Performansını Analiz Etme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Performansını Analiz Etme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Haziran 2022 Performans DEĞERLENDİRME kriterleri Nelerdir Performans DEĞERLENDİRME nasıl yapılır Performans ölçüm yöntemler 0
Muhasebe ve Bilgi Sistemleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Dinamik Dengeli Puan Kartları Geliştirme

19. yüzyılın sonlarında bilimsel yönetimin ortaya çıkmasıyla birlikte, endüstriyel bir sistemdeki çeşitli faktörler için standartlar belirleyerek işçi verimliliğini artırma girişimleri geldi. Bir işletmenin finansal faktörlerini ölçmek 19. yüzyılın sonlarında bile yaygınken, bilimsel yönetim ideolojisi, finansal olmayan faktörlerin resmi olarak ölçüldüğü bir çağın başlangıcını müjdeledi. Bu, işletmeler tarafından kullanılan çeşitli performans ölçüm çerçevelerini ateşledi.

Bunların arasında en yaygın kullanılanı, 20. yüzyılın başlarında Fransa’da geliştirilen ve üretim süreçlerini iyileştirmeye odaklanan Tableau de Bord’u içeriyordu. Hedeflere Göre Yönetim (MBO), Frederick Taylor tarafından savunulan erken dönem “komuta ve kontrol” yapılarına kıyasla belirgin şekilde farklı ve radikaldi.

İlk olarak 1986’da geliştirilen Performans Matrisi, öncelik ağırlıklı performans ölçümlerinin bir listesidir. İlk olarak 1992 yılında Kaplan ve Norton tarafından Harvard Business Review’da yayınlanan Balanced Scorecard (BSC), önceki tüm çerçevelerin iyi fikirlerini özümseyen ve ayrıca yöneticilerin bulduğu kısa ve anlaşılır bir şekilde bazı yeni özellikler sunan kapsamlı bir çerçevedir. anlaşılması kolay.

BSC, stratejik amaç ve hedeflerden performans ölçümleri türetme ihtiyacına odaklanır. BSC’yi önermenin itici gücü, kurumsal performansı planlamak, izlemek, kontrol etmek ve yönetmek için yalnızca finansal ölçütleri kullanma konusundaki artan hayal kırıklığıydı.

BSC, performans ölçümlerini dört perspektifte sınıflandırır: finansal, müşteri, dahili iş süreci ve öğrenme ve büyüme, bunların bütünsel bir şekilde bir kurumsal performansı yakaladığı varsayımıyla. BSC ayrıca, puan kartını oluşturan izole ve bağlantısız ölçümlere sahip olmanın, yöneticilerin değişikliklerin etkisini “görmeleri” ve iş hipotezlerini test etmeleri için bir mekanizma sağlamadığı gerçeğinin de farkındadır.

Bu nedenle, iyi tasarlanmış bir BSC, bağlantılı bir sistem hedefleri ve önlemler aracılığıyla organizasyonel stratejiyi tanımlamalıdır. Bu önlemler, öğrenme ve büyüme perspektifindeki performans faktörlerinden finansal perspektife kadar uzanan bir neden-sonuç ilişkileri zincirinde birbirine bağlıdır.

Sezgisel neden-sonuç zincirleri görünse de, onları oluşturmak, puan kartı geliştirmenin belki de en zorlu yönüdür. BSC performans ölçüm sisteminin merkezinde yer alan denge kavramı özellikle aşağıdakilerle ilgilidir:

• Mali ve mali olmayan ölçüler arasındaki denge
• Kuruluşların iç ve dış bileşenleri arasındaki denge
• Gecikme ve öncü göstergeler arasındaki denge

Dengeli puan kartı çerçevesi, Harvard Business Review tarafından son 75 yılın en etkili yönetim teorilerinden biri olarak seçilmiştir. Basitliği ve gücünden yola çıkan BSC çerçevesi, 1999 yılında bir Bain & Company Anketinde Fortune 1000 şirketlerinin yaklaşık %50’si tarafından da benimsenmiştir.

Yaygınlığına ve endüstri tarafından kabul edilmesine rağmen, kurucuları tarafından önerildiği gibi klasik biçimindeki BSC çerçevesi, genellikle etkin uygulanmasına engel olan bazı temel eksikliklere de sahiptir.


Performans kriterleri nelerdir
Performans DEĞERLENDİRME yönetici görüşü örnekleri
Performans DEĞERLENDİRME nasıl yapılır
Performans DEĞERLENDİRME kriterleri Nelerdir
PERFORMANS DEĞERLENDİRME Kriterleri örneği
Performans ölçüm yöntemleri
performans değerlendirme 5’li skala
Performans yönetimi örnekleri


Bunlar:

• Eksiklik 1: Strateji haritasını göstermek için kullanılan bir neden-sonuç diyagramı nedenselliği tek yönlü bir şekilde ifade etmektedir.
• Eksiklik 2: Bir neden-sonuç diyagramı, neden-sonuç bağlantılarını gösterirken, bu etkilerin zamanla değişen etkisini dikkate almaz.
• Eksiklik 3: Bir BSC, belirtilen performans ölçülerini doğrulamak için hiçbir mekanizma sağlamaz. Bu kilit eksikliklerin, bir strateji uygulama çerçevesi olarak BSC’nin etkinliği üzerinde geniş kapsamlı etkileri vardır.
• Neden-sonuç bağlantıları, doğası gereği tek yönlü olarak görülür, bu nedenle tek yönlü düşünmeyi vurgular.
• Tek yönlü yaklaşım, güvenilir simülasyonlarda zorluklara yol açar.
• Finansal olmayandan finansal ölçülere bağlantılar gösterilirken, finansal ölçütlerin finansal olmayan ölçüler üzerindeki etkisini gösteren geri bildirim döngüleri yoktur.
• Ayrıca hem neden hem de sonucun aynı yerde ve zamanda meydana geldiği, dolayısıyla nedensellikteki gecikmeleri sağlamadığı ve dolayısıyla zamansal/dinamik karmaşıklığı kaçırdığı da varsayılmaktadır.
• Statik bir neden-sonuç diyagramı, “iyi” öngörücü ölçütlerini tanımlamayı da zorlaştırır.

Bu beş çıkarım, dinamik dengeli puan kartını (DBSC) geliştirmek için BSC’nin sistem düşüncesi/sistem dinamiği yaklaşımıyla geliştirilmesini de gerektirir.

DİNAMİK DENGELİ SKOR KARTI

Aşağıda, sistem düşüncesi/sistem dinamiği ile dengeli puan kartı teorisini birleştiren geniş bir metodoloji gösterilmektedir. Aşağıda, bir DBSC’nin geliştirilmesiyle sonuçlanan önerilen adımlar veya faaliyetler listelenmiştir.

1. Stratejik ve organizasyonel ortamın değerlendirilmesi.
2. Kritik başarı faktörlerinin (BOS) belirlenmesi.
3. Belirlenen CSF’ler için zaman içindeki performansı analiz etme.
4. Her bir CSF için kritik başarı döngüleri (CSL) geliştirmek.
5. Bireysel CSL’leri tek bir global CSL’de (GCSL) sentezleme.
6. Stratejik kaynakların belirlenmesi ve tanımlanması.
7. Stratejilerin ve stratejik hedeflerin belirlenmesi.
8. Strateji harita(lar)ı oluşturmak.
9. Stratejik kaynaklar için performans ölçütlerinin belirlenmesi.
10. Performans ölçüleri için hedeflerin belirtilmesi.
11. Stratejik hedeflere ve CSF’lere yönelik girişimlerin belirlenmesi.
12. Dinamik BSC Geliştirme.
13. Dinamik simülasyon yoluyla DBSC’nin doğrulanması.
14. DBSC’yi performans yönetimi çerçevesi olarak dağıtma.

Bu belirli adımlar kuruluştan kuruluşa değişiklik gösterse de, yaklaşım büyük ölçüde benzer kalır. Bu makalenin amacı, geleneksel BSC’nin eksikliklerinin (çoğunun) üstesinden gelmek için sistem düşüncesi/sistem dinamiğinin kullanımını vurgulamak olduğundan, özellikle farklı olan adımlar aşağıda vurgulanmış ve açıklanmıştır.

CSF’lerin Zaman İçinde Performansını Analiz Etme

Kuruluşun başarısının anahtarı olduğunu “düşündüğü” CSF’lerin tanımlanmasının ardından, zaman içindeki davranışlarını analiz etmek, birbiriyle ilişkili değişkenler arasındaki altta yatan sistemik yapıları ortaya çıkarmak için iyi bir başlangıç ​​noktasıdır. Buradaki anahtar, belirli başarı faktörüne uygun bir zaman ufku da seçmektir.

“Zaman içindeki performans” grafiği, CSF’leri bir eksende ve zamanı diğer eksende gösteren basit bir grafiktir. Daha önce gerçekleştirilen stratejik değerlendirme, belirli BOS’ları etkileyebilecek diğer önemli değişkenlerin sayısını da tanımlar. Zaman içinde BOS performansının analizi, genellikle değişkenler arasındaki ilk bağlantıları ve bunların CSF’ler üzerindeki etkilerini belirlemek için de kritik girdi sağlar. Bu, değişkenlerin davranışlarının birbiriyle nasıl ilişkili olabileceğine dair test edilebilir hipotezler geliştirmeye yardımcı da olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir