Transfer Fonksiyonu Sorunları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Transfer Fonksiyonu Sorunları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Nisan 2022 Blok diyagramı transfer fonksiyonu bulma Diferansiyel denklemler transfer fonksiyonu Transfer fonksiyonu Bulma 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Transfer Fonksiyonu Sorunlarının Otomatik İşaretlenmesi

Yükseköğretimde e-öğrenme, isteğe bağlı ders verme ve otomatik ders verme sistemlerinin artan önemi, otomatik değerlendirme sistemlerini zorunlu kılmaktadır. Mevcut literatür, değerlendirme için bir dizi uygulamalı yöntem sunar, ancak kontrol mühendisliği müfredatında bulunan transfer fonksiyonu problemlerinin değerlendirilmesine ilişkin çok az spesifik araştırma vardır.

Bu makale, özellikle sistem tanımlama problemlerine uygulanmasına vurgu yaparak, bu tür matematiksel varlıkların değerlendirilmesinde kullanım için bir dizi yöntem sunmaktadır. Ayrıca, belge dinamik sistemler için eksiksiz bir değerlendirme prosedürü tasarlarken ele alınması gereken bir dizi endişeyi gündeme getirmektedir.

Mühendislik eğitiminde daha büyük sınıfların ve sınırlı kaynakların mevcut eğilimi, tipik bir mühendislik derecesinin mevcut programında bir değişikliği zorunlu kılmaktadır. Yazılım araçlarının dahil edilmesi “klasik öğretim ve laboratuvar çalışmasının bir tamamlayıcısı” olarak görülmektedir. E-öğrenme yazılımlarının mühendislik eğitimine dahil edilmesi “aynı zamanda daha fazlasını yapmanın” bir yoludur.

Öğrencilerin, küçük sınıflarda varken büyük sınıf ortamında kaybolan isteğe bağlı öğretimden yararlanmalarını sağlar. İsteğe bağlı öğretim, küçük sınıf öğrenim ortamlarının önemli bir özelliğini geri kazanmak için isteğe bağlı değerlendirme gerektirecektir.

Literatürde, kontrol mühendisliğinin yanı sıra genel matematik için isteğe bağlı öğretim ve otomatik değerlendirme için çeşitli sistemler tanımlanmıştır. Bu sistemler isteğe bağlı testlere yöneliktir: Öğrencilerin çözmesi için problemler sağlama, öğrenci cevaplarını değerlendirme ve öğrencilere hızlı geri bildirim vermek gerekir.

Bilgisayar tabanlı eğitim üzerine önceki çalışmalar, kalabalık sınıfların otomatik olarak değerlendirilmesinin öğrenciler ve personel için hem uygulanabilir hem de yararlı olduğunu göstermektedir. Kontrol mühendisliğinde, modelleme ve sistem tanımlama problemlerinin iyi bir sistem kontrolü elde etmek için zorunlu olduğunu belirtti. Bu nedenle, bir dizi tesis verisinden yeterli bir dinamik model çıkarma yeteneğinin uygulanması ve test edilmesi, kontrol mühendisliği eğitiminde kazandırılması gereken önemli bir beceridir.

Sistem tanımlama konusu yazılım aracılığıyla ele alınmıştır. Bunlar genellikle bir transfer fonksiyonu g(s) şeklinde bir çözümle sonuçlanır. Bu sistemlerde öğrencilerden yeterli bir sistem modeli belirlemek için gürültülü, bozuk verilere bir takım teknikler uygulamaları beklenmektedir. Bu, endüstriyel sinyalleri kullanarak sistem tanımlamasını taklit eder.

Sistem tanımlama görevinin doğal yaklaşımı, kullanımdaki değerlendirme yöntemlerinin çoğunun arkasında kesin bir çözüm veya tarif edilen akıl yürütme olmadığı için değerlendirme probleminin can alıcı noktasıdır.

Bu nedenle, sistem tanımlamasında transfer fonksiyonlarını değerlendirme sorunu, kesin bir çözümü sunulan bir cevapla karşılaştırmanın önemsiz bir durumu değildir. Bunun yerine, bir öğrencinin çözüme yaklaşmaya ne kadar “yakın” olduğunu ve “yakınlığın” ne olduğunu nasıl tanımlayacağını ölçmektir.

Bu makale, transfer fonksiyonları (1) tarafından tanımlanan dinamik sistemler için bir değerlendirme modelinde kullanım yöntemlerine odaklanmaktadır. Kontrol Mühendisliğine giriş dersi için özel olarak bir değerlendirme sisteminin tasarımını araştırır.


Diferansiyel denklemler transfer fonksiyonu
Blok diyagramı transfer fonksiyonu bulma
Transfer fonksiyonu nedir
Transfer fonksiyonu Bulma
Transfer fonksiyonu SORULARI
Transfer fonksiyonu Soru çözümleri
Kontrol sistemleri transfer fonksiyonu örnekleri
Transfer fonksiyonu kararlılık


GÜNCEL ARAŞTIRMA

Öğretimde isteğe bağlı değerlendirme sistemlerine bir dizi farklı değerlendirme tekniği uygulanmıştır. Referans, çözümün merkezinde %100’e eşit yüksekliğe ve işaretlemenin gerektirdiği kesinliğe bağlı bir taban genişliğine sahip bir üçgen işlevine karşı yanıtın değerlendirildiği bir “bulanık” aralık derecelendirme sisteminden yararlanır. Amaç, öğrencilere doğru çözüme yakın cevaplar için kısmi kredi vermektir.

Referans, frekans alanı sistem tanımlamasına ve tasarım testine bakar. Oldukça karmaşık bir değerlendirme sistemi kullanır, birden fazla farklı değerlendirme ölçütü üretir ve en uygun olanı seçmek için bir bulanık mantık sistemi kullanır. İlginç olan, cevapları değerlendirmek için kullanılan farklı yöntemlerdir.

Birincisi, Bode grafiğinin büyüklük ve faz çizimlerindeki hatanın bir maliyet fonksiyonu ölçüsüdür ve daha sonra [6]’dakine benzer bir sabit aralıklı “bulanık” sisteme karşı işaretlenir. İkincisi, “tekillikler arasındaki gerçek ve tanımlanmış transfer fonksiyonları arasındaki göreli mesafenin ölçümüdür”.

Bir diğeri, bilgisayar cebir sistemleri seçeneğini sunar. Bu sistemler oldukça karmaşık cebiri doğrudan değerlendirebilir. Bu sistemler istikrarlı bir şekilde ilerlerken ve polinom oranları dahil olmak üzere çeşitli cebirsel sistemlerin değerlendirilmesine yardımcı olabilirken, örneklenenlerin hiçbiri gerekli yaklaşık değerlendirmeyi yapmadı.

ADLANDIRMA SÖZLEŞMELERİ

Aşağıdaki konvansiyonlar kullanılır:

Sistem tanımlama problemi için öğrencinin teslimiyet cevaptır, çözüm ise tam olarak doğru sonuçtur. Yöntemleri temel işlevlerine göre sınıflandırmak yararlıdır:

  • Ölçekleme yöntemleri, hem yanıtı hem de çözümü bir değere veya aktarım işlevlerinin bir kısmına ölçeklendirerek yanıttaki belirsizliği ortadan kaldırır.
  • Puanlama yöntemleri tipik olarak yanıtı, yanıttaki toplam hatayı veya çözüme olan uzaklığı temsil eden bir metriğe dönüştürür.
  • Derecelendirme yöntemleri, bire bir eşleme yoluyla bir puanlama metriğini işaretçi dostu bir yüzdeye dönüştürür.

DEĞERLENDİRME HUSUSLARI

Değerlendirme tekniklerinin araştırılması sırasında ortaya çıkan ilk sorunlardan biri, işaretlemede mutlak toleranslara karşı göreceli toleranslardır. Cevap yalnızca gerçek çözümün yakınında olduğunda, işaretlerin atandığı doğru cevabın etrafındaki aralığı ve hangi doğruluğun gerekli olduğunu tanımlamak gerekir.

Göreceli toleranslar büyüklük sıralarına bağlı olarak ölçeklenir, ancak sıfır civarında tanımsız hale gelir. Mutlak toleranslar, parametrelerin büyüklük sırasının büyük ölçüde değiştiği yerlerde işaretleme için uygun olmasalar da, bu tür problemlerden etkilenmezler. Ancak bunlar, işaretlemenin öznel doğasına bağlıdır.

Bu en iyi bir örnekle gösterilmiştir:

Sistem tanımlamasında, dinamik sistemin sabit durum kazancı eta, eta = b0/a0 olduğunda doğru bir şekilde tanımlanmalıdır. Kazancın doğru işareti (olumlu veya olumsuz) doğru bir cevap için zorunludur. Yine de, sıfır civarında bir mutlak tolerans, doğru cevaba mutlak yakınlığı nedeniyle yanlış işaretli bir cevabı doğru olarak değerlendirebilir.

Bunu düzeltmek için basit bir çözüm bulunamadı, ancak en pratik yaklaşım, birleşik bir küçük mutlak ve bağıl tolerans sistemi kullanmaktı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir