E-Portföy Türleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-Portföy Türleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Mart 2022 Portfolyo Dosyası Portfolyo Dosyası Nedir Portfolyo sunumu Nedir 0
Yapay Veri Kümesi

Portföy Oluşturma

Wheeler (2005), e-portföyün en iyi amacına göre tanımlandığını belirtmiştir. Çok çeşitli yayınlanmış tanımları bütünleştiren e-portföy, zaman içindeki büyümeyi artırmak ve değerlendirmek için geriye ve ileriye doğru yansıtmayı destekleyen, amaca yönelik olarak organize edilmiş eserler topluluğu olarak anlaşılabilir. Eserler, sınıfa atanan bir rapor, transkript, diploma, bir performansın videosu, bir konuşmanın sesi, saha çalışmasının görüntüleri, Web sitelerine bağlantılar vb. gibi herhangi bir dijital çalışmayı içerebilir.

Erken e-portföy çalışması, e-portföy uygulaması için temel ilkeleri belirlemiştir:

• E-portföylerinin ömür boyu mülkiyeti ve kontrolü kurumlardan ziyade bireylere (öğrenciler, öğretim üyeleri vb.) sahiptir. Bireyler, e-portföyün bölümlerine sınırlı erişim verme ve portföylerini kurumlar arasında taşıma hak ve kabiliyetine sahiptir.
• E-portfolyolar nihai olarak yaşam boyu öğrenme için gerekli olan yansıtıcı uygulamaları desteklemelidir. Bu, K-12’de, yüksek öğrenimde ve kariyerde e-portföy uygulanabilirliği ve taşınabilirliği anlamına gelir.
• E-portföy kullanıcıları, öğrenme yapılarını seçme ve bunları görünümlerde düzenleme konusunda sistem ve fakülte tabanlı rehberlikten yararlanır.
• Müfredat rubriklerine göre değerlendirme, e-portföy yapıtları için anlam oluşturmada esastır.
• E-portfolyoların taşınabilirlik standartları, yaşam boyu bireysel ve kurumsal değer için esastır.

Yaşam boyu öğrenme bilgilerinin bireysel mülkiyeti devrim niteliğindedir. Bir eğitim kaydının sahipliğini, pek çok farklı organizasyonel sistem (örneğin, K-12 okulları, üniversiteler, şirketlerde profesyonel kariyer gelişimi, vb.) arasında pasif yönetimden birey tarafından aktif yönetime kaydırır.

Birey, e-portföyünden eser koleksiyonlarını bir görünümde bir araya getirir ve belirli bir süre boyunca belirli bireylere/kuruluşlara bu belirli görünüme erişim sağlar.
Hayat boyu öğrenmeyle meşgul bir toplum için geniş çapta tartışılan arayışta, e-portfolyolar, bir bireyin hayatındaki birçok eğitim deneyimi arasında entegrasyon, anlam ve taşınabilirlik sağlamak için önemli bir araç sağlar. Massey Üniversitesi’nde bir dizi e-portfolyo projesinde yer almaktayız. Araştırma bulgularımıza dayanarak, e-portfolyonun yüksek öğrenimi dönüştürmek için gerekli araçlardan biri olduğunu onaylıyoruz.

E-Portföy Türleri

E-portfolyoları, işin ne zaman oluşturulduğuna göre ne zaman organize edildiğine göre düşünmek faydalı olabilir. Bu, üç tür e-portföy ile sonuçlanır:

1. Vitrin e-portföyü: Organizasyon, çalışma oluşturulduktan sonra gerçekleşir.
2. Yapılandırılmış e-portföy: Henüz oluşturulmamış işler için önceden tanımlanmış bir organizasyon mevcuttur.
3. Öğrenim e-portföyü: İşin organizasyonu, iş yaratıldıkça gelişir.

Elektronik portföyler geliştirmenin çeşitli amaçları vardır: bir değerlendirme aracı olarak, pazarlama veya istihdam için ve okul öncesinden lisansüstü eğitime ve mesleklere kadar her yaştan öğrenici için öğrenme sürecini ve büyümeyi belgelemek. Portföyün amaç ve hedefleri içeriği belirler.


Portfolyo Dosyası Nedir
Portfolyo sunumu Nedir
Portfolyo Dosyası
Portfolyo örnekleri
PDF portfolyo örnekleri
Portfolyo çeşitleri Okul öncesi
Portfolyo Nedir
E-portfolyo


• Vitrin e-portföyleri: Dijital formda çok fazla materyal varken, e-portföy düşüncesi için ortak bir başlangıç ​​noktası, halihazırda oluşturulmuş çalışmaları organize etmek ve sunmaktır. Bir vitrin e-portföyü, yazarın (öğrencinin) belirli çalışma örneklerini paylaşmasına ve bu koleksiyonları kimlerin görebileceğini kontrol etmesine, en basit şekilde farklı hedef kitleler için şifreler belirleyip dağıtarak izin verir.

Bir vitrin e-portföyü kişisel bir Web sayfası gibi görünse de, bundan çok daha fazlasıdır. E-portföy yazarı, İnternette depolanan belgeleri düzenleyebilmeli ve yönetebilmeli ve HTML kullanmayı veya Web sayfaları oluşturmayı bilmeden bile erişimi kontrol edebilmelidir. İdeal olarak, vitrin e-portföyleri, tamamlanmış işleri paylaşmanın ötesine geçmelidir.

Yeni bağlantılar kurmak, öğrenme deneyimlerini kişiselleştirmek ve gelecekteki faaliyetleri etkileyecek içgörüler kazanmak için bir çalışma grubu üzerinde düşünmek için teşvik edici bir bağlam sağlamalıdırlar. Yansımayı desteklemeden, bir vitrin e-portföyü yalnızca bir eserler koleksiyonuna indirgenebilir.

• Yapılandırılmış e-portföy: Başka bir yaklaşım, tamamlanacak iş beklentisiyle önceden tanımlanmış bir organizasyon oluşturmak için yapılandırılmış bir e-portföy kullanmaktır. Yapılandırılmış bir e-portföyde, belirli gereksinimlerin sertifikalandırılması veya yerine getirilmesi için başarıların gösterilmesi ortak bir hedeftir.

Gereksinimleri açıkça ifade ederek, yapılandırılmış bir e-portföy, öğrencinin zamanını ve dikkatini etkili bir şekilde odaklayabilir. Ayrıca, yapılandırılmış bir e-portföyün önceden tanımlanmış organizasyonu, çalışmanın sistematik olarak gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve karşılaştırılmasını kolaylaştırabilir. Bir gereksinimi karşılamak veya bir beceriyi sergilemek belirli bir kursu almakla mutlaka aynı şey olmadığı için, yapılandırılmış e-portföyler değerlendirmeye yeni yaklaşımlar geliştirmek için fırsatlar sağlar.

Bazı kurumlar öğrenci danışmanlığına ve kariyer planlamasına yardımcı olmak için yapılandırılmış bir e-portföy yaklaşımını kullanmaya başlasa da, diğerleri bir kurumun öğrenmeye bağlılığını sağlamanın bir yolu olarak örgün öğrenme hedefleri ve öğrenci çıktılarından oluşan bir “öğrenme matrisi” geliştiriyor. tüm öğrenciler tarafından elde edilmektedir.

Her hedefin, çalışmanın neyi göstermesi gerektiğine dair bir tanımlayıcısı vardır, öğrenci için neyin beklendiğini netleştirir ve gösterilen yeterlilikler hakkında tavsiyede bulunmak ve bunları değerlendirmek için ortak bir çerçeve sağlar. Dış gözden geçirenler, kurumsal hedeflere ulaşıldığını doğrulamak için öğrenci çalışmalarını örnekleyerek ve müfredatın güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek bu yaklaşımda önemli bir rol oynayabilir.

İlk ve orta öğretim gibi bazı mesleklerin, adayların katıldıkları kurumdan bağımsız olarak karşılamaları gereken resmi standartları ve sertifika gereksinimleri vardır. Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki Eğitimde Teknoloji Merkezi (CTE), Öğretmenlik Yüksek Lisans programında kullanılan kağıt portföylerin yerine öğretmen eğitimi için standartlara dayalı bir e-portföy geliştirmiştir.

CTE elektronik portföyünde (EP), öğretmen adayları gelişen becerilerini yerleşik standartlar, yerel veya eyalet sertifikasyon gereklilikleri veya alanları için gerekli standartlar bağlamında gösterirler. Katılımcılar çalışmalarını meslektaşlarıyla paylaşabilir ve tartışabilir, danışmanlardan geri bildirim isteyebilir ve bir öğretmen olarak ilerlemelerini ve büyümelerini yansıtmak için çevrimiçi bir günlük kullanabilir.

Bir programın sonunda, katılımcılar resmi inceleme için EP’lerini gönderebilir ve bunları olası öğretim pozisyonları için başarılarını sergilemek için kullanabilirler.

Desteklenen mentorluk, yapılandırılmış e-portföyleri önemli ölçüde iyileştirebilir. Öğrencileri bir dizi deneyim yoluyla yönlendirmek ve teşvik etmek, gerekli yetkinlikleri göstermek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerini daha iyi sağlayacaktır. Desteklenen mentorluk olmadan, yapılandırılmış bir e-portföy, öğrencilerin görünüşte keyfi gereksinimleri karşılamak için izledikleri bir dizi yönergeye indirgenebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir