Öğretimsel Durumlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğretimsel Durumlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Aralık 2021 Eğitim durumları nedir Eğitim durumu Aşamaları Gagne Öğretim Durumları Modeli PDF Gagne öğretim modeli örnekleri gagne'nin öğretim modeli Sembolik öğrenme nedir 0
Proje Çalışma Sistemi 

Öğretimsel Durumlar

Durumlu biliş, aktif öğrenme kavramına çok benzer ilkelere sahiptir. Yerleşik biliş teorisini ve aktif öğrenme ilkelerini uygularken, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda öğretim stratejisi düşünülebilir: bağlantılı öğretim, işbirlikçi öğrenme, probleme dayalı öğrenme, bilişsel çıraklık ve vakaya dayalı öğretim. Her birinin kısa bir tanımı aşağıdadır. Stratejiler ayrı ayrı sunulsa da, aralarında önemli ölçüde örtüşme olduğu için nadiren bağımsız olarak kullanılırlar.

Bağlantılı öğretim, öğrenciler için anlamlı ve motive edici olan, karmaşık olan, çoklu bakış açılarının ve çözümlerin dikkate alınmasını ve çoklu süreçlerin kullanılmasını gerektiren ve işbirliğini, işbirliğini ve müzakereyi kolaylaştıran gerçekçi bir olay veya probleme dayanır.

İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin karmaşık bir görev veya senaryoyla ilgili bakış açılarını, çözümleri ve planları paylaşmak için birbirleriyle işbirliği yapma ihtiyacı üzerine kuruludur. İşbirliğine dayalı öğrenme, bir grup durumunda bireysel sorumluluk gerektirir ve günümüzün işgücündeki beklentilerle paralellik gösterir.

Probleme dayalı öğrenme, öğrencilerin gerçekçi bir problemi çözmek için geçirdikleri sürece dayanır ve öz-yönelimli öğrenenler, içerik bilgisi edinimi ve üstbilişsel stratejilerin kullanımını gerektirir. Bilişsel çıraklık eğitimleri, geleneksel çıraklık eğitimlerinden sonra modellenmiştir.

Geleneksel çıraklık, görünür bir faaliyet veya beceri öğrenmeyi içerirken, bilişsel çıraklık, problem çözme, anlama ve hesaplama gibi tipik olarak görünmez olan süreçleri modellemek için mentorların kullanılmasını içerir. Vaka temelli öğretim, bağlamsal bilgi ve anlayışı kolaylaştırmak için hikayelerin kullanılmasını veya “vakaların” öğretilmesini içerir.

Sosyal Bilgiler ve Teknoloji (K-12 Eğitimi)

Bilgi okuryazarlığı ile yakın ilişkisi nedeniyle sosyal bilgiler sınıfı, teknoloji entegrasyonunun etkisinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Bilgi okuryazarlığı, öğrencileri “hem konuya özel içerik ve belirli disiplinlerin araştırma uygulamaları hakkında bilgi hem de daha geniş, süreç temelli araştırma ve bilgi edinme ilkeleri” ile donatmak anlamına gelir.

Teknoloji, tarihin aktif olarak araştırılmasına ve teoride yaşam boyu öğrenmenin geliştirilmesine katkıda bulunur. İnternet, sosyal bilgiler sınıfının kapsamını genişleterek bakış açılarının, içeriğin ve konuların genişletilmesine olanak tanır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki okullar için İnternet, ağırlıklı olarak Batılı bir bakış açısıyla yazılan kaynaklardan uzaklaşma fırsatı sunuyor.

Bazı araştırmacılar sosyal bilgiler dersinin içeriğinin zaten çok dolu olduğunu iddia etseler de, diğerleri öğrencilerin üretken, demokratik, bilgili vatandaşlar olarak hizmet edebilmeleri için teknik okuryazar olmaları gerektiğini belirtmektedir. Bilgi çağındaki sosyal bilgiler öğrencileri, eleştirel düşünmeyi ve çeşitli medya aracılığıyla elde edilen kaynakların analizini geliştirmenin yanı sıra tarihsel ve sosyal kavram ve olayları anlamalıdır.


Gagne öğretim modeli örnekleri
gagne’nin öğretim modeli
Eğitim durumları nedir
Eğitim durumu Aşamaları
Sembolik öğrenme nedir
Öğretim Durumları Modeli
Gagne Öğretim Durumları Modeli PDF
Eğitim durumu örnekleri


Eyalet çapında bir Massachusetts teknoloji entegrasyon programında (Learning Network) toplanan verilerin analizine dayanarak, araştırmacılar teknolojinin sosyal bilgiler sınıfı içindeki sistematik entegrasyonunu öğrenci başarısının teşviki ve standartlara dayalı ders gelişimi ile ilişkilendirdi.

Beş yıllık bir süre boyunca Alabama’daki bir orta öğretim sosyal bilgiler sınıfında teknolojinin resmi entegrasyonunu izleyen boylamsal bir çalışma, teknoloji entegrasyonunu öğrencilerin eleştirel düşünme, işbirliği, sunum ve kendi kendine öğrenme beceri düzeyindeki artışlarla ilişkilendirdi.

Ek olarak, sosyal bilgiler sınıfında teknolojinin kullanımı, yapılandırmacı öğrenmenin artan uygulamasıyla ilişkilendirilmiştir. Sosyal bilgiler sınıfındaki teknoloji, öğrencilere öğrenmeyi “hizmet etmek” için başarılı bir motive edici olarak tanımlanmıştır.

Teknolojinin Etkin Kullanımları

Eğitimciler, teknolojiyi sosyal bilgilerle bütünleştirme ihtiyacına ezici bir çoğunlukla yanıt vermişlerdir. Sonuç olarak, birçok dinamik ve yaratıcı kullanım örneği mevcuttur. Daha yaygın olarak kullanılan pedagojik stratejilerden bazılarının kısa bir açıklaması aşağıda verilmiştir.

Bir sosyal bilgiler eğitimcisi, sunum yazılımı ve elektronik tablo uygulamalarını içeren üretkenlik takımlarının kullanımıyla geleneksel sınıf anlatımını geliştirmek için araçlar geliştirebilir. Sınırlı miktarda teknik yeterlilikle bile, sunumlar tarihsel olarak doğru görseller, ses klipleri ve video klipler içerebilir.

Ek olarak, coğrafi öğelerle çalışırken, öğrencilerin bir alanın fiziksel ve politik öğelerini aynı anda tanımlayabilmeleri için (geçerli olan) haritalar katmanlanabilir. Bir elektronik tablo kullanarak öğrenciler, ortaya çıkan sonucu belirlemek ve analiz etmek için verileri değiştirebilir. Ek olarak, öğrenciler çizelgeler ve grafikler geliştirerek verileri çeşitli bakış açılarından görsel olarak temsil edebilirler.

Örneğin, bir hükümet sınıfı, 2000 başkanlık seçiminin sonuçlarını Seçim Kurulu ve halk oylaması perspektifinden analiz edebilir. Böyle bir durumda rakamların görsel temsili, bu kilit hükümet kavramının tartışılmasına yardımcı olabilir.

Aynı şekilde, öğrenciler tarafından tamamlanan geleneksel yazılı rapor, üst düzey multimedya prodüksiyonlarının geliştirilmesine dönüştürülebilir. Multimedya kullanımı yoluyla gerçek değerlendirme, eğitimcilere, hem süreç hem de ürün geliştirmedeki büyümesini analiz ederek, her bir öğrencinin eğitimsel gelişiminin daha ayrıntılı bir göstergesini sağlar.

1995 yılında Bernie Dodge, WebQuest kavramını eğitim ortamına tanıttı. Bu İnternet tabanlı strateji, eğitimcilerin çeşitli kaynakların kullanımıyla sorgulamaya dayalı öğrenmeyi birleştirmeleri için bir bağlam sağladı.

Bu stratejinin etkisi büyük olmuştur ve ayrıca sınıflarda işbirlikçi stratejilerin artan kullanımıyla bağlantılıdır. Çevrimiçi veri tabanları, eğitimcilere ve öğrencilere tipik bir sosyal bilgiler müfredatının içeriğini tamamlamak için bol miktarda kaynak sağlar.

Yakın tarihli bir araştırma, çevrimiçi kaynakları kullanan öğrencilerin kaynakları basılı kaynaklara göre daha sık tekrar ziyaret etme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, aynı çalışma, web’de araştırma yapmanın tarih öğrencilerinde daha yüksek düzeyde orijinal düşünce ve yansımayı teşvik ettiğini de belirledi. WebQuest’ler, eğitimcilere çevrimiçi kaynakların zenginliğini, işbirliğinin yararlarını ve sorgulamaya dayalı etkinliklerin doğasında var olan heyecanı vurgulayan bir öğretim stratejisi sağlar.

İnternette bulunan kaynakları kullanmanın bir sonucu olarak, birçok sosyal bilgiler eğitimcisi, öğrencilerin web tabanlı kaynakların içeriğini, güncelliğini ve güvenilirliğini eleştirel bir şekilde incelemelerini ister. Çevrimiçi araştırma ve analiz süreci, öğrencileri üst düzey düşünmeye katılmaya zorlamanın göstergesidir ve sosyal bilgiler öğrencileri için kritik bir öğrenme becerisi olarak tanımlanmıştır.

Sosyal bilgiler müfredatında birincil kaynakların kullanımını artırmak amacıyla eğitimciler, öğrencilerin uzmanlarla, tarihi tanıklarla, siyasi analistlerle ve uluslararası akranlarıyla doğrudan iletişim kurmaları için e-postayı bir araç olarak kullandılar. Bu etkileşim sayesinde öğrencilere, çevrelerinin coğrafi kısıtlamaları içinde kolayca bulunamayan çeşitli bakış açılarını tartışma ve analiz etme fırsatı sağlanır.

Mesaj panoları, sohbet odaları ve diğer asenkron iletişim cihazlarının dahil edilmesiyle birincil kaynakları artırmak için ek bir yöntem bulunmuştur. Eşzamansız ortamlar ayrıca, öğrenme sürecinin bir parçası olarak öz değerlendirme ve/veya günlük tutma tekniklerini yürütmeleri gerektiğinde öğrencileri kişisel öğrenmeleri üzerinde aktif olarak düşünmeye teşvik edebilir.

Öğreticiler, simülasyonlar, referans setleri ve video koleksiyonları şeklindeki eğitici bilgisayar yazılımları da sosyal bilgiler sınıfının müfredat ihtiyaçlarını geliştirmeye hizmet etti. Oregon Trail, SimCity ve Hot Dog Stand gibi oyunların tümü, temel tarihsel ve sosyal kavramların altını çizmek ve tamamlamak için kullanılabilecek dinamik uygulama örnekleridir. Bu tür simülasyonlar, öğrencilere gerçek bir değerlendirme sistemi bağlamında verileri manipüle etme ve ortaya çıkan sonuçları belirleme fırsatı sunar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir