Bilgi Paylaşımı Yolu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Paylaşımı Yolu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Temmuz 2022 Bilgisayar sunum konuları Bilişim Teknolojileri sunu PowerPoint slayt gönderme 0
Lojistik Sağlayıcıları

Bilgi Paylaşımı Yoluyla Kamu Sektörü Hizmet Sunumunu İyileştirme

Harvard Business Review’da ilk bilgi yönetimi makalesinin yayınlanmasından bu yana, dünya yönetim uygulamasında bir devrime tanık oldu. Bilgi yönetiminin kökenleri tarihte daha da geriye gitse de, son on yılda bilginin yaratılması, paylaşılması ve uygulanmasının giderek artan bir şekilde rekabet avantajı kaynağı olarak görüldüğü kesinlikle doğrudur.

Bununla birlikte, bilgi yönetimi, kademeli olarak kamu hizmeti sektörüne doğru ilerlemekle birlikte, günümüzde büyük ölçüde bir özel sektör yeniliğidir. Bilgi yönetiminin uygulanması, bilgi kalitesinin önemine yeniden odaklanmanın yanı sıra öğrenme yeteneği, kültür ve liderlik gibi örgütsel faktörlere vurgu yapar.

Bilginin (ve dolayısıyla bilginin) paylaşımını etkin bir şekilde yönetme yeteneği, modern organizasyonlarda en önemli ama yine de en az anlaşılan faaliyetlerden biri olmaya devam ediyor, aynı şekilde kamu hizmetlerinde de.

ÇAĞDAŞ ORTAKLIK KURULUŞLARINDA BİLGİ PAYLAŞIMI

Kamu hizmetleri çoğu ülkede önemli bir ekonomik sektörü temsil etmektedir ve hizmetlere yönelik kamu talepleri giderek daha fazla tüketiciye yöneliktir. Bu, kamu hizmetlerinin performansının artan bir incelemesine yol açmıştır. Sonuç olarak, hizmet sunumunu ve finansal performansı iyileştirmek için bilgi ve bilginin stratejik kullanımı, bu sektördeki yöneticiler için kilit bir beceri haline geldi.

Ortaklık çalışması, kamu hizmeti sunumuna yönelik geleneksel bölümlere ayrılmış yaklaşımdan resmi bir ayrılığı temsil eder. Genellikle birleştirilmiş düşünme olarak anılan ortaklık çalışması, mevcut hiyerarşileri zorlar ve verimliliği artırmak ve kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini artırmak için strateji, hizmet planlaması ve hizmet sunumu dahil olmak üzere ortak kuruluşları her düzeyde birlikte çalışmaya teşvik eder.

Ortakların birlikte etkin bir şekilde çalışabilmeleri için, en iyi uygulamalara ilişkin bilgiler paylaşılmalı ve hizmet sunumunun genel kalitesini iyileştirme ortak hedefi doğrultusunda kullanılmalıdır.

Araştırmamız, bakımın tüm yönlerinin hizmete alınmasından ve teslim edilmesinden sorumlu kuruluşların, kullanıcıya erişimin parçalanmasını azaltmak için giderek daha fazla birlikte çalışmasının beklendiği bir kamu hizmeti alanı olarak sağlık ve sosyal bakıma odaklanmıştır. Yüksek kaliteli kamu hizmetlerinin sağlanmasının yönetimi, birçok ülkede önemli bir sosyal ve politik sorun olmaya devam etmektedir.

Araştırmamız, performans yönetimi, ortaklık çalışması, sağlık eşitsizliklerinin azaltılması ve hizmet kalitesinde genel iyileştirmeler için Birleşik Krallık ulusal politikaları bağlamında yürütülmüştür. Stratejik hedeflere ulaşmak, yani bireysel sağlığı ve kişisel refahı iyileştirmek ve ayrıca halk sağlığında kazanımlar elde etmek için kamu hizmeti ortaklıklarının etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak konusuna özellikle odaklandık.

Spesifik olarak, araştırma sorularımız ortakların birlikte çalışmaya hazır olup olmadıklarını değerlendirmek ve her birinin genel hizmet sağlama sürecindeki rolleri hakkında sahip oldukları bilgileri paylaşmakla ilgilidir. Yöneticiler, etkili bilgi paylaşımını etkileyen faktörleri anlayarak bu öncül ön koşulları iyileştirmeye yönelik pratik adımlar atabilirler.


Zoom slayt ilerlemiyor
Bilişim Teknolojileri sunu
PowerPoint slayt gönderme
Bilgisayar sunum konuları
Bilgisayar Dersi slayt
PowerPoint Slayt Gösterisi Ayarları
Teams
PowerPoint Sunucu Görünümü


BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN ÖNCEKİLERİ YÖNETMEK

Ortaklıkların anahtarı, Choo’nun “bilen organizasyon” kavramına benzer şekilde, stratejik hedeflere ulaşmak için ne yapılması gerektiğine dair açık bir anlayışın yaratılmasına odaklanmaktır.

Ortaklık sürecinde bilginin rolünü iki temel açıdan kavramsallaştırıyoruz, yani:

• İletişim ve anlamlı performans ölçütlerinin geliştirilmesi açısından kurumsal stratejinin dikey dağıtımını desteklemek için bilginin etkin yönetimi ve
• Tutumları desteklemek için daha geniş organizasyon kültürü, yeni çalışma yöntemlerine yardımcı olur.

Kamu sektörü ortaklıklarında başarılı bilgi paylaşımıyla ilişkili altı temel faktör belirledik:

• Yenilikçi kültür
• Hazırlığı değiştir
• Bilgi kalitesi
• Sorumluluğun açıklığı
• Strateji oluşturma ve uygulama
• Hesap verebilirlik

Yenilikçi Kültür

Yenilikçi bir kültür, insanların yeni fikirlere direnmek yerine onları kabul ettiği ve bu fikirleri benimsemeye ve geliştirmeye ve onları iyileştirilmiş çalışma uygulamalarına şekillendirmeye motive oldukları bir kültürdür. Bu tür kültürler, insanlara yansıtmak, hem başarıdan hem de başarısızlıktan öğrenmek için zaman sağlar, yansımayı kolaylaştırmak ve öğrenilen dersleri yakalamak için destekleyici sistemler sağlar.

Son olarak, inovasyon, kullanıcı veya müşteriye odaklanır, bu sayede insanlar aktif olarak hizmet sunumunu iyileştirmenin yeni yollarını ararlar. Kamu hizmeti yöneticileri üzerindeki yasal ve politik kısıtlamalar ve katı denetime yönelik ısrarlı talepler, açık ve kapsayıcı bir kültürün gelişimine karşı koyan kamu sektörü kuruluşlarında katılığa ve bürokrasiye yol açabilir.

Değişim ve yenilik yakından bağlantılıdır. Yenilikçi bir kültür, yenilik tarafından oluşturulan çalışma uygulamaları ve davranışlarında değişiklikleri uygulayabilmelidir. Bu, statükoyu korumaya çalışmak yerine işleri farklı şekilde yapmaya yönelik olumlu bir tutum gerektirir.

Değişim, liderliği, fikirlerin özgürce ifade edildiği bir atmosfer yaratırken proaktif olarak görüş aramayı ve görüşleri dinlemeyi gerektirir ve personelin eleştiri ve intikamdan korunmak için sırtlarını örtmesine ihtiyaç duyulmaz. Mevcut çalışma biçimlerine meydan okumak için bir isteksizlik kültürü varsa, katılım ve bağlılık azalacak ve kuruluşun yenilikçi potansiyeli azalacaktır.

Kamu sektörü kuruluşlarının yüksek düzeyde medya incelemesi ve hükümet tarafından dayatılan değişikliklerin yukarıdan aşağıya doğası, kamu sektörü çalışanlarının değişime açıklığını azaltabilir. Değişime hazır olmak, aynı zamanda değişim ihtiyacının da hissedilmesini ima eder. Değişim ihtiyacını vurgulayan performans boşlukları hakkındaki bilgiler, bir kuruluş genelinde iletilmelidir.

İnsanlar, yöneticilerin performans istatistiklerine çok az ilgi gösterdiğini düşünürlerse, onlar da onları görmezden gelecek ve statükoyu sürdürecek şekilde çalışmaya devam edeceklerdir. Değişimin doğası ve getireceği faydaların anlaşılması gerekir.

Bilgi Kalitesi

Kaliteli bilgi, performans incelemesini ve hizmet sunumuna yansımayı kolaylaştırır. İnsanları iş görevlerinde destekler ve öğrenilen derslerin yakalanması ve yayılması için bir ortam sağlar. Zamanında ve anlamlı bilgiler sağlanmazsa, insanlar ne kadar iyi performans gösterdiklerini bilmekte zorlanacaklar ve gerçekten ihtiyaç duydukları bilgileri aramak için fazladan zaman harcayacaklar.

Kamu sektörü kuruluşları genellikle bilgi kalitesine daha az önem verir ve bilgi sistemlerine daha az yatırım yapma ihtiyacı algılar. Performans ölçümünün temeli hakkında netlik olmadıkça, bilgi sistemleri uygun destek sağlıyor olarak algılanmayacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir