Kültür Katmanları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kültür Katmanları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Haziran 2022 Kültür katmanı Nedir Kültür üretim sisteminin katmanları nelerdir Kültürel uzaklık nedir 0
Proje Çalışma Sistemi 

Kültür Katmanları

Biyolojik kültür katmanı, temel katmandır. Ortak bir biyolojik yapıdan kaynaklanan aynı fiziksel ihtiyaçlara dayalı ortak tepkiler sağlar. Bu katman, tüm medeniyetlerde ve kültürlerde insanlık için ortaktır.

Kişisel kültür katmanı, bireyin grup, organizasyon, bölge, ulus ve dünya içinde hayatta kaldığı, faaliyet gösterdiği ve geliştiği araçlardır. Bireyin kişisel kültürünün özü, altında yatan varsayımların veya “kullanımdaki teorilerin” kabul edilmesidir.

Bu varsayımlar, birey için tartışılmaz bir gerçeklik, zaman ve mekan anlayışıdır. Her birey ayrıca çeşitli grupların, kuruluşların, bölgesel, ulusal ve küresel kültürlerin bir üyesidir.

Grup kültürü katmanı, örgütsel bir görevi yerine getirmek veya grup üyelerinin çıkarlarını (resmi veya gayri resmi) korumak için kullanılan bir yönetim veya çalışan aracıdır. Burada bir grup, ortak bir ilişki (yani iş, meslek veya aile) tarafından birleştirilen bireylerin herhangi bir koleksiyonu olarak tanımlanabilir.

Organizasyon kültürü katmanı, organizasyon performansını etkilemek için profesyonel iletişimi kullanan ve liderleri tarafından yaratılan (veya yok edilen) bir yönetim aracıdır. Örgüt kültürünün bir türevi, çalışanları çeşitli koşullar altında nasıl davranacaklarını bildiren geniş, zımnen anlaşılan kurallar (politikalar) kümesi olan bir şirket kültürüdür.

Bölgesel kültür katmanı, bir ulusun belirli bir bölgesinde bireylerin taşıdığı değişkenlerin değerlerine dayanan ortaklıkları içerir.

Bölgesel değişkenler iki kaynaktan elde edilir:

1) belirli tarihsel, politik, ekonomik ve sosyal özelliklere sahip çevresel etkiler; ve
2) katılımcılarının mekânı, zamanı, nesneleri ve insanları benzer şekilde görme biçimlerine sahip geleneklerdir.

Bölgesel kültür ulusal sınırların ötesine geçebilir. Bu gibi durumlarda, bölgesel kültür uluslarüstüdür. Örneğin, Avrupa kültürü, bazı ortak değerlere sahip düzinelerce ulusu kapsar. Uluslarüstü kültür de küresel olabilir.

Bölgesel kültür, belirli bir ulusal kültürün bir alt kümesi olarak hareket edebilir. Bu gibi durumlarda, bölgesel kültür alt-ulusaldır. Örneğin, Brittany, Fransa içinde ayrı bir bölgesel kültüre sahiptir, ancak Fransız ulusal kültürünün bir parçası olarak kalır.

Son olarak, bölgesel kültür ulusal kültürle örtüşebilir. Örneğin, Avustralya kültürü aynı zamanda hem bir ulus devletin kültürüdür hem de (Avrupa veya Latin Amerika bölgeleriyle karşılaştırıldığında) bir ulus devletle sınırdaş olan bir bölgenin kültürüdür.

Ulusal kültür katmanı, ulus aracılığıyla iletişimi etkileyen değişkenlerin aynı değerlerine dayalı ortak anlayışlar, gelenekler, düşünme, hissetme, davranış ve iletişim biçimleridir. Ulusal kültür, üyelerinin tarihsel deneyimlerinin öğrenilmiş bir davranışıdır. Örneğin, bir Amerikan kültürü, Çin kültürü, Mısır kültürü veya Polonya kültürü vb. tanınabilir.

Küresel kültür katmanı, küresel ekonomideki gelişmelerin tetiklediği yeni ortaya çıkan katmandır. Bu katmanda, farklı kültür ve medeniyetlerden ortaklar, iş (politik, sosyal vb.) çabalarında başarılı iletişimi sağlamak için kasıtlı olarak aynı davranış kalıplarını uygularlar.

İletişim Ortamları

İletişim iklimi (veya “atmosfer”) kültürel davranış ve bilgiyi iletişim süreci yoluyla belirli bir varlığın (kişi, grup, kuruluş, bölge, ulus, küre) istenen (veya istenmeyen) durumlara dönüştüren bir dizi koşul olarak cezalandırılır.

İletişim iklimi, belirli bir varlık içinde var olan atmosfer veya hakim koşul anlamına gelir. Örneğin, Çin içinde en az üç iletişim ortamı vardır; en açık iletişim ortamı Hong Kong’da mevcuttur, Shenzhen gibi özel ekonomik bölgelerde daha az açık iletişim ortamına izin verilir ve Çin’in geri kalan kısımlarında kapalı bir iletişim ortamı kontrol edilir.

İletişim ortamı yedi bileşenden oluşur: alan (bölge), stil, zaman, etkileşim (veya ilişki) arzusu, sıklık (katılım), ton (kabul edilebilirlik veya samimiyet) ve kalite. Tüm kültürler için aşağı yukarı benzer olan biyolojik iletişim iklimi dışında, kültürün tüm katmanları için iletişim iklimlerinin ağırlıklı özelliklerini sağlar.


Kültür katmanı Nedir
Kültür üretim sisteminin katmanları nelerdir
Kültür KAVRAMLARI
Kültür kavramını tanımlayınız
Kültür
Kültürel uzaklık nedir
Sosyolojide kültür Nedir kısaca
Kültür uluslararası nitelik taşır mı


İletişim Kanalı

Bir iletişim kanalı, iletişimdeki araç veya ortamdır. Bu nedenle kanallar, sözlü olmayan ipuçları için ışık dalgalarından, ses ve görsel mesajların iletilmesi için modlar olarak radyo veya bilgisayarlara kadar uzanır.

Örneğin, son derece karmaşık bir silah sisteminin etkin çalışması resmi iletişim kanallarına bağlılığa bağlı olabilirken, yatırım bankacılığındaki etkin performans resmi olduğu kadar gayri resmi iletişim kanallarına da bağlı olabilir.

Resmi iletişim kanalları, mesajlara özgünlük vermenin yanı sıra otoritenin yaratılmasına ve sürdürülmesine yardımcı olur, ancak aynı zamanda iletişimi de engeller; gerçekten de üyeleri yabancılaştırıyorlar. Küresel ekonomide internet gibi enformel kanallar hakimdir. Aksi takdirde yaratılmayacak mesajların değiş tokuşunu yapan yatay bir toplum yaratırlar.

KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ

Bu nitelikleri kültürler arası iletişimde uygulamak için, küresel ekonomide Batı-Batı ve Mısır kültürleri arasındaki bir iletişim örneğini ele alalım. Her bir özelliğin iletişim sürecindeki etkisini değerlendirmek için, 1’den 5’e kadar bir ölçekte ağırlıklar uygulayın; burada 5, özelliğin en yüksek değeridir. Yazarların her iki kültürdeki uzmanlığına dayalı olarak iki kültürün özelliklerini karşılaştırmaktadır.

Bu, her iki kültürün de aynı gelişim düzeyinde olmadığı, ancak küresel ekonomide her iki ortak arasındaki iletişimde başarılı olmak için her iki ortağın da başarılı bir şekilde çapraz iletişim kurmak için kendi yeteneklerine yatırım yapması gerektiği anlamına gelir. Bu tür yatırımların maliyetini nasıl değerlendireceğimizi ileride göreceğiz.

Batı-Batı kültürünün küresel ekonomideki etkinliği h = %91’dir; bu, bir Batılı-Batı iş adamının 100’den sadece dokuzunun, bir iş ortağının kültürel anlayış eksikliğinden dolayı yanlış iletişim kurabileceği anlamına gelir.

Öte yandan, Mısır kültürünün küresel ekonomideki verimliliği h = %75’tir, bu da Mısırlı bir iş adamının 100’den 25’inde yanlış iletişim kurabileceği anlamına gelir. Kültürel farklılıkları hesaba katmamak nedeniyle neredeyse her dört işlemden biri yanlış iletilecektir.

Kültürler arası iletişimde iletişim ikliminin rolü bu iletişimi kolaylaştırmaktır. Örneğin Batı-Batı ve Mısır kültürleri arasındaki bir iletişim örneğini inceleyelim.

KÜRESEL EKONOMİDE KÜLTÜR MALİYET FAKTÖRÜ

Küresel ekonomiye giren bir işletme, dış pazarların dinamiklerini ve uygulamalarını anlamasını geliştirmesi gerektiğinin farkındadır. Genellikle dış pazara yeni giriş iki tür maliyetle ilişkilendirilir:

• Açık maliyet (C ) tahmin edilebilir, planlanabilir ve belirli bir kültürde iş yapma üzerindeki mali etkisi açısından ölçülebilir (ulaşım, bina satın alma veya kiralama, tercümanın maaşı ve diğer tüm genel masraflar).
• Kültürel farklılıkların örtük maliyeti (C ) sezgiseldir. Tamamen anlaşılabilir, ancak yapısını ve kapsamını tahmin etmek veya değerlendirmek genellikle çok zordur. Bu nedenle, başarıyı garanti etmek için, küresel bir firmanın yabancı bir pazara girmeyle ilgili örtük maliyetleri belirlemesi, incelemesi ve projelendirmesi çok önemlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir