Piyasa Yapısı ve Ekonomi Modeli – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Piyasa Yapısı ve Ekonomi Modeli – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Eylül 2022 Piyasa ekonomisi Nedir Serbest piyasa ekonomisi hangi ülkelerde Serbest piyasa ekonomisi Nedir 0
Yönetim Uzmanlığı 

Kurumsal Model ve Ontolojiler

Bir e-pazaryeri için entegrasyon mimarisinin kalbinde bir işletme modeli bulunur. E-pazarın yapısı, faaliyetleri, süreçleri, bilgileri, kaynakları, insanları, davranışları, amaçları, kuralları ve kısıtlamalarının soyut bir temsilidir. Operasyonel bir perspektiften bakıldığında, kurumsal model ne planlandığını, ne olabileceğini ve ne olduğunu yakalar.

Bu nedenle, bir e-pazaryerinin operasyonlarını desteklemek için gerekli bilgi ve birikimi sağlar. Uygun bir e-pazaryeri mimarisi, kurumsal modelleme ontolojilerini desteklemelidir.

Bir ontoloji, kelime dağarcığındaki terminolojinin anlamının veya semantiğinin bazı özellikleriyle birlikte bir kelime hazinesidir. Amaç, insanlara, uygulama sistemlerine ve işletmelere iletilebilen bir alan hakkında paylaşılan ve ortak bir anlayış sağlamaktır. Bir e-pazaryeri modelinde, ontolojiler, modelin unsurları arasında akıl yürütmeyi desteklemek için entegre edilir veya ilişkilendirilir.

Piyasa Yapısı ve Ekonomi Modeli

E-pazaryerinin önemli bir yönü, yapısının ekonomik modelidir. Bir piyasa yapısı, ticaret sürecini yönetir ve piyasaya erişim, tüccarların etkileşimleri, fiyat belirleme ve ticaret nesilleri için resmi kuralları tanımlar. Klasik ekonomi teorisinde, belirli ticaret durumları ve yapısal davranışlar için çeşitli piyasa modelleri vardır.

Emtia piyasası modelinde, çeşitli tedarikçiler ve tüketiciler aynı türden mal/hizmet (emtia) ticaretine katılırlar. Piyasa fiyatı, belirli bir tedarikçiden bağımsız olarak her bir emtia için kamuya açık olarak kararlaştırılır. Tüm tüketiciler ve tedarikçiler, üzerinde anlaşmaya varılan her bir fiyattan ne kadar alıp satacaklarına karar verirler.

Bu piyasa yapısındaki zorluk, piyasa dengesini sağlayan (yani arz ve talebi eşitleyen) fiyat ayarlamaları üreten bir fiyatlandırma metodolojisi uygulamaktır.

Müzayedeye dayalı bir piyasada, her katılımcı (hem tüketiciler hem de tedarikçiler) bağımsız hareket eder ve özel olarak üzerinde anlaşılan bir fiyattan alım veya satım yapmak için sözleşme yapar. Müzayede tabanlı bir e-pazar, müşterilerin ve tedarikçilerin açık ve rekabetçi bir ihale sürecinde alım satım gerçekleştirdikleri bir merkezi tesis veya takas odası biçimidir.

Etkin koordinasyonun tamamen piyasa güçleri tarafından belirlenemediği birçok durum vardır. Pazarlıkta hem müşterilerin hem de tedarikçilerin kendi amaç işlevleri vardır ve amaçlarına ulaşıldığı sürece birbirleriyle pazarlık yaparlar.

Katılımcılar, belirli bir ürün için “adil” bir fiyata ulaşmak için kendi pazarlık stratejilerini kullanarak birbirleriyle doğrudan müzakerelere girebilirler. Bu piyasa yapısı belirli bir müzakere protokolünü desteklemez; bunun yerine, katılımcılar sınırsız bir ihale protokolü kullanacaklardır. Bu yapıdaki en büyük zorluk, herhangi bir katılımcının “adil” fiyatı belirlemesine nasıl olanak sağlanacağıdır.

Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Yönetimi

Bir e-pazaryeri, etkileşimli özerk iş varlıklarının fiziksel ve mantıksal olarak dağıtılmış bir sistemi olarak ele alınabilir. Yine de, iş taleplerini karşılamak için tedarik zinciri entegrasyonu için iç içe geçmesi gereken, kabul görmüş birlikte çalışabilirlik standartlarına ihtiyaç vardır.

Kavramsal olarak, bir tedarik zinciri koordineli bilgi ve malzeme akışlarını, üretim operasyonlarını ve e-pazarın lojistiğini yönetir. E-pazara, kaynak kullanımında çatışmalar olmadan müşteri talep değişimlerine yanıt vermede esneklik ve çeviklik sağlar. Temel amaç, tedarik zincirindeki çeşitli katılımcı ticari kuruluşlar içinde ve arasında koordinasyonu geliştirmektir.

Bir e-pazar ortamında, tedarik zinciri yönetimi, ortak bir sorunu çözmek için birlikte çalışan özerk ticari kuruluşlar tarafından oluşturulan bir toplum veya grup arasında işbirliğine dayalı, dağıtılmış bir sorun çözme etkinliği olarak görülebilir.

Grup, tedarik zinciri boyunca koordinasyondan sorumluyken, her üye tedarik zincirine uzmanlaşmış uzman bilgisi ve ürün ve süreç teknolojisi sağlar. Karar verme süreci grup için merkezileştirilir, ancak her üyenin yerel kararları için merkezi değildir.


Piyasa ekonomisi Nedir
Serbest piyasa ekonomisi Nedir
Piyasa ekonomisi özellikleri
Serbest piyasa ekonomisi hangi ülkelerde
Serbest piyasa ekonomisi liberalizm
Serbest piyasa ekonomisi ve kapitalizm
Serbest piyasa ekonomisi özellikleri
Ekonomide 3 önemli piyasa Nedir


Entegrasyon için Temel Mimarisi

E-pazaryeri mimarisi, uygulamalar ve veritabanları gibi katılımcıların kaynaklarını entegre etmek ve kullanmak için temel sağlar. Geleneksel olarak, işletmelerin kaynakları birbirine bağlamasını sağlayan temel teknolojisi ara katman yazılımı olarak bilinir. Ana akım ara katman yazılımı çözümleri, veri düzeyinde entegrasyona odaklanır. 

OMG CORBATM, J2EETM (JavaTM 2 Platform, Enterprise Edition) ve .NET (DCOM, Distributed Component Object Model’in yerini almıştır) gibi altyapı araçları ve çerçeveleri sağlamaya odaklanan birkaç ticari ara katman yazılımı ürünleri ve standartları şudur: entegrasyon.

Kurumsal uygulama entegrasyonu (EAI), yükü hafifletmek ve uygulama entegrasyonu maliyetlerini düşürmek amacıyla ara katman teknolojisi tasarımında son zamanlarda ortaya çıkan bir eğilimdir. Ancak, farklı entegrasyon gereksinimlerini karşılamak için farklı EAI çözümleri geliştirilmiştir.

Nesne düzeyinde entegrasyon, verilerin farklı uygulamalar veya veritabanları arasında senkronizasyonunu sağlar. İş süreci düzeyinde entegrasyon, çoklu, dağıtılmış ve heterojen uygulamaları destekleyerek nesne düzeyini genişletir. Son olarak, kuruluşlar arası süreç düzeyinde entegrasyon, farklı kuruluşlar arasında çok sayıda, dağıtılmış, heterojen iş süreci uygulamalarını içerir.

EAI çözümleri teknoloji merkezli entegrasyona odaklanırken, diğer yaklaşımlar mimari bir boyut olarak entegrasyona odaklanır. Bir yaklaşım, müşteri uygulaması için etkili bir şekilde birden çok kaynaktan gelen verileri entegre etmek gibi veri kaynakları ve uygulamaları bağlamak için bir “akıllı” ara katman yazılımı hizmetleri katmanını içeren aracı tabanlı bir mimaridir.

Diğer bir yaklaşım, entegrasyonun herhangi bir sistemin (yazılım veya donanım) insan kullanıcıların veya geliştiricilerin müdahalesi olmadan diğer herhangi bir sistemle birlikte çalışabilmesi ilkesine dayandığı kolaylaştırıcıdır. Bu otomasyon seviyesi, kaynakları tanımlamak için destekleyici ontolojilere bağlıdır. Kolaylaştırıcılar, veri ve bilgilerin dönüştürülmesinde, çevrilmesinde veya yönlendirilmesinde üst düzey bilgileri kullanır.

TEMSİLCİ ODAKLI E-PAZAR YERİ

Bir e-pazaryeri mimarisinin geliştirilmesi, yeni bir tasarım paradigması, gelişmiş entegrasyon mimarileri ve hizmetler gerektirir. Bu mimaride, e-pazar, işbirliği içinde veya rekabet içinde etkileşime giren, bilgiyi bulan ve işleyen ve onu insanlara ve diğer birimlere yayan, ekonomik olarak motive edilmiş yazılım ajanlarından oluşan işbirlikçi dağıtılmış bir sistemdir. 

mimari aynı zamanda fiyatlandırma, pazarlık ve otomatik tedarik zincirleri gibi ortak ekonomik hizmetleri ve ticaret işlemlerini ve ayrıca kuruluşlar arası entegrasyon ve işbirliğini destekler.

Temelde entegrasyon, dağıtılmış bir sistem ortamının, işbirliğine dayalı varlıkların kolektif tutarlı bir evreni olarak tanımlanabileceği bir soyutlama düzeyi olarak görülebilir. İşbirlikçi dağıtılmış bir sistemde, tüm varlıkların bireysel mimarilerini ve dolayısıyla eksiksiz bilgi işlem ortamını destekleyen temel mimarisinde entegrasyon yakalanır.

Burada, işbirlikçi dağıtılmış sistemler için iş merkezli bilgi odaklı bir mimariyi (BCKOA) tanımlıyoruz. BCKOA’nın ana unsurları, etki alanı hizmetleri, entegrasyon hizmetleri ve bir etki alanı ontolojisini içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir