Parametre Pertürbasyon – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Parametre Pertürbasyon – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Nisan 2022 introduction to perturbation theory pertürbasyon egzersizleri Pertürbasyon NEDİR Pertürbasyon tıp 0
Faaliyet Raporu

Öznel Olarak Önemli Önlemler

Özel ders programı, kontrol mühendisliğindeki ilk derste kullanılmak üzere otomatikleştirilmiş bir alıştırma olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle değerlendirme sistemi, öznel olarak önemli kavramlara odaklanacaktı. Test programının amacı için bunlar, kararlı durum kazancı ve kutup baskınlığı kavramlarıydı.

Kararlı Durum Kazancının Önemi

Bir sistemin kararlı durum (DC) kazancı, tüm sistem üzerinde önemli bir etkiye sahip olan önemli bir özelliktir. Bu nedenle, değerlendirme sisteminin, elde edilen notla ilgili olarak diğer parametrelerin etkisine hakim olmasını sağlaması gerekir.

Kutup Hakimiyeti

Kontrol sistemlerinde transfer fonksiyonunun kutupları ve sıfırları (sırasıyla payda ve pay kökleri), göreceli büyüklüklerine (veya yerleşimlerine) bağlı olarak (temsil edilen sistemin dinamikleri üzerinde) değişen etkilere sahiptir.

Giriş kontrol kursları ve birçok endüstriyel uygulama durumunda, odak noktası öncelikle baskın kutupların ve sıfırların etkisidir. Daha az baskın olan kutuplar ve sıfırlar bir rol oynasa da, genel sistem üzerinde o kadar büyük bir etkisi yoktur.

Bu nedenle, değerlendirme sistemi, baskın kutupların/sıfırların sonuç notu üzerindeki etkisini daha fazla ağırlıklandırmalıdır.

Yöntem Seçimi

Her yöntemin uygunluğunu belirlemek için iki test yapılmıştır.

Parametre Pertürbasyon

Parametre pertürbasyonu ile, ilk test önerilen her sistemi, subjektif olarak önemli tanımlanan iki özelliğe duyarlılıklarına dayalı olarak değerlendirdi. Bu, bir dizi sistem g(ler)inin bireysel parametrelerini bozarak ve ortaya çıkan işaretleri analiz ederek yapıldı.

İncelenen değerlendirme sistemleri şunlardı:

• Bir zaman ortalamalı integral mutlak normalleştirilmiş hata sistemi, gösterildi.
• Bir frekans büyüklüğü ve fazı, ortalama integral mutlak normalleştirilmiş hata sistemi.
• Hem bölünmüş hem de birleşik bulanık özetleyici eta zaman sabiti ölçekli sistemler. Şekil 5, kararlı durum kazancına üstün gelen bağımlılığın istenen özelliklerini gösterir ve doğal olarak baskın kutupları ağır bir şekilde ağırlar.
• Hem bölünmüş hem de birleşik bulanık özetleyici sıfır kutuplu kazanç sistemleri. Sıfır Kutup Kazanımı parametreleştirmesinin en büyük parametreleri en fazla ağırlıklandırdığını ve böylece baskın kutbu en az önemli özellik haline getirdiğini gösterir.

Bölünmüş sistemler, kazanım (kazanç veya eta), kutuplar/sıfırlar veya zaman sabitleri ve ölü zaman (tau) üzerinde ayrı ayrı toplama yöntemini kullandı ve işaretler için geometrik ortalama, nihai not olarak alındı.


pertürbasyon egzersizleri
Pertürbasyon tıp
introduction to perturbation theory
perturbation definition physics
regular perturbation definition
perturbation theory for dummies
Pertürbasyon NEDİR
perturbation calculator


Fonksiyon Korelasyonu

İkinci test için öğrencilere örnek sistem tanımlama problemi yapılmıştır. Toplanan cevaplar önerilen her yöntemi test etmek için kullanılacaktır. Öğrencilerin gönderdikleri yanıtların kapsamının sınırlı olması nedeniyle, daha eksiksiz bir yanıt aralığı için bu sete rastgele karışık ek cevaplar eklendi.

ZPG formundaki örnek problem (22) öğrenciye karşı işaretlendi ve rastgele cevaplar bozuldu ve sonuçlar eğilimler ve korelasyon için analiz edildi.

Bu testlerden, belirli işlevlerin ilişkilendirilebilir işaretler verdiği ortaya çıktı. İntegral yöntemlerin her biri ile karşılık gelen bir parametrik yöntem arasında bir korelasyon gösterin.

0.96 korelasyon katsayısı ile Zaman Maliyet Fonksiyonu yöntemi ile Eta Zaman Sabiti yöntemi arasındaki ilişkiyi gösterir. Benzer şekilde Frekans Maliyet Fonksiyonu ile Sıfır Kutuplu Kazanç yöntemi arasındaki ilişkiyi 0,6 korelasyon ile gösterir.

SONUÇLAR

İncelenen tüm yöntemler arasında, diğer yöntemlerden kesin olarak daha iyi olan tek bir yöntem yoktur. Bazı yöntemler, belirli değerlendirme türlerinde diğerlerinden daha başarılı olurken, bazıları amaçlandığı gibi performans göstermedi.

Fonksiyon değerlendirmesini transfer etmek için alınabilecek iki farklı yaklaşım vardır, pratik mühendisliğin pragmatik yaklaşımı; değerlendirmenin karmaşıklığı uygulanabilir çözümlerle dengelemeye çalıştığı ve doğru cevaptan herhangi bir sapmanın cezalandırılması gereken pedagojik değerlendirme yaklaşımı. Bu, her bir yöntem bir veya diğer uygulamaya uygun olduğundan, değerlendirme yöntemlerinin seçimini karmaşıklaştırır. Parametrik yöntemlerin hızlı olduğu ve çok çeşitli olası değerlendirme durumları sağladığı kanıtlanmıştır.

Zaman Etki Alanı maliyet fonksiyonu yöntemleri, doğru eğri uydurma değerlendirmesi için bir araç sağladı ve uyumsuz model ve parametrelere izin verdi. Frekans Alanı, doğru sayıda kutup ve sıfır ile kesinlikle doğru bir model formu gerektiriyordu. Bu ne zaman karşılanırsa, frekans alanı maliyetleri, transfer fonksiyonunun doğruluğunun iyi bir ölçüsünü verdi.

Pragmatik mühendislik değerlendirmesi için, ET-C ve Zaman Etki Alanı Maliyet Fonksiyonu yöntemleri, değerlendirme için uygun araçlar sağlar. Yüksek korelasyonları, ET-C yönteminin, göreceli verimliliği ve hızı nedeniyle zaman alanı yöntemi üzerinde kullanılabileceğini gösterir.

Pedagojik değerlendirme yaklaşımı için benzer şekilde, ZPG ve Frekans Alanı maliyet fonksiyonu yöntemleri uygun değerlendirme sağlar. İki yöntem makul bir şekilde ilişkilidir; yine de ZPG yöntemi, Frekans Alanı yönteminden daha verimlidir.

Çeşitli bir ve iki değişkenli ölçeklemelerin etkisiz olduğu kanıtlandı, çünkü belirli değişkenlerde ortaya çıkan hataya duyarlılık, temsil ettikleri genel sistem üzerindeki göreceli etkileriyle tutarlı bir şekilde ilişkili değildi.

Otomatik ders programı için, uygulama için iki değerlendirme modeli seçilmiştir. Birincisi, bir bölünmüş özetleyici bulanık ET-C yöntemi, kutup baskınlığı ve kararlı durum kazancının temel özellikler olduğu ilk yıl giriş dersi için kullanılacaktır. İkincisi, birleşik biçimlendirici bulanık ZPG yöntemi, modelin doğruluğunun temel anlayıştan daha önemli olduğu kontrol mühendisliğindeki sonraki derslerde kullanılmak üzere dahil edilecektir.

Ulusal olarak, kamu lisans öğrencilerinin önemli bir yüzdesi, üniversitenin ikinci yılına başarılı bir şekilde devam etmemektedir. Düşük tutma oranları hem okullar hem de öğrenciler için ağır bir maliyete neden olur. Tutma oranları kuruma göre değişir. Öğrenciyi elde tutmada rolü olan bazı faktörler okul seçiciliği, coğrafya, akademisyenler, atletizm ve sosyo-ekonomidir.

Belirli bir okulun genel ortamına en uygun öğrencileri bulmak, okullar için önemli bir zorluk teşkil eder. Öğrenci ısrarını anlamak (yani, sonraki ikinci yarıyılda kayıt olmak), kalıcılığı anlamak için bir ilk adımı sunar (örneğin, sonraki ikinci yıla kayıt olmak). Bu araştırma, belirli bir okul için başarılı öğrenci profilini çıkaran bir karar destek sisteminin oluşturulmasını araştırıyor.

Sistem, bireysel öğrencileri kalıcılık olasılıklarına göre puanlar. Bu makale, birinci dönem kalıcılığını tahmin eden, oldukça doğru (%90’dan daha iyi) bir sinir ağı tabanlı karar destek sistemini detaylandırmaktadır. Sistem, işe alım için bireysel bir başvuru sahibini puanlamak için bir yol sunar. Sistem ayrıca, belirli bir yüksek öğretim kurumunda başarılı bir öğrenci olma olasılığı en yüksek olan öğrencinin ayrıntılı bir profilini de sunar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir