BT Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

BT Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Eylül 2022 BT hizmetleri açılımı Bt Yönetimi nedir Hizmet Yönetimi Nedir 0

BT Çalışanlarını Kültürler Arası Bir Çalışma Ortamında Yönetme

İkinci konu grubu, “birinci dalga” ulusunun kültürünün çok uluslu şirketin kurumsal kültürüne gömülü olduğu kültürler arası bir çalışma ortamında BT çalışanlarını yönetmekle ilgilidir. 

Bir firmanın kurum kültürü “değerleri, yönetim tarzı, operasyon yöntemi ve çalışma ortamı”, içinde geliştiği ulusal kültürü yansıtır. Bu nedenle, çok uluslu BT işyeri, Amerikan ve İrlanda kültürlerinin, BT kültürünün ve firmanın özel kurumsal kültürünün kültürler arası bir karışımıydı.

İrlandalı işçiler Amerikan yönetim tarzını ve şirket kültürünü memnuniyetle karşılarken, kültürel etkinin ne kadar ve hangi yöne gitmesi gerektiği konusunda da bir gerilim vardı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Amerikalı yöneticiler, çok uluslu firmaların önemli bir kültürel etkiye sahip olması gerektiğine inanarak Amerikan kültürünü tercih ettiler.

Öte yandan, İrlandalı insan kaynakları yöneticileri, kurum kültürünü belirli ulusal bağlama göre uyarlamayı savundular. Bakış açısı, çok uluslu şirketler işyerine belirli değer ve tutumları getirirken, İrlanda kültürünün de önemli bir katkısı olduğuydu.

Ancak çok uluslu etkiye karşı direnişin yanı sıra, başka bir çalışma kültürünü ithal etmenin planın bir parçası olduğu kabul edildi. İrlanda, çok uluslu firmaları getirerek, yerli olarak yapıldığında gelişmesi çok daha uzun sürecek olan köklü bir çalışma etiğini ithal edebilecektir.

BT çalışanlarını kültürler arası bir ortamda yönetmek, çok uluslu bir BT firması bir ülkede operasyonlar kurduğunda iki farklı ulusal kültürün dahil olduğunun kabul edilmesini gerektirir. Bu kültürlerin her ikisinin de işyerine sunduğu olumlu katkılar vardır.

Çok uluslu yöneticiler, ev sahibi ülke kültürünün farklı olsa da yine de üretken olabilecek çalışma modellerini ve tutumlarını anlamaya çalışmalıdır.

Ayrıca bir kurum kültürünü tanıtmanın farklı bir ulusal kültürü tanıtmak anlamına geldiğini anlamalıdırlar. Aynı zamanda, ev sahibi ülke, bir BT sektörünü hızlı bir şekilde tanıtmak için uzmanlık ithal etme niyetinde olduğunda, bir yan etkinin ulusal kültürdeki değişiklikler olacağını kabul etmelidir.

Bu durum literatürde yerleşen kültür olarak anılmaktadır. Bu teorik çerçeveye göre kültür, sosyal olarak müzakere edilen, dinamik, pratik ve yerel olarak konumlanmış bir süreçtir. Bu nedenle, kültürün “düşünme” (ortak bilişsel şemalara vurgu yapan) yerine “yapma” (insanların gerçek davranışlarına vurgu yapan) olarak bir görüşüdür.

Bu görüş, grup üyelerinin farklı kültürleri arasındaki etkileşimi belirli bir bağlamda konumlanmış olarak görür. Böylece, kültürü belirli bir bağlamda konumlandırarak, bir yönetici, sosyal olarak müzakere edilen farklı gerçeklikleri ve işyeri uygulamalarını yansıtan benzersiz yerel kültürel süreçlerin ortaya çıkışını daha iyi kavrayabilir.

Çok uluslu yöneticiler, bir yönetim hedefine ulaşmanın birden fazla yolu olduğunu kabul ederek, ev sahibi ülkenin en iyi özelliklerinden yararlanan prosedürler ve yönetim yaklaşımları geliştirebilirler. İki ayrı kültürün mevcudiyetinde, kültürel etkinin iki yönlü olduğunu da bilmek gerekir.

Çok uluslu BT firmasının kendi kültürünün girdiği toplumu etkilemesi doğaldır. Ancak çalışanların kurum kültürünü kendi kültürleriyle uyumlu hale getirmek için etkilemeleri de doğaldır. Geçirgen bir duvar inşa ederek, değerlerin ve normların açık değişimiyle her iki kültür de zenginleştirilebilir.


Bt Yönetimi nedir
BT hizmetleri
BT hizmetleri açılımı
BT Hizmetleri ve BT Danışmanlığı
Hizmet Yönetimi Nedir
ITSM Ürünleri
Itsm Nedir
BT Servis Yönetimi


Örneğin, İrlanda’daki Amerikalı yöneticiler, bir İrlanda kültür kurumu olan pub’ı kullanarak bir insan ilişkileri sorununun yaygınlaştırılabileceğini öğrendiler. Bir yönetici, kültürel normlara göre eşit konumu ifade eden bir ortamda buluşarak, çalışanla olan sorunu daha kolay çözebilir.

Açıktır ki, bu yönetim yaklaşımı İrlanda kültürüyle uyumludur, ancak başka bir kültürel bağlama uymayabilir. Aynı şekilde, Japonya’da veya Amerika’da en iyi sonuç veren şey İrlanda’da en iyi sonuç veren şey olmayabilir. Başka bir örnek, bilgi yönetimine yönelik yaklaşımdır.

Bilgi yönetimi, zaman içinde birikmiş ve bir firmanın çalışanlarında bulunan örtük örgütsel bilginin yakalanması ve kaydedilmesi anlamına gelir. Bilgi yönetimine katılmanın ana hedeflerinden biri, yeni çalışanların örgütsel öğrenmesini ve çapraz eğitimi kolaylaştırmak için örgütsel bilgi akışını iyileştirmektir.

İrlanda’da yöneticiler pahalı ekipmanlara yatırım yapmak yerine belirli kültürel özelliklerden yararlanarak bu hedefin bazı yönlerini ele alabilirler.

Başkalarına ilgi duymanın ve sosyalliğin kültürel özelliği, çalışanların sosyalliğe daha az vurgu yapan başka bir kültürde olabileceğinden doğal olarak meslektaşlarının çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yol açar.

Dolayısıyla çapraz eğitim bu etkileşimin doğal bir sonucudur. Basitçe, bunun gerçekleştiğini kabul ederek yönetim, bilgi transferinin faydalarından yararlanabilir.

Sonuç

İrlanda örneği, şu anda küresel dış kaynak kullanımına yönelik bir eğilim olarak kabul edilen konularla ilgili sorunların erken bir örneğini temsil etmektedir. Kendisini küresel dış kaynak kullanımı için bir hedef olarak konumlandırmada lider olduğu için İrlanda’nın deneyimleri, dış kaynak kullanımıyla ilgilenen hem uluslar hem de çok uluslu şirketler için içgörüler sunmaktadır.

Bir anlayış, nitelikli bir işgücünün mevcut olması gerektiğidir. Bilgi sektöründe istihdam için gereken özel beceriler nedeniyle, eğitim dış kaynak kullanımını çekmenin anahtarıdır. Ancak tüm vatandaşların bu istihdam sektörüne katılabilmesi için eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

İrlanda’da ve başka yerlerde, belirli grupların üyeleri bilgi ekonomisine tam ve eşit katılımı engelleyen engellerle karşılaşmaktadır. Toplumun bilişim sektörünü ayakta tutabilmesi için eğitim altyapısının bilişim çalışmaları için gerekli bilgi ve becerilerle uyumlu hale getirilmesi ve üniversitelerin eğitim planlarının firmaların istihdam hedefleri ile koordine edilmesi gerekmektedir.

Son olarak, bir ülkeden çok uluslu bir firma başka bir ülkede faaliyete geçtiğinde mevcut olan kültürlerin karışımına yönetimin önem vermesi gerekir. Bu yeni kültürel bağlamda, her iki kültür de yeni, yerleşik bir kültür üretmek için bir araya gelir.

Bu durumda ortaya çıkan kamu politikası, insan kaynakları ve yönetim konuları, küresel dış kaynak kullanımının faydalarından yararlanmak için giderek daha fazla ülke bir BT sektöründe “bir sıçrama” olarak ele alınması gereken bazı sorunları ortaya koymaktadır. Bu konuları iki açıdan değerlendirmek gerekir: Dış kaynak kullanımı yapan firmalar ve firmalarını kıyılarına davet eden ülkeler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir