Program İşlemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Program İşlemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Aralık 2021 Bilgisayarda matematiksel işlemler Eğitimde program DEĞERLENDİRME Paket programlar dersi muhasebe Paket programlar nelerdir Program DEĞERLENDİRME Nedir 0
Lojistik Sağlayıcıları

Programın Hedefleri

Genel misyonunu yerine getirmek için, TAC programı yukarıda tartışılan teknoloji hedeflerine ek olarak iki tür hedef geliştirdi: müfredat hedefleri ve program hedefleri. Öğrencilerin eğitimleri boyunca ve bölümlerine uygun şekillerde teknoloji becerilerini geliştirmelerini sağlamak için, TAC müfredat hedefleri, hedeflenen on BT becerisinin müfredata yayılmasını gösterir.

İlk müfredat hedefi, temel düzeydeki BT becerilerini genel eğitim kurslarına dahil etmektir. Örneğin, gerekli genel eğitim İngilizce kompozisyon derslerinde temel düzeyde elektronik işbirliği becerileri öğretilir; gerekli genel eğitim iletişim derslerinde teknoloji destekli sunumlar; genel eğitim doğa bilimleri derslerinde elektronik tablolar; ve benzeri.

Tam olarak uygulandığında, tüm lisans öğrencileri temel düzeyde iyi bir paylaşılan BT becerileri temeline sahip olacaktır. İkinci müfredat hedefi, ana dallar için gerekli olan kurslara ileri düzey BT becerilerinin dahil edilmesini teşvik etmektir. Amaç, bölümlerin öğrencilerin kendi disiplinlerinde başarılı olmaları için hangi BT becerilerinin önemli olduğunu belirlemeleri ve bu becerilerin anadal için gerekli olan derslerde öğretimi için bir plan geliştirmeleridir. Bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olmak için, TAC programı, bölümün planını uygulamasını sağlayacak belirli ödevlerin, kursların veya ortak teknoloji araçlarının geliştirilmesinin yanı sıra bölüm planlamasını da destekler.

Üçüncü bir müfredat hedefi, teknoloji odaklı küçükler aracılığıyla bir grup öğrenciye daha da uzmanlaşmış teknoloji becerileri sunmaktır. Teknoloji odaklı küçükler bilgi teknolojisi, telekomünikasyon, elektronik gazetecilik, multimedya, coğrafi bilgi sistemleri, bilgisayar bilimi ve veri analizinde mevcuttur.

TAC programı, bu reşit olmayanların bazılarını kursları finanse ederek, öğrencileri işe alarak ve staj fırsatları geliştirerek desteklemektedir. TAC danışma komitesi ile birlikte çalışan program, yıllık program düzeyinde hedefler belirler. Bunlar, kapsam boşluklarını belirleyen ve ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri belirleyen değerlendirme faaliyetinden doğar.

TAC programı hedefleri şunları içeriyordu:

● TAC projelerinin ve etkilerinin daha iyi izlenmesini geliştirin.
● TAC programı için daha sistematik bir değerlendirme planı geliştirin.
● TAC web sitesini gözden geçirin.
● Müfredatta kapsanan BT hedeflerindeki boşlukları belirleyin ve bu alanlarda hedeflenen fakülte gelişimi için bir plan geliştirin.
● TAC destekli kurslar tarafından kullanılabilecek bir etik kurallar geliştirin.

Program İşlemi

TAC programında, günlük işlemleri denetleyen, öğretim üyeleriyle birlikte ders yeniden tasarım projelerini geliştirmek ve uygulamak için ve fakülte projelerini destekleyen lisansüstü öğrencilerle birlikte çalışan tam zamanlı bir koordinatör bulunur. Ayrıca, İTÜ’deki iki personel, eğitim ve öğretim üyesi desteği için tam zamanlı olarak TAC’ye ayrılmıştır. TAC, yılda on ila on beş lisansüstü öğrenciyi işe alır ve zamanlarını belirli bir yılda aktif olan çeşitli fakülte projeleri arasında paylaştırır.

Lisansüstü öğrencilerinden birkaçı da değerlendirme, veritabanı geliştirme ve web sitesi bakımı gibi programa bir bütün olarak fayda sağlayan projeler yürüterek TAC için merkezi olarak çalışır. Fen-Edebiyat Fakültesi ve İTÜ’den iki yönetici direktör, program için genel yönlendirme sağlar. Her iki birimden seçilen yedi üyeli bir danışma kurulu, yıllık hedeflerin belirlenmesine ve girişimin yıllık ilerlemesini değerlendirmeye yardımcı olur.

Program, koordinatörün maaşı, lisansüstü asistanlara ödenen maaşlar ve öğrenim desteği ve fakülte için her yıl on beş ila yirmi ders yeniden tasarım projesini desteklemek için teşvik fonları dahil olmak üzere yaklaşık 400.000 dolarlık bir yıllık bütçeyle çalışır. Yıllık teklif sürecinde, bireysel fakülte, bireysel bir projeyi desteklemek için fon talep edebilir.


Paket programlar nelerdir
Paket programlar dersi muhasebe
Program DEĞERLENDİRME Nedir
Paket Programlar Dersi
Paket programlar Nedir
Eğitimde program DEĞERLENDİRME
Paket Programlar örnekleri
Bilgisayarda matematiksel işlemler


Örneğin, bir öğretim üyesi, anadaldaki bir üst bölüm dersi için yeni bir teknoloji ödevi geliştirmeyi önerebilir. Bununla birlikte, TAC, bir dizi dersi yeniden düşünmek için tüm bölümü meşgul eden projeleri güçlü bir şekilde teşvik eder. Bölümler, büyük bir kayıt kursunun büyük bir kurs yeniden tasarımını veya departmanın teklifleri genelinde kurs yeniden tasarım dizisini desteklemek için 25.000–50.000 ABD Doları (çok yıllı projeler için) alabilir.

Örneğin İngilizce bölümü, birinci yıl yazma kursunun tüm bölümlerine belirli teknoloji hedeflerini dahil etmek ve ana dallar için teknoloji hedefleri geliştirmek için bir bölüm hibesi aldı. TAC ayrıca fakülte veya bölümlere, bölümün müfredatında başka bir yerde tanıtılmayan becerileri içeren ödevler geliştirmeleri için ekstra teşvikler sunabilir. Örneğin, bir yıllık TAC, veritabanlarının kullanımını içeren ders yeniden tasarımlarını geliştirmeye odaklandı.

Kurs yeniden tasarım projeleri genellikle ilkbaharda kabul edilen ve gözden geçirilen, yaz ve sonbaharda geliştirilen ve bazen pilot uygulaması yapılan ve bir sonraki baharda uygulanan veya pilot uygulama yapılan tekliflerle bir yıl boyunca devam eden bir döngüyü takip eder. Teklif, fakülte veya bölümlerin projeyi özetlemesini, proje ile TAC teknoloji hedefleri arasındaki bağlantıyı tanımlamasını, öğrencinin öğrenme hedeflerini belirtmesini ve projenin nasıl değerlendirileceğini belirtmesini gerektirir. Her teklif, Sanat ve Bilim ve ITU’dan okuyucular tarafından gözden geçirilir ve derecelendirilir. Tam teklif ve arka plan bilgileri çevrimiçi olarak mevcuttur.

Destek

İTÜ ile Sanat ve Bilim arasındaki işbirliği, TAC’nin birden fazla düzeyde destek sağlamasını sağlar. Fakülte ve öğrencilerin, programda tasarlanan müfredat projelerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları teknoloji araçlarına sahip olmaları için teknoloji ve altyapı ihtiyaçları ortaklaşa planlanmaktadır. Örneğin, TAC elektronik sunumları temel bir beceri olarak içerdiğinden, ITU sınıf kaynaklarını daha fazla alanı elektronik sunum yetenekleriyle donatmak için yoğunlaştırdı.

Belirli bir teklif, uygun düzeyde mevcut olmayan bir teknoloji gerektiriyorsa, TAC, desteklenebilecek alternatifler geliştirmek için fakülte veya bölümlerle birlikte çalışır. Örneğin, TAC fakültesi, öğrencilerin grafik ve temsil teknolojilerini kullanmasını içeren projeler geliştirmeye başladığında, ITU, görüntüleri yönetmek için yeni bir aracın geliştirilmesinde ve minimum taleple görüntülere hızlı erişime izin verecek pilot test edilmiş teknolojilerin geliştirilmesinde işbirliği yaptı. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir