YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGİSAYARLAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGİSAYARLAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Kasım 2022 En iyi Masaüstü Bilgisayar fiyatları En iyi masaüstü bilgisayar markası Fiyat performans laptop 2022 0
Lojistik Sağlayıcıları

 YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGİSAYARLAR

Veritabanı mimarisi yazılımı ve donanımı, bir multimedya arşivinin verimliliği ve dolayısıyla kullanılabilirliği için belirleyicidir. Yüksek depolama ve bilgi işlem gereksinimleri nedeniyle, multimedya veritabanları, mevcut teknolojinin sınırlarını hızla aşan uygulamalara aittir.

Yaygın istemci/sunucu mimarileri, olağan biçimleriyle multimedya veritabanı uygulamalarına uygun değildir. İlk olarak, bir medya sunucusunun merkezi bir organizasyonu çok büyük depolama ve hesaplama kaynakları gerektirir. Giderek artan sayıda kullanıcı sorgusu ve düzenlenecek veri ile, böyle bir merkezi sistem hızla yeteneklerinin sınırlarına ulaşacak ve hizmet kalitesi artık tamamen sürdürülebilir değildir.

Bu problem için olası bir çözüm, çoklu işlem elemanlarının (PE’ler) büyük bir problemin verimli bir çözümü üzerinde işbirliği içinde çalıştığı dağıtılmış ve paralel mimariler tarafından sunulmaktadır.

Veriler ve programlar, işlemenin hızlandırılması (paralel işleme) veya kullanıcıya giden yolun kısaltılması (dağıtılmış işleme, örneğin isteğe bağlı video sunucuları) için birkaç düğüme yayılır. Bu tür bir mimarinin organizasyonu için birçok olası yol vardır; iyi bilinenler, paylaşılan her şey, paylaşılan disk ve gösterilen her şey mimarileridir.

Sırasıyla paylaşılan disk ve paylaşılan her şey mimarisi durumunda sabit disklerin, veri yollarının ve belleğin ortak kullanımı nedeniyle, bu mimarilerdeki veri çıkışı oldukça düşük ve yanıt süresi uzundur.

Yürütülen deneysel ölçümler, çoklu düğümler arasında uygun bir veri dağıtımına sahip özellikle küme tabanlı sistemlerde paylaşılan hiçbir şey mimarilerinin verimli bir çoklu ortam erişiminin gerçekleştirilmesi için en uygun olduğunu göstermiştir. Bir düğüm, bir PE, bir bellek, bir depolama kaynağı ve bir ağ bağdaştırıcısından oluşan bir varlık olarak tanımlanır.

Bu mimaride çalışan veritabanı paralel ve dağıtılmış bir veritabanı olarak ifade edilebilir: Veriler tüm düğümlere dağıtılır, ancak mantıksal olarak tek bir varlıkta birleştirilir, bu da dışarıdan tek bir veritabanı sistemi gibi görünmesini sağlar.

Kullanıcının fark ettiği tek fark, bilgisayar ağındaki paralelliğin kullanılmasından kaynaklanan sistemin performans artışıdır. Diğer özellikler, sorguların optimizasyonu, paralellik, kurtarma, bütünlük ve güvenlik kontrolü ile ilgilidir.

Tüm bu yönler, geleneksel veritabanı sistemleri için zaten iyi tanımlanmıştır ve ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Bununla birlikte, coğrafi olarak ayrılmış bir veri dağıtımı olasılığı, yeni kısıtlamalar getirir ve ek iletişim ve senkronizasyon mekanizmaları gerektirir.

Heterojen bilgisayar mimarileri, multimedya uygulamalarında olduğu gibi veri seti başına uzun işlem süreleri, donanım ve yazılım arızaları vb. dikkate alındığında sorunlar daha karmaşık hale gelir.


En iyi Masaüstü Bilgisayar fiyatları
Fiyat performans laptop 2022
Oyuncu Bilgisayarı Masaüstü
En iyi masaüstü bilgisayar markası
En iyi masaüstü bilgisayarlar
En iyi bilgisayar markaları
Fiyat performans bilgisayar 2022
Masaüstü bilgisayarlar


Daha önce belirtildiği gibi, veri dağıtımı çok önemli bir verimlilik yönüdür ve çok sayıda, hatta bazen birbiriyle çelişen gereksinimleri karşılaması gerekir: Bir işlemin ihtiyaç duyduğu verilerin tümü, mümkünse tek bir düğümde (veri konumu) olmalıdır. Öte yandan, mümkün olduğu kadar çok işlem paralel olarak işlenmeli, yani veriler mevcut tüm düğümler arasında eşit olarak dağıtılmalıdır.

Geniş dağıtımın bir dezavantajı, bireysel düğümler arasında performansı önemli ölçüde etkileyen zaman alıcı veri aktarımıdır. Bu nedenle genel bir dağılım uygulanamaz; bu nedenle mevcut uygulamaya göre uyarlanmalıdır. Örnek olarak küme tabanlı multimedya veritabanı Kahire dikkate alınarak olası bir çözüm aşağıda sunulacaktır.

Gösterilen genel mimari şunlardan oluşur:

• Sorgu istasyonları, veritabanına erişim ve geri alma sonuçlarının görselleştirilmesi için Web tabanlı kullanıcı arayüzlerini barındırır.
• Ana düğüm kümeyi kontrol eder, sorgu isteklerini alır ve algoritmaları, arama parametrelerini, örnek ortamı, özellikleri vb. hesaplama düğümlerine yayınlar. Ayrıca, hesaplama düğümlerinin ara sonuçlarını birleştirir ve en iyi isabetlerle nihai listeyi üretir.
• Hesaplama düğümleri, görüntü işleme ve karşılaştırmaları gerçekleştirir. Bu düğümlerin her biri en az bir bölüm içerir ve tüm işlemleri yerel cihazlarda depolanan verilerle yürütür. Hesaplanan ara sonuçlar ana düğüme gönderilir.

Medya stokunun ayrı küme düğümleri arasında dağılımı aşağıdaki gereksinimlere göre oluşturulur:

• Bölümlerin benzer depolama boyutları ve dolayısıyla medyanın ayrı düğümler arasında eşit dağılımı,
• Alma için hesaplama azaltma ve
• Küme arasındaki iletişimi en aza indirmek gerekir.

Kahire, bir dizi bölüm oluşturan mevcut medya stoğu için içerikten bağımsız, boyuta dayalı bir strateji kullanırP=P1 ∪P2 ∪…∪Pn buradaPi ∩Pj =∅andsize(Pi) ≈ size(Pj) tümü için i,j, i≠j. İncelenmekte olan mevcut görüntü, kullanılan en az depolama alanına sahip düğüme atanır. Bu işlem, tüm görüntüler bölümlere dağıtılıncaya kadar tekrarlanır.

Bir P bölümünün işlenmesi, medya örneği başına yürütülür. Bireysel işlemler birbirinden bağımsızdır, bu nedenle yürütme sırası önemsizdir. Bu ilk bölümleme, homojen, özel bir yürütme platformu varsayılarak tüm düğümlerin tek tip işlem sürelerine sahip olmasını mümkün kılar. Yönetim yükü, uygulanan operatöre ve kısmi sonuçların yapısına bağlıdır. Ancak bu süre, medya işleme sürelerine kıyasla genellikle ihmal edilebilir.

Statik dağıtımın avantajı, çalışma zamanı sırasında pahalı hesaplamalar ve veri aktarımlarının gerekli olmaması ve bölümlemenin manuel olarak optimize edilip belirli bir uygulamaya uyarlanabilmesidir. Öte yandan, düğümler arasındaki değişken iş yüklerine kısa vadeli tepkiler vermek mümkün değildir.

Çalışma zamanı sırasında verilerin dinamik bir dağılımı yapılır ve düğümlerin mevcut iş yükünün yanı sıra bekleyen sorguların sayısı ve yapısını dikkate alır. Verileri sürekli olarak yeniden dağıtarak ve toplam çıktıyı artırarak boş zamanlar en aza indirilebilir. Ne yazık ki, çoklu ortam verileri için uzun iletişim süresi, paralel işleme yoluyla elde edilen tüm performans avantajlarını çoğu zaman ortadan kaldırır.

Bölümler oluşturulduktan sonra, bunlar küme düğümleri üzerinde eşit olarak dağıtılır ve aynı işlemleri yerel medya alt kümesiyle tüm düğümlerde yürüterek paralel almaya olanak tanır.

Uygulama aşağıdaki bileşenlere dayanmaktadır:

• İşlem yöneticisi, gerçekleştirilecek dönüşümlerin analizini ve işlemlerin sırasını kapsar.
• Dağıtım yöneticisi, yürütülecek algoritmaların bir listesini ve girdi olarak bir dizi medya örneğini alır. Daha sonra analiz ve karşılaştırma için programlar derlenir ve bilgi işlem yöneticilerine gönderilir.
• Bilgi işlem yöneticisi, yerel verilerle çıkarma algoritmalarının yürütülmesini kontrol eder. İşlem, her küme düğümünde çalışır ve ana düğümle iletişimi denetler.
• Sonuç yöneticisi: Ayrık alt kümelerdeki veri bölümleme, sonuç yöneticisi tarafından birleştirilmesi gereken düğüm başına bir alt sıralama ile sonuçlanır.
• Güncelleme yöneticisi, veri tabanına medya yerleştirme işlemini gerçekleştirir. Ham veriler tek tip bir formatta dönüştürülür ve benzersiz bir tanımlayıcı ile etiketlenir. Daha sonra özellik çıkarımı için tüm prosedürler uygulanır. Son olarak, ham verilerin sabit diskinde depolanacağı küme düğümü belirlenir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir