Örnek Teknolojiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Örnek Teknolojiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Aralık 2021 Bilim ve teknoloji örnekleri Geçmişten günümüze teknoloji örnekleri Teknoloji örnekleri Teknoloji örnekleri eodev Teknolojik Ürün örnekleri Teknolojik ürünler nelerdir Teknolojinin kullanım alanları nelerdir 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Örnek Teknolojiler

Eğitim kolejlerinde örnek teknoloji entegrasyonuna ilişkin bir çalışma, öğrencilerin öğrenme fırsatlarını ve öğretmen adayları için teknolojiyle ilgili istenen sonuçları destekleyen karmaşık bir etkinleştirici faktörler ağı olduğunu öne sürmektedir.

Şeklin alt kısmında teknoloji entegrasyonunu destekleyen etkinleştirici faktörler yer almaktadır. Ardından, bir dizi öğrenci öğrenme fırsatı dahil edilir ve bunu, teknoloji entegrasyon çabalarının nihai hedefi olan öğrenci sonuçları izler.

Kolejler ve üniversiteler, bağımsız bir eğitim teknolojisi kursu, işbirliğiyle planlanmış yöntem kursları, öğretmen eğitimi kursları arasında entegrasyon ve okullarda öğretmenlerin klinik deneyimlerinin uygulanmasına entegrasyon dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle hizmet öncesi öğrenme fırsatları sağlamaya çalışmıştır. Bağımsız kurs yaygın olarak uygulanmış olmasına rağmen, tipik gerekli teknoloji kursunun etkinliği hakkında bir tartışma olmuştur.

Öğretmen eğitimi kurumlarında yapılan geniş çaplı bir araştırma, tek bir gerekli teknoloji dersinin hizmet öncesi öğrencileri teknolojiyi bütünleştirmeyi öğretmeye yeterince hazırlamadığı sonucuna varmıştır. Ancak, teknoloji kullanımlarında örnek teşkil ettiği düşünülen öğretmen yetiştirme programları üzerinde yapılan bir çalışmada, örnek programların, öğretmen yetiştirme kursları arasında teknolojinin entegrasyonunu vurgulamanın yanı sıra gerekli teknoloji dersini koruduğu keşfedilmiştir.

Gerekli bir eğitim teknolojisi dersi faydalı bir temel sağlasa da, böyle bir sınıfın öğretmenleri teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaya hazırlamak için tek başına yetersiz olduğu açıktır. Örnek kurumlar ayrıca alana yerleştirme engelini aşmaya çalıştı (yani, öğretmen adaylarını teknolojiyi bütünleştiren K-12 sınıflarına yerleştirmek için ortak çaba sarf ettiler).

Bu tür çabalar, öğretmen adayları için etkili modellemeyi ve kurslardan öğrendiklerinin K-12 öğrencilerine transferini teşvik etmek için öğretmen hazırlama kurumları ve okul bölgeleri arasındaki yakın işbirliğinin yararını vurgulamaktadır.


Teknoloji örnekleri
Geçmişten günümüze teknoloji örnekleri
Teknolojinin kullanım alanları nelerdir
Teknolojik ürünler nelerdir
Örnek
Teknoloji örnekleri eodev
Bilim ve teknoloji örnekleri
Teknolojik Ürün örnekleri


Eğitim kolejlerinde teknoloji entegrasyonunun önündeki engeller, K-12 okullarında belirtilenlere oldukça benzer. Yaygın engeller arasında yeterli teknoloji kaynaklarının, zamanın, mesleki gelişimin ve desteğin olmaması sayılabilir. Teknoloji kaynaklarına erişim daha önce öğretmen eğitimcileri için en zorlu engel olarak belirtilirken, yeni programları öğrenmek ve bunları öğretimlerine aşılamak için zaman eksikliği şu anda büyük bir zorluk olarak görülüyor.

Öğretmenlerin profesyonel hazırlığına büyük ölçekli entegrasyon, üniversite fakültelerinin kendi disiplinlerinde teknolojinin uygun uygulamalarını keşfetmesini ve modellemesini gerektirir. Ancak 1999’da yapılan bir ulusal anket, çoğu eğitim fakültesinin bilgi teknolojisinin hizmet edecekleri geleceğin öğretmenleri için yeterli veya etkili bir şekilde modellenmediğini düşünmediğini ortaya koydu.

Bu, öğretmen eğitimi programlarının ileriye dönük olarak daha iyi hazırlanması için büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Fakülte, yeni programları öğrenmelerine ve öğretimlerinde uygulamalarına yardımcı olmak için mesleki gelişim fırsatlarına ve takip desteğine ihtiyaç duyar. Araştırmalar, ister K-12 seviyesinde isterse üniversite düzeyinde olsun, kişinin öğretim repertuarında herhangi bir büyük değişikliği uygulamak için takip desteğinin kritik olduğunu göstermektedir.

Diğer bir yaygın sorun, teknoloji araçlarının etkin kullanımını aktif olarak modelleyen öğretmenlerle, teknoloji açısından zengin sınıflarda öğrenci öğretimi yerleştirmelerinin olmamasıdır. Araştırmalar, öğrenci öğretimi yerleştirmelerinde teknoloji kullanımının yaygın olarak dikkate alınmadığını ve yalnızca çok az sayıda öğretmen adayının bilgisayarlarla öğretim yapması gerektiğini göstermiştir. 1995 OTA raporundaki araştırmacılar, bunun bir süre daha sorun olmaya devam edeceği sonucuna vardılar.

Literatürün kanıtladığı gibi, öğretmen hazırlığında teknoloji entegrasyonunun bu bileşeni açıkça en eksik ve tartışmasız en önemlisidir. Teknoloji genellikle K-12 okullarında ve sınıflarında eşit olmayan bir şekilde uygulandığından, eğitim öğrencilerini hem teknoloji entegrasyonunda başarılı hem de uygun bilgisayar kaynaklarına yeterli erişime sahip öğretmenlerle yerleştirmek zordur.

Ancak OTA raporunun sonucuna göre, bilgi teknolojileri öğretmen eğitimi programlarının ayrılmaz bir parçası olacaksa, K-12 ve üniversite eğitimcileri teknolojiyi müfredata ve sınıf uygulamalarına entegre etmek için birlikte çalışmalıdır.

Bununla birlikte, birçok öğretmen eğitimi programı, bu engellerin üstesinden başarıyla gelmekte ve teknoloji entegrasyonu çabalarında açık ilerlemeler kaydetmektedir. 1995’te OTA, bu tür ilerlemelerin belgelendiği dört vaka çalışması bildirdi. Bu rapordan bu yana, diğer birçok eğitim koleji de aynı şeyi yaptı.

ABD Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri yirmi birinci yüzyıl sınıflarına hazırlama çabalarında okulları ve eğitim kolejlerini desteklemek için 1999 yılında PT3 programını başlattı. Bu büyük ölçekli program, federal hükümetin, öğretmen hazırlığının eğitimde yeni teknolojilerin etkin kullanımında kritik bir faktör olarak ortaya çıktığını kabul ettiğinin bir göstergesidir. Teknolojide yetkin eğitimcilere olan acil ihtiyacın bilincinde olarak, Eğitim Bakanlığı, Kongre’nin desteğiyle bu önemli girişimi teklif etti.

Teknolojide yetkin eğitimcilere olan ihtiyacı ele almak için, PT3 hibe ödülleri, öğretmen hazırlık programlarının yirmi birinci yüzyıl öğrenme ortamlarına dönüşümünü desteklemek için tasarlandı. Uygulama hibeleri, öğretmen hazırlama programlarını dönüştürmek için önemli organizasyonel değişiklikler başlatan konsorsiyumları destekler. Katalizör, öğretmen eğitiminin modern öğrenme teknolojileriyle dönüştürülmesi için teknik yardım ve eyalet çapında, bölgesel veya ulusal liderlik sağlayan destek konsorsiyumlarını hibe eder.

Program, katılan eğitim kolejlerinin ve okul bölgelerinin, öğretmenlerin nasıl hazırlandıklarına ilişkin önemli organizasyonel değişiklikleri üstlenmeleri ve sürdürmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. PT3’ün ilk iki yılında, 138 kapasite geliştirme hibesi (bir yıllık hibe), 179 uygulama hibesi ve 35 katalizör hibesi dahil olmak üzere toplam 352 hibe verildi. Uygulama ve katalizör hibeleri, üç yıllık projeleri içerir.

PT3’ün uzun vadeli projeleri desteklemeye yaptığı vurgu, öğretmen eğitiminde sistemik bir değişiklik meydana getirme taahhüdünü yansıtmaktadır. Eğitim Bakanlığı, öğretmen hazırlama programlarının yirmi birinci yüzyıl öğrenme ortamlarına dönüştürülmesinin, eğitimin tüm seviyelerinde liderlik tarafından zaman içinde sürdürülmesi gereken temel organizasyonel değişiklikleri gerektireceğini belirtmiştir.

Bu tür değişiklikler, pedagoji, müfredat ve fakülte gelişimi, uzun vadeli fakülte teşvikleri ve ödülleri, öğretmenlerin mesleki değerlendirmesi ve sertifikalandırılması, yeni bilgi teknolojisi altyapısı için bütçeleme ve destek ve geleneksel sınırları aşan yeni örgütsel ortaklıkların oluşturulmasındaki iyileştirmeleri içerebilir. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir