Öğrenilebilirlik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenilebilirlik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Eylül 2022 İngilizce ne kadar sürede öğrenilir öğrenme nedir Sıfırdan yazılım öğrenmek ne kadar sürer 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Öğrenilebilirlik

Öğrenilebilirlik, bilgi teknolojisinde veya bilişsel bilimde tam olarak yeni bir kavram değildir. Öğrenilebilirlik, tutarlılık, aşinalık ve basitlik gibi konularla ilgili olduğu yazılım sistemi tasarımı alanında kullanılabilirliğin anahtar bir kavramı olmuştur. Dil öğreniminin kolaylığı ve makine öğrenimi ile ilgili olarak dilbilimde de geleneksel bir kavram olmuştur.

Öğrenilebilirlik kavramı, son zamanlarda Web sitesi tasarımında kullanılabilirlik kavramı üzerine inşa edilerek öğretim teknolojisi alanında yeniden kullanılmıştır ve burada ele alınan öğrenilebilirliktir. Bu yeni anlamda öğrenilebilirlik, bir talimat parçasının ne kadar öğrenilebilir olduğuyla ilgilidir. Eğitim kaynaklarının bir yönü ile ilgilenir.

Temel soru şudur: Bir öğretim sitesinin (ya da bazı kaynakların) içeriğini öğrenilebilir kılan nedir? Şu anda Web’de bulunan binlerce çevrimiçi öğrenme kursundan herhangi birini alın ve kendinize sorun: Bu kursu öğrenmek zor görünüyor mu (bunun için uygun altyapıya sahip olduğunuzu varsayarsak)? Ne iyileştirecek? Bu alandaki ideal çevrimiçi kurs nasıl görünür? Bu soruların tümü dersin öğrenilebilirliğinin temelini oluşturur.

O halde öğrenilebilirlik nedir? Başarılı öğrenme ile tanımlandığını söyleyebilir miyiz? Bu, örneğin iyi bir testte kanıtlandığı gibi, kursu inceleyen öğrencilerin içeriğini iyice öğrendiği anlamına gelir. Ya da ana kriterin öğrenme kolaylığı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu, öğrencilerin iyi bir entelektüel akış yaşamaları ve dersten keyif almaları anlamına gelir.

Bu faktörlerin her ikisi de, yani öğrenmede başarı ve öğrenmeden alınan keyif, öğrenilebilirliğin ölçütleri olarak kabul edilebilir. Başkaları var mı? Öğrenilebilirlik sorunu budur.

Şüpheci, öğrenmenin bir öğrenen içinde gerçekleştiği ve öğrenilebilirliği esas olarak bu mahalin – yani öğrencinin merakı, zekası, motivasyonu ve ısrarı belirlediği konusunda hemen ısrar edecektir. Öğrenmeyi sağlayan veya bozan bunlardır. Öğretim materyalleri ancak bir yere kadar gidebilir, öğrencinin bir deneme yapması, başarılı olması gerekir.

Bu görüşte doğruluk payı olsa da, kesinlikle resmin tamamı veya en kullanışlı resim değildir. Web sitelerinde veya yazılım ürünlerinde geleneksel kullanılabilirliği göz önünde bulundurun.

Orada da kullanıcı bir rol oynar. Eğer donuksa, ya da belki de zamanı çok kısıtlıysa (ilgi eksikliği gösteriyorsa) ya da sadece temel bilgileri öğrenmeye direniyorsa (sıklıkla olduğu gibi araya girip ortalığı dağıtıyorsa), ne kadar kullanılabilir olursa olsun başarı için çok az alan vardır. site veya program yapılmış olabilir. Ancak bu nedenle Web sitesi oluşturmada kullanılabilirlikten vazgeçmiyoruz.

Mesele şu ki, tasarımcılar kullanıcıyı yetersizlik, kötü niyet veya sitelerinin veya programlarının başarısızlığı için suçlamazlar. Kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarırlar, kullanılabilirliğin kesinlikle bağlamsal olduğunu yeterince iyi anlarlar. Aynısı, olması gerektiği gibi, öğrenilebilirlik için de geçerlidir: öğrenmedeki başarı, ürün aracılığıyla, bağlam sorunlarının ötesinde veya bunlara rağmen en üst düzeye çıkarılabilir.

Talimatın ürün görünümü, burada vurgulanan önemli bir görüştür. Çok daha yaygın olan alternatif bir görüş, bir süreçtir: öğrenme bir süreçtir ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için durumu manipüle etme anlamında öğretim de öyle. Bu nedenle, geçtiğimiz yüzyılda öğrenme ve eğitim üzerine yapılan çok sayıda araştırma, açıkça öğrenilebilirlik konusunu ele almamıştır.

Proses görünümü aşağılanmamalıdır, ancak bir ürün görünümü prosesleri içerebilir ve kesin tasarım avantajlarına sahiptir. Öğrenilebilirlik en iyi bu ışık altında değerlendirilir.


öğrenme nedir, nasıl gerçekleşir
Hayattan ne öğrendim ekşi
İngilizce ne kadar sürede öğrenilir
Öğrenmek nedir
Sıfırdan yazılım öğrenmek ne kadar sürer
Evde İngilizce kaç ayda öğrenilir


BAŞLICA SORULAR

Önümüzdeki zorluk, mükemmel öğrenme materyallerinin bu özelliklerini belirlemektir. Bir şeyi öğrenilebilir kılan nedir? Çok öğrenilebilir, en öğrenilebilir?

Ama önce, bu özellikleri saptamak neden bu kadar zor? Öğrenilebilirliğin altında yatan derin sorunlar nelerdir? Bunlardan üç tanesini dikkate almamız gerekiyor. Bunlar öğrenme, tasarım ve müfredattır. Her biri kendi başına zordur ve öğrenilebilirlik, bunların birlikte ele alınmasını, dolayısıyla zorluğun büyüklüğünü içerir.

İlk derin soru, öğrenmenin ne olduğudur. Öğrenme alanı uzun zamandır psikolojide temel bir konu olmuştur ve cevap olarak çok sayıda öğrenme teorisi ortaya atılmıştır. Eğitimciler gibi pratisyenlerin iyi bildiği gibi, mesele çözülmekten çok uzaktır. Farklı faktörlerin rol oynadığı farklı öğrenme türlerinin kabulü vardır, ancak bunlar veya genel resim üzerinde büyük bir anlaşma yoktur.

İkinci derin soru öğretimle ilgilidir. Öğrenmek için nasıl tasarım yapıyorsunuz? Zaman içinde gelişen, genel olarak öğretim tasarımı alanı olarak bilinen alanda kodlanmış genel ilkeler vardır. Ama burada da pek anlaşma yok.

Tüm tasarım teorisyenleri, yazılım tasarımında veya HCI’de bulunanlar gibi genel sistem ilkelerine abone olacaktır. Hepsi, tasarımın gücünü doğrulamak ve her türlü iyileştirme yolunu yakalamak için örnek öğrencilerle tasarlanan malzemelerin denenmesi olan kullanılabilirlik testinin değerine abone olur. Ancak öğrenme görüşlerindeki farklılıklar göz önüne alındığında, öğrenme için nasıl tasarlanacağı konusunda burada da sert anlaşmazlıkların ortaya çıkması doğaldır.

Üçüncü derin soru, neyin öğretileceğiyle ilgilidir – içerik. Yarım yüzyıl önce eğitimcileri öğrenme hedeflerinin sınıflandırmalarını belirlemeye ve tartışmaya iten şey buydu ve bu konu neden eğitimdeki birçok tartışmanın merkezinde yer alıyor.

İlk başta, bunun bir dış mesele olduğunu düşünebilirsiniz. Önce neyi öğreteceğimize karar veririz, ondan sonra nasıl öğreteceğimize, nasıl tasarlayacağımıza karar veririz. Ya da öğretmenlerin ve müfredat uzmanlarının veya profesörlerin ve kurumların “kapsanacak” içeriği belirlediğini düşünebiliriz.

Bu öğrenilebilirlik, ne olması gerektiğine karar verilirse, herhangi bir içerik için geçerlidir. Ancak bu, öğrenmenin ne ve nasıl olduğunun ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu, tıpkı daha genel olarak iletişimde olduğu gibi, hayati fikri gözden kaçırır.

Bir bilgi tasarımcısının bilgiyi grafik tasarım yönünün çok ötesinde şekillendirmesi gibi, bir öğretim tasarımcısı da süreci olduğu kadar içeriği de biçimlendirmelidir. Her ikisi de bilgi mimarlarıdır, ancak bu henüz geniş çapta tanınmamıştır, bu da öğrenilebilirliğin kabulü için zorluklar yaratır.

Sonraki bölümlerde, onları kısaca sentezleyen bazı basit modelleri tanıtarak bu temel soruları ele alacağım. Bu, konulara çok üstünkörü bir bakış olmaya devam ediyor, ancak yine de Duchastel’de yapıldığı gibi, bunların daha fazla araştırılabileceği yönü gösteriyor.

ÖĞRENME  MODELİ

En genel anlamıyla öğrenme, bilgiyi bellekte içselleştirme ve bu bilgiyi daha sonra gerektiğinde kullanılabilir hale getirme sürecidir. Ancak vücuttaki kemiklerin isimlerini öğrenmek ile akustik prensiplerini öğrenmek oldukça farklı öğrenme biçimleridir. Bunları farklı şekillerde öğreniyoruz. Ortak noktalar nelerdir? Farklılıklar nedir?

CIM modeli olarak adlandırabileceğimiz modelde uygun bir şekilde zıt olan üç tür öğrenme vardır. CIM, Anlama, İlgi, Ezberleme anlamına gelir, bunlar öğrenme sürecine dahil olan üç faktördür.

Anlama, akıl yürütme, şeyleri bir araya getirme, hepsinin birlikte nasıl çalıştığını görme yeteneğimize dayanır. Anlama, irili ufaklı tüm işleyişinde dünyanın içsel modellerini üretme sürecidir. İşlerin nasıl birbirine uyduğunu, her şeyin nasıl anlamlı olduğunu gördüğümüzde anlarız. Anlama, rasyonel bir model oluşturma sürecidir.

CIM’deki ikinci unsur olan ilgi, öğrenmede dikkat faktörüdür. Bir şey bağlamından sıyrılıyorsa, son derece canlı veya büyük kişisel öneme sahip şeyler gibi, daha kolay hatırlanacaktır. Daha sık olarak, yalnızca hafif ilgi çeken şeyleri öğrenmeye çalışırız ve sonra dikkat dağılırsa, öğrenme acı çeker.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir