İdari Sorunlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İdari Sorunlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Mart 2022 Bilim ve teknolojinin toplumsal yaşam üzerindeki etkileri İhtiyaç ve yaşanılan yerin koşullarına göre teknolojik ürünler değişiklik gösterir? Küreselleşmenin teknolojik boyutu 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

E-Portfolyoları Öğrenme

Başarıları organize etmek ve sunmak için bir vitrin e-portföyü kullanılırken ve yapılandırılmış bir e-portföy belirtilen işin yapılmasını sağlayabilirken, bir öğrenme portföyünün organizasyonu dinamiktir.

Öğrencinin değişen ilgi alanlarına, gereksinimlerine ve anlayışına yanıt olarak görevler tanımlandıkça, üzerinde çalışıldıkça ve tamamlandıkça işin organizasyonu zaman içinde gelişir. Bir e-portfolyo geliştirme sürecindeki öğrenciler, yeni bağlantılar kurmak için farklı etkinlikler arasında zamanda geriye gidebilirler. İşin bu süregelen yeniden düzenlenmesi iyi düşünülmüş ve net olabilir ya da kendiliğinden ve dağınık olabilir.

Barrett (2005), öğrenme veya süreç portfolyolarının Platon’un bir ömür boyu araştırmaya yol açabilecek “kendini bil” direktifine odaklanmayı içerdiğini açıklamıştır. Kendini tanıma, öğrenmenin bir sonucu haline gelir. Önceki öğrenmeyi belgelemek için portföy geliştiren yetişkin öğrencilerle yürütülen bir portföy çalışmasında Brown (2002) aşağıdaki sonuçları bulmuştur: öğrencilerin kariyerleri boyunca neyi, neden ve nasıl öğrendiklerini anlamalarını artırma ve iletişimlerini ve organizasyon becerileri. Bu çalışmanın sonuçları, öğrenmede yansıtmanın önemini pekiştirmektedir.

Bir öğrenme portföyünün birincil güdüsü: “öğrencilerin öğrenme süreci üzerinde zaman içinde sistematik olarak düşünmeleri ve eleştirel düşünmeden gelen yetenekleri, becerileri ve alışkanlıkları geliştirmeleri için bir yapı sağlayarak öğrenci öğrenmesini geliştirmek”. Zubizaretta, Peter Seldin’in öğretim portföyleri ve aşağıdaki şemada gösterildiği gibi öğrenme portföylerinin üç temel bileşenini tanımlar.

Entegre e-Portfolyolar: E-Öğrenmeye Yenilikçi Bir Yaklaşım

Entegre e-portföy, kişilerarası alan dahil olmak üzere öğrenmenin üç alanında (bilişsel, psikomotor ve duyuşsal) öğrenmeyi gösteren ek özelliklere sahip olan, daha önce açıklanan tüm farklı portföy türlerinin karma bir biçimi olarak tanımlanabilir. Entegre e-portföy, farklı makalelerdeki öğrenmeyi mezun profiline bağlayarak kişinin kendi öğrenme sürecini bütünleştirmesine ve kavramsallaştırmasına özel önem verir.

Entegre e-portföyün temel konsepti, öğrencilerin çalıştıkları farklı dersler arasındaki bağlantıları ve bunun bütünleştirici öğrenme kavramıyla ilişkisini anlamalarını sağlamaktır. Bütünleştirici öğrenme birçok çeşitte gelir: birden çok kaynaktan ve deneyimden gelen beceri ve bilgileri birbirine bağlamak; teoriyi çeşitli ortamlarda pratiğe uygulamak; farklı ve hatta çelişkili bakış açılarını kullanmak; ve konuları ve durumları bağlamsal olarak anlamak gerekir.

Bireysel disiplinlerdeki önemli bilgiler temel olarak hizmet eder, ancak bütünleştirici öğrenme akademik sınırların ötesine geçer. Aslında, bütünleştirici deneyimler genellikle öğrenciler gerçek dünya problemlerini ele alırken ortaya çıkar, yazılı olmayan ve birden fazla bilgi alanı ve çoklu sorgulama kipleri gerektirecek kadar geniş, çoklu çözümler sunar ve çoklu bakış açılarından yararlanır.


Bilim ve teknolojinin ülkelerin gelişmişliği açısından önemi
teknolojik değişim temelinde toplumda nasıl bir değişim meydana gelmiştir?
Bilim ve teknolojinin toplumsal yaşam üzerindeki etkileri
İhtiyaç ve yaşanılan yerin koşullarına göre teknolojik ürünler değişiklik gösterir
Teknolojide az gelişmiş ülkeler
Küreselleşmenin teknolojik boyutu
Ülkemiz ile dünyadaki teknolojik gelişmeleri karşılaştırınız
Teknolojisi gelişmiş ülkeler sıralaması 2020


Entegre e-portföylerin geliştirilmesi, öğrencilerin öğrenmelerini kendi kendilerine değerlendirmelerine olanak tanır. Bu, “öğrenmenin değerlendirilmesi” yerine “öğrenme için değerlendirme” platformudur. Öğrenciler e-portföylerini oluştururken, her bir makalenin farklı değerlendirme görevleri ve temel belgeler arasındaki bağlantıları kendi anlayışlarını gösterirler. Öğrenciler, düşünme günlükleri ve öz yansıtma yoluyla, verilen değerlendirme tablosuna göre kanıtlar sunarak öğrenme sürecini gösterirler.

Mevcut proje, bahsedildiği gibi uzaktan ve çevrimiçi eğitimde yeni lisansüstü programdaki üç temel makale üzerinden başlatılmıştır. Bu kağıtların her biri için ödev görevleri, öğrencilerin bu görevler üzerinde çalışırken bu kağıtların her birinde öğrenme arasındaki bağlantıları görselleştirebilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

Öğrencilerin, kendilerini kayıtlı oldukları programın mezun profiliyle ilişkilendirmek için kanıt (eserler) sağlamaları gerekir. Yalnızca bir ödeve/derse kayıtlı öğrenciler, eserleri, bireysel ödevin/dersin başarı hedefleri/öğrenme sonuçlarıyla ilişkilendirebilir.

İdari Sorunlar

Portföylerin birçok avantajına rağmen, birçoğu uygulamalarıyla ilgili dezavantajlar da vardır: “Portföylerin oluşturulması dağınık, saklanması hantal, puanlanması zor ve yanlış beyana açık” ve her zaman “(portföyler) olasılığı vardır. ) işe yaramaz bir kağıt kovalamaca ve beyhude bir alıştırma haline geliyor”.

Ayrıca, teknik destek ve yardım eksikliği (hem mikro hem de makro düzeyde), Bloom ve Bacon’ın “özellikle yeni öğrencilerin süreçteki yapı eksikliğinden dolayı zorluk çekebileceğini vurgulayarak” önemli bir endişe alanı olarak görülüyor.

2004’te entegre e-portföy projesi, Massey Üniversitesi’nin rekabetçi dahili araştırma fonlarından Yenilikler ve Öğretimde Mükemmellik Fonu kapsamında hibe aldı. Daha önce bahsettiğimiz bazı sorunlardan kaçınmak için, öğrencilerin portföy hesaplarını harici bir hizmet sağlayıcı aracılığıyla barındırmaya karar verdik.

Bazı anketlerden sonra öğrencilerin portfolyolarını John Hopkins Üniversitesi’nde ağırlamaya karar verdik. Gelecekte kendi platformumuzu geliştirmeyi veya elektronik portföyler için açık kaynaklı bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz.
Bir yazılım aracının seçimi, ağ bağlantılı bir öğrenme topluluğu içindeki etkileşimin doğası üzerinde derin etkilere sahip olabilir.

Durumlu öğrenme üzerine teorisyenler ve araştırmacıların tartıştığı gibi, biliş, bireylerden, niyetlerden oluşan bir bağlamdan ve mevcut araçlardan oluşan bir sistemden ortaya çıkan sosyal bir aktivitedir. Araçlar, bu cihazları kullanan bireylerin belirli etkinliklerini güçlendirerek veya kısıtlayarak eylemi şekillendirir ve yapılandırır, yani araçlar farklı uygunluk ve kısıtlama profillerine sahiptir. Sayı için genel bir e-portföy platformuna karar vermeden önce daha fazla araştırma çalışması yapmamız gerekecek. devam eden farklı projelerden oluşmaktadır.

Portfolyolar üzerinde öğrencilerin çalışmalarını alıntılamamız gereken herhangi bir araştırma yapmak için Massey Üniversitesi etik kurulundan etik onay alma sürecinden geçmemiz gerekecek. Projenin telif hakkı Massey Üniversitesi’ne aittir.

Fikri Mülkiyet Hakları, örneğin araştırma yayınları, öğrenci ödevleri vb. ürünlerin yazarlarına aittir. Entegre e-portföyün farklı disiplinler ve dersler arasında uygulanması, kesinlikle fakülte ve idari personel için çalıştaylar, seminerler ve vakaların gösterilmesini gerektirecektir.

Entegre e-Portföy Projesinin Değerlendirilmesi

Bu bölümde açıklanan entegre e-portföy projesi devam eden bir çalışmadır. Estonya’daki Tartu Üniversitesi’ndeki lisansüstü öğrenciler için yoğun bir yaz okulu programına dayalı mini entegre bir e-portföy projesinin bir değerlendirme çalışmasını gerçekleştirdik.

Aynı kursun bireysel algısının ne kadar farklı olduğunu görmek bizim için gerçekten ufuk açıcı oldu. Yaz okulu katılımcıları tarafından entegre e-portfolyolarının bir parçası olarak geliştirilen kavramsal haritalardan bazıları aşağıdadır.

Bu pilot çalışma, bireyin öğrenme çıktıları hakkında herhangi bir karar vermek veya herhangi bir yargıda bulunmak için bireyin bilgi yapısının önemini göstermektedir. Herhangi bir yeni öğrenme deneyimini, önceki bilgi yapımız, motivasyonumuz ve ilgimizle ilişkilendirerek ve barındırarak algılar ve anlarız. Bu nedenle, her birimiz aynı ders materyali veya talimatından bireysel anlam inşa ederiz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir