Öğrenmenin Etkililiği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenmenin Etkililiği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Eylül 2021 Aktif öğrenme Etkin öğrenme hangi eğitim yaklaşımı Etkin öğrenme kavramı Etkin Öğrenme KPSS Etkin öğrenme yaklaşımı kime ait High Scope etkin öğrenme Montessori etkin öğrenme 0
Proje Değişimini Yönetmek

Sonuç ve Tartışma

Tamamen farklı bir pedagojik çerçeveye rağmen, ekonomi yaz kursu da ilgili lisans kursundaki çalışma başarısına katkıda bulunmuştur. Ekonomi ve İşletme kursundaki sonuçlar, çevrimiçi telafi edici ekonomi dersini izleyen öğrencilerin, geçme oranları ve ortalama sınav notu açısından akranlarından daha iyi performans gösterdiğini göstermektedir. Dolayısıyla, yaz kursu ekonomisinin çalışma performansı üzerinde kısa vadeli olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılabilir.

Son olarak, yaz kursu programının uzun vadeli etkisine bakıldığında, en az bir yaz kursunu geçen öğrenciler aynı zamanda ilk yıl akranlarına göre daha fazla sınava giriyorlar. Bu sınavların tekrarlarını hesaba katsak bile, boyut etkisi güçlü kalır. Ayrıca, bu dokuz sınavda elde edilen GNO, yaşıtlarından yarım puandan fazla. Başka bir deyişle, bu çevrimiçi iyileştirme programına başarılı katılımın yabancı öğrencilerin uzun vadeli çalışma başarısını geliştirdiğine dair bazı kanıtlar var gibi görünüyor.

Teknik altyapı zaten mevcut olduğundan, her iki yaz kursunun da uygulanması esas olarak pedagojik ve organizasyonel yönlere odaklandı. Her iki kurs da, diğer Yüksek Öğrenim Enstitüleri ile karşılaştırılabilir, mevcut BİT altyapıları kullanılarak uygulanmaktadır. Yeterli uzmanlık ve kaynaklara yatırım yapıldığı sürece, öğrencilerin artan uluslararasılaşmasına eşlik eden sorunlar çözülebilir.

Gelecekteki araştırmalar, yaz kurslarına katılanların alt gruplarını genişletmeyi ve alt grupların özellikleri hakkında daha belirgin ve ayrıntılı bilgi almayı amaçlamaktadır. Bu şekilde araştırmanın istatistiksel gücü artırılacak ve olası seleksiyon-etkileri üzerine analizimizi detaylandırabileceğiz.

Bu sayede çevrimiçi telafi eğitimi için hangi pedagojik çerçevenin daha uygun olduğunu değerlendirebileceğiz. Ayrıca, muhtemelen tercih edilen bir öğrenme modunu belirlemeye yardımcı olacak öğrencilerin motivasyonu ve öğrenme stilleri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Son olarak, çevrimiçi iyileştirici eğitimin artan akademik entegrasyona yol açıp açmadığını değerlendirmek için nitel analiz gerekli olacaktır.

Bu makalenin taslak versiyonu Haziran 2006’da Lizbon’da (Portekiz) EDINEB konferansında ve ayrıca Haziran 2006’da EUNIS konferansında ve Temmuz 2006’da EARLI JURE’de, her ikisi de Tartu’da (Estonya) sunuldu ve tartışıldı. 

Bir Uzaktan Eğitim Ortamında Harmanlanmış Öğrenmenin Etkililiği

Üniversiteler öğrencilere öğretmek için farklı medya kullanabilirler. En yaygın kullanılan medyalardan biri derse dayalı öğretimdir. Diğer medya türleri, öğretici grupları ve uzaktan eğitimi içerir. Farklı medya türleri öğrencilerin öğrenme çıktılarını etkileyebilir.

Öğretim ortamlarındaki farklılıkların öğrenci başarısını etkileyip etkilemediği sorusu literatürde gündeme getirilmiş ve bazı sonuçlara varılmıştır. Örneğin Clark, “medya sadece öğretim veren ancak öğrenci başarısını etkilemeyen araçlardır…” der. Ancak, bu tür bulgular, öğrencilerin seçimi, sınav türü ve çevresel değişkenler gibi diğer faktörler tarafından karıştırılabilir.

Önceki araştırmalar, öğretim yöntemleri, çevresel faktörler, öğrenci özellikleri ve öğrenme sonuçları arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Ancak bu araştırma, öğretim yöntemleri ile farklı (istenen) öğrenme çıktıları arasındaki ilişkiyi araştırmamıştır.

Bir dizi çalışma, farklı öğrenme yaklaşımları ve sınavlar arasındaki ilişkileri inceler, ancak öğrenme yaklaşımları ile farklı sınav soruları arasındaki ilişkileri incelemez. Çalışmamız, farklı bilişsel boyutları yansıtan farklı sınav soruları arasında ayrım yapmaktadır. Ayrıca, önceki araştırmalar daha kısa zaman periyotlarına odaklanmakta ve bu nedenle bu tür modellerin açıklama gücünü sınırlandırmaktadır. Araştırmamız, bu hususları ele almak için uzunlamasına bir tasarım kullanmaktadır.

Etkin öğrenme yaklaşımı kime ait
Etkin öğrenme örnekleri
Etkin öğrenme kavramı
Montessori etkin öğrenme
High Scope etkin öğrenme
Etkin öğrenme hangi eğitim yaklaşımı
Etkin Öğrenme KPSS
Aktif öğrenme

Bu makalenin amacı, bir finansal muhasebe kursundaki sınav puanları ile ölçülen öğrenci başarısı açısından bir uzaktan eğitim ortamında harmanlanmış öğrenme varyantının etkinliğini araştırmaktır. Bu finansal muhasebe kursu, yüksek lisans düzeyinde bir üniversite kursudur.

Bu ders uzaktan eğitim ortamında verilmektedir. Öğrenciler ders kitapları ve çalışma kitapları alır ve e-posta yoluyla akademik personele soru sorma olanağına sahiptir. Ancak, resmi veya sanal sınıflar yoktur. Birkaç yıl önce başlayarak, bu kurs aynı zamanda sertifikalı kontrolör programının bir parçası olarak da sunulmaya başlandı. Bu program dahilinde, finansal muhasebe kursu, harmanlanmış bir öğrenme çeşidinde sunulmaktadır.

Bu karma öğrenme varyantında, öğrenciler uzaktan eğitim ortamındakiyle aynı ders materyallerini alırlar, ancak buna ek olarak küçük ölçekli toplantılara katılırlar. Ek toplantıların amacı, öğrencilere öğrenme süreçleri sırasında öğrencileri kolaylaştırmak için gelişmiş bir öğrenme ortamı sağlamaktır.

Program birkaç yıldır çalıştığından, karma öğrenme varyantının daha yüksek sınav puanlarıyla ilgili olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor. Bu araştırma sorusu, harmanlanmış öğrenme varyantı ile sınav puanları arasındaki ilişkiyi engelleyebilecek belirgin faktörler kontrol edilirken incelenecektir.

Bu ilişkiyi engelleyen faktörlerden biri de finansal muhasebe dersi sırasında kazanılan farklı bilişsel boyutlardır. Öğrenci öğrenme yaklaşımları da bu ilişkiyi etkileyebilir. English, Luckett ve Mladenovic (2004) ve Hall, Ramsey ve Raven (2004) vaka çalışmaları ve işbirlikçi- belirli yöntem ve teknikleri kullanarak “derin öğrenme” yaklaşımının teşvik edilmesinin öğrencinin beceri edinme düzeyini nasıl etkileyebileceğini göstermektedir. 

Ek toplantılar için bir öğretim kılavuzu olmasına rağmen, bu çalışmada incelenen ders için farklı öğretim görevlileri tarafından kullanılan eğitim yöntem ve tekniklerinin tekdüzeliğini garanti edemez. Bu nedenle, öğrenci öğrenme yaklaşımlarını araştırmamızın dışında tutuyoruz ve bu makalenin ikinci araştırma sorusu, bu ilişkiyi potansiyel olarak engelleyen diğer faktörleri kontrol ederken farklı bilişsel boyutların iki öğretim formatı ve sınav puanları arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğiyle sınırlıdır.

Literatür İncelemesi

Muhasebe eğitimi literatür taraması sağlayan son zamanlardaki birkaç makaleden biri Watson ve arkadaşlarına aittir. (2003). Watson ve ark. (2003), önceki muhasebe eğitimi araştırmalarını beş satırda sınıflandırır: değerlendirme, müfredat ve öğretim, eğitim teknolojisi, fakülte sorunları ve öğrenciler.

Bu kategorilerden ikisi bu makaleyle özellikle ilgilidir: değerlendirme ve müfredat ve öğretim. Watson ve arkadaşlarına göre değerlendirmeyi araştırırken, özellikle sonuç değerlendirmesi. öğrenci özellikleri (yaş ve önceki akademik başarı gibi) ile akademik performans arasında belirsiz bir ilişki vardır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir