Strateji Haritaları Oluşturma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Strateji Haritaları Oluşturma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Haziran 2022 Strateji haritaları Zihin haritası oluşturma Zihin haritası oluşturma Programı 0
Yönlendirme Algoritması

Her CSF için Kritik Başarı Döngüleri Geliştirme

Her bir CSF’nin sistemik yapısını temsil etmek, CSL’yi geliştirmek için nedensel döngü diyagramları (CLD) kullanılarak gerçekleştirilir. CSL’lerin çizilmesi, CSF ve onu etkileyen değişkenler arasında var olan yapının grafiksel tasvirine izin verir. Buradaki hile, her bir BOS için kendi kendini idame ettirebilecek en az bir pekiştirici döngü de belirlemektir.

CSL’leri geliştirmek için kullanılan nedensel döngü diyagramları aşağıdakileri açıkça tanımlamalıdır:

• Güçlendirici veya dengeleyici olarak değişkenler arasındaki bağlantılar (bağlantı polaritesi)
• Güçlendirme veya dengeleme olarak geri besleme döngüleri (döngü polaritesi)
• Zamansal perspektifi gösteren değişkenler arasındaki gecikmeler
Şekil 2, süreç kalitesinin CSF olduğu bir nedensel döngü diyagramı olarak bir CSL’nin bir gösterimini göstermektedir. Diyagram, bağlantı polaritelerini, döngü polaritelerini ve gecikmeleri açıkça da tanımlar.

Bireysel CSL’leri Tek Bir Global CSL’de Sentezleme

Bir sonraki adım, CSF’ler arasındaki etkileşimi ortaya çıkarmaktır. Bu, ayrı CSL’ler arasındaki bağlantıların tanımlanmasıyla gerçekleştirilir. Bu, tanımlanmış tüm CSF’leri ve onları etkileyen değişkenleri bir nedensel döngü diyagramı olarak mantıksal olarak bağlayan küresel bir kritik başarı döngüsü geliştirmeyi de içerir.

Başarı faktörlerinin küresel görünümü, çeşitli değişkenlerin ve aralarındaki ilişkilerin “büyük resminin” tasvirine izin verir. Küresel bir CSL, CSF’leri etkilemek ve performanslarını bir kuruluşun arzu ettiği şekilde yönlendirmek için gereken politika müdahalelerini belirlemek için genellikle bir başlangıç ​​noktasıdır.

Stratejik Kaynakların Belirlenmesi ve Tanımlanması

Birincil amaç, CSF’leri etkilemek ve performanslarını bir kuruluşun istediği şekilde yönlendirmek için gereken politika müdahalelerini belirlemek olduğundan, kritik bir faaliyet, bir kuruluşun erişebildiği stratejik kaynakların belirlenmesini içerir.

Kuruluş bu kaynakları kritik başarı faktörlerini etkilemek için “kullandığından”, stratejik kaynakların belirlenmesi kritik öneme sahiptir. Hem maddi hem de maddi olmayan kaynakları net bir şekilde tanımlamaya özen gösterilmelidir.

Stratejilerin ve Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi

Stratejik kaynaklar, bir organizasyonun erişebildiği unsurlardır. Kaynaklar zamanla biriktikçe veya tükendikçe, tüm politika düzeyindeki müdahaleler temel olarak mevcut bir kaynağı veya yeni bir kaynağı eklemeyi, artırmayı, artırmayı, geliştirmeyi, inşa etmeyi, büyütmeyi, artırmayı, artırmayı, genişletmeyi, genişletmeyi veya geliştirmeyi amaçlar.

Bununla birlikte, her iki durumda da, bir kuruluş, stratejik kaynaklar olan, kendisine sunulan veya erişimi olanlarla çalışmak zorundadır. Stratejik hedefleri belirlerken, hedeflerin (ve hedeflerin) zaman içinde kaynakları etkilemeye çalışmasını sağlamak da zorunludur.

Strateji Haritaları Oluşturma

Bağlantılarla stratejik hedefleri gösteren kısmi bir strateji haritası gösterir. Strateji haritası, kuruluşların hem stratejilerini hem de bu stratejileri uygulamak için ihtiyaç duydukları süreçleri ve sistemleri iletmesine yardımcı olan bir araçtır. Kısacası, strateji haritaları çeşitli kurumsal kaynakların arzu edilen sonuçlara dönüşümünü de tasvir eder.

Stratejik Kaynaklar için Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi

Kontrol edilmeleri, yönetilmeleri ve yönlendirilmeleri için kaynakları ölçmek çok önemlidir. Tablo 1 kaynakları, tipik ölçülerini, kaynak birimlerini, giriş ve çıkışları, giriş ve çıkış birimlerini ve etkileyen aktörleri listeler.

Bu noktada, bir firmanın ayrıca her bir performans ölçüsü için hedefler belirlemesinin beklendiği belirtilmelidir. Etkileyen faktörler, her bir kaynağı biriktiren veya tüketen giriş ve çıkışları yönlendiren itici güçlerdir. Bu nedenle, stratejik kaynakları etkileyecek girişimleri belirlerken, etkileyen faktörlerle uyum esastır. Buradaki varsayım, stratejik girişimlerin, sırayla stratejik kaynakları etkileyen faktörleri etkilediğidir.


Strateji haritaları
Zihin haritası oluşturma
Online zihin haritası oluşturma
Zihin haritası oluşturma Programı
Zihin haritası oluşturma Programı Türkçe
Google zihin haritası
Zihin haritası örnekleri
Teknoloji ile ilgili zihin haritası


Dynamic Balanced Scorecard geliştirin

Nedensel döngü diyagramları, problemin dinamiklerini yüksek düzeyde yakalamak için mükemmel bir yöntem sağlar, ancak değişkenlerin altında yatan dinamikleri tam olarak anlamak için simülasyona gerçekten uygun değildir.

Bu nedenle, dinamik dengeli puan kartını geliştirmek için stok ve akış diyagramları kullanılır. Daha önce belirlenen stratejik kaynaklar, zamanla biriken veya tükenen “stoklar” haline de gelir.

Dinamik simülasyonların kullanımı yoluyla kaynakları ve performans ölçümlerini doğrulamak için kullanılabilecek kısmi stok ve akış diyagramını gösterir. Doğrulamanın ardından, ölçümler, iş gösterge tablolarının geliştirilmesi yoluyla ne olursa olsun analizine uygun Dinamik BSC’nin bir parçası da olabilir. Kuruluşlar, sürekli iş süreci yönetiminin benimsenmesini sağlayan iş operasyonuna hizmet odaklı bir yaklaşıma doğru da ilerliyor.

Ancak iş süreci yönetiminin başarılı olması için, kuruluşların bir kurumsal performans yönetim sistemi geliştirmek için süreç ve iş performansını bütünleşik bir şekilde bağlaması zorunludur.

Bu tür yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, bir dereceye kadar, kuruluşların kendi özel iş ihtiyaçlarına göre yapılandırabilecekleri genel puan kartlarının mevcudiyetine de bağlıdır. Dolayısıyla gelecekteki araştırmalar iki alana odaklanabilir:

• Doğrudan işleme ve işbirliğine dayalı planlama, tahmin ve yenileme gibi sektöre özel girişimler için dinamik puan kartlarının geliştirilmesi.
• Kanunla zorunlu kılınan düzenleyici gerekliliklere uyumu izlemek ve yönetmek için dinamik puan kartlarının geliştirilmesi (örneğin, Sarbanes-Oxley Yasası).

Sonuç

Karmaşık sistem davranışını anlama sorunları ve bu tür davranışları yakalamak için modeller geliştirmenin zorluğu, performans ölçümü alanında da belirgindir. Kuruluşlar, mali ve mali olmayan getirileri maksimize etmeye yönelik çelişkili hedeflerle karşı karşıyadır. Bu tür çatışan hedeflere yönelik bir puan kartında birden fazla ölçümün bulunması, ölçüm sisteminin yapısal karmaşıklığını artırır ve davranışını tahmin etmeyi de zorlaştırır.

Sistem düşüncesinin kullanımıyla zenginleştirilmiş olan dengeli puan kartı uygulaması, stratejilere ve performans ölçülerine ilişkin dinamik bakış açısının dahil edilmesiyle daha zengin hale de getirilebilir. BSC’ler, işletmelerin sistemik doğasını üstlenirken, sistemik düşünceyi orijinal biçiminde açıkça ele almakta başarısız olurlar. Bu da uygulamada ciddi eksiklikleri beraberinde getiriyor. Sinerji yaratan sistem düşüncesi ve dengeli puan kartları, bu eksiklikleri gidermek için pratik bir yol da sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir