Performans Merkezli Tasarım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Performans Merkezli Tasarım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Kasım 2021 “performans ölçüm sistemi nedir ERP Performans ölçüm döngüsü elemanları Kurumsal Performans Kriterleri Nitel performans ölçütleri Performans ölçüm süreci aşamaları Performans ölçütleri nelerdir 0
Proje Önlemleri

Dış Destek

Dışsal EPSS, bir sistemle entegre olan ancak sistemin kendisinde olmayan performans desteğidir (Gery 1995). Başka bir deyişle, bir kişinin performansı destekleyen bilgilere erişmek için eldeki görevden ayrılması gerekir. Dış destek, aşağıdaki kategoriler/yapılar altında gruplandırılabilir: (1) çevrimiçi öğrenme deneyimi; (2) bağlama duyarlı araçlar; (3) çevrimiçi referans; ve (4) bilgi yönetimi.

Çevrimiçi Öğrenme Deneyimi

Geleneksel olarak, çevrimiçi öğrenme deneyimleri, bilgisayar tabanlı eğitim (CBT) veya kendi hızınızda eğitim modülleri biçimindedir. Bu kurslar otuz dakikadan iki saate kadar sürer. Bununla birlikte, bir kişinin tam zamanında desteğe ihtiyacı olduğunda, geleneksel bir BDT pratik değildir. Granüler CBT, popüler bir dış destek biçimi haline geldi. Bu tür bir CBT, beş ila on dakikadan fazla sürmez, bu nedenle gerçekten tam zamanında destek kategorisine girer.

Granüler BDT, bir kişinin açıklamalar, gösteriler, ipuçları veya uygulama etkinlikleri yoluyla yönlendirilmesine ve becerilerini geliştirmesine olanak tanır. Granüler CBT’ler, Lotus Screen Cam teknolojisi ile örneklenmiştir. Bu yazılım, belirli bir görevi gerçekleştirirken bir uygulamanın işlevselliğini gösteren animasyonlu bir dizi sağlar. İnsanlar, gerektiği kadar tekrar gözden geçirilebilen gösterileri izleyerek görevleri nasıl gerçekleştireceklerini öğrenebilirler.

Bağlama Duyarlı Araçlar

Öğrenme deneyimleri gösteriler ve uygulama etkinlikleri etrafında yapılandırılırken, bağlama duyarlı araçlar çoğunlukla çevrimiçi koçlar, şablonlar ve görev sihirbazları olarak yapılandırılır. Bu tür dış desteğin yaygın kullanımı, nihai olarak tutarlı ve hızlı görev tamamlamaya yol açan görev rehberliği ve görev yürütmedir.

Çevrimiçi koçlar, bir uygulamayı kullanırken görev rehberliği sağlar. Bu teknoloji, özellikle birisi bir uygulamanın doğasında bulunan nüanslara aşina olmadığında faydalıdır. İnsanların desteğe başvurarak hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlar.

Microsoft Word’ün Mr. Paper Clip’i bu tür harici desteğe bir örnektir. Bu yardım, bir kişinin bir dizi soruya verdiği yanıtlara dayalı olarak prosedürler veya sorun giderme yönergeleri sağlar. Bir dizi seçenek veya seçenek üzerinde çalıştıktan sonra, kullanıcıya bir görevin nasıl gerçekleştirileceği konusunda adım adım bir prosedür planı verilir. Bu, özellikle bir yazılım sistemini kullanma konusunda acemi biri için kullanışlıdır.

Şablonlar ve sihirbazlar, kullanıcılara yöneltilen bir dizi soru ve yanıta dayalı olarak, kişilerin belirli bir stil veya biçimi kullanarak belgeler geliştirmesine olanak tanır. Yine bu performans desteğini kullanmanın avantajı hızlı gelişim içindir. Microsoft PowerPoint, şablon ve sihirbaz desteğinin mükemmel bir örneğidir.

Bir kullanıcı bu uygulamayı her başlattığında, sihirbaz veya şablon seçeneğini kullanarak sunumunu geliştirme seçeneği sunulur. Kullanıcılar, sunumdaki her bir slaydı fiilen geliştirme süreci boyunca ne tür bir sunumun geliştirilmesi gerektiği ile başlayan bir dizi soruyla yönlendirilir.


Performans ölçütleri nelerdir
Performans ölçüm kriterleri
ERP Performans ölçüm döngüsü elemanları
Performans ölçüm örnekleri
“performans ölçüm sistemi nedir
Performans ölçüm süreci aşamaları
Nitel performans ölçütleri
Kurumsal Performans Kriterleri


Çevrimiçi Referans

Çevrimiçi referans sistemleri (genellikle çevrimiçi yardım olarak bilinir) genellikle, ister teknik ister teknik olmayan belirli bir görevin veya işlevin nasıl gerçekleştirileceği konusunda adım adım talimatlar sağlar. Çevrimiçi yardım sistemleri bağımsız olabilir veya bir yazılım uygulamasına yerleştirilebilir. Bu harici desteğe bir örnek, Microsoft Word’e katıştırılmış çevrimiçi yardımdır.

Bu yardıma erişirken, insanlar belirli bir görevin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin adım adım prosedürlere gidebilirler. Yardım, uygulamanın bir parçası olmasına rağmen, dışsal olarak kabul edilir, çünkü insanların çevrimiçi yardımda bulunan bilgilere erişmek için görevlerinden ayrılmaları gerekir.

Bilgi Yönetimi

Çevrimiçi öğrenme deneyiminin, bağlama duyarlı araçların ve çevrimiçi referansın belirli görevleri destekleyebildiği durumlarda, bilgi yönetimi daha yüksek düzeyde dışsal desteği kapsar. Bilgi yönetimi, insan ve organizasyon toplulukları içinde ve arasında “entelektüel sermayenin” ve en iyi uygulamaların oluşturulmasını, arşivlenmesini ve paylaşılmasını destekler.

Entelektüel sermaye, belirli bir organizasyon içinde, politikalarda, prosedürlerde, öğretim materyallerinde veya bir bireyin deneyimsel bilgeliğinde bulunabilen insanların ortak bilgilerinin derlenmesidir. Bilgi yönetim sisteminin temel amacı, bu bilgileri hızlı yeniden kullanım amacıyla tek bir merkezi konumda konsolide etmektir.

Genel olarak, kamu ve özel sektör kuruluşları, bilgi yönetim sistemleri için altyapı olarak web tabanlı teknolojiyi kullanır. Bir bilgi yönetim sisteminin yapısı, esnek arama, gözden geçirme ve gezinme için düzenlenmiş bir arama motoruna benzeyecektir.

İç Destek

İçsel EPSS’ler, bir sistem veya uygulama içinde sıkı bir şekilde entegre edilmiş sistemlerdir. İç destekte, kullanıcılar destek ile gerçek uygulama arasındaki farkı görmezler. İçsel desteğin seviyesi ne kadar yüksek olursa, kullanıcı görünmez olduğu noktaya kadar varlığından o kadar az haberdar olur. Sonuç olarak, fiili çalışma ortamı (bir uygulama içinde), kullanıcının tamamlamaktan sorumlu olduğu görevlere odaklanır.

Bu tür performansa dayalı ortamın geliştirilmesi, performans merkezli tasarım olarak bilinir.

Performans Merkezli Tasarım

Performans merkezli tasarım, doğası gereği iş süreçlerini destekleyen yazılım tasarlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Kullanıcının ihtiyaçları geliştirme sürecinin merkezine yerleştirilmiştir. Bir uzman sistem, performans merkezli bir yaklaşım kullanılarak oluşturulan bir EPSS olarak kategorize edilebilir.

Bir uzman sistemin iki ana özelliği aşağıdakileri içerir: Sistem bir veya daha fazla uzmanın yerini almalıdır; ve sistem bir kişiyi mevcut bilgisinin ötesine götürmelidir. Bir uzman sistemde, kullanıcı önemli kararları uygularken uzman tavsiyesi alma fırsatına sahiptir. Sistemde yerleşik bir “uzman” bulundurmanın ardındaki fikir, bir kişinin bir görevi minimum dış rehberlikle gerçekleştirmesine izin vermektir.

Genellikle, bir uzman sistemi kullanan bir kişi, belirli bir görevi veya işlevi yerine getirmek için konu bilgisine veya becerisine sahip olmaz. Bu nedenle, bir kişi bu tür bir sistemi kullanırken mevcut bilgi tabanının üzerinde ve ötesinde performans gösterebilir. Bu tasarım yaklaşımında, koçlar, sihirbazlar ve çevrimiçi yardım sistemleri gibi dışsal destek yapıları da gömülü olabilir.

Performans merkezli bir yaklaşım kullanılarak geliştirilen bir uzman sistemin klasik bir örneği, Intuit’in TurboTax’idir. Bu uzman sistem, bir dizi soru ve yanıt aracılığıyla ve çevrimiçi yardım ve koçların kullanımı yoluyla tavsiye sağlar. TurboTax, insanların kendi kendine rehberli bir yaklaşım kullanarak vergi beyannameleri hazırlamasına olanak tanır.

Yazılım, bir kişinin vergi beyannamesinin oluşturulmasını ve tamamlanmasını sağlayan vergi uzmanları tarafından formüle edilen bir dizi soru sağlar. Soru-cevap diyalogu baştan sona kullanılır. Arada herhangi bir zamanda, kullanıcı gömülü yardım sistemini kullanmayı seçebilir veya belirli kavramları anlamasına yardımcı olması için çevrimiçi bir antrenöre erişebilir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir