Paralel ve Dağıtık Multimedya Veritabanları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Paralel ve Dağıtık Multimedya Veritabanları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Kasım 2022 Dağıtık Sistemler Ders Notları Dağıtık sistemler Nedir Dağıtık sistemler proje örnekleri 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Paralel ve Dağıtık Multimedya Veritabanları

Multimedya bilgilerinin algılanması ve işlenmesi, insanın temel özelliklerinden biridir. Dijital teknolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesi, çok büyük miktarlarda multimedya verisinin üretilmesine izin verir.

Dijital kameralar/kameralar, ses kartları ve bunlara karşılık gelen ekranlar gibi donanımların hızla düşen fiyatları, multimedya özellikli giriş ve çıkış cihazlarının ev eğlencesinden şirketlere ve eğitim kuruluşlarına kadar günlük hayatın her alanında yaygın bir şekilde dağıtılmasına yol açtı.

Böylece, dijital resimler, videolar ve müzik açısından multimedya bilgileri sezgisel olarak oluşturulabilir ve geniş bir kullanıcı yelpazesi için uygun maliyetlidir.

Bu bağlamda önemli bir soru, elde edilen bilgilerin arşivlenmesi ile ilgilidir. Tatillerden, çocuklardan, özel günlerden vb. resimlerle dolu eski moda albümlerin yerini fotoğraf CD’leri ve DVD’ler alıyor. Benzer şekilde, dijital videolar düzenlenir, meta bilgiler (vakit, yer, tarih …) dahil edilerek değerlenir ve DVD’lerde arşivlenir.

Belirli bir sahneye, görüntüye veya ses dosyasına ihtiyaç duyulursa, ilgili ortamı bulmak için hafızası kullanılabilir. Bu tür bir organizasyon, genellikle endüstriyel ve eğitim sektörlerinde bulunan ve her yıl Petabaytlarca multimedya verisinin üretildiği büyük multimedya arşivlerine kesinlikle uygulanamaz.

Tüm bu bilgiler sistematik olarak toplanmalı, kaydedilmeli, saklanmalı, organize edilmeli ve sınıflandırılmalıdır. Bu nedenle birçok branşta belge yönetim sistemleri, dijital kütüphaneler, kamu otoriteleri, kurumlar, yayın ve TV şirketleri tarafından kullanılan fotoğraf ve video arşivleri gibi multimedya bilgileri için profesyonel arşivler ile uydu ve televizyon arşivleri oluşturulmaktadır. gözetleme fotoğrafları.

Bu tür sistemlerin kapsamı ve yaygınlığı gün geçtikçe büyümekte ve aranan görüntü, video veya sesin kullanıcıya özel tanımına dayalı olarak arşivlenmiş bilgilerin verimli bir şekilde alınması için yeni taleplere yol açmaktadır.
Verilene benzer bir ortam arayışı, multimedya bilgisinin karmaşıklığı nedeniyle çok zorlu bir problemdir ve bir dizi yeni mekanizma gerektirir.

Arama prosedürlerinin yanı sıra, sorguları formüle etme yöntemleri ve sonuçları görselleştirme yolları da sağlanmalıdır. Ayrıca, kullanıcı için kabul edilebilir yanıt sürelerine ulaşmak için aramanın verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu nedenle, bu makalede açıklanan güçlü paralel ve dağıtılmış mimarilerle modern multimedya arşivlerinin bir kombinasyonu, multimedya erişiminin gerçek dünya uygulamalarına entegrasyonu için zorunludur.

Multimedya verilerinin düzenlenmesi ve alınması gerekliliği, multimedya verilerini depolama, açıklama ve geri alma açısından yöneten çok sayıda prototip ve operasyonel multimedya veritabanı yönetim sisteminin geliştirilmesine yol açtı. İlk yıllarda bu görev, multimedya uzantıları olan mevcut veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) tarafından gerçekleştiriliyordu.

Bu tür sistemlerde multimedya verilerini temsil etmenin ve modellemenin temeli, sistem tarafından herhangi bir biçimlendirme ve analiz yapılmadan görüntüleri, video ve ses dizilerini depolayan İkili Büyük Nesneler (BLOB’lar) olarak adlandırılır. Ortamlar veri tabanında mevcut haliyle kaydedilir ve meta-information adı verilen ek bilgileri veri tabanı tablolarına eklenir.


Dağıtık sistemler Nedir
Dağıtık sistemler proje örnekleri
Dağıtık Sistemler
Dağıtık sistemler örnek
Dağıtık Sistemler Ders Notları
Distributed systems
Dağıtık programlama Nedir
Dağıtık veri tabanı


Tipik olarak, kullanıcı tarafından girilen dosya adı, kategoriler ve ek anahtar kelimeler meta-bilgi görevi görür. Kullanıcı, aranan medya hakkında bir anahtar kelime gönderdiğinde, mevcut veritabanı fonksiyonları kullanılarak meta-bilgi içeren bloklar aranır ve girdi ile karşılaştırılır. Bir anahtar kelime eşleşmesi durumunda, ilgili medya sunulur.

Bu uzantılar, multimedya veri tabanı sistemlerinin belirli bir yönünü yansıtır, ancak bu yaklaşım, medyanın manuel olarak açıklanması çok zaman alıcı olduğundan ve gerçek dünya uygulamalarında uygulanamadığından, multimedya arşivlerinin gereksinimlerini karşılamaz. Ayrıca, anahtar kelimeler görsellerin veya videoların içeriğini tam olarak temsil etmek için yeterli değildir.

Bu nedenle, medya açıklaması ve erişimi içerik tabanlı olmalıdır; yani, multimedya içeriğini tanımlayan özelliklerin medyanın kendisinden otomatik olarak çıkarılması ve örnek ortamın karşılık gelen özellikleriyle karşılaştırılması gerekir. Böyle bir multimedya veritabanının işlevselliği iyi tanımlanmıştır:

“Bir multimedya veri tabanı sistemi, alfanümerik veri tiplerinin yanı sıra depolama, sorgulama ve arama açısından çoklu ortam nesnelerini destekleyen ve yöneten, yüksek performanslı bir DBMS ve geniş depolama kapasitesine sahip bir veri tabanından oluşur.”

DBMS zaten geleneksel veritabanları tarafından sağlanmaktadır ve bu nedenle aşağıdaki bölümlerde tartışılmayacaktır. Bunun yerine, çoklu ortam erişimi ve yüksek performanslı uygulama mekanizmalarına odaklanılır.

MULTİMEDYA VERİSİ ALMA

Multimedya verilerinin içerik tabanlı ek açıklaması, aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılabilecek ek bilgilerin entegrasyonunu gerektirir:

• Teknik bilgiler, kayıt, dönüştürme ve depolamanın ayrıntılarını açıklar. Örnekler: dosya adı, çözünürlük, sıkıştırma, kare hızı.
• Çıkarılan öznitelikler, medyanın içeriğinin doğrudan analiz edilmesiyle elde edilen özelliklerdir. Örnekler: bir görüntünün ortalama renk veya renk histogramları, videolardaki kamera hareketi, ses dosyalarındaki perde.
• Bilgiye dayalı bilgi, medyada tespit edilen nesneleri, insanları, senaryoları ve benzerlerini gerçek dünyadaki varlıklara bağlar.
• Dünyaya yönelik bilgiler, medyanın üreticisi, tarih ve yer, dil vb. bilgileri kapsar.

Teknik ve dünya odaklı bilgiler, geleneksel veri yapıları ile modellenebilir. Bilgiye dayalı bilgi, medyanın semantik analizlerini üstlenir ki bu günümüzde genel olarak hala mümkün değildir.

Bununla birlikte, bu yöndeki birçok yeni araştırma çabası, gelecekte anlamsal bilginin uygulanabilirliğini vaat etmektedir. Mevcut multimedya erişim sistemlerinin çoğu, örneğin haberler, Amerikan futbolu gibi sınırlı bir alandaki medya üzerinde çalışmak veya yüz, konuşma veya karakter tanıma gibi genel alma algoritmalarını entegre etmek üzere uzmanlaşmıştır.

Görüntüler durumunda genellikle renk, kenar, doku, düzen özellikleri ile ilgili olan multimedya nesnelerine açıklama eklemek ve bunları almak için medya içeriğinden çıkarılan özellikleri kullanırlar veya videolar veya sesler için belirli ton dizileri durumunda nesne hareketini dikkate alırlar.

Bilimsel topluluğa ana araştırma erişim kavramlarını tanıtan birkaç belirgin, özel sistem hakkında genel bir bakış sunar. Bu arada, bu sistemlerin çoğu ticari ürünlerin bir parçası ya da genel bir multimedya arşivinin parçası haline geldi.

Aşağıda, multimedya verileri için alma iş akışı, resimler örnek alınarak gösterilecektir. Kullanıcının aklında belirli bir resim vardır ve bu belirli resim veya benzer örnekler için bir sorgu başlatır. Kullanıcı örneğin veri kümesine göz atabilir veya uygun bir anahtar kelime verebilir.

Ancak, içerik tabanlı benzerlik araması için gelişmiş arayüzler gereklidir:

• Resimli örnekle sorgulama: kullanıcı, sisteme aranana benzer eksiksiz bir örnek görüntü sağlar.
• Boyama ile sorgulama: kullanıcı, birkaç çizim aracıyla aradığı görüntüyü çizer
• Standartlardan seçim: bireysel özellikler için standart adı verilen örnek örneklerin listeleri sunulabilir.
• Görüntü montajı: Görüntü, mozaiğe benzer tek parçalardan oluşur.

Tüm yaklaşımların bireysel avantajları olduğu kadar eksiklikleri de vardır; bu nedenle uygun bir seçim etki alanına bağlıdır. Bununla birlikte, resimli örnekle sorgulama, en yüksek derecede esneklik sağladığı için en sık uygulanan yöntemlerden biridir.

Bir sonraki adımda, sorgu görüntüsü, çıkarılan özniteliklere dayalı olarak veritabanındaki tüm arşivlenmiş görüntülerle karşılaştırılır. Her özellik, genellikle renk, doku ve düzen ile ilgili olarak görüntünün bir veya daha fazla yönünü vurgular. Bu özellikler, arşivlenen görüntüler için çevrimdışı (oluşturma sırasında) ve verilen örnek görüntü için çevrimiçi (sorgulama zamanında) çıkarılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir