PARAMETRİK OLMAYAN SEÇENEK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

PARAMETRİK OLMAYAN SEÇENEK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Parametrik OLMAYAN istatistik Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler Parametrik ve parametrik olmayan hipotez testlerini ayıran en önemli özellik 0
BİT Çağında Dijital Okuryazarlık  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Konvansiyonel ve Parametrik Olmayan Opsiyon Fiyatlandırmasının Karşılaştırılması

Bir zamanlar, çığır açan Black-Scholes modelinin opsiyon fiyatlaması konusunda son sözün söylendiği düşünülüyordu: Tüm gerekenin bazı ayarlamalar olduğu ve herhangi bir finansal enstrümandaki fiyat seçeneklerine uygulanabileceği düşünülüyordu.

Son yirmi yılda, bu Black-Scholes tarzı modellerin önyargısındaki artışlar, araştırmacıları yeni modeller geliştirmeye, yani modern parametrik opsiyon fiyatlandırma modellerini oluşturmaya yöneltmiştir.

Bu modern parametrik opsiyon fiyatlama programının altında yatan mantık, geleneksel Black-Scholes tarzı opsiyon fiyatlama modellerinin “gerçekçi olmayan” varsayımlarını gevşeterek (örn. ve/veya dayanak varlık dağılımını tanımlayan basıklık, talep ve/veya arz üzerindeki etkiler ve verginin etkileri dikkate alındığında bunlarla ilişkili önyargıyı azaltmak mümkündür.

Bununla birlikte, son zamanlarda birçok yazar, modern parametrik modellerin aşağıdakileri bulduğunu bulmuştur:

  • çok karmaşık olmak;
  • örnek performansı zayıf;
  • mantıksız/tutarsız zımni parametrelere sahip.

Belki de modern parametrik modellerle ilgili son söz Fischer Black’e bırakılmalıdır: “Black–Scholes formülü, en az 10 gerçekçi olmayan varsayıma bağlı olmasına rağmen hâlâ geçerlidir. Varsayımları daha gerçekçi kılmak, çok çeşitli koşullarda daha iyi çalışan bir formül üretmedi”.

PARAMETRİK OLMAYAN SEÇENEK 

Modern parametrik opsiyon fiyatlandırma programının başarısız olduğunu kabul edersek, bu bizi nerede bırakır? Modern parametrik opsiyon fiyatlandırma modellerinde önemli, kalıcı ve sistematik bir önyargı var.

İdeal opsiyon fiyatlama modeli, yalnızca tarafsız opsiyon fiyatları sağlamakla kalmayacak, varlık getirilerinin altında yatan süreç ve dağılımlarla tutarlı olacak ve tahmin edilmesi gereken minimum varsayımlara ve parametrelere sahip olacak, aynı zamanda opsiyon fiyatlama hatasının istatistiksel bir tahminini de içerecektir. Bu ideal model, geleneksel opsiyon fiyatlama modellerinin gerçekçi olmayan varsayımları genelleştirilerek asla bulunamayabilir. Hangi alternatif kaldı?

Ya seçenek fiyatlandırma modeli hatasını açıkça kabul etmeli ve herhangi bir iyileştirme kavramından vazgeçmeliyiz ya da bazı yeni, alternatif yaklaşımlar kullanılmalıdır. Parametrik olmayan teknikler böyle bir alternatif yaklaşımı temsil eder.

Parametrik olmayan yaklaşımların özellikle yararlı olduğu üç senaryo vardır:

• geleneksel/modern parametrik çözümler fiyatlandırmada yanlılığa yol açtığında;
• geleneksel/modern parametrik çözümler mevcut ancak kullanılamayacak kadar karmaşık olduğunda;
• ve geleneksel/modern parametrik çözümler mevcut olmadığında.

Parametrik olmayan opsiyon fiyatlandırma modelleri iki ayrı kola ayrılabilir: modelsiz ve yarı parametrik. Bu iki kol, finans teorisine bağımlılıklarıyla karakterize edilebilir.

Modelden bağımsız parametrik olmayan tekniklerin finans teorisine hiçbir şekilde güveni yoktur; yarı-parametrik yaklaşımlar, finans teorisine yüksek oranda bağımlıdır (örneğin, parametrik olmayan tekniklerle parametrik opsiyon fiyatlandırma modellerini artıran yaklaşımlar).


Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler
Parametrik ve parametrik olmayan hipotez testlerini ayıran en önemli özellik
Parametrik olmayan testlerin özellikleri
Parametrik nonparametrik nedir
Parametrik OLMAYAN istatistik
Parametrik olmayan ne demek
PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL Yöntemler PDF
Parametrik testleri açıklayınız


Modelden bağımsız parametrik olmayan opsiyon fiyatlandırmasını tahmin etmek için çok sayıda teknoloji kullanılmıştır, örneğin: genetik programlama, çekirdek regresyonu ve yapay sinir ağlarıdır.

Parametrik olmayan model serbest opsiyon fiyatlama modellerinin temel sorunu, en büyük güçlerinde yatmaktadır: finans teorisinin varsayımlarından bağımsız olmaları.

Bir yandan, bu bağımsızlık büyük bir güçtür çünkü bu varsayımlardan bağımsız olmak, parametrik opsiyon fiyatlarında bulunan kalıcı, sistematik ve önemli yanlılığın ortadan kaldırılabileceği anlamına gelir. Öte yandan, bu bağımsızlık büyük bir zayıflıktır.

Parametrik olmayan model serbest opsiyon fiyatlama yaklaşımlarının türetilmesinde herhangi bir finans teorisine dayanmaması, bu modellerden elde edilen fiyatların rasyonel fiyatlandırmaya uymayacağının garantisi olmadığı anlamına gelmektedir.

Yarı parametrik opsiyon fiyatlama modellerinin amacı, rasyonel fiyatlandırmayı garanti etmek için geleneksel opsiyon fiyatlandırma modeli çerçevesini korurken opsiyon fiyatlama modelinin bir kısmını parametrik olmayan şekilde tahmin etmektir.

Yarı parametrik opsiyon fiyatlandırmasının üç ana dalı vardır. Hibrit yaklaşımlar, bu hatayı azaltma umuduyla geleneksel opsiyon fiyatlandırma kalıntı hatasını modellemektedir.

Genel oynaklık modelleri, geleneksel parametrik opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan oynaklığı tahmin etmek için parametrik olmayan teknikleri kullanır. Son olarak, eşdeğer martingale önlemleri (veya risk nötr fiyatlandırma), risk nötr olasılık dağılımını tahmin etmek için parametrik olmayan teknikleri kullanır, bu da sırayla seçenekleri fiyatlandırmak için kullanılabilir.

KRİTİK MESELELER

Tüm vaatlerine rağmen, parametrik olmayan opsiyon fiyatlandırma yaklaşımları, opsiyon fiyatlandırmasını iyileştirmeye yardımcı olma potansiyeline sahip, gelişmekte olan bir teknoloji olarak kabul edilmektedir. Hala birçok açık kritik konu var.

İdeal opsiyon fiyatlama modeli, sadece tarafsız opsiyon fiyatları sağlamakla kalmayacak, temel süreç ve dağılımlarla tutarlı olacak ve tahmin edilecek minimum varsayım ve parametrelere sahip olmayacak, aynı zamanda opsiyon fiyatlama hatasının istatistiksel bir tahminini de içerecektir. Bugün böyle bir model yok. Gelecekte böyle bir modelin var olup olmayacağı ve modelin parametrik mi, parametrik olmayan mı yoksa ikisinin karışımı mı olacağı konusunda spekülasyon yapmak ilginçtir.

Karmaşık Uyarlanabilir İşletmeler

Pazarın, müşteri profillerinin ve taleplerinin sürekli değiştiği ve küresel pazardaki olayların öngörülemez olduğu bir dünyada, bir işletmenin rekabet avantajını sürdürebilmesi giderek zorlaşıyor.

Bu belirsizlik, karmaşıklık ve sürekli değişim koşulları altında, bir işletmenin sürekli olarak rakiplerinden daha iyi performans gösterebilmek için deneyimlerinden ders çıkarabilmesi ve davranışlarını uyarlaması çok önemli hale geliyor. Bu özelliklere sahip bir kuruluş, karmaşık bir uyarlanabilir kuruluştur.

Karmaşık bir uyarlanabilir kuruluştaki kaynaklar ile pazardaki küresel davranışı arasındaki karşılıklı ilişkiler çok sayıda olabilir ve çoğunlukla gizli olabilir ve kuruluş genelinde birçok farklı kaynağı etkileyebilir.

Modern işletmenin temel zorluklarından biri, bu karmaşık ilişkiler ağını anlamak ve bu anlayışı, rekabet avantajını sürdürebilecek şekilde iş süreçlerine ve stratejilerine entegre etmektir.

Sürdürülebilirlik Zinciri

Kaynak temelli teoriye göre, işletme kaynakları, işletmenin yetenekleri ve işletmenin rekabet avantajı arasında dinamik ilişkiler vardır. Karmaşık uyarlanabilir işletme, bireysel kaynaklar arasındaki etkileşimlerden ve kaynaklar ile dinamik olarak değişen pazar arasındaki etkileşimlerden sürekli gelişen bir sürdürülebilirlik zincirini sürdürür.

Kaynaklar veya varlıklar, sürdürülebilirlik zincirindeki temel bileşenlerdir. Örnek kaynaklar ürünler, çalışan becerileri, bilgi vb. Bu kaynaklar, bu kaynakların topluca elde ettiği işlevselliğe göre tamamlayıcı kaynak kombinasyonları (CRC’ler) halinde birleştirilir.

CRC’ler, kaynaklar arasındaki benzersiz karşılıklı ilişkilerdir ve bu ilişkiler rakipler tarafından kopyalanamayacağından, bir kuruluşta rekabet avantajının kaynağıdır. CRC’lerin davranışları, pazarda uygulandığında bir işletmenin yetenekleri olarak tanımlanan bir işletmenin stratejik mimarisini tanımlar.

Sosyal karmaşıklık, CRC’leri karmaşık bir sosyal etkileşimler ağına gömülü olduğunda, karmaşık bir uyarlanabilir kuruluş tarafından sergilenen karmaşık davranışı ifade eder. Bu CRC’ler, sosyal olarak karmaşık kaynak kombinasyonları (SRC’ler) olarak adlandırılır. Sosyal karmaşıklıkta, rekabet avantajının kaynağı bilinir, ancak avantajı tekrarlama yöntemi belirsizdir.

Örnekler arasında kurumsal kültür, bir işletmedeki yöneticiler veya çalışanlar arasındaki kişiler arası ilişkiler ve yönetim ile çalışanlar arasındaki güven sayılabilir. SRC’ler, eğer varsa, birkaç kişinin tüm fenomeni kavramak için yeterli bilgi genişliğine sahip olacağı şekilde, koordineli eylemlerde bulunan çok sayıda insan veya takıma bağlıdır.

Rastlantısal belirsizlik, hangi kaynak kombinasyonlarının kâr getiren belirli yetenekleri mümkün kıldığı belirsiz olduğunda, bir işletmenin verimlilik ve etkililiğinin nedenleriyle ilgili belirsizliği ifade eder.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir