Program Geliştirme – Eğitim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Program Geliştirme – Eğitim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Eylül 2021 Eğitimde Program GELİŞTİRME KPSS çıkmış SORULAR Program GELİŞTİRME Aşamaları Program geliştirme benim Hocam Program geliştirme Fatih Genç Program geliştirme Genel Tekrar Program geliştirme hoca webde Program geliştirme nedir zeynep salman içli - program geliştirme 2021 0

Program Yönetimi

RPEL sürecinin yapısı, öğrencinin başarısını sağlamak için tasarlanmış ve sanal bir öğrenme ortamına uyarlanmış farklı aşamalarda ilerlemesini yönetmeyi gerekli kılmıştır. Bu anlamda, UOC’nin özel metodolojisi, mevcudiyet temelli olmayan öğrenme bağlamına uyarlanmış çeşitli teknik ve metodolojik kaynaklar kullanılarak RPEL programının idaresine uygulandı.

Programın yönetiminde açıkça zıt iki aşama arasında bir ayrım yapılmalıdır. İlk olarak, öğrencilere programın doğası ve gerektirdiği prosedür hakkında tavsiyelerin verildiği bir başlangıç ​​aşaması vardı. Bu aşamada, almak isteyen katılımcılara RPEL’i seçmenin uygunluğunu değerlendirmek için bir destek aracı görevi gören bir öz değerlendirme testi dağıtılmıştır.

İkinci aşama programın geliştirilmesinden oluşuyordu: RPEL programı sanal sınıfta başladı; öğrenciler bir öğretmenin desteğiyle portfolyolarını hazırladılar ve kanıt topladılar; ve son olarak Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirme yapılmıştır. Aşamaların her biri hakkında daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir.

Bu süreç, tüm aşamalarda şeffaflığı artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Şeffaflık garanti edildiğinde, sürece dahil olan tüm üyeler rollerini anlayacağından ve prosedüre ilişkin beklentilerinin gerçekçi olacağından, sürecin kabulü ve adilliğinin artacağını vurgulamaktadır.

UOC’nin sanal ortamı için tasarlanan RPEL sürecinin uygulama aşamalarını, ilgili rakamlar ve her aşamadaki iletişim araçlarıyla birlikte gösterir.

Adayların Öz Değerlendirmesi

Kurs için yeterliklerin tanımlanmasından sonra geliştirilen öz değerlendirme aracı ve ilgili göstergeler, öğrencilerin önceki öğrenmelerinin tanınma olasılığını ölçmelerini sağladı. Öğrencilerin her bir gösterge için farklı düzeyler arasından seçim yapabilmeleri için her bir yeterlik için gösterge listesi çoktan seçmeli bir test olarak düzenlenmiştir.

RPEL zaman alıcı bir süreç olduğundan, öz değerlendirme testi adaylar arasında gerçekçi beklentiler sağlamak için önemli bir araç olarak kabul edildi. Dolayısıyla, öğrencinin kendi öğrenmesini daha iyi anlamasını sağlarken, kendini tanıma ve özgüveninin artmasına yol açarken, şeffaflık hedefine katkıda bulunmuştur.

Program geliştirme Fatih Genç
Program geliştirme nedir
zeynep salman içli – program geliştirme 2021
Program geliştirme Genel Tekrar
Program GELİŞTİRME Aşamaları
Program geliştirme benim Hocam
Eğitimde Program GELİŞTİRME KPSS çıkmış SORULAR
Program geliştirme hoca webde

Program Geliştirme

Deneyimsel portföy, UOC programında “eğitmen” olarak adlandırılan bir ön öğrenme uzmanının yardımıyla öğrenciler tarafından geliştirildi. Ayrıca, RPEL programına dahil olan öğrenciler, portfolyo hazırlama konusundaki şüphelerini ve ilerlemelerini tartışabilecekleri sanal bir sınıfı paylaştılar. Bu, toplam 1 ay süren prosedürün en uzun aşamasıydı.

Portföy oluşturmanın amacı, UOC’de anlaşıldığı gibi, yalnızca adayların çalışma programında ileri düzey konum için uygun öğrenimi zaten elde ettikleri iddiasını değerlendirmek değil, aynı zamanda öğrencilerin “önceki deneyimlerini yansıtmaları ve değerlendirmeleri”dir. 

Eğitmen bu süreçte kilit bir rol oynadı ve bu nedenle bu yönleri öğrencilere yeterince iletmek için RPEL program hedefleri ve prosedürü hakkında derinlemesine bir anlayışa sahipti. Ayrıca, öğrencilerin başarmaları gereken oldukça zorlu görevler sırasında karşılaşabilecekleri her türlü engeli tespit etmede proaktifti: ilk olarak, belirli beceriler ve bilgi; ve ikinci olarak, değerlendirmeyi kolaylaştırabilecek bir şekilde bu tür iddiaları desteklemek için kanıtların toplanması ve düzenlenmesi gerekir.

Eğitmen ile öğrenciler ve programa katılan öğrenciler arasındaki etkileşim sanal bir sınıfta ve e-posta yoluyla gerçekleşti. UOC’deki sanal sınıf, asenkron iletişim için iki ayrı alan sağlar. Bir yandan, tahta, genel talimatlar vermek ve öğrencilerin çalışmalarını hızlandırmak amacıyla, portfolyolarını zamanında tamamlamak amacıyla yalnızca öğretmen tarafından kullanılmıştır.

Öte yandan forum, öğrencilerin soru gönderebilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve portfolyo için kanıt belirleme ve toplama sürecinde birbirlerine destek olabilecekleri bir akran destek ortamı olarak kuruldu. Ek olarak, öğretmen tarafından bireysel geri bildirim göndermek ve öğrencilerin belirli sorularına yanıt vermek için e-posta kullanıldı.

Kredi Tanıma

Portföy, son olarak, öğretmenin desteğiyle, İKY’de Yüksek Lisans’ın yönetici ve akademik direktörleri tarafından değerlendirildi. Tanıma süreci her birim için gerçekleşti, yani 0,5 kredi (en kısa modüle eşdeğer) ile 5,5 kredi (İKY’de Yüksek Lisans’ın toplam kredisinin %15,2’sini temsil eden) arasında bir öğrencinin kaydına dahil edilebilir. Kredi tanıma her zaman yeterliliği esas alınarak yapılır ve tanınan krediler öğrencinin akademik sicilinde bu şekilde gösterilirdi.

Bir veya daha fazla ünitenin tanınması, öğrencinin yalnızca kursun daha önce hiçbir öğrenmenin gösterilmediği bölümlerine katılması gerektiğinden, kişiselleştirilmiş bir öğrenme rotasına yol açtı.

Akademidelisi ailesi olarak, Program geliştirme Fatih Genç,Program geliştirme nedir,zeynep salman içli – program geliştirme 2021,Program geliştirme Genel Tekrar,Program GELİŞTİRME Aşamaları,Program geliştirme benim Hocam,Eğitimde Program GELİŞTİRME KPSS çıkmış SORULAR,Program geliştirme hoca webde gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz

Program Değerlendirmesi

RPEL’in Master in HRM’de pilot uygulaması, temelde akademik ve pedagojik nitelikte olan ana hedeflerine ulaştı ve teknoloji ve organizasyonla ilgili alanlara ek içgörüler sundu. Proje, lisansüstü derecelerde yetkinlik temelli bir tasarımın teşvik edilmesi için bir araç olarak RPEL’in potansiyelini gösterdi.

Öğrencilerin portfolyolarında sağlanan gerçek hayattan örneklerle birlikte RPEL tablosunun oluşturulması, dersin gereksinimlerine uygun olarak mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi hedefine yönelik dersin her biriminin uygunluğu hakkında düşünmeyi teşvik etti. 

Aynı zamanda proje, RPEL’in çevrimiçi lisansüstü programlarda başarıyla uygulanabileceğini doğruladı. İlk bilgilendirme aşamasındaki bazı telefon iletişimi ve portföyün fiziksel kanıtlarının sunulması dışında, RPEL prosedürünün her aşamasında sanal ortam kullanılmıştır.

Öğrencilerin programa kaydolmasından önce, çevrimiçi öz değerlendirme testi, adaylar arasında gerçekçi beklentilerin oluşturulmasına katkıda bulunarak, adaylara tanınma için uygun olacak göstergelerin ve kanıtların türü hakkında bir ipucu sağladı. Program sırasında, çevrimiçi kampüs, öğrenme etkinlikleri ve öğrencilerin kendi geçmişleri arasında dinamik, bağlamsal uyarlamayı mümkün kıldı.

Kullanılan araçlar, sanal sınıfta geliştirilen eğitim etkinliğiyle birlikte, DeWolfe Waddill’in (2006) web tabanlı öğretimin gerekli tasarım öğeleri olarak işaret ettiği, yani algılanan esneklik, topluluk oluşturma, öğrenen kontrolü ve kolaylaştırıcı yaklaşımın güvence altına alınmasına izin verdi. 

Asenkron ve zamandan bağımsız ortamın yanı sıra, sıkı bir takvim oluşturmak ve katı talimatlar vermek yerine portföyün tamamlanmasına yönelik hedefler ve adımlar öneren öğretmenin gevşek rehberliği tarafından algılanan bir esneklik duygusu yaratıldı.

Ayrıca, sanal forumdaki çevrimiçi sosyal etkileşim, topluluk gelişimini teşvik ederek öğrenciler arasındaki olası izolasyon hissini azalttı. Süreç öncesinde ve sırasında, katılımcılara daha fazla kontrol sağlamak için tam zamanında kaynaklar sağlandı.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir