Pratik Stratejiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 Pratik Stratejiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Mart 2022 Günümüzde teknoloji yönetimi nasıl olmaktadır Teknoloji Yönetimi ders NOTLARI PDF Yeni çıkan teknolojik Aletler 2020 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

 Pratik Stratejiler

Bazı bilim adamları, akademik araştırmaların akademik uygulamayı derinlemesine analiz etme veya iyileştirme konusundaki ısrarlı başarısızlığını kınadılar. Ehrmann (1997), teknolojiyle aşılanmış geleneksel öğretimi karşılaştıran çoğu araştırmanın uzaktan eğitimle ilgili önemli önemli soruları ele almakta başarısız olduğunu ileri sürmektedir.

Gerçekten de, alternatif öğretim modları arasındaki karşılaştırmalar anlamsızdır çünkü bunlar, farklı öğrenme ortamı türlerini ayırt eden sayısız ve karmaşık değişkenleri hesaba katmada genellikle başarısız olur. Ramage’nin (2002) işaret ettiği gibi, etkili yükseköğretim öğretimi konusundaki araştırma eksiklikleri hiçbir şekilde uzaktan eğitimin analizi ile sınırlı değildir. Sınıf uygulamalarına ilişkin araştırmalar da benzer şekilde zayıftır.

Karşılaştırmalı “modalite araştırması”, teknolojinin geleneksel sınıflarda meydana gelenlerin basit bir tekrarını varsaymaktan biraz daha fazlasını yaptığını varsayar. Araştırmacılar, teknolojiyi geleneksel sınıfların elektronik eşdeğeri olarak düşünmek yerine, teknolojinin, örneğin 100 öğrencilik bir fizik giriş dersini, beşeri bilimleri ve sanatı kendi içinde ilgili kavramlarla birleştiren zengin, çok disiplinli bir “sohbet”e nasıl dönüştürebileceğini sorabilirler. 

Bu şekilde, teknoloji uyarlanabilir olmaktan çok dönüştürücü hale gelir. Bu nedenle, eğitmenler, en azından öğrenci çalışmalarının transkriptlerinde temsil edilen ürünler kadar, süreci değerlendirmek için mücadele ettikçe, öz-değerlendirme girişimleri çok yönlü, biçimlendirici ve natüralist hale gelir.

Öğretme ve ders tasarımının kalitesinin, etkinliği ölçmek için kasıtlı girişimlerle geliştirildiğine dair sağduyu önermesinin yanı sıra, öz değerlendirme uygulaması, zengin “yansıtıcı uygulamacı” literatürünün daha eleştirel bir uygulamasıyla teorik olarak desteklenir.

“Yansıtıcı uygulayıcı” (RP) kavramı, eğitim alanını birkaç on yıl boyunca bilgilendirmiştir. 1930’larda ve 1940’larda Avrupa ve Amerika’nın ilerici okullaşma hareketinde kökleri vardır, ancak daha yakın zamanlarda merhum Donald Schön tarafından savunulmaktadır. Schön’ün çalışması, çağdaş eğitim politikasında küresel olarak yaygın olan katı bir şekilde pozitivist hesap verebilirlik baskılarına bir yanıttır. Yüksek öğretim öğretimini, koçun daha çok Sokratik “eleştirel tartışmacı” rolünü üstlendiği yakın koçluk ortamlarında öğretmen sezgisinin “alınan bilgi” (yani resmi araştırma) ile etkileşime girdiği “yansıtıcı pratik”e önemli ölçüde odaklanmaya teşvik eder. “bilgi dağıtıcısı”ndan daha iyidir.

Bir an için teoriden sağduyuya dönersek, kişinin kendi pratiği hakkında düşünceli bir şekilde düşünmesinin bir şekilde etkinliğin nesnel değerlendirmesini engellediği argümanı, bu tür bir yansıma veriler ve teori tarafından desteklendiği sürece mantığa meydan okur. Titiz RP zorludur. Schön’ün belirttiği gibi, “Yansıtıcı bir pratiğin tanıtımı yokuş yukarı bir iştir.

Eğitime yansıtıcı bir uygulama getirmeyi düşünüyorsanız, uygulamanın ikinci sınıf bir faaliyet olduğu görüşüne karşı çıkmalısınız” (1987a). Öz değerlendirme hakkında bir tartışma, değerlendirme tekniği, etik araştırma davranışı ve bu tartışmaların sonuçlarının, özellikle eğitmenler için genellikle oldukça yüksek kariyer riskleri taşıdığı kurumsal bağlam için çıkarımlar taşır. Bu bölüm, bu tartışmayı ilerletmeye ve gelecekte alabileceği yönler önermeye çalışır. Aralarında, yazarlar 1999’dan beri bilgisayar ağına bağlı öğrenme ortamları tasarlamakla meşguller.

2003 ve 2006 yılları arasında öğretilen birkaç çevrimiçi lisansüstü eğitim kursu, sonraki tartışma için vaka öyküleri olarak hizmet eder. İlk yazar, bu derslerden ikisini iki üniversitede çeşitli tekrarlar yoluyla tasarlamış ve öğretmiştir. İkinci yazar bu derslerden ikisinde eski öğrencidir. Okul öğretmenlerinin mesleki gelişimi için kendi çevrimiçi öğrenme projelerini tasarlamaya devam etti. Onun özel öğrenci bakış açıları, bu bölüm boyunca anlatı kutularında yer almaktadır.


Yeni çıkan teknolojik Aletler 2020
Dijital teknoloji
Teknoloji Yönetimi ders NOTLARI PDF
Teknoloji Yönetimi Ders Notları
Teknoloji yönetim süreçleri
Teknoloji yönetimi Faaliyetleri ve Araçları PDF
Teknoloji yönetimi PDF
Günümüzde teknoloji yönetimi nasıl olmaktadır


İşbirlikçi Öğrenci Katılımının Etkinliğini Değerlendirme

Hill, Han ve Raven (2001) grup çalışmasının kullanılmasının Web tabanlı derslerde aidiyet ve bağlantı duygusuna olumlu katkı sağladığını öne sürmektedir. Haythornthwaite, Kazmer ve Robins (2000) ve Lock (2002) gibi diğer öncüler, bu nedenle CSCL tasarımcılarına öğrenciler arasındaki etkileşim ve katılım süreçlerini değerlendirme konusunda meydan okuyor.

Çevrimiçi kurs eğitmenleri ve tasarımcıları, öğrenci işbirliğini teşvik etmek için kullandıkları süreçlerin etkinliğini belirlemeyi planlarken, biçimlendirici öz değerlendirme ile özetleyici kamu araştırmasının talepleri arasında ayrım yapmalıdır.

Öz değerlendirme, doğası gereği biçimlendiricidir. Açık etik prosedürler, verilerin toplanması ve analizinde çok dikkat gerektirse de, öz değerlendirmenin amacı, gelecekteki öğretimi iyileştirmek için neyin işe yaradığını belirlemektir. Öte yandan araştırma, tanımı gereği kamuya açık bir eylemdir, bu nedenle yalnızca sonuçların bildirilmesinde değil, aynı zamanda bilgi toplanması ve analiz edilmesinde de daha fazla titizlik ve etik konusunda daha fazla dikkat gerektirir.

Yüksek öğretimde öğretime yönelik resmi sorgulamanın artan kabulüyle (örneğin, Öğretme ve Öğrenme Bursu (SoTL), kariyer gelişimi için meşru bir araştırma olarak), çevrimiçi kurs değerlendirmesi, bugünün özel öz değerlendirmesinin yarının yayınlanmış makalesi olabileceğini varsayabilir. Bu konulara daha sonra döneceğiz, ancak yayınlanmış araştırmalar, bireysel bir öğretmenin özel değerlendirmesi için toplanan ve analiz edilen verilerden daha titiz insan denek güvenliği incelemesi gerektirir.

Bunu söyledikten sonra, öz değerlendirme ile bilimsel araştırma arasında önemli ayrımlar vardır. Araştırma, eleştirel meslektaşlardan oluşan bir toplulukta belirli araştırma kurallarını gözlemleyen titiz bir şekilde disiplin bilgisini ilerletmeyi bekler. Öte yandan, öz değerlendirme, daha dar bir şekilde tasarlanmış öğretim amaçlarıyla ilgili etkinlik ve başarının keşfine adanmıştır.

Böyle bir keşif, nihayetinde bir araştırma gündeminin bir parçası haline gelebilse de, nispeten daha katı araştırma kurallarına uymak, birçok yararlı değerlendirme tekniğini sınırlayabilir. Örneğin, öz değerlendirme tipik olarak çok küçük konu örneklerini ele alır. Çoğu durumda, resmi araştırmanın gerektirdiği veri kodlaması ve analizinden geçmesi gerekmez. Değerlendirilen bulguları diğer ortamlara genelleme olasılığı veya ihtiyacı yoktur. Değerlendirici, bu belirli zamanda bu öğrenci nüfusu ile bu kursta neyin etkili olduğunu bulmaya çalışıyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir