, zaman ve mesafe boyunca çalışmalıdır. Bu koşullar, ekip liderleri ve üyeleri, ekip süreçleri ve nihayetinde ekip sonuçları için önemli zorluklar sunar. Sanal ekipler hala nispeten yeni olduğundan, sanal ekip performansını desteklemeyen eski kurumsal İK ve BT politikaları, zorlukları daha da artırıyor olabilir.

Sanal ekiplerde sınır geçişi, ilişki kurma çabalarını etkileyebilir. Her türden sınırda ortak görüşler ve güven geliştirmek için kasıtlı olarak ilişki kurmanın sanal ekip performansına yardımcı olabileceğini gösterdi.

Sanal bir ekibin başlangıcında liderler ve ekip üyeleri arasında ne kadar fazla sınır varsa, ekip üyeleriyle daha yüksek düzeyde ilişki ve daha yoğun ilişki kurma stratejilerine ihtiyaç duyulacaktır.

Sınır Geçişinin İlişki Kurmaya Etkileri

Uzaktan çalışmanın pratik etkisi, ekiplerin farklı departmanlardan, merkez ve şube ofislerinden ve organizasyonlardan ve ayrıca farklı ülkelerden ve kültürlerden üyelerden oluşabileceği ve yapabileceği anlamına gelir. Gerçekten de, farklı organizasyonel, işlevsel ve kültürel bakış açılarına erişim, sanal ekipleri kullanmanın temel bir nedenidir.

Bu farklılıklar, ekip liderlerinin sanal bir ekibe başlamadan önce muhtemelen değerlendirmesi ve uyum sağlaması gereken önemli koşulları temsil eder.

Ekip liderlerine göre, kendileri ve ekip üyeleri arasındaki kişisel ilişkilerin geliştirilmesi, üç kavramsal sınır-aşma kategorisinde sanal çalışma ilişkileri kurma ve sürdürmede önemli bir ön koşuldur: (1) Örgütsel Sınır Geçişi, (2) Kültür Tural/Dil Sınır Geçişi ve (3) Zaman/Mesafe Sınır Geçişi.

Bir arada bulunan ekiplerde kurumsal ve kültürel/dil engelleri mevcut olsa da, sanal ekiplerde bulunmaları ve daha önemli bir etkiye sahip olmaları daha olasıdır. Zaman ve mesafe sınırları sanal ekiplere özgüdür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir