Teknolojinin Etkin Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknolojinin Etkin Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Ekim 2021 Bilim ve teknolojik gelişmeler kimlerin sayesinde olur Teknolojik gelişme Nedir Teknolojik gelişmeler Nelerdir Teknolojinin gelişimi makale Teknolojinin hayatımızdaki yeri 0
Proje Planlaması

Teknolojinin Etkin Kullanımı için Temel Koşullar

ACOT projesinin deneyimi, teknolojinin eğitimi iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu, ancak yalnızca belirli koşullar altında olduğunu göstermektedir. Birincisi, teknolojinin başarılı kullanımı, öğretmenlerin öğrenme ve farklı öğretim etkinliklerinin etkinliği hakkındaki inançlarıyla yüzleşmelerini gerektirir.

Öğretmenler, eski alışkanlıklar yeniye dönüşene kadar yeni fikirlerle deneyler yaptı. Yeni öğretim yöntemlerini başarılı bir şekilde denedikçe, kendileri için farklı stratejilerin değerini gördüler ve öğrenme ve öğretme konusundaki inançlarını yeniden değerlendirmeye başladılar. İkincisi, teknoloji birçok araçtan biri olarak görülmelidir.

Bu nedenle, yalnızca öğrenme hedefine ulaşmanın en uygun yolu olduğunda kullanılmalıdır. Üçüncüsü, anlamlı bir müfredat ve öğretim çerçevesine entegre edilmediği sürece teknolojinin çok az etkisi vardır.

Teknolojinin faydaları, amaç öğrencileri düşünür ve problem çözücü olarak güçlendirmek olduğunda en iyi şekilde gerçekleşir. Teknoloji, öğrencilerin birden fazla biçimde bilgi toplayabilecekleri ve ardından gerçekler ve olaylar arasındaki ilişkileri düzenleyebilecekleri, görselleştirebilecekleri, bağlayabilecekleri ve keşfedebilecekleri öğrenme ortamları için mükemmel bir platform sağlar.

Dördüncüsü, öğrenciler ve öğretmenler yeterli erişime sahip olmadıkça teknoloji entegrasyonunun faydaları gerçekleşmez. Diğer öğrenme araçları gibi, teknoloji de sınıflarda olmalıdır. Amaç teknolojiyi öğretmekse, laboratuvar ortamında sıklıkla olduğu gibi, teknolojinin potansiyeli gerçekleşmez; teknoloji en iyi, müfredata bağlı anlamlı görevler bağlamında öğrenilir.

Beşincisi, öğretmenlerin risk almayı ve deneyi destekleyen ve meslektaşlar arası paylaşım ve sürekli mesleki gelişim için fırsatlar sağlayan bağlamlara ihtiyacı vardır. Altıncısı, teknoloji değişim için bir katalizör olabilir, ancak teknoloji entegrasyonu süreci uzun vadeli, zorlu bir girişim olarak görülmelidir.

Öğretmenler istekli olsa bile değişim yavaştır. Ayrıca, okullara teknoloji eklendiğinde bağlamsal destekler nadiren uygulanmaktadır. Öğretmen bağlılığı ancak kendileri ve öğrencileri için olumlu faydalar gördükten sonra gelecektir.

ARCS: Motive Edici Tasarım Modeli

Motivasyon, bir kişinin bir hedefi takip etme veya bir görevi yerine getirme arzusunu ifade eder ve genellikle oyunla ilgili amaç ve davranışlardan ziyade işle ilgili incelemek için kullanılır. Motivasyon, algılar ve kişisel hedefler gibi iç faktörlerin yanı sıra fırsatlar ve ödüller gibi dış faktörlerden de etkilenir.

Motivasyon, öğrenme ve performans sonuçlarını etkilediğinden, öğretim tasarımcılarının öğrencilerin motivasyonunu artırmak için belirli tasarım stratejilerini nasıl kullanacaklarını anlamaları önemlidir. 1979’da John Keller, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu etkileyen dört temel faktörü ele alan bir çerçeve olarak ARCS motivasyonel tasarım modelini önerdi: dikkat, uygunluk, güven ve memnuniyet.


Teknolojik gelişme Nedir
Bilim ve teknoloji hayatımızı nasıl etkiler
Bilim ve teknoloji ile ilgili bilgiler
Bilim ve teknolojik gelişmeler kimlerin sayesinde olur
Teknolojinin gelişimi makale
Teknolojik gelişmeler Nelerdir
Teknoloji Nedir
Teknolojinin hayatımızdaki yeri


ARCS modeli, insanların öğrenme çabalarının, öğrenme ortamındaki değişikliklerden, özellikle de öğrencilerin öğretimin uygunluğuna veya değerine ve/veya başarı beklentilerine ilişkin algılarını tanımlayan öğretimsel olaylardan etkilenebileceği öncülüne dayanıyordu.

1970’lerden önce tasarım modelleri, eğer öğrenciler öğrenmek isterse öğretimin etkili olacağı varsayımına dayanıyordu. Ancak, özellikle öğrenmeye motive olmayan öğrenciler için öğretimin nasıl daha çekici hale getirilebileceğini açıklamak için çok az şey yazıldı. ARCS modeli, tasarımcılara, özellikle eğitim sırasında doğal olarak meydana gelmediğinde, öğrenci motivasyonunu kazanmak ve sürdürmek için hatırlaması kolay ve kullanımı basit bir yöntem sağladı.

Şu anda, yeni eğitim teknolojilerinin (örneğin, web tabanlı öğretim, karmaşık modelleme araçları) kullanımı yoluyla öğrencilerin öğrenmesini teşvik etmenin yeni ve etkili yollarını araştırırken, ARCS motivasyonel tasarım modeli faydalı bir temel sağlayacaktır.

ARCS Modelinin Bileşenleri

Genel olarak, ARCS modelinin dikkat ve alaka bileşenleri, öğretimi heyecan verici hale getirme, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama ve öğrencilerin önceki deneyimlerini geliştirme ihtiyacı ile ilgilidir. Güven ve memnuniyet bileşenleri, harcadıkları çabanın miktarına ve kalitesine bağlı olarak öğrenciler için olumlu başarı beklentileri yaratma ihtiyacı ile ilgilidir. Aşağıda, her kategori daha ayrıntılı olarak tanımlanmıştır ve özel örnekler Tablo 1’de verilmiştir.

Dikkat, öğrencilerin eldeki konuya olan açık merakını veya ilgisini ifade eder ve algısal uyarılma (yüksek farkındalık veya ilgi), sorgulama uyarımı (merak veya meraklılık tutumu) veya materyallerin değişkenliği (çeşitli çeşitli sunum taktikleri). Dikkat stratejileri tipik olarak öğrencilerin ilgisini çekmek ve sürdürmek için yöntemler içerir.

Uygunluk, öğrencilerin konuyla ilgili öğrenmenin kişisel ihtiyaçları veya hedefleri karşılayacağına dair algılarını ifade eder. Alaka düzeyi, öğrencilerin hedef yönelimleri, güdüleri ve önceki deneyimleri göz önünde bulundurularak ve daha sonra öğretim hedefleri, içerik veya örneklerle bu ihtiyaçlar ve deneyimler arasında bağlantı kurularak kurulabilir.

Güven, öğrencilerin başarı beklentilerini ifade eder. Öğrencilere performansları için olumlu beklentiler oluşturmaları ve öğrenirken gerçekten başarıyı deneyimlemeleri için fırsatlar sağlayarak, daha fazla güven inşa edilebilir. Ayrıca, öğrenciler çabalarının ve eylemlerinin başarılarına nasıl yol açtığını görebilmelidir. Şansa veya diğer kontrol edilemeyen faktörlere atfedilebilecek başarılı sonuçlar, öğrencilerin güvenini artırmama eğilimindedir.

Memnuniyet, öğrencilerin öğretimi tamamlamak için aldıkları maddi ve manevi ödülleri ifade eder. Memnuniyet, içsel pekiştirme (bir başarı duygusu) ya da dışsal ödüller (ödeme ya da diğer sembolik ödüller ya da “İyi iş!” gibi sözlü pekiştirme) sağlayarak ve başarı kriterlerinin tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlayarak elde edilebilir.

Keller’e (1987) göre, eğitmenler ve öğretim tasarımcıları bu stratejileri bir şekilde sıralı bir şekilde öğretimlerine uygular veya dahil eder. İlk olarak, öğrencilerin dikkati, öğrenme etkinliğine katılmaya başladıklarında kazanılır. Bununla birlikte, çok ileri gitmeden önce, öğrencilerin öğretimin kendi ihtiyaçları ve hedefleri ile uygunluğu konusunda ikna olmaları gerekir.

Ayrıca, öğretimde başarılı olabileceklerinden oldukça emin olmalıdırlar. Öğrenciler başarılı olma şanslarının çok az olduğuna veya hiç olmadığına inanıyorlarsa, uzun süre katılmaları olası değildir. Öğretim sırasında, öğrencilerin dikkatini yeniden çekmek ve onlara öğrenme hedeflerine doğru ne kadar iyi ilerlediklerini göstermek gerekli olabilir.

Bu hem ilgiyi hem de güveni yüksek tutacaktır. Öğretimin sonunda, öğrenenler, konu hakkında daha fazla bilgi edinme isteklerini besleyecek bir başarı duygusu kazanmış olmalıdırlar.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir