Hazırlık ve Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Hazırlık ve Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Aralık 2021 Hazırlık sınıfını geçmek için yapılması gerekenler İsteğe bağlı hazırlık olan üniversiteler İsteğe bağlı hazırlıktan bölüme geçmek Zorunlu hazırlık nedir zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler Zorunlu hazırlıkta devamsızlıktan kalmak 0
Proje Çalışma Sistemi 

Öğretmenler: Hazırlık ve Eğitim

Teknolojinin K-12 okullarında öğretme ve öğrenmede devrim yaratma potansiyeli kabul edildi ve bu hayali gerçekleştirmek için milyarlarca dolar yatırım yapıldı. Ancak iş dünyasının keşfettiği gibi, teknolojinin potansiyelinin farkına varmak, teknolojiyi kullanması beklenen kişilerin yeterli ve sürekli eğitimini gerektirir. Okullarda en önemli ihtiyaç, öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenmesini geliştirmek için bu araçları kullanabilen, teknoloji yetkinliği olan eğitimciler yetiştirmektir.

Yeni teknoloji kullanan öğretmenler hazırlama ihtiyacı, kongre Teknoloji Değerlendirme Ofisi (OTA) tarafından dönüm noktası olan 1995 raporunda, Öğretmenler ve Teknoloji: Bağlantı Kurma’da belgelenmiştir. Rapor, öğretmenlerin sınıfta teknolojiyi kullanma yeteneklerinden emin olmadıkları ve öğretmen eğitimi programlarının onları müfredatta teknolojiyi kullanmaya iyi hazırlamadığı sonucuna varmıştır.

Bu raporun yayınlanmasından bu yana, okullar ve eğitim kolejleri, programlarında bu ihtiyaçları karşılamak için çok çaba harcadılar. ABD Eğitim Bakanlığı’nın Yarının Öğretmenlerini Teknolojiyi Kullanmaya Hazırlıyor (PT3) programı gibi girişimlerin yardımıyla, yeni öğretmen eğitimi mezunları, öğretimlerine bilgi teknolojilerini entegre etmeye daha fazla hazır olduklarını bildiriyorlar. Her şeye rağmen, yapılacak çok iş var.

Öğretmenleri teknolojiyi kullanmaya hazırlamak ne demektir? Yeni teknolojilerin gelişmesi ve yayılmasındaki değişimin hızı göz önüne alındığında, bu soruya kesin bir cevap vermek zor. Genel olarak konuşursak, öğretmen eğitiminin amacı, K-12 öğrencilerinin öğretmenlerini, teknolojinin problem çözme yeteneklerini genişlettiği, ekonomileri dönüştürdüğü ve bilgiye anında erişim sağladığı bir dünyaya hazırlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için öğretmenlerin: (1) kendi mesleki üretkenliklerine uygun teknolojileri seçmesi ve kullanması; ve (2) hem kendilerinin hem de öğrencilerinin teknolojiyi müfredat dahilinde öğretim ve öğrenme araçları olarak kullandıkları dersleri planlamak ve yürütmek. Örneğin, İnternet, çevrimiçi tartışmalar ve sohbet odaları gibi iletişim teknolojileri, öğretmenler tarafından profesyonel üretkenlik için kullanılabilir.


Zorunlu hazırlık nedir
Zorunlu hazırlıkta devamsızlıktan kalmak
İsteğe bağlı hazırlıktan bölüme geçmek
İsteğe bağlı hazırlık olan üniversiteler
Hazırlık sınıfını geçmek için yapılması gerekenler
İsteğe BAĞLI Hazırlık
Hazırlık geçme notu
zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler


Ayrıca, öğrencilerin uzmanlara sorular sorduğu ve dünyadaki diğer öğrencilerle iletişim kurduğu bir dersin parçası olabilirler. Benzer şekilde, öğretmenler ders hazırlamak ve sunmak için referans, kelime işlem ve sunum programları gibi üretkenlik programlarını kullanabilirler. Ek olarak, öğrencilere bir rapor için bilgileri bulmak ve analiz etmek ve öne çıkanları sınıfa sunmak için bu tür programları araç olarak kullanmaları öğretilebilir.

Hem kişisel üretkenlik hem de öğrenci öğrenimi için kullanılabilecek diğer teknolojiler, multimedya üretim araçlarını (video düzenleme, dijital kameralar, CD-ROM sürücüleri ve tarayıcılar gibi) ve üretkenlik araçlarını (e-tablolar ve veritabanları gibi) içerir. Ayrıca öğretmenler, not defteri ve portföy yazılımı gibi öğrenci değerlendirmesini destekleyen araçları kullanabilir.

Son olarak, öğretmenler, belirli içerik alanlarında öğrencilere öğrenme deneyimleri sağlamak için tasarlanmış çok çeşitli özel eğitim yazılımları kullanabilir. Genel olarak, öğretmenleri teknolojiyi kullanmaya hazırlamak, onları çok çeşitli potansiyel uygulamalara maruz bırakmayı, onlara öğretme ve öğrenme hedeflerini karşılamak için uygun materyalleri nasıl seçeceklerini öğretmeyi ve onları lojistik hususları yönetmeye hazırlamayı içerir.

Bu teknolojilerin birçoğunun daha önceki donanım ve öğretim tasarımında tarihsel kökleri olduğundan, bunlardan bazıları yeni değildir. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri hazır bulunmadan önce, öğretmen yetiştirme programlarında genellikle öğretim tasarımı, tepegöz saydamlarının üretimi, laminasyon ve 16 milimetre ve film şeridi projektörlerinin kullanımı gibi konuları içeren görsel-işitsel kurslar vardı.

Temel kullanım ilkeleri günümüz teknolojisine benzer olabilir (örneğin, minimum metin boyutuna, yazı tipi netliğine, slayttaki öğe sayısına ve mesajı etkili bir şekilde iletmek için gereken boşluk miktarına dikkat). Modern öğretmen adayları bilgisayar tabanlı multimedya kullanmayı öğreniyorlar, ancak tasarım ilkeleri benzer kalıyor. Değişen şey, teknolojinin yaygınlığı ve karmaşıklığıdır.

1970’lerin sonlarında ve 1980’lerin başlarında kişisel bilgisayarın okullara girmesiyle birlikte, öğretmenlerin bu araçları en iyi şekilde kullanmak için eğitime ihtiyaçları olduğu anlaşıldı. Öğretmenler genellikle bilgisayarlara aşina olmadığı için, eğitimdeki ilk çabalar zorunlu olarak bilgisayarı açma ve programlara erişme, öğrencilere klavye becerilerini öğretme, BASIC ve Logo’da bilgisayar programları yazma, temel kelime işleme ve alıştırma kullanma gibi öğelere odaklandı. 

Teknolojiler olgunlaştıkça, bilgisayarların kullanımı daha kolay hale geldi, daha güçlü yazılımlar geliştirildi ve öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojiyi kullanma potansiyeli fark edildi. Buna göre, öğretmen eğitimi, bilgisayar kullanımının temellerine devam ederken, öğrencilerin çalışmasının ayrılmaz bir parçası olarak teknoloji ile derslerin planlanmasını vurgulayacak şekilde genişledi.

Teknolojiyle öğretme ve öğrenmenin genel hedeflerini K-12 öğrencileri için belirli sonuçlara ve öğretmenleri için belirli yeterliliklere dönüştürmek zorlu bir iştir. Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu (ISTE), son Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları (NETS) projesi aracılığıyla hem öğrenciler hem de öğretmenler için kapsamlı bir dizi performansa dayalı standart geliştirmiştir.

Ülke çapındaki eğitimcilerden gelen geniş girdilerle, NETS’in birincil amacı, okul öncesi ve K-12 eğitimindeki paydaşların, Amerika Birleşik Devletleri’nde okul gelişimini kolaylaştıran teknolojinin eğitimsel kullanımları için ulusal standartlar geliştirmelerini sağlamak olmuştur.

Öğrenci standartlarına sıkı sıkıya bağlı olan Öğretmenler için Ulusal Teknoloji Standartları aşağıdaki kategorilerde düzenlenmiştir: (1) teknoloji işlemleri ve kavramları; (2) öğrenme ortamlarını ve deneyimlerini planlamak ve tasarlamak; (3) öğretme, öğrenme ve müfredat; (4) ölçme ve değerlendirme; (5) üretkenlik ve profesyonel uygulama; ve (6) sosyal, etik, yasal ve insani konular.

NETS-T standartları, öğretmen eğitiminde program planlaması ve yerel okul bölgelerinde hizmet içi eğitim için yararlı bir çerçeve sağlar. Ulusal Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Konseyi (NCATE), NETS-T’nin yanı sıra Eğitim İletişimi ve Teknolojisi Derneği’nin eğitim teknolojisi standartlarını benimsemiştir.

Bu standartlar tarafından yönlendirilen NCATE (ncate.org) artık akredite eğitim okullarının bilgisayarlara ve diğer teknolojilere yeterli erişim sağlamasını ve fakülte ve öğrencilerin bunu başarılı bir şekilde kullanabilmelerini beklemektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir