İşbirlikçi Öğrenci Katılımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İşbirlikçi Öğrenci Katılımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Mart 2022 İşbirliğine dayalı öğrenme etkinlik örnek İşbirliğine dayalı öğrenme örnekler İŞBİRLİKLİ öğrenme Modeli ve uygulanma 0
Proje Çalışma Sistemi 

Öğrencilerin e-Portföy Geliştirme Süreci Üzerine Düşünceleri

Aşağıda, iki öğrencinin e-portföyün kullanışlılığı konusundaki yanıtlarından alıntılar bulunmaktadır (web tabanlı bir kursta çevrimiçi olarak yayınlanmıştır). Öğrenciler, e-portföy geliştirmeyi ve öğrenimi lisans programındaki farklı makaleler/dersler arasında bütünleştirmenin, onu yalnızca çalışmalarını değil, aynı zamanda anlayış ve bilgideki ilerlemeyi sergilemek için çok yararlı kıldığını bulmuşlardır.

Gelecek Planları

Massey Üniversitesi’nde uzaktan ve çevrimiçi eğitim temel belgelerine kayıtlı öğrenciler için entegre e-portföylerin yararlılığını belirlemek en az bir yıl alacaktır. Bu projenin beklenen sonuçları, öğrencilerin MEd’in (DistOnEd) temel makalelerindeki çalışmalarını tamamlamaları üzerine, çalışmaları boyunca geliştirilen temel bilgi ve becerilerin bir sunumunu sağlayacak bir değerlendirilmiş çalışma portföyüne sahip olmalarını içerir.

İşverenler, beceri ve bilgilerini gösteren öğrenci çalışmalarını elektronik formda görebilecekler. Öğrenciler bu süreç boyunca, gelecekteki çalışmalara yön verecek şekilde güçlü ve zayıf yönleri üzerinde düşünmeye yönlendirileceklerdir. Entegre e-portföyün oluşturulması ve geliştirilmesi, öğrencilerin çalışmalarının sonraki bölümlerinde proje/tez çalışmaları için faydalı araştırma becerilerini öğrenmelerini ve geliştirmelerini sağlayacaktır.

Bu proje aracılığıyla çalışmak, fakültenin bir takım olarak çalışmasının, inisiyatif almanın ve herhangi bir yenilikçi girişimde başarılı olmak için bulguları birbirleriyle paylaşmanın önemli olduğunu açıkça ortaya koydu. Entegre e-portföy geliştirme, hem öğrencilerin hem de fakültenin, bireysel olarak öğrencilerin farklı kavramlara ilişkin anlayışlarını ve bunların bireysel biliş oluşumuna yönelik bağlantılarını görselleştirmesine izin verdi. Son olarak, sürekli faaliyetler ve yansımalar yoluyla oluşturulan e-portföyler, intihalin en aza indirilmesi için herhangi bir çevrimiçi kursun ayrılmaz bir parçası olması gereken öğrenme sürecini ve ürününü gösterdi.

Massey Üniversitesi’nde, tüm lisans ve lisansüstü derslerin ayrılmaz bir parçası olarak e-portfolyoyu tanıtmak istiyoruz. Bu girişime yönelik politika geliştirme çalışmaları halihazırda devam etmektedir. E-portfolyoları üniversitedeki tüm programlarda zorunlu bir bileşen olarak tanıtabilmemiz için bazı pedagojik, idari ve teknik konuların ele alınması gerekmektedir. Değerlendirme çalışmaları, öğrencilerin öğrenmelerinde portfolyo yaklaşımı hakkında olumlu görüşler olduğunu göstermiştir. Öğrenme sürecindeki etkileşimler ve işbirlikleri, uzaktan öğrencilerin kişilerarası becerilerini geliştirmeleri ve uygulama toplulukları oluşturmaları için fırsatlar sağladı.

İşbirlikçi Öğrenci Katılımının Kalitesini Değerlendirmek için Pratik Stratejiler

Bilgisayar ağlarına bağlı ortamların öğretmenleri ve tasarımcıları, aktif öğrenci katılımının, özellikle geleneksel site tabanlı öğretimden vazgeçmiş eğitmenler için benzersiz zorluklar oluşturduğunu ve bu katılımın öğrenen bilgisinin aşamalı inşası için gerekli olduğunu giderek daha fazla kabul etmektedir. “Öğrenci katılımı” birkaç anlama gelebilir: materyalle katılım, eğitmenlerle katılım ve belki de en önemlisi akran katılımı.

İnsan etkileşimini teşvik etmek için faaliyetler ve prosedürleri birleştirme konusunda oldukça gayretli olan bilgisayar ağına bağlı kursların birçok öğretmeni, çabalarının etkililiğini değerlendirme zorluğuyla karşı karşıyadır. “E-ayarlarına” işlenmiş strateji ve taktiklerin istenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını nasıl anlıyorlar?

Bu bölüm, etik sorular da dahil olmak üzere öz değerlendirme konularını özetlemektedir. Pratik öz değerlendirmenin gereklerini bilimsel kurs araştırmalarından ayırarak, öğrencinin güvenine ve gizliliğine saygı duyan bir şekilde öz değerlendirme için öneriler ortaya koyar. Bu tür bir değerlendirmenin ortaya çıktığı kurumsal baskılar da incelenir.


İŞBİRLİKLİ öğrenme uygulama örnekleri
Gruplama Teknikleri
İşbirlikli öğrenme
İŞBİRLİKLİ öğrenme Modeli ve uygulanması
İşbirlikli Öğrenme Nedir
İşbirliğine dayalı öğrenme örnekleri
İŞBİRLİKLİ öğrenme Teknikleri
İşbirliğine dayalı öğrenme etkinlik örneği


Orvis ve Lassiter (2006) tarafından özetlenen bilgisayar destekli işbirlikçi öğrenme (CSCL), öğrencilerin kendi öğrenmelerine aktif katılımı için bir örnek teşkil etmektedir. Bu yazarlar, bilgisayar ağına karşı yüz yüze ayarlara özgü belirli zorluklar sunar.

Yorumları şu soruyu soruyor: “Niyetimizin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlarız?” Aktif öğrenci katılımına ve akran işbirliğine gerçekten bağlıysak, o zaman niyetlerimizin başarısını nasıl ölçebiliriz? Orvis ve Lassiter, bilişsel büyümenin başarılı bir sosyal bilgi inşasına bağlı olduğunu öne sürüyorlar. Bu doğruysa, çevrimiçi eğitmenlerin ve tasarımcıların, kurs ortamlarına dahil edilen taktik ve stratejilerin etkinliğini ayırt etmek için teknikler geliştirmeleri gerekir.

Kişisel etkileşim, tüm öğretme ve öğrenme biçimlerinin başarısı için çok önemlidir. Bilgisayar destekli öğrenme, birçok etkileşim türüne izin verir: bire bir, bire çoğa veya çoktan çoğa. Ancak tek başına teknoloji etkileşimi desteklemez. Teknoloji, ağ bağlantılı ortamlarda güçlü öğrenci katılımını sağlamak için tasarım ve öğretimde insan müdahalesini gerektirir. Roblyer ve Wiencke (2003) kurs katılımcıları arasındaki etkileşimi teşvik etmek ve desteklemek için belirli, kasıtlı etkinliklerin gerekli olduğunu ekler.

Bilgisayar ağına bağlı öğrenme ortamlarında öz değerlendirme sorularına yönelik sorgulama, araştırmaların bilgisayar aracılı ve geleneksel sınıf öğretimi arasındaki doğrudan yeterlik karşılaştırmalarına odaklandığı günden bu yana çok az ilerleme kaydetti. Bilgisayar ağına bağlı eğitim yeni ortaya çıkmaktayken, Verduin ve Clark (1991), geleneksel sınıflardaki öğrencilerin akademik başarılarını “uzaktan eğitim” öğrencileriyle karşılaştıran 56 çalışmayı gözden geçirdiler.

Notlarla ölçülen öğrenci performansına odaklanırken, çok az fark buldular veya hiç fark bulamadılar. Bu “önemli fark yok” araştırma akışını sürdüren Russell’ın büyüyen çalışma özeti (2001) geleneksel sınıflardaki öğrenciler ile çeşitli “uzaktan eğitim” kurslarına kayıtlı öğrenciler arasında öğrenci performansında önemli bir fark olmadığını ortaya koydu.

Bu tür “önemli bir fark yok” araştırmasına dayalı olarak, bugüne kadarki bulgular, uzaktan eğitimin çeşitli modalitelerde, en azından etkililiğin öğrenci algıları veya örneğin ders notları ile ölçülen performans ile ölçüldüğünde, öğretimle tipik olarak eşleştiğini veya aştığını göstermiştir. 

Ancak bu çalışmalar, anket sonuçları veya öğrenci transkriptlerinin gösterdiğinin ötesinde çok az fikir vermektedir. Karşılaştırılan öğrenme ortamlarının niteliksel doğası hakkında pek bir şey ortaya koymakta başarısız oluyorlar ve şu gibi diğer soruları yanıtsız bırakıyorlar: Farklı öğretim yöntemleri, geleneksel öğretim ortamlarını önemli ölçüde farklı öğrenme deneyimlerine dönüştürüyor mu? Belirli öğretme ve öğrenme ortamları, kurs tasarımcıları ve eğitmenleri tarafından aranan öğrenci gelişimini teşvik etmek için hangi taktikleri ve stratejileri mümkün kılar?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir