Teknolojide Devlet Desteği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknolojide Devlet Desteği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Aralık 2021 KOSGEB Destekleri KOSGEB Teknoloji Düzeyi KOSGEB Teknoyatırım Proje Örnekleri KOSGEB yüksek teknoloji desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım destek gov tr 0
Model Yorumlaması

Teknolojide Devlet Desteği

1983’te ICCE, teknoloji alanında öğretmen adaylarının hazırlanmasıyla ilgili konuları tartışmak isteyenler için bir forum sağlamak üzere Öğretmen Eğitimcileri için Özel İlgi Grubu’nu (SIGTE) kurdu. SIGTE, yalnızca öğretmen eğitimi ve öğretim teknolojisine ayrılmış ilk ulusal hakemli araştırma ve uygulama dergisi olan Journal of Computing in Teacher Education’ı yayınlamaya başladı. 1990 yılında ICCE, Eğitim Veri Sistemleri Derneği ile birleşti ve adını Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu olarak değiştirdi.

1990 yılında Jerry Willis tarafından kurulan Teknoloji ve Öğretmen Eğitimi Derneği (STATE), bilgi teknolojisi ve öğretmen eğitimine adanmış ilk uluslararası konferansı düzenledi. Bu kuruluş artık Bilgi Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Derneği (SİTE) olarak bilinmektedir. Takip eden on yıl boyunca SITE, SITE Yıllık (konferans bildirileri) ve Journal of Technology and Teacher Education dahil olmak üzere konferansları ve yayınları aracılığıyla dünyanın her yerindeki fakülte ve lisansüstü öğrencilere liderlik ve destek sağlamıştır.

Müfredat Boyunca Teknoloji (TAC)

Teknoloji, modern toplumun tüm yönlerine giderek daha fazla nüfuz ederken, yüksek öğretim kurumları, öğrencilerinin böyle bir ortamda hayatta kalma ve gelişme becerileriyle mezun olmalarını sağlamaya çağrılmaktadır. 1998’de George Mason Üniversitesi’nde ortaya çıkan Müfredat Boyunca Teknoloji programı, teknoloji becerilerini lisans müfredatına programlı bir şekilde dahil ederek bu zorluğa yanıt verir.

Öğrenciler, kendi çalışma alanlarına uygun ürünler yaratmak ve sorunları çözmek için bir dizi kursta teknolojiyi kullanırlar. Fen-Edebiyat Fakültesi ile Bilgi Teknolojileri Biriminin (İTÜ) ortak bir projesi olan TAC, programın özünü oluşturan on teknoloji hedefinden birini veya daha fazlasını içerecek şekilde derslerin yeniden tasarımında öğretim üyelerini ve tüm bölümleri destekler.

TAC’nin ilk beş yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki on altı bölümde 125’den fazla ders bu hedeflere dahil edilmiş ve 12.000’den fazla öğrenci bu dersleri almıştır. Tam TAC uygulamasında, tüm öğrenciler geniş bir teknoloji yelpazesinde akıcı bir şekilde mezun olacaklardır.

Çerçeve

Diğer bazı teknoloji girişimlerinden farklı olarak, TAC, öğretim destek personeli ve bölgesel iş çevrelerinden gelen girdilerle üniversite genelinde öğretim üyeleri tarafından ortaklaşa geliştirilen on belirli teknoloji hedefinden oluşan bir çerçeve üzerine inşa ederek teknoloji kullanımının genel olarak teşvik edilmesinin ötesine geçer. Fakülte, anketler yoluyla kendi disiplinlerinde bilgi teknolojisinin (BT) nasıl kullanıldığını belirtti ve öğrencilerin disiplinin başarılı uygulayıcıları olmaları için ihtiyaç duyacakları becerileri belirledi.


KOSGEB yüksek teknoloji desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
KOSGEB Destekleri
KOSGEB Teknoloji Düzeyi
E-TUYS YETKİLENDİRME
Yatırım destek gov tr
KOSGEB Teknoyatırım Proje Örnekleri
Teknoyatırım Destek Programı


Disiplinler arasında önemli anlaşma alanlarını vurgulayan bir ön teknoloji becerileri listesi geliştirildi. Daha sonra şirket yöneticileri ve insan kaynakları profesyonellerinden becerileri gözden geçirmeleri ve kuruluşlarına yeni personel alırken aradıkları becerilere nasıl uydukları konusunda yorum yapmaları istendi.

Bu tartışmalardan program, aşağıdakileri içeren bir dizi temel teknoloji hedefi türetmiştir:

● Elektronik işbirliğine girme yeteneği
● Yapılandırılmış elektronik belgeleri kullanma ve oluşturma yeteneği
● Teknolojiyle geliştirilmiş sunumlar oluşturma yeteneği
● Araştırma ve değerlendirme için elektronik araçları kullanma becerisi
● Veritabanlarını kullanma ve bilgileri yönetme becerisi
● Bilgileri yönetmek için elektronik tabloları kullanma yeteneği
● Nicel ve nitel verileri analiz etmek için elektronik araçları kullanma becerisi
● Grafik ve multimedya temsil teknolojilerini kullanma becerisi
● Teknoloji kullanımında yasal, etik, gizlilik ve güvenlik konularına aşinalık
● Başlıca donanım ve yazılım platformları hakkında çalışma bilgisi

Her beceri için fakülte, temel düzey ve ileri düzey performans standartlarını belirlemiştir. Teknoloji hedeflerinin tam açıklaması TAC web sitesinde mevcuttur.

Becerilerin gösterdiği gibi, TAC’nin odak noktası öğretim veya materyallerin teslimi değil, öğrencinin öğrenmesidir. Programın başarısının ölçüsü, öğrencilerin kendi disiplinlerinde teknolojiyi verimli bir şekilde kullanabilme derecesidir. Bu, teknoloji hedeflerinin disiplin hedeflerinin yerine geçmediği, aksine onları geliştirdiği anlamına gelir.

TAC derslerinde, teknoloji bir eklenti olarak değil, öğrencilerin disiplini onsuz mümkün olmayacak şekilde daha zengin ve daha derin bir şekilde öğrenmelerini sağlayan bir bütün olarak görülür. Örneğin bir Rönesans tarihi dersinde, öğrenciler on beşinci yüzyıl Floransa’sındaki yaşamla ilgili hipotezleri keşfetmek için veritabanlarını kullanarak çevrimiçi kaynaklar bulur ve bilgileri analiz eder. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri’nde İspanyolca kursundaki öğrenciler konuşma örneklerini dinler, belirli sesleri sınıflandırır ve sınıflandırmalarını bir veritabanına kaydeder.

Veritabanında temsil edilen farklı dilsel çeşitlerin genel fonetik özelliklerini tanımlamak için veritabanını sorgularlar. Bu kursların amacı yetenekli teknisyenler yetiştirmek değil, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak disiplinlerini ilerletebilen yetenekli tarihçiler ve dilbilimciler yetiştirmektir.

Teknoloji becerileri listesi, bunların ayrı ve bağlantısızmış gibi görünmesini sağlayabilir, ancak aslında TAC, öğrencilerin karmaşık bir sorunla karşılaştıklarında, onu çözmek için en uygun teknoloji araçlarını seçebilmeleri için bunları entegre etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. TAC öğrencileri elektronik tablolara, istatistiksel uygulamalara, veri tabanlarına vb. aşina olduklarından, hipotezleri test etme veya verileri analiz etme ihtiyacıyla karşı karşıya kaldıklarında, her aracın göreceli güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebilir ve en etkili olanı uygulayabilirler. Program aracılığıyla öğrenciler, onları kesin olan tek şeyin hızlı teknoloji değişimi olduğu bir geleceğe hazırlamak için kavramsal bir anlayış geliştirirler.

Temel İlkeler

Öğrenci öğrenimine odaklanmaya ek olarak, TAC, diğer iki temel ilkeye dayanmaktadır. Öğrenci becerilerini teknolojiyle geliştirmeye yönelik bireysel ve dönemsel bir yaklaşım benimseyen bazı teknoloji girişimlerinin aksine, TAC hem işbirlikçi hem de programatiktir. Müfredattaki bir derse odaklanmak veya öğrencilerin hangi teknoloji becerilerini öğrendiği konusunda bireysel fakülte tercihlerine güvenmek yerine, TAC tüm bir çalışma programına bakar ve her öğrenci için geniş bir beceri yelpazesi sağlamak ve tutarlılığı kolaylaştırmak için bir öğrenme dizisi oluşturur. 

TAC projeleri, bir dersin tek bir bölümünden ziyade tüm dersleri veya ders dizilerini vurgular. Fakülte grupları veya tüm bölümler, bir dersin tek bir bölümünde yalnızca tek bir öğretim üyesi tarafından değil, bir bölüm genelinde kullanılan ödevleri ve öğretim materyallerini geliştirmek için işbirliği yapar.

Örneğin İngilizce bölümü, birinci yıl yazma kurslarının tüm bölümlerine dahil edilecek bir dizi teknoloji hedefi üzerinde anlaştı ve tüm fakültenin yararlanabileceği bu hedefleri içeren bir ödevler kütüphanesi geliştirdi. Diğer durumlarda, birden fazla departman hedefler üzerinde anlaşmaya varmıştır. Örneğin fen bölümleri, tüm giriş fen derslerinde elektronik tabloları kullanmak için bir dizi hedef üzerinde ortaklaşa anlaştılar.

TAC, programın çeşitli becerileri müfredata entegre etmedeki ilerlemesini izlemek için bir matris kullanır. Bu sayede tüm öğretim üyeleri hangi becerilerin hangi derslerde tanıtıldığının farkındadır ve sonraki derslerde bu becerileri kullanan ödevler planlayabilir ve yenilerini tanıtabilir.

Örneğin kimya fakültesi, giriş derslerindeki tüm öğrencilerin üzerinde anlaşmaya varılan temel beceriler üzerinde önemli uygulamalara sahip olduğunu bildikleri için ikinci ve üçüncü yıl derslerine elektronik tabloların daha karmaşık kullanımını getirebilir. Benzer şekilde, müfredat geliştiriciler, belirli bir çalışma programında hangi becerilerin tanıtıldığını ve hangilerinin uygulanmadığını görebilir ve daha sonra program içinde ek becerilerin düzenli bir şekilde sıralanmasını planlayabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir