Kültürler Arası İletişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kültürler Arası İletişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Haziran 2022 Kültürlerarası etkileşim nedir Kültürlerarası iletişim Kuramları Kültürlerarası iletişim örnekleri Kültürlerarası iletişim PDF 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Kültürler Arası İletişim

Bu bin yılda küresel kuruluşlar, kültürler arası iletişim sürecinin kritik değerine, verimliliğine, yeterliliğine ve iş yapma maliyetine giderek daha fazla odaklanacak. Kültürler arası başarılı bir şekilde iletişim kurmak için değerler, tutumlar, inançlar ve davranışlar gibi kültürel faktörler hakkında bilgi ve anlayış kazanılmalıdır. Kültür, iletişim davranışını güçlü bir şekilde etkileyen güçlü bir güç olduğundan, kültür ve iletişim ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

1983-2003 yılları arasında dünya çapında ülkeler uluslararası ticarette ve doğrudan yabancı yatırımda olağanüstü bir büyüme yaşadılar. Benzer şekilde, kültürler arası iletişimin önemini de keşfettiler.

Sonuç olarak, uygulayıcılar ve bilim adamları, kültürel boyutların yönetim uygulamalarını etkilediği gerçeğine dikkat etmektedirler. Son yıllarda, kültürler arası arenada yapılan ampirik çalışmalar, iş organizasyonlarında iletişimde kültürün çalışan davranışı üzerindeki rolüne odaklanmıştır.

Ancak kültürler arası iş iletişimi konusundaki mevcut çalışmalar, (a) genel iletişim üzerine bu ufuk açıcı çalışmaların kültürlerarası ticaretin ihtiyaçlarına nasıl uyarlanacağına veya (b) kültürler arası iş alışverişiyle daha alakalı yeni modellerin nasıl oluşturulacağına çok az ilgi göstermiştir. 

Şimdiye kadar, dünya çapında diğer kültürlerle iş yapmanın maliyetini tahmin etmek şöyle dursun, kültürler arası iletişim sürecini ve verimliliğini açıklayabilecek yeterli bir model yoktur.

Bu makalenin amacı, küresel ekonomide kültürler arası asimetrik iletişim süreci, verimlilik ve iş yapmanın maliyeti için çerçeveyi tanımlamaktır.

Araştırma yöntemi, kültürler arası bir iletişim süreci ve sisteminin mimari tasarımına ve bunların nicel analizine dayanmaktadır. Nitelikleri, 5 en iyi değer olduğunda, 1’den 5’e kadar bir ölçekte normatif bir şekilde tahmin edilir. Seçilen iki kültürün (Batı-Batı ve Mısır) nitelikleri uzman görüşleri ile tahmin edilmektedir.

Bir Kültür Kavramı

Bir kültür, kültürler ve medeniyetler içinde ve arasında kalıplanmış insan davranışı geliştirmenin değer güdümlü, sürekli bir sürecidir. Kültürler ihtiyaçları karşılamaz; daha ziyade, değerler talep ederler.

Buna karşılık, en geniş anlamıyla değerler, herhangi bir kültürün üyesini rasyonellik, duygusal deneyimde anlamlılık, hayal gücü zenginliği ve inanç derinliği ihtiyacını tanımlar. Bu nedenle insan iletişimi, bir yandan kültürel yayılma için bir araçtır, diğer yandan ise kendisi kültür odaklıdır.

Kültürler, davranış kalıplarına rehberlik eden bir medeniyetin bileşenleridir. Örneğin, Batı uygarlığı şu anda aşağıdaki kültürlerden oluşmaktadır:

• Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’yı içeren Batı-Batı
• Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Hırvatistan ve Sloven’i kapsayan Orta Batı
• Yunanistan ve İsrail’i içeren Batı-Doğu
• Latin Amerika eyaletlerinden oluşan Batı-Latin

1989/1991’de Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra, dünya siyasetinin yeni bir aşamaya girdiği ve entelektüellerin bunun ne olacağına -tarihin sonu ya da medeniyetler çatışması- hakkında bir vizyon yaymaktan çekinmedikleri konusunda bazı görüşler var. 

Huntington (1993), bu yeni dünyadaki temel çatışma kaynağının öncelikle ideolojik veya öncelikli olarak ekonomik olmayacağını tahmin etmektedir. İnsanlık arasındaki büyük bölünmelerin ve bunların baskın çatışma kaynağının kültürel olacağını algılıyor.


Kültürlerarası iletişim PDF
Kültürlerarası etkileşim nedir
Kültürlerarası iletişim örnekleri
Kültürlerarası iletişimi etkileyen FAKTÖRLER nelerdir
Kültürlerarası iletişim Kuramları
Kültürlerarası farklılıklar
Kültürler Arası Etkileşim örnekleri
Kültürlerarası iletişimin faydaları


KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM SÜRECİ

Küresel ekonomide iş yapmanın büyük ölçüde ortakların kültürler arası bir ortamda başarılı bir şekilde iletişim kurma yeteneğine bağlı olduğunu varsayıyoruz. İnsanlar, saf biyolojik hayatta kalma, sosyal işbirliği, yaratıcı ifade, organizasyonel uyum veya ticari taahhütler de dahil olmak üzere birçok ortak amacı takip eder ve iletir. Bu tür ortak değerlerden insan kültürel katmanlarının bir hiyerarşisi oluşturulabilir:

1. Biyolojik kültür katmanı
2. Kişisel kültür katmanı
3. Grup kültürü katmanı
4. Organizasyon kültürü katmanı (ör. ticari işletme)
5. Bölgesel kültür katmanı
6. Ulusal kültür katmanı
7. Küresel kültür katmanı (uluslar üstü, bölgesel olanlar dahil)

Bu kültür katmanları ve bunlarla ilişkili iletişim ortamı, iş ortaklarının mesajlarını ve niyetlerini filtreler ve iş girişimlerinin başarısını belirler. Kültürler arası iletişim sürecinin bir modeli gösterilmektedir.

Kültürler arası iletişim süreci modeli, en azından, iletişim kurmak için çeşitli kültür katmanları aracılığıyla hem bir mesaj hem de niyetlerini göndermesi gereken iki ortak arasında gerçekleşir.

Örneğin, küresel ekonomide iki farklı kültür arasında iletişim kurmak için her bir ortak yedi kültür katmanı (biyolojik, kişisel, grup, organizasyon, bölgesel, ulusal ve küresel) aracılığıyla bir mesajı ve niyetleri filtreler. Elbette başarılı olmak için, bu tür kültürler arası iletişim, kültürün her katmanını yöneten kuralların ve uygulamaların iyi anlaşılmasına dayanmalıdır.

Küresel ekonomide kültürler arası iletişim sürecinin bileşenlerini tanımlayalım.

Küresel Ekonomi

Küresel ekonomi, büyük ölçüde liberal piyasa ilkeleri etrafında dünya çapındaki ekonomik ve politik yakınsama ve iş, teknolojik ve finansal sistemlerin artan gerçek zamanlı entegrasyonu açısından anlaşılmaktadır.

Küreselleşme süreci, coğrafyayı, sınırları ve zaman dilimlerini iş ve özel hayatlarımızı yürütme şeklimizle alakasız hale getiren elektronik iletişim ile desteklenmektedir. “Mesafenin ölümü”, önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca tüm toplumu şekillendiren en önemli ekonomik güç olacaktır.

Arkadaşlar, meslektaşlar ve müşteriler dünyanın herhangi bir köşesinde veya dünyanın herhangi bir yerinde kolaylıkla olabilir ve yeni iletişim yolları, mesafeyi bir maliyet faktörü, hatta aslında algılanabilir bir kavram olarak hayatımızdan etkili bir şekilde silecektir.

Küresel ekonominin büyümesi, kuruluşlar ve bireyler arasındaki bağlantıları geliştiren küresel bir bilgi altyapısının (GII) büyümesini tetikler.

Dünyadaki çoğu insan, sonunda TV kalitesinde hareketli görüntüler alma kapasitesine sahip, anahtarlamalı, etkileşimli ve geniş bantlı bilgisayar ağlarına erişebilecek. İnternet kendi biçiminde varlığını sürdürürken, telefon ve televizyon gibi diğer hizmetlere de entegre edilecektir.

İletişim Devrimi, teknoloji aracılığıyla ortaklar arasındaki bağlantıları artırmış olsa da, aynı zamanda, uygulanan medyadan bağımsız olarak, kültürler arası iletişim kurallarının ve uygulamalarının daha iyi anlaşılmasını gerektirir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir