Karar Destek Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Karar Destek Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Eylül 2022 Karar Destek Sistemleri AÖF PDF Karar Destek Sistemleri is Zekası Karar destek sistemleri özellikler 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Karar Destek Sistemlerinde Ölçme Konuları

Son on yılda, karar vericileri desteklemek ve bireysel ihtiyaç ve tercihleri ​​karşılamak için bilgi desteği-esnek ve uyarlanabilir sistemler için sistemlerde muazzam ilerleme görüldü.

Bu model veya veri odaklı veya hibrit sistemler, birçok farklı dahili ve harici kaynaktan alınan çeşitli verileri içerir. Giderek artan bir şekilde, bu kaynaklar, karmaşık kurumsal kaynak planlama sistemlerini, veri ambarlarını ve büyük miktarda veri içeren ve bu verilere, dünyanın birçok farklı seviyesindeki çok çeşitli kullanıcılar tarafından nispeten kolay erişime izin veren diğer kurumsal çaptaki sistemleri içerir. 

Karar destek ve karar destek sistemleri (DSS) sözlüğümüze girdi ve artık büyük ve hatta orta ölçekli işletmelerde ortak tartışma ve geliştirme konuları haline geldi. Artık DSS iyi bir şekilde kurulduğuna göre, dikkatler ölçüme ve bu tür sistemleri dolduran metriklere çevriliyor.

Bilgisayarlar ve geniş bilgi sistemleri tarafından desteklenen, bugün bildiğimiz şekliyle karar verme, nispeten yeni bir olgudur. Ancak bu kavram, karar verme yöntemlerinin ve teorilerinin “dünya çapında binlerce bilim insanı ve karar verici tarafından aktif olarak tartışılan çok sayıda paradigma, araştırma okulu ve rakip teori ve yöntemlere” dönüşmesine izin verecek kadar uzun süredir var.

İlk bilgisayar sistemleri öncelikle muhasebe ve finansal verilere odaklandı. Bilgi sistemlerinin verileri dönüştürmekle ilgili olduğu söylenir. Erken sistemlerin verileri toplu veya özet verilere dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Örneğin ücret oranları, çalışılan saatler, sosyal yardımlar ve vergi verileri vb. departman veya kurumsal bordro raporlarına dönüştürülür.

1960’ların ortalarında, IBM System 360’ın geliştirilmesi ve diğer satıcılardan hızla artan rekabetçi sistemler, yönetim bilgi sistemleri (MIS) çağını başlattı. Uygulamalar hızla finans ve muhasebe verilerinin ötesine geçerek operasyonlara geçti. İşlem işleme sistemleri (kısa sürede oldukça karmaşık hale gelen) modellerle analiz edilebilecek sipariş, kullanım ve müşteri verileri üretmeye başladı.

Verilerin bilgiye dönüştürülmesi olağan hale geldi. Örneğin, satış ve kullanım, maliyetler, tedarikçi tedarik süreleri ve ilgili belirsizlikler hakkındaki veriler yeniden sipariş noktalarına, emniyet stoklarına ve kapsamlı envanter yönetimi ve üretim planlama sistemlerine dönüştürüldü.

MIS’in daha geniş erişimine rağmen, bu tür sistemler, genellikle standart biçimlendirmeye sahip, yüksek düzeyde yapılandırılmış, seyrek raporlarla karakterize edilir. Sıklıkla, (BT personeli için) ‘daha kolay’ olduğu için, belirli bir işlevdeki (örneğin pazarlama) her yönetici aynı hacimli raporu aldı.

MIS’in önceki nesil sistemlere göre muazzam ilerlemesine rağmen, çağdaş MIS sistemleri, verilerinin çoğunu, çoğunlukla işlemlerle ilgili dahili verileri içeren kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerinden alır ve bu nedenle, MIS ile aynı sorunların çoğundan muzdariptir. 

DSS, 1950’lerin sonlarında ve 60’ların başlarında Carnegie Teknoloji Enstitüsü’nde yapılan kurumsal karar almanın teorik çalışmalarından ve 1960’larda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde yürütülen etkileşimli bilgisayar sistemleri üzerindeki teknik çalışmalardan gelişmiştir. 1970’lerin sonunda, modele dayalı karar desteğinin yöneticiler için pratik, kullanışlı bir araç haline geldiği açıktı.

Bu iki tanımda bazı önemli kavramları görüyoruz, ilgili bilgileri (sadece işlemlerle değil, eldeki kararla ilgili olarak) toplamak ve yorumlamak, yöneticilerin entelektüel kaynaklarını kullanmak ve kullanılabilecek bilgileri sağlamak. eylemin temeli olarak. Buradaki ‘yeni fikir’, yöneticilerin bilgiden daha fazlasına, karar desteğine ihtiyaçları olduğuydu. İyi veriler ve verileri faydalı bilgilere dönüştürmek için modeller ve araçlar sağlanırsa, etkinlikleri artacaktır.


Karar Destek Sistemleri ders Notları
Karar destek sistemleri örnekleri
Karar Destek Sistemleri AÖF PDF
Karar Destek Sistemleri PDF
Karar Destek Sistemleri is Zekası
Karar destek sistemleri özellikleri
Karar destek sistemleri yapay zeka
Karar Destek Sağlık Bakanlığı


İŞ VE YÖNETİM PERFORMANSI METRİKLERİ

Karar desteği, işi yürüten yöneticileri desteklemek anlamına gelir. Giderek artan bir şekilde, müşteriler, pazarlar, rakipler ve politik, düzenleyici ve ekonomik ortam hakkında sürekli olarak dış verilere yönelen bir iç ve dış veri karışımına güvenen orta düzey yöneticilerin desteklenmesi anlamına gelir.

Kontrol sürecini, planların gerçekleşmesini sağlamak için orta ve alt düzey yöneticiler tarafından üstlenilen görevler olarak tanımlarsak, karar desteğinde veri ve bilginin rolünü açıkça görürüz: yöneticiler verileri kullanır ve izlemek için bilgiye dönüştürür. 

İzleme, planların yerine getirilmeyeceğini gösteriyorsa, planın gerçekten karşılandığından emin olmak için zamanında düzeltici önlemler alınmalıdır. Bir karar destek sisteminden gelen bilgiler eylem için temel oluşturamıyorsa (yani, önce karar vericiye bir şey yapmaya karar vermesine ve ardından ne yapacağına karar vermesine yardımcı olamıyorsa), bilgi kullanılmayacak ve sistem bu yüzden işe yaramaz.

Bir önceki paragrafta eyleme yol açan anahtar kelimeler izleme ve zamanındadır. İzleme, KDS uygulamasının birincil hedefi olan yönetim işlevidir. Zamanlılık çok önemlidir. Buzdağının etrafında dolaşmak veya stratejik planların başarılı olmasını sağlamak için gerekli değişiklikleri yapmak için yeterli zaman olmadan önceden uyarı, yöneticilerin aradığı türden bir karar desteği değildir.

Yönetimin karar vermesini desteklemeyi düşündüğümüzde, yöneticilerin karar vermede nasıl çalıştığını da düşünmeliyiz. Yaptıkları şeyi tarif etmek kolaydır (bunu yapmanın son derece zor olmasına rağmen): yöneticiler düzensizliklerden ve gerçekleşmeyen planlardan nefret ederler, ancak istisnalar üzerinde başarılı olurlar.

Uygun olmayan şeyleri, komik görünen şeyleri, çizgi dışı şeyleri ararlar. Sonra ‘neden?’ diye sorarlar. Zamanlarının çoğu bu basit soruyu yanıtlamaya çalışmakla ve algılanan sorunları ortadan kaldıracak ve işleri ‘normal beklentilere’ geri döndürecek eylemleri aramakla geçer.

Büyük şirketlerin yöneticilerinin başına bela olan ‘neden’ örnekleri şunları içerir: Cadillac neden genç alıcıları çekemiyor? 1990’larda piyasaya hakim olan PC üreticileri neden Dell Computer’a bu kadar çok pay kaybetti? Yeni birleştirilmiş HP/Compaq’ın neredeyse hiçbir kazancı neden bilgisayarlardan gelmiyor? Yeni birleştirilen HP/Compaq’ın 85.000 ürününden hangisi hayatta kalmalı?

Bu soruların her biri için, “düzeltilmesi” gereken algılanan bir istisnaya yanıt olarak soruyu çağrıştıran bir yönetici hayal edilebilir. Hangi Cadillac satış müdürü, ürününün genç alıcılar için çekici olmadığını düşünüyor? Hangi HP yöneticisi Dell’in payının olduğu yerde olması gerektiğini düşünüyor? Hangi eski Compaq yöneticisi ürününün düşürülmesi gerektiğini düşünüyor?

Açıkça iş performansı ve yönetim performansı ölçütlerine odaklanmak için bu sürece ve bu sorulara atıfta bulunuyoruz. Ölçme ve metrikler, istisnaları belirlemeye yönelik araçlardır. İstisnalar ise yönetimi, istisnalarla başa çıkacak ve stratejik hedeflere ulaşacak eylemleri aramaya ve bulmaya yönlendirir. Ancak bir an için geleneksel metrikler hakkında düşünün.

Cadillac yöneticisi, Cadillac alıcılarının ortalama yaşını nasıl ölçeceğini biliyor. Ancak önerilen yeni bir modelin genç alıcılar için potansiyel çekiciliğini nasıl ölçüyor? Önerilen bir reklam kampanyasından mı? Önerilen bir indirim veya indirim programından mı? Yargılama, deneyim ve sezginin devreye girdiği yer burasıdır ve bunlar tam da yöneticilerin karar desteğine ihtiyaç duyduğu alanlardır.

Mevcut ortamda ölçüm, iş konuları, iş stratejileri ve hedefleri ile yöneticilerin günlük çevrelerinde uğraştıkları şeyler- ile ilgili olmalıdır. İşletmenin stratejik misyon ve hedeflerini yansıtan, yani stratejik görevleri yerine getiren planları formüle etmeye ve izlemeye çalışıyorlar. Açıkça anlayabilecekleri yollarla işletmeye değer katabilecek BT’ye ihtiyaçları var.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir