ÖLÇÜM İŞBİRLİĞİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ÖLÇÜM İŞBİRLİĞİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Eylül 2022 İSGÜM Laboratuvar sorgulama Ortam ölçümleri yönetmeliği test ve analizi yapan Laboratuvarlar Hakkında YÖNETMELİK test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmelik 0
Organizasyonel Tasarım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Çevrimiçi İletişimde İşbirliğini Ölçme

İşbirliği, işyerinde, araştırma laboratuvarlarında ve eğitim ortamlarında anahtar bir kavram haline geldi. Şirketler, birbirinden uzakta bulunan farklı departmanların üyelerinin birlikte çalışmasını ister. Çeşitli devlet kurumları özel kuruluşlarla işbirliğine dayalı ilişkiler kurmaya çalışmaktadır.

Akademisyenler ve kurumsal araştırmacılar, yeni bilgi üretmek için çok uzaklardaki meslektaşlarıyla işbirliği yapıyor. Eğitim sistemimizin her seviyesindeki öğrencilerden giderek daha fazla işbirliği içinde öğrenmeleri isteniyor.

Ayrıca, çevrimiçi olarak daha fazla çalışma yapılmaktadır. İşletmeler İnternet üzerinden iletişim kuruyor ve artan sayıda eğitim deneyimi uzaktan sunuluyor. Sanal liseler, geleneksel ve kar amacı gütmeyen uzaktan eğitim kurumları, kolejler ve üniversiteler eğitimde internetin mevcut kullanıcıları arasındadır.

Tüm bu durumlarda eğitimsel ve eğitim dışı, yüz yüze ve çevrimiçi olarak çeşitli soruların ele alınması gerekir. İlk olarak, işbirliği nedir? Kelime bazen herkes ne anlama geldiğini anlıyormuş gibi kullanılır, ancak literatürde çok çeşitli farklı tanımlar bulabiliriz.

İkincisi, işbirliği yapmak için gruplar oluşturduğumuzda, bunu yaptıklarını nasıl bileceğiz? Belirli bir grup ve ortamda ne ölçüde işbirliğinin gerçekleştiğini ölçmek mümkün müdür? Üçüncüsü, gerçekleşen işbirliğini hangi eylemler ve koşullar geliştiriyor? Ve son olarak, işbirliği işe yarıyor mu? Yani, daha işbirlikçi gruplar, daha az işbirlikçi gruplardan daha iyi sonuçlar mı yoksa öğrenme mi sağlıyor?

Bu kısa makale tüm bu soruları yanıtlamaya çalışmayacak, ancak belirli bir konuya odaklanacaktır: Çeşitli ortamlarda çevrimiçi gruplarda işbirliğinin olup olmadığını ve ne kadar olduğunu belirlemek için hangi yöntemler kullanılabilir? Daha önceki araştırmalara dayanarak tercih ettiğimiz işbirliği tanımını açıklayacağız ve ardından bu fikirlerin çevrimiçi işbirliği ve bu konudaki araştırmalar için bazı etkilerini tartışacağız.

İşbirliği genellikle çeşitli şekillerde tanımlanabilir, ancak belki de tipik bir tanım “ortak bir hedefe ulaşmak için iki veya daha fazla grup halinde çalışmaktır”.

Bununla birlikte, böyle bir genel tanım, işbirliğinin ne zaman gerçekleştiğini veya işbirliğinin dereceleri olabileceğini varsayarsak, ne kadarının devam ettiğini ne kadar güvenilir bir şekilde belirleyeceğimizi söylemez. Bu tür ölçümler yapmak için, işbirliğinin operasyonel bir tanımına ihtiyacımız var. Son zamanlarda, Hathorn ve Ingram böyle bir tanım önerdi.

İşbirliğinin en az üç temel bileşenden oluştuğunu ileri sürdüler: karşılıklı bağımlılık, tüm üyelerden gelen bilgi ve katkıların gerçek sentezi yoluyla elde edilen bir ürün ve tek bir liderden bağımsızlık.

Eğitimde, bu muhtemelen sınıf öğretmeninden bağımsızlık olacaktır. Diğer ortamlarda, denetçilerden veya süreci çok sıkı bir şekilde kontrol edebilecek diğer kişilerden göreceli bağımsızlık anlamına gelir.

Bu tanım altında, işbirliği, işbirliğine dayalı çalışma biçimi olarak adlandırılabilecek olanla keskin bir tezat oluşturur. Bu nitelendirmede, bir grup işi aralarında paylaşmayı kabul ettiğinde ve her biri projede yer aldığında işbirliği oluşur. O halde nihai ürün, iyi bir işbirliği çabasında olduğu gibi gerçek bir sentez olmaktan ziyade, her üyenin ayrı katkılarının toplamıdır.

Hathorn ve Ingram, işbirliğinin üç bileşeninin her birini ölçmenin yollarına bakarak tanımlarını operasyonel hale getirdiler. Olumlu karşılıklı bağımlılık, grup üyeleri bilgi paylaştığında ve fikirlerini birbirleri üzerinde test ettiğinde ortaya çıkar. İşbirlikçi bir gruptaki bireyler ortak amaçları için çalıştıklarında, genellikle bireysel olarak mümkün olmayan şeyleri başarırlar.

Grup, birlikte çalışmanın bir sonucu olarak yeni anlayışlar edindikçe sentez gerçekleşir. Son olarak, bağımsızlık, grubun çok fazla merkezi bir yönlendirme olmaksızın kendi başına işlemesini gerektirir. Aksi takdirde, eşitler arasında bir işbirliği değil, yönlendirilmiş bir projedir.


İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan Laboratuvarlar Hakkında YÖNETMELİK
Ortam ölçümleri yönetmeliği
iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmelik pdf
İSGÜM yetkili Laboratuvar
İSGÜM Laboratuvar sorgulama
İSGÜM laboratuvar
İSGÜM Rapor Formatı
Yetkili Laboratuvar Listesi


ÖLÇÜM İŞBİRLİĞİ

Literatürde, öğretmenler ve araştırmacılar tarafından kullanılmış olan işbirliğini ölçmek için çeşitli yollar bulabiliriz. Genel olarak bunlar birkaç ana kategoriye ayrılır: öğretmen veya lider gözlemleri, öğrenci ve katılımcının öz değerlendirmeleri ve öz bildirimleri ve tartışma dökümlerinin nicel analizi. Burada sırasıyla bunların her birine kısaca bakıyoruz.

Öğretmen/Lider Gözlemleri

Bazen bir eğitmen veya takım lideri, bir grubun ne kadar iyi işbirliği yaptığı konusunda çok iyi bir “his”e sahip olabilir. Bu gözlemciler, ekibi eylem halinde inceleyerek ve grup çalışmasından kaynaklanan ürünleri inceleyerek, genellikle kimin tam olarak katıldığını ve sonuçlara katkıda bulunduğunu ve kimin katılmadığını söyleyebilir.

Bununla birlikte, sıklıkla öğretmenler ve diğerleri, insanları basitçe gruplara ayırmanın otomatik olarak yüksek kaliteli ortak çalışma ile sonuçlandığını varsayabilirler.

Bu varsayım yanlıştır: iyi bir işbirliği birçok faktör gerektirir ve sıradan gözlemler gerçekte neler olduğunu ortaya çıkarmayabilir. Çoğu durumda, çevrimiçi işbirlikçi grupları gözlemlemek yüz yüze gruplara göre daha kolay olabilir, çünkü kullanılan yazılım ve sistemlere bağlı olarak tüm konuşmalar otomatik olarak kaydedilebilir.

Öğrenci ve Katılımcı Öz Değerlendirmeleri ve Öz Raporları

Birçok durumda, grup üyeleri birlikte ne kadar iyi çalıştıklarını biliyor olabilir. Örneğin, sınıflarda grup çalışması yapan öğrencilerin sık sık şikayet ettiği bir konu, iş yükünün eşit dağılmamasıdır.

Öğrencilerden ve işbirlikçi gruplardaki diğer katılımcılardan net ve güvenilir öz raporlar almanın yollarını bulmak, grupların nasıl çalıştığının daha iyi anlaşılmasına yol açabilir. Ancak bunda bir tehlike vardır, çünkü grup üyeleri etkili bir şekilde işbirliği yapmanın ne anlama geldiğine dair net bir anlayışa sahip olmayabilirler.

Bu, özellikle kendileri hiç yüksek kaliteli işbirliği yaşamamışlarsa geçerlidir. Özellikle eğitimdeki birçok grup, kendilerine işbirlikçi gibi görünen bir “böl ve yönet” işbirliği stratejisini tercih ediyor gibi görünüyor.

Aslında, iyi bir işbirliği için gerekli olan hem etkileşimlerden hem de sentezden yoksundur, çünkü grubun her bir üyesi tüm projenin sadece bir parçası üzerinde çalışır.

Bu nedenle, hem grup üyeleri arasındaki fiili işbirliğini artırmak hem de öz bildirimin güvenirliğini ve geçerliliğini geliştirmek için insanlara iyi işbirliğinin özelliklerini, bu özellikleri nasıl tanıyacaklarını ve nasıl üreteceklerini öğretmek gerekir. onlara.

Nicel Ölçüler

Son olarak, işbirliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ve kapsamına ilişkin nicel ölçümlere bakıyoruz. Wilczenski tarafından bir yaklaşım benimsendi. Daha kolaylaştırıcı davranışlara sahip grupların daha işbirlikçi olacağı varsayımı altında, bir grupta işbirliğini kolaylaştıran ve azaltan davranışları ölçtüler. Çalışma, daha kolaylaştırıcı davranışlar sergileyen grupların çeşitli önlemlerde daha başarılı olduğunu gösterdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir