Kültür/Dil Sınır Geçişi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kültür/Dil Sınır Geçişi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Eylül 2022 Dil ve kültür Nedir dil-kültür ilişkisi kompozisyon Kültür ve dil arasındaki ilişki 0
Model Yorumlaması

Örgütsel Sınır Geçişi

Organizasyonel sınır geçişi, organizasyon içi ve organizasyonlar arası sınırları içerir. Farklı işlevler, departmanlar ve organizasyonlar, derinden benimsenen temel inançlar ve varsayımlarla kendini gösteren farklı çalışma kültürlerine sahip olabilir.

Wiesenfeld, Raghuram ve Garud, örgütsel özdeşleşmenin, sanal çalışanları bir örgütte bir araya getiren psikolojik bağ olacağını ve işçilerin kendilerini bağımsız yükleniciler olarak düşünmelerini ve özerk bir şekilde hareket etmelerini önleyeceğini öne sürdüler.

Güçlü bir organizasyon kültürü, farklı ülkelerde bulunsalar bile, aynı organizasyon içindeki üyelerden oluşan bir ekipte gerekli olan ilişki kurma düzeyini etkileyebilir. Güçlü organizasyon kültürleri, kurum temelli güven ilişkileri ve gelecekteki birliktelik beklentisi ile örneklendirilir.

Bir ekip güçlü bir kurum içi kültürle başladığında, gerekli ilişki kurma derecesi ve bunu gerçekleştirme stratejisi oldukça farklı olacaktır. Bunun tersine, farklı organizasyonlardan üyelerin bulunduğu sanal ekiplerin farklı organizasyon kültürlerinin farkında olması ve bu kültürlerde gezinmesi gerekecektir.

Örgütsel sınır geçişinin bir başka yönü, belirli kuruluşların belirli teknolojiler için özel tercihleridir, örneğin, mesaj bırakırken e-posta veya sesli posta gibi iletişim kanalları. Ekip liderleri, organizasyon dışındaki ekip üyeleriyle ortak iletişim platformları üzerinde anlaşmaya çalışırken zorluklar yaşayabilir.

Kültür/Dil Sınır Geçişi

Kültür/dil sınırı geçişi diğer bir kritik alandır. Kültür/dil sınırı geçişi büyük olasılıkla küresel sanal ekiplerde gerçekleşecektir, ancak bu aynı zamanda ulusal ve hatta yerel sanal ekiplerde de bir faktör olabilir.

Kilit nokta, bir ekip liderinin başka bir milliyetten veya etnik kültürden bir ekip üyesiyle çalışıp çalışmadığıdır. Kültürün ekip ortamlarındaki etkileri derin olabilir ve diğer önemli konuların yanı sıra bireylerin birbirleriyle nasıl ilişki kurduğunu da içerebilir.

Ekip üyeleri ve ekip liderleri, iletişimi kendi kültürel programlamaları aracılığıyla yorumladıkça, yanlış yorumlamalar veya çarpıtmalar meydana gelebilir; bu, BİT aracılığıyla denendiğinde oldukça karmaşık bir zorluktur. Her durumda, ekip liderlerinin kültürel farklılıkların etkisini değerlendirmesi gerekir.

Bazı durumlarda, ilişkiler kurmak için yüz yüze iletişimin kullanımına yönelik güçlü bir kültürel tercih olabilir. Ancak belirli bir konfor düzeyine ulaşıldıktan sonra BİT herhangi bir etkinlikle kullanılabilir.

Bu strateji, Hall’un bazı kültürler için iletişimin gerçek sözlü mesajdan çok bağlamla ilgili olduğunu belirten yüksek ve düşük bağlamlı kültürler teorisini destekler. Yüksek bağlamlı kültürlerde, mesajların, ilgili kişilerin geçmişlerini, önceki kararları ve ilişkinin tarihini içerebilen, çevreleyen bağlamı anlamadan çok az anlamı vardır.

Düşük bağlamlı kültürlerden insanlar daha nesnel ve gerçeklere dayalı bilgiyi tercih eder. Mesajın kendisi yeterlidir.
Ekip liderlerinin, çalışma ilişkisini sürdürmek için gerekli olan kişisel ilişkinin derecesini ve uygun bir şekilde iletilen uygun mesajlarla birlikte uygun iletişim kanallarının kullanımını dikkate almaları gerekecektir.


Dil ve kültür Nedir
dil-kültür ilişkisi kompozisyon
Kültür ve dil arasındaki ilişki
Popüler kültür ve dil
Kültür ve dil Makale
dil-kültür ilişkisini örneklerle açıklayınız
Dil kültürün aynasıdır


Zaman ve Mesafe Sınır Geçişi

Zaman ve mesafe sınırları, sanal ekipleri aynı yerde bulunan ekiplerden en açık şekilde ayırır. Mesafenin ilişki kurma stratejileri üzerindeki etkisi, ekip liderinin ve ekip üyelerinin birbirinden ne kadar uzakta olduğu ile orantılıdır. Uzaklaştıkça, yüz yüze iletişimin en iyi ya da belki de tek seçenek olduğu durumlarda sorunlu olabilen yüz yüze iletişimin kullanımı daha da zorlaşır.

Zamanın ilişki kurma stratejileri üzerindeki etkisi, zaman dilimleri arasında çalışmanın zorluğuyla ilgilidir. Bunun gerekli olabilecek ilişki kurma derecesi üzerinde çok az etkisi olabilir, ancak zaman farklılıkları BİT türlerini, özellikle telefon ve video konferans gibi senkron kanalları kısıtlayabildiğinden, ilişkiler kurmak için stratejiler yaratma üzerinde büyük bir etkisi olabilir. 

Muhtemelen sanal bir profesyonel ekibi oluşturacak veya bozacak bir konu değil, ilişki kurma stratejileri oluşturmadan önce ekip lideri tarafından dikkatli ve adil bir şekilde değerlendirilmesi gereken koşullardan biridir.

E-posta gibi asenkron iletişim kanalları kullanılıyorsa, iletişim değişimlerinin hızlanması sorunu ciddi bir konu haline gelebilir. Ekip liderleri ve ekip üyeleri arasındaki yanıt süreleri farklı olabilir, iletişimi kısıtlayabilir, belirsizliğe neden olabilir ve güveni olumsuz etkileyebilir.

Teknik altyapı ve teknolojik arızalardan kaynaklanan zaman gecikmeleri, ilgili kişiler tarafından anlaşılmadığı takdirde, ekip liderinin veya ekip üyesinin iletişimsizliği görgü veya vicdan eksikliğine bağlamasına neden olabilir ve bu da ilişkileri ciddi şekilde etkileyebilir.

Geçiş süresi ve mesafe ile ilgili problemler, sanal bir ekipte, özellikle deneyimsiz ekip üyeleriyle ilişki kurmayı büyük ölçüde bozma potansiyeline sahiptir. Ekip liderinin ilişki kurma stratejileri oluşturmadan önce bu olası engelleri dikkatli bir şekilde değerlendirmesi, ayrıca zaman ve mesafeden kaynaklanabilecek sorunları öngörmesi gerekir.

Ekip Liderleri ve Organizasyonlar için Zorluklar ve Çözümler

Bu tartışma, sınırları aşan liderlik liderliğindeki ilişki kurmada ortak ve sanal ekiplerdeki önemli farklılıklara işaret ediyor. Daha fazla sayıda ve çeşitli sınırlar ve bunların daha derin etkileri, sanal ekip liderlerinin arabuluculuk yapması gereken özel zorluklar doğurur.

Sanal ekip liderlerinin karşılaştığı temel iletişim zorluklarını özetler. Bu zorluklardan ikisi tartışılmaktadır. Birincisi, sanal ekip liderlerinin sanal iletişim kanallarını yönetme konusundaki beceri repertuarlarını genişletme ve geliştirme ihtiyacı ve ikincisi, kuruluşların ekiplerinin sanal iletişim becerilerini geliştirmek için neler yapabileceğine bakılır.

İletişim kanallarının stratejik kullanımı, sanal ekip liderlerinin bilemesi gereken kritik bir beceridir. Sanal ekip liderlerinin en uygun iletişim kanallarını bilinçli bir şekilde seçerek kültürel/dil sınırlarına aracılık etmesi gereken yolları gösterir.

Daha yüksek bağlam kültürleri, en azından yeterli düzeyde bir güven gelişene kadar, ilişkiler kurmak için telefon ve video konferans gibi medya açısından zengin kanallara ihtiyaç duyma eğiliminde olacaktır. Buna karşılık, daha görev odaklı olan alt bağlam kültürleri, daha geniş bir iletişim kanalları yelpazesine karşı daha hoşgörülü olma eğiliminde olacaktır.

Gerçekten de, görev odaklı olmak, ilişkiler kurmak göreve başlamanın yanında ikincil olabilir. Ekibin kültürel bileşimini ve ekip üyelerinin sanal olarak ve genel olarak sınırları aşan önceki deneyimlerini bilmek, liderlerin ekip üyeleri ve üst düzey yöneticilerle başarılı bir şekilde ilişkiler kurmak isteyip istemediğini belirlemesi ve daha sonra arabuluculuk yapması gereken karmaşık faktörler ağının bir parçasıdır. 

İkinci zorluk, hem sanal ekip lideri hem de üye becerilerini geliştirmeye yönelik kurumsal destek yapılarıyla ilgilidir. Kuruluşların, sanal ekip üyeleri arasında etkili sınır geçiş davranışları geliştirmek için eğitim ve destek sağlamaya istekli olmaları gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir