Örnekleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Örnekleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Haziran 2022 Kolayda örnekleme nedir Kota örnekleme örneği Yargısal örnekleme diğer adı 0
Program Tipolojisi

Denklik

Kültürler arası eşdeğerliğe ulaşmak, geçerli kültürler arası karşılaştırmaları sağlamak için önemli bir ön koşuldur. Denklik a priori olarak kabul edilemez. Her kültürler arası çalışmanın kültürler arası denklik oluşturması gerekir. Bu itibarla, fenomeni tanımlamak için farklı terimler kullanılsa da, kültürler arası araştırmalarda eşdeğerlik kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır.

Eşdeğerliğin farklı ancak bir şekilde örtüşen yönlerini tanımlamak için kullanılan kavram ve terimlerin çokluğu tarafından yaratılan karışıklığı hafifletmek için, Hui ve Triandis önceki araştırmaları dört denklik seviyesinden oluşan bir özet çerçeveye entegre ettiler: kavramsal/işlevsel denklik, yapılandırma operasyonelleştirmede denklik, madde denkliği ve skaler denklik.

Her bir denklik seviyesi sonraki seviyeler için bir önkoşul olsa da, pratikte, bitişik denklik seviyeleri arasındaki ayrım genellikle bulanık hale gelir. Bununla birlikte, kültürler arası araştırmadaki amaç, dört tür eşdeğerliğe ulaşmaktır.

Dört denklik seviyesi şu şekilde tartışılmaktadır:

1. Kavramsal/işlevsel eşdeğerlik, kültürler arası karşılaştırmalar için ilk gerekliliktir ve belirli bir yapının kültürler arasında benzer bir anlamı olup olmadığına atıfta bulunur.

Ayrıca, işlevsel olarak eşdeğer olması için yapı, kültürler arasında aynı öncüller, sonuçlar ve bağıntılardan oluşan aynı nomolojik ağ içine yerleştirilmelidir. Örneğin, farklı kültürlerden işçiler, “denetçi düşünceli” ifadesini çok önemli bir özellik olarak değerlendirebilir; bununla birlikte, “düşünmek”in anlamı kültürler arasında önemli ölçüde değişebilir.

2. Yapı operasyonelleştirmede eşdeğerlik, bir yapının kültürler arasında aynı şekilde tezahür edip etmediğini ve operasyonel hale getirilip getirilmediğini ifade eder. Yapı yalnızca kültürler arasında aynı prosedür kullanılarak işlevselleştirilmemeli, aynı zamanda işlevselleştirme de eşit derecede anlamlı olmalıdır.

3. Madde denkliği, kültürler arası yapıları ölçmek için aynı araçların kullanılıp kullanılmadığını ifade eder. Kültürler sayısal olarak karşılaştırılacaksa bu gereklidir.

4. Skaler eşdeğerlik (veya tam puan karşılaştırılabilirliği), alet önceki tüm eşdeğerlik seviyelerine ulaştıysa ve yapı aynı metrik üzerinde ölçülürse oluşur. Bu, “ölçekteki sayısal bir değerin, yanıtlayanın üyesi olduğu popülasyondan bağımsız olarak yapının aynı derecesini, yoğunluğunu veya büyüklüğünü ifade ettiği” anlamına gelir.

Kaynaklar, Tespit ve Önleme

Eşdeğerliği elde etmek için, öncelikle kültürler arası karşılaştırmalarda yanlılığa yol açabilecek faktörleri tanımlamalı ve anlamalıdır. Van de Vijner ve Poortinga (1997) üç farklı önyargı türü tanımladı: yapı yanlılığı, yöntem yanlılığı ve madde yanlılığıdır.

Yapı yanlılığı, ölçülen bir yapı hem kavramsal düzeyde hem de operasyonel düzeyde kültürler arasında eşdeğer olmadığında ortaya çıkar. Bu, kültürler arasında yapının farklı tanımlarından, bir yapıyla ilişkili davranışlarda örtüşme olmamasından kaynaklanabilir. Araçlardaki öğelerle temsil edilecek ilgili davranışların yetersiz örneklenmesi ve yapının eksik kapsanması. Yapı önyargısı, kavramsal/fonksiyonel eşdeğerlik eksikliğine ve yapı operasyonelleştirmesinde eşdeğerlik eksikliğine yol açabilir.

Yöntem yanlılığı, bir aracın özelliklerinden veya uygulamasından kaynaklanabilen ve kültürler arası deneklerin ölçüm ölçeklerine aynı şekilde yanıt vermemesine neden olan bir araç üzerindeki puanlardaki yanlılığı ifade eder. Yöntem yanlılığı, çalışmanın iç geçerliliği hakkında endişelere yol açar.


Kolayda örnekleme nedir
Kasti örnekleme nedir
Kota örnekleme örneği
Yargısal Örnekleme
Kartopu örnekleme örneği
Tesadüfi Örnekleme Yöntemleri
Yargısal örnekleme diğer adı


Yöntem yanlılığının bir kaynağı, demografi, eğitim deneyimi, örgütsel konum vb. açısından örnek eşitsizliğidir. Diğer yöntem yanlılığı endişeleri, yanıtların farklı sosyal istenirliği ve popülasyonlar arasında tutarsız puanlama ile ilgilidir.

Örneğin, Likert ölçeklerinde Koreliler aşırı uçlardan kaçınmaya ve ölçeklerdeki orta noktaları kullanarak yanıt vermeyi tercih ederken, Hispanikler aşırı uçları seçmeye eğilimlidir. Belirli bir kültürden veya ülkeden yanıtlayanlar kullanılan araç türüne aşina değilse, farklı puanlama yöntemleri de ortaya çıkabilir. Öğe yanlılığı, ölçüm yapılarını ifade eder.

Bunlar, yetersiz öğe çevirisinden, öğelerin karmaşık ifadelerinden veya kültürel bir bağlam için uygun olmayan öğelerden kaynaklanabilir. Sonuç olarak, madde yanlılığı en iyi şekilde bu konulara dikkat edilerek önlenir. Yöntem yanlılığı gibi, madde yanlılığı da kavramsal/işlevsel denkliği, işlemselleştirme denkliğini ve madde denkliğini etkileyebilir.

Üç tür yanlılığın nasıl önlenebileceğinin veya tespit edilebileceğinin bir özetini sunar. Bir sonraki bölüm, önyargı önlemenin üç önemli yöntemini tartışıyor: örnekleme, ifade ve çeviri. Bu makale, uluslararası bilim adamlarından oluşan bir komite tarafından türetilen bir dizi kültürler arası metodolojik kılavuz sunarak sona ermektedir.

Örnekleme

Kültürler arası çalışmalarda örnekleme kararları iki farklı seviye içerir: kültürlerin örneklenmesi ve deneklerin örneklenmesi. Kültürlerin örneklenmesi, çalışmada karşılaştırılacak kültürlerin seçilmesiyle ilgili kararları içerir. Birçok çalışma, tipik olarak araştırmacının önceden temas kurduğu kültürlerin uygun bir örneğini içerir.

Bu strateji, kültürler arası araştırma yürütmenin önemli maliyetlerini azaltsa da, özellikle kültürler arasında hiçbir farklılık gözlemlenmediğinde, sonuçların yorumlanabilirliğini engelleyebilir.

Kültürlerin sistematik olarak örneklenmesi ise kültürleri teorik düşüncelere dayalı olarak tanımlar. Tipik olarak bu, kültürel bir boyut gibi teorik bir süreklilik boyunca farklı noktalarda bulunan kültürlerin seçilmesini içerir. Kültürlerin rasgele örneklenmesi, çok sayıda kültürün rasgele seçilmesini içerir ve sonuçların daha geniş genellenebilirliğine izin verir.

Bununla birlikte, örnekleme hususlarını tartışan kültürler arası çalışmaların çoğu, deneklerin örneklemesine atıfta bulunur. Örneklem denkliğinin sağlanması, kültürler arası araştırmalarda önemli bir metodolojik husustur ve demografik, eğitimsel ve sosyoekonomik özellikler bakımından benzer olan konuların dahil edilmesini ifade eder.

Örnek denkliği, bu arka plan değişkenlerine dayalı olarak gruplar arasında denekleri eşleştirerek veya kültürler arası karşılaştırmalarda ortak değişkenler gibi demografik değişkenleri dahil ederek farklılıkları istatistiksel olarak kontrol ederek elde edilebilir.

İfade ve Tercüme

Bu, kültürler arası yöntemlerdeki temel sorunlardan biridir, çünkü çoğu durumda farklı kültürlerin de farklı dilleri vardır. Farklı ülkelerden deneklerin İngilizce bildiği durumlarda bile, anket maddelerinde amaçlanan anlamların nüanslarını kaçırabilirler (örneğin, İngiliz, Kanada ve Amerikan İngilizcesinin hepsinin benzersiz terimleri vardır). Araştırmacılar, ölçüm araçlarının çeviriden sonra aynı anlamları korumasını sağlamalıdır.

Ayrıca, belirli bir gizli yapı, farklı popülasyonlarda aynı anket maddeleri ile ölçülmelidir. Aslında, Irvine ve Carrol (1980) gibi araştırmacılar, herhangi bir nicel analiz yapılmadan önce faktör yapılarının gruplar arasında değişmezliğini test etmek için faktör eşleştirme prosedürlerini kullanmak için ikna edici bir durum ortaya koydular.

Doğru çeviri yapabilmek için hedef dile çevirmek gerekir. Bu, hedef dilin anadili tarafından gerçekleştirilmelidir. Ardından, metin orijinal dile, bu kez orijinal dili anadili farklı bir kişi tarafından geri çevrilmelidir. Brislin (1986) bu süreç için oldukça eksiksiz yönergeler sağlamıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir