Öğretmen Geliştirme Merkezleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğretmen Geliştirme Merkezleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Ekim 2021 MEB hizmet ici Eğitim seminerleri 2020 Meb Hizmetiçi Eğitim dairesi BAŞKANLIĞI telefon Meb Öğretmen yetiştirme ve geliştirme Genel Müdürlüğü Meb uzaktan hizmetiçi eğitim nasıl yapılır Öğretmen MEB gov tr 0
Proje Önlemleri

Buluş

Buluş aşamasında, öğretmenler yeni öğretim modelleri ve öğrencilerle ve diğer öğretmenlerle ilişki kurmanın yollarını denediler. Bu aşamaya daha fazla öğretmen ulaştıkça, sitelerin tüm tenoru değişmeye başladı. Disiplinler arası proje tabanlı öğretim, takım öğretimi ve bireysel tempolu öğretim yaygınlaştı.

Öğrenciler daha yoğun, daha aktif öğrenicilerdi. ACOT öğretmenleri, öğrenmeyi aktif, yaratıcı ve sosyal olarak etkileşimli bir süreç olarak görme eğilimindeydi. Bu aşamada bilgi, daha çok çocukların kendileri için inşa etmeleri gereken bir şey olarak ve bozulmadan aktarılabilecek bir şey gibi görülmedi.

Öğretmenler, öğrencilerin teknolojiyle son derece gelişen becerileri, kendi kendilerine öğrenme yetenekleri ve rekabetçi çalışma modellerinden işbirlikçi olanlara doğru hareketlerini bildirdiler. Öğrenciler, diğer öğrencilere teknolojiyle ilgili engelleri aşmalarında yardımcı oldu ve öğretmenler, öğrencilerinin artan uzmanlığına uyum sağladıkça, öğrenciler de öğretmenlerine yardımcı oldular. Öğrenciler sadece birbirlerine koçluk yapmakla kalmadılar, uzmanlıklarını ACOT sınıflarının ötesindeki insanlarla da paylaştılar.

Ayrıca bazı öğretmenler, öğrencilerin teknolojik bilgilerin yanı sıra konu içeriklerini de birbirlerine öğretmelerine izin vermeye başlamıştır.

Temel sitelerden birini inceleyen bir araştırmacı, en genç öğrenciler arasında bile iletişim kalıplarında ve ortak çalışmanın kapsamını gözlemledi. Çocukların bilgisayar başında farklı etkileşimde bulunduklarını bildirdi. Birbirleriyle daha fazla konuştular, sık sık komşularından yardım istediler, bir başkasına yardım etmek için kendi işlerini çabucak kestiler ve başkalarının ne yaptığı konusunda büyük bir merak sergilediler.

Öğrencilerin yararlarına ilişkin başka bir bakış açısı, programda dört yıl geçiren bir lisedeki öğrencilerin kayıtlarını incelemekten gelir. 216 öğrencili, ACOT olmayan mezun sınıfın tamamına kıyasla toplu kayıtları belirgin bir fark gösterdi. ACOT mezun olan sınıf, lise öğrencilerinin teknik olarak rastgele bir örneğini oluşturmasa da, bir bütün olarak okulu temsil ediyordu.

ACOT öğrencilerinin devamsızlık oranı yüzde 50 daha azdı ve okulun yüzde 30 oranına kıyasla hiç okul terki olmadı. ACOT’a birinci sınıf öğrencisi olarak katılan öğrencilerin yarısı üniversiteye gitmeyi planlamamış olsa da, ACOT olmayanların yüzde 15’ine kıyasla yüzde 90’ı mezun oldu ve üniversiteye devam etti.

Ayrıca, bu ACOT mezun sınıfı, National Honor Society ve Who’s Who arasında Amerikan Lisesi Öğrencileri’ne kabul edilenler ve tarih, matematik, yabancı dil ve yazma alanlarındaki olağanüstü başarıların tanınması da dahil olmak üzere yirmi yedi akademik ödül topladı.

Bu öğrenciler üzerinde dört yıllık bir boylamsal çalışma, en büyük farkın, çalışmalarını organize etme ve tamamlama biçimleri olduğunu gösterdi. Geleneksel lise programlarından mezun olanlara olağan olmayan sorgulama, işbirlikçi, teknolojik ve problem çözme becerilerini rutin olarak kullandılar. Bu beceriler, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından savunulan yetkinliklere oldukça benzerdir.

Daha bütünleşik ve problem çözücü öğretim yaklaşımlarına geçen öğretmenler, temel becerileri, gerçekleri ezberlemeyi ve doğrudan öğretimi vurgulayan geleneksel değerlendirme biçimleri tarafından engellendiler.

ACOT öğrencileri yaratıcı problem çözme stratejileri veya görevleri yerine getirirken daha fazla işbirliği yapma becerileri gibi yeni öğrenme çıktıları sergilediklerinde, öğretmenler bu tür öğrenci kazanımlarını not kitaplarına girilebilecek nicel ölçülere nasıl çevirecekleri konusunda mücadele ettiler. Öğrencileri başarıları için yeni yetkinlikler ile ödüllendirmek zor oldu.

Ek olarak, bazı öğretmenler, daha aktif sınıf ortamlarına uyum sağlamak için çok esnek olmayan araçları kullanarak bölge değerlendiricileri için tüm sınıfın doğrudan öğretimini “göstermek” için proje tabanlı etkinliklerin doğal akışını kesintiye uğrattı. Genellikle okul, bölge ve eyalet politikalarının daha geniş bağlamı, değişimi teşvik etmek yerine engelledi.


MEB
MEB hizmet ici Eğitim seminerleri 2020
Oygm
Meb Hizmetiçi Eğitim dairesi BAŞKANLIĞI telefon
Hizmet İçi Eğitim MEB
Meb Öğretmen yetiştirme ve geliştirme Genel Müdürlüğü
Meb uzaktan hizmetiçi eğitim nasıl yapılır
Öğretmen MEB gov tr


ACOT Öğretmen Geliştirme Merkezleri

1992’de ACOT, Ulusal Bilim Vakfı ve üç okul bölgesi, ACOT’un orijinal alanlarından üçünde öğretmen geliştirme merkezleri oluşturmak için birleşti. Programın temel amacı, kendi okullarında teknoloji lideri olabilecek öğretmenlerden oluşan ekipler hazırlamaktı. Programın ilk üç yılında otuz ilçe, on beş eyalet ve iki yabancı ülkeyi temsil eden 600’den fazla öğretmen programa katıldı.

Katılımcılar, çeşitli sınıf seviyelerini ve disiplinleri temsil ettiler ve öğretim deneyimi ve teknolojik uzmanlık açısından çeşitlilik gösterdiler. Merkezlerde misafir öğretmenler, öğretim yılı boyunca bir haftalık uygulamalar için ACOT sınıflarında veya yaz aylarında dört haftalık enstitülerde gözlem yaptı ve çalıştı.

Bu personel geliştirme modeli, katılımcıların, teknolojinin öğretimsel kullanımını modelleyen uzman öğretmenleri görmelerini sağladı. Katılımcılar belirli donanım ve yazılımları öğretimlerine entegre etmeyi öğrendiler ve disiplinler arası öğretim, alternatif değerlendirme, proje tabanlı öğretim ve takım öğretimi gibi konuları araştırdılar. ACOT koordinatörleri ayrıca, merkezleri ziyaret ettikten sonra katılımcılara bir yıl boyunca takip desteği sağladı.

Öğretmen geliştirme merkezi programının katılımcılar üzerindeki etkisini araştıran araştırmacılar, öğretmenlerin sınıflarında öğrendiklerini uygulama becerilerinin donanıma erişim, idari destek, teknik destek ve meslektaş desteğine bağlı olarak önemli ölçüde değiştiğini buldu.

Birincisi, ACOT, programlarını tasarlarken ekipmana erişimin önemini dikkate almasına rağmen, katılımcılar okullarına döndükten sonra proje çok az kontrole sahipti ve sonuç olarak öğretmenlerin sınıf ekipmanları geniş bir yelpazedeydi.

İkincisi, katılımcılar sitelerine döndüklerinde çok çeşitli idari destek gördüler. Müdürler, teknolojiye karşı tutumlarında ve sonuç olarak öğretmenlere yardımcı olmak için ne gibi eylemlerde bulunduklarında önemli ölçüde farklılık gösterdi.

Üçüncüsü, orijinal ACOT öğretmenlerinin aksine, çoğu katılımcı yerinde teknik destek sunmayan okullara geri döndü. Öğretmenler yeterli teknik yardım alamadıklarında, sınıf eğitimlerinde teknolojiyi kullanma planlarını sıklıkla değiştirdiler veya terk ettiler.

Son olarak, ACOT, okullarına döndüklerinde öğretmenler için bir meslektaş desteği kaynağı oluşturmak için katılımcıların merkeze ekipler halinde katılmalarını gerektirse de, katılımcılar bazen diğer meslektaşlarından destek yerine kızgınlık ile karşılaştılar.

ACOT programına sınırlı kayıt ve birçok okulda teknolojiye sınırlı erişim göz önüne alındığında, fakülteler bazen parçalanmış ve rekabetçi hale geldi. Açıkçası, bilgisayar erişimi ve idari, teknik ve meslektaş desteği açısından ACOT katılımcıları arasındaki farklılıklar, doğal olarak teknolojiyi sınıflarındaki öğretime entegre etme yeteneklerinde farklılıklara yol açtı.

Teknolojiye sınırlı erişim ve destek eksikliği gibi engeller aşıldığında veya en aza indirildiğinde, öğretmenler öğretim uygulamalarında ve teknoloji kullanımlarında önemli değişiklikler yaptılar.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir