Problem Alanı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Problem Alanı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Temmuz 2022 Çözülemeyen teknolojik sorunlar Teknolojik sorunlar Teknolojik Sorunlar ve Çözümleri 0
Yönlendirme Algoritması

Problem Alanı

Geçmişte, bu problem alanında, uygulamanın yürütüldüğü merkezi bir sunucudan oluşan X Windows sistemi gibi çeşitli araç takımları geliştirilmiştir. Uygulamanın çıktısı, işleme için X Windows istemcilerine yönlendirilir. Bu sistemi Altenhofen, Minenko ve Schweitzer ve Wolf, Froitzheim ve Schulthess’te meydana gelen çok noktalı bir senaryoya genişletmek, ortak çalışma için ortak bir uygulama sistemi sağlar. Ancak, koordineli kontrol için kat kontrol yetenekleri eklenmelidir.

X Windows sistemlerinin geniş dağıtımına rağmen, bunların uygulanabilirliği esas olarak Unix sistemleriyle sınırlıdır. X Windows istemci yazılımı mevcut olmasına rağmen, sorun, örneğin MS Windows yazılımını diğer platformlarda paylaşmaktır.

Bu heterojenlik sorununun üstesinden gelmek için ITU, platformdan bağımsız işleme ve müdahale işlevselliğini tanımlayan çok noktalı bir uygulama paylaşım protokolü önerdi. Ancak sunucu sistemi üzerindeki ek yük ve ITU T.120 standardında tanımlanan etkin olmayan bir taşıma sisteminin kullanılması bu çözümün başlıca dezavantajlarıdır.

Hao ve Sventek’teki çalışma, daha önce olay paylaşım paradigması olarak tanımlandığı gibi, her bilgisayarda uygulama kopyalarını başlatmadan ve yürütmeden önce tüm veri çalışma alanını çoğaltır. Her gelen olay için farklı kopyalar arasında senkronizasyon sağlanır, bu da ek yükü azaltmak için belirli senkronizasyon olaylarını kullanmak yerine önemli bir ek yüke yol açar. Ayrıca olay eşleme ve dağıtım merkezi bir sunucu üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, teklif dağıtık bir uygulama ama merkezileştirilmiş bir kontrol yaklaşımı izler.

ÇÖZÜM İÇİN GENEL GEREKLİLİKLER

Paylaşılacak uygulamanın deterministik davranması gereken temel gereksinimin yanı sıra, bir olay paylaşım çözümü için aşağıdaki gereksinimler tanımlanabilir:

• Tüm örnekler eşdeğer bir durumda başlamalıdır.
• Uygulamanın durumunu değiştiren tüm olaylar,
yakalanır ve tüm katılımcılara yayınlanır.
• Etkinlikler kaynaklara erişiyorsa, bunlar tüm katılımcılara sağlanmalıdır.
• Örneklerin senkronizasyonu sunulmalıdır.

Ek olarak, aşağıdaki küçük gereksinimler ele alınmalıdır. Paylaşılan bir uygulama hizmeti, Trossen gibi mevcut konferans sistemlerinden gelen kaynakları kullandığından, sistemin bu bölümü için aşağıdaki gereksinimler türetilebilir:

• Konferans yönetimi sağlanmalıdır.
• Uygulamanın eş zamanlı kontrolünü engellemek için kat kontrolü gereklidir.
• Güvenilir mesaj aktarımı sağlanacaktır.
• Mümkünse, çok noktaya yayın yetenekleri kullanılacaktır.

Mimari

Solda MESS mimarisinin bileşenleri gösterilmektedir. Başlangıç ​​durumunu yakalama ve gelişen durumu dağıtma kavramı, Starter/StaticReplicator ve DynamicReplicator bileşenleri aracılığıyla yansıtılır. İlki, uygulamanın tüm örneklerini, başlatma sırasında eşdeğer bir durumda olmasıyla ilgilenir.

Hangi kaynakların dağıtılacağına karar verir ve her katılımcı için yerel ayarların tutarlı bir duruma getirilmesine özen gösterir. DynamicReplicator, oturum başladıktan sonra tüm katılan uygulamaları eşdeğer bir durumda tutmaktan sorumludur.

Şu anda kontrol edilen uygulama tarafında, Interceptor gerekli olay bilgilerini toplar. Kullanıcı olayları ve sistem olayları olmak üzere iki tür olayın ele alınması gerekir. Birincisine örnek olarak fare hareketi veya basılan klavye tuşları verilebilir. Sistem olayları, son sistemlerin hızını izleyerek uygulama örneklerini senkronizasyonda tutmak için kullanılır.

Her iki olay tarafından kullanılan kaynaklar, ResourceGrabber aracılığıyla tanınır. İhtiyaç duyulan kaynakların ve olayların gerçek gönderimi Gönderici/Senkronizatör tarafından hazırlanır. Bu bileşen aynı zamanda senkronizasyonu da üstlenir ve geç gelenlere destek sunar. Gerekli konferans ve veri aktarımı işlevselliği Konferans bileşeni tarafından sağlanır ve katılımcı ile etkileşim ve bileşenlerin koordinasyonu Kontrolör aracılığıyla gerçekleştirilir.

Bu bileşen mimarisi, sağ kısımda gösterilen bir UML çerçevesine dönüştürülebilir. Bileşenlerin özel yöntemlerle sınıflara basit bir şekilde eşlenmesidir.


Dünyadaki teknolojik sorunlar
Günümüzde teknoloji konusunda karşılaştığınız en büyük zorluk nedir
Teknolojik sorunlar
Çözülemeyen teknolojik sorunlar
Teknolojik Sorunlar ve Çözümleri
Günlük hayatımızda yaşadığımız sorunlar ve çözümleri
Tasarım problemi Nedir
5 tane problem ve çözüm önerisi


Gerçekleştirme ve Alınan Dersler

Önerilen MESS mimarisi bir prototip olarak uygulanmaktadır. Mevcut tasarım, her tür olay ve kaynağın paylaşılmasına izin verse de, fiili uygulama, gerçekleştirmeyi basit ve uygulanabilir tutmak, ancak teklifin potansiyelini göstermek için belirli ödünler vermelidir.

Sonuç olarak, şu anda hiçbir sistem olayı paylaşılmaz ve senkronizasyon özelliği yoktur. Ayrıca kaynak dağılımı da sağlanmamaktadır. Bu temel işlevsellik, hizmetin en önemli bölümünü, yani uygulamanın durumunun evrimini yansıtır ve bu nedenle, kavramın belirli senaryolar için uygulama paylaşımı sağlama yeteneğini gösterir.

Gösteri senaryoları olarak, basit metin düzenlemenin yanı sıra karmaşık 3B nesnelerin döndürülmesi gerçekleştirilir. İkincisi, Trossen, Schueppen ve Wallbaum’da açıklandığı gibi paylaşılan mühendislik senaryolarında gerçekleşir ve çıktı paylaşım sistemleriyle uygun şekilde yakalanması zor olan ağır grafik çıktılar ürettiği için potansiyeli göstermek için çok uygundur. Ancak, prototipimizin eksik senkronizasyon işlevi nedeniyle, bilgisayarlar genellikle belirli bir zaman diliminden sonra senkronizasyonu kaybeder.

Performans iki boyutta değerlendirilebilir. İlk olarak, olay bilgilerini toplamak ve dağıtmak için müdahale nedeniyle sisteme eklenen ek yük, önemli bir performans ölçüsüdür. Gösteri uygulaması, bu ek yükün oldukça küçük olduğunu göstermektedir; ancak daha fazla sistem olayı ve kaynağı eklemek genel performansı kesinlikle düşürür.

İkinci bir önlem olarak, bant genişliği tüketimi önemlidir. Bunun için makul bir miktarda girilen metin, örneğin dakikada 250 karakter olduğunu varsayalım. Ayrıca, muhafazakar bir yaklaşım olarak, basılan her tuştan sonra bir senkronizasyon olayı olduğunu varsayın. Bu nedenle, bant genişliği tüketimi, 16 baytlık bir olay boyutu ve 2 baytlık bir senkronizasyon mesajı boyutu ile saniyede 700 bitten daha az olacaktır.

3B nesnelerin döndürülmesi örneğinde, kullanıcı olayları daha küçük bir frekansla oluşturulduğundan, tüketilen bu bant genişliği daha da küçüktür.

Özetlemek gerekirse, MESS mimarisinin gerçekleştirilmesi, olay paylaşımının temel konseptinin, uygulama işlevselliği için yerel işlem hızından yararlanarak etkileyici bir hızla çalıştığını gösterdi. Bununla birlikte, farklı işlem hızlarıyla başa çıkmak için bazı sistem olaylarının ek bir senkronizasyonla entegrasyonunun, sistemle kullanılabilecek uygulama yelpazesini artırması muhtemeldir.

İşbirlikçi çalışma alanlarındaki gelecekteki eğilimlerin, dahil olan farklı işbirlikçi teknolojilerin bütünleştirici yaklaşımlarını incelemeye doğru geliştiğini görüyoruz. Bu özellikle farklı çözümlerin İnternet Multimedya Mimarisine entegrasyonu ile ilgili olup, uygulama katmanı işlevselliğini standart sinyalleşme ve taşıma protokollerinin üzerine yerleştirir.

Gelecekteki özel çalışmalarımızda, senkron dışı etkilerle başa çıkmak için senkronizasyon işlevselliğinden başlayarak göstericimizin kısıtlı işlevselliği artırılacaktır. Ayrıca, kullanılan bant genişliğini minimumda tutarken MESS tarafından sunulabilecek uygulamalar için bazı optimumlar bulmak gelecekteki bir çalışma alanıdır.

Zenginleştirilmiş işlevselliğe ek olarak, eklenen sistem yükünün net bir görünümünü belirlemek için daha sistematik değerlendirme senaryoları tanımlanmalıdır. Ek olarak, gösterim sistemi bir proje içinde kullanılır ve gerçek hayattaki bir kullanım durumunda fizibilitesini göstermek için ortak mühendislik için bir çalışma alanı gerçekleştirir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir