Zorluklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Zorluklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Aralık 2021 Dünyadaki teknolojik sorunlar Günümüzdeki sorunlar Günümüzdeki sorunlar ve Çözümleri 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Zorluklar

Teknolojinin sosyal bilgiler müfredatına dahil edilmesi de potansiyel tuzaklarla karşı karşıyadır. Finansman, teknik destek ve yeterli eğitim, eğitim teknolojisi topluluğunun karşı karşıya olduğu öne çıkan sorunlar ve engellerdir.

Bu engeller teknolojinin sorunsuz entegrasyonunu engeller ve teknolojiyi içeren pedagojik stratejilerin geliştirilmesini zorlaştırır.

Zaman zaman teknolojinin dahil edilmesi, zaten paketlenmiş bir sosyal bilgiler müfredatına başka bir boyut ekler. Geleneksel sınıfların ve teknolojiyle aşılanmış sınıfların pedagojik tarzlarındaki doğal farklılıklar nedeniyle, geleneksel değerlendirme biçimleri, teknoloji paradigmasını yansıtacak şekilde değiştirilmelidir. Profesyonel hesap verebilirliği yeni değerlendirme biçimleriyle dengelemeye çalışan eğitimciler için otantik değerlendirmeye doğru bu hareket bunaltıcı olabilir.

Kaynakların değerlendirilmesi, müfredat geliştirmeyi geliştiren materyalleri belirlemede kritik bir bileşendir. Bazı eğitim yazılımları, aktif katılımın aksine pasif öğrenmeye odaklanır. Ek olarak, aynı pasiflik, yüksek düzeydeki eleştirel düşünmeyi teknolojinin entegrasyonu ile doğrudan birleştirmeyen eğitim ortamlarına da yansımaktadır. Görünüşe göre eğitimciler, öğrenme ortamını teşvik eden öğretim yöntemlerinin yanı sıra ilgi çekici kaynakları stratejik olarak seçmeye çalışmalıdır.

Gelecek Sorunlar

Sosyal bilgiler sınıfının geleceği bilgi çağının becerileri içinde saklıdır. Sosyal bilgiler müfredatının, öğrencilerin dijital dünyada gelecekteki siyasi katılımlarına, coğrafi keşiflerine ve bilgi analizlerine yardımcı olacak beceriler kazanabilecekleri şekilde teknolojiyi kullanması çok önemlidir.

Bir Eğitim Haftası araştırması, öğretmenlerin “müfredat entegrasyonu eğitimi alırlarsa, temel beceriler eğitimi almaktansa sınıflarında teknolojiyi kullanmaya daha hazırlıklı hissetme olasılıklarının daha yüksek olduğunu” göstermiştir.

Bu bulguya yanıt olarak, hizmet içi öğretmenler için mesleki gelişim ve öğretmen adayları için yöntem öğretimi, teknik becerilerin kazanımını içerik temelli stratejilerle harmanlamalıdır.

Hizmet öncesi öğretmen eğitimi programları, içerik temelli yöntemler öğretimi içinde ek teknoloji entegrasyonu çağrısına bir yanıt başlatmış görünmektedir.

Bu tür programların vurgusu, teknolojinin, özellikle de İnternet’in, geleceğin öğretmenlerinin mevcut kaynakları ve entegrasyon için özel tavsiyeleri tanımasını artırma yeteneği üzerinedir. Sosyal bilgiler müfredatında teknoloji entegrasyonunun geleceği, hem hizmet öncesi hem de hizmet içi eğitimciler için bu tür programların genişletilmesine bağlıdır.


Dünyadaki teknolojik sorunlar
Günümüzdeki sorunlar
Teknolojik sorunlar
Günümüzdeki sorunlar ve Çözümleri
Teknolojinin zorlukları
Toplumsal sorunlar
Geçmişten günümüze teknolojik gelişmeler
İnsanların sorunları


Bilişim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Derneği (SİTE)

Bilgi Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Derneği, bireysel öğretmen eğitimcilerinden, tüm disiplinlerde öğretmen eğitimi ile bağlantılı kuruluşlardan ve öğretmen eğitiminde ve ilgili alanlarda bilgi teknolojisinin kullanımı ile ilgili bilginin yaratılması ve yayılmasıyla ilgilenen diğer kişilerin oluşturduğu kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernektir. 

Bu toplum, dünya çapında öğretmen eğitiminde bilgi teknolojisinin (BT) uygun kullanımını teşvik eder. Bursu ve yıllık toplantıları, 40’tan fazla ülkeden 1.000’den fazla teknoloji kullanan öğretmen eğitimcisinin üyeliğinden yararlanmaktadır. Üyelik, eğitim öğretiminde bilgi teknolojisine ilgi duyan herkese açıktır.

SITE, üyeleri arasında araştırmayı, bursu, işbirliğine dayalı değişimi ve desteği teşvik etmeyi ve ihtiyaç duyulduğunda yeni ulusal organizasyonların gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. SITE, öğretim teknolojilerinin öğretmen eğitimi programlarına ve kuruluşlarına entegrasyonuna odaklanan tek uluslararası kuruluştur. SITE, başlangıcından bu yana, ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmen eğitiminde yeni teknolojilerin kullanımı ve yaygınlaştırılmasında yansıtıcı, katılımcı liderliği teşvik etmede önemli bir rol oynamaktadır.

1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Teknoloji ve Öğretmen Eğitimi Derneği olarak kurulan ilk ulusal konferans Greenville, Kuzey Karolina’da yapıldı. SITE’ın kurucu başkanı Jerry Willis’dir. Jerry Willis ve DeeAnna Willis, ilk iki konferansın organizasyonunu yönetti ve konferans tutanaklarını düzenledi. İlk bildiriler, Okullarda Bilgisayar Dergisi’nin özel bir cildi olarak yayınlandı.

Bildiriler, konferans sırasında yayınlanan (daha sonra konferans tutanaklarına dönüşen) düzenlenmiş bir yıllık olarak yayınlandı. O zamanlar bir yenilik olan bölüm editörlerinden hakemlik ve kurgu desteği alındı. SITE aynı zamanda bildirileri kağıt ve CD-ROM formatlarında eşzamanlı olarak yayınlayan ilk topluluklardan biridir.

SITE’ın kuruluşu, daha eski fakat daha küçük olan, İngiltere merkezli Öğretmen Eğitiminde Bilgi Teknolojileri Derneği tarafından desteklenmiştir. Bu işbirliğinin bilincinde olarak, iki kuruluş 1995 yılında bir anlaşmaya vardılar ve bu sayede bir kuruluşa üye olunması üyelerin her ikisine de fayda sağlamasıydı. Diğer dikkate değer olaylar arasında, toplumların bilimsel Journal of Technology and Teacher Education (JTATE) 1993 yılındaki ilk cildi; federal Teknoloji Değerlendirme Ofisi (1994) öğretmen eğitiminde teknoloji araştırması konusunda işbirliği; ve 2000 yılındaki Teknoloji ve Öğretmen Eğitiminde Güncel Sayılar (CITE) adlı çevrimiçi dergi.

Liderlik ve Yönetişim

Toplum, başkanı tarafından yönetilir ve seçilen başkanın başkanlık ettiği bir yürütme komitesi tarafından yönetilir. SİTE’nin çalışma komiteleri, bir başkan yardımcısı ve bir başkan yardımcısı tarafından yönetilecek yönetişimin kabul edilmesinin ardından yeniden yapılandırılmıştır ve yıllık konferansta ve çevrimiçi bir forumda yapılan toplantılarla desteklenen tüm katılımcılara açık kalmaktadır. Çalışma komitelerinin sayısı arttıkça, komiteler arası iletişimi teşvik etmek için üç konsey halinde organize edilecekler.

Üç konsey, bilim, matematik, İngilizce ve bir disiplin olarak bilgi teknolojisi dahil olmak üzere içerik alanları için SİTE Uzman Konseyi olacaktır; uzaktan eğitim, sosyal adalet ve eşitlik ve araştırma ve değerlendirme dahil olmak üzere müfredatlar arası temalar için SİTE Genel Konseyi; ve konferans komitesi ve yayınlar dahil olmak üzere toplumların liderlik çıkarları için SİTE Liderlik Konseyi vardır.

Yönetim belgesinde açıklandığı gibi, derneğin devam eden ana faaliyetlerinde yıllık konferans ve tutanakları, bilimsel dergiler (geleneksel JTATE ve çevrimiçi CITE), web siteleri ve devam eden çalışma komiteleri bulunmaktadır.

SITE’ın ana faaliyetleri, bir yönetici direktör tarafından günlük olarak yönetilen ve Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) aracılığıyla sağlanan hizmetler ile iki derginin yıllık konferansı ve yayınlanmasıdır. AACE aynı zamanda kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Başkan ve yürütme konseyi şu anda yıllık konferansın planlanmasına öncülük ediyor. SITE, konferans kapsamında kendi bölümlerine etkisini artırmak için komiteleri ile ortak liderlik yaklaşımını artırmaktadır. Bu, 2001’de ödül tekliflerinin aday gösterilmesiyle başladı.

Yönetimin benimsenmesinin ardından SİTE komitelerinin yeniden düzenlenmesi, ilgili meslek birlikleriyle olan bağlantıları da geliştirmiştir, öyle ki, SİTE komitelerinin üyeliği, ilgili öğretmen eğitimcileri meslek birliklerinden oluşan bir komite ile örtüşmektedir. Çevrimiçi CITE dergisi de ilgili disiplin birliği ile kendi bölümlerinde editoryal kontrolü paylaşır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir